Romans - రోమీయులకు 10 | View All

1. సహోదరులారా, ఇశ్రాయేలీయులు రక్షణపొందవలెనని నా హృదయాభిలాషయు, వారి విషయమై నేను దేవునికి చేయు ప్రార్థనయునై యున్నవి.

2. వారు దేవుని యందు ఆసక్తిగలవారని వారినిగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చు చున్నాను; అయినను వారి ఆసక్తి జ్ఞానానుసారమైనది కాదు.

3. ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ స్వనీతిని స్థాపింప బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు.

4. విశ్వసించు ప్రతివానికి నీతి కలుగుటకై క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రమునకు సమాప్తియై యున్నాడు.

5. ధర్మశాస్త్ర మూలమగు నీతిని నెర వేర్చువాడు దానివలననే జీవించునని మోషే వ్రాయుచున్నాడు.
లేవీయకాండము 18:5

6. అయితే విశ్వాసమూలమగు నీతి యీలాగు చెప్పుచున్నది ఎవడు పరలోకములోనికి ఎక్కి పోవును? అనగా క్రీస్తును క్రిందికి తెచ్చుటకు;
ద్వితీయోపదేశకాండము 9:4, ద్వితీయోపదేశకాండము 30:12-14

7. లేక ఎవడు అగాధములోనికి దిగిపోవును? అనగా క్రీస్తును మృతులలోనుండి పైకి తెచ్చుటకు అని నీవు నీ హృదయములో అనుకొనవద్దు.

8. అదేమని చెప్పుచున్నది? వాక్యము నీయొద్దను, నీ నోటను నీ హృదయములోను ఉన్నది; అది మేము ప్రకటించు విశ్వాసవాక్యమే.

9. అదేమనగా యేసు ప్రభువని నీ నోటితో ఒప్పుకొని, దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయ మందు విశ్వసించినయెడల, నీవు రక్షింపబడుదువు.

10. ఏలయనగా నీతి కలుగునట్లు మనుష్యుడు హృదయములో విశ్వసించును, రక్షణ కలుగునట్లు నోటితో ఒప్పుకొనును.

11. ఏమనగా, ఆయనయందు విశ్వాసముంచు వాడెవడును సిగ్గుపడడని లేఖనము చెప్పుచున్నది.
యెషయా 28:16

12. యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని భేదము లేదు; ఒక్క ప్రభువే అందరికి ప్రభువై యుండి, తనకు ప్రార్థనచేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశ్వర్యవంతుడై యున్నాడు.

13. ఎందుకనగా ప్రభువు నామమునుబట్టి ప్రార్థనచేయు వాడెవడోవాడు రక్షింపబడును.
యోవేలు 2:32

14. వారు విశ్వసింపనివానికి ఎట్లు ప్రార్థన చేయుదురు? విననివానిని ఎట్లు విశ్వసించుదురు? ప్రకటించువాడు లేకుండ వారెట్లు విందురు?

15. ప్రకటించువారు పంపబడని యెడల ఎట్లు ప్రకటించుదురు? ఇందు విషయమై ఉత్తమమైనవాటినిగూర్చిన సువార్త ప్రకటించువారిపాదములెంతో సుందరమైనవి అని వ్రాయబడి యున్నది
యెషయా 52:7, నహూము 1:15

16. అయినను అందరు సువార్తకు లోబడలేదు ప్రభువా, మేము తెలియజేసిన సమాచారమెవడు నమ్మెను అని యెషయా చెప్పుచున్నాడు గదా?
యెషయా 53:1

17. కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును; వినుట క్రీస్తును గూర్చిన మాటవలన కలుగును.

18. అయినను నేను చెప్పునదేమనగా, వారు వినలేదా? విన్నారు గదా? వారి స్వరము భూలోకమందంతటికిని, వారిమాటలు భూదిగంతములవరకును బయలువెళ్లెను.
కీర్తనల గ్రంథము 19:4

19. మరియు నేను చెప్పునదేమనగా ఇశ్రాయేలునకు తెలియకుండెనా? జనము కానివారివలన మీకు రోషము పుట్టించెదను, అవివేకమైన జనమువలన మీకు ఆగ్రహము కలుగ జేతును. అని మొదట మోషే చెప్పుచున్నాడు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:21

20. మరియయెషయా తెగించి నన్ను వెదకనివారికి నేను దొరకితిని; నన్ను విచారింపనివారికి ప్రత్యక్షమైతిని అని చెప్పుచున్నాడు.
యెషయా 65:1-2

21. ఇశ్రాయేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు ప్రజలకు నేను దినమంతయు నా చేతులు చాచితిని అని చెప్పుచున్నాడు.
యెషయా 65:1-2



Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Romans - రోమీయులకు 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదుల మోక్షం కోసం అపొస్తలుడి తీవ్రమైన కోరిక. (1-4) 
యూదులు నిర్మించిన పునాది లోపభూయిష్టంగా ఉంది మరియు విశ్వాసం ద్వారా రక్షణ కోసం క్రీస్తు వైపు తిరగడాన్ని వారు ప్రతిఘటించారు. ఉచిత మోక్షాన్ని తిరస్కరించే ఈ ధోరణి వివిధ రూపాల్లో వివిధ వయసుల వారిగా కొనసాగుతుంది. చట్టం యొక్క కఠినత మానవత్వం దయపై ఆధారపడటాన్ని మరియు విశ్వాసం ద్వారా మోక్షం యొక్క అవసరాన్ని హైలైట్ చేసింది. ఆచార వ్యవహారాలు క్రీస్తు ధర్మాన్ని నెరవేర్చడం మరియు చట్టం యొక్క శాపాన్ని భరించడం సూచిస్తుంది. చట్టం ప్రకారం కూడా, దేవుని ముందు నీతిమంతులుగా ఉన్నవారు విశ్వాసం ద్వారా దానిని సాధించారు, వాగ్దానం చేయబడిన విమోచకుని పరిపూర్ణ నీతిలో భాగస్వాములు అయ్యారు. చట్టం చెక్కుచెదరకుండా ఉంటుంది మరియు చట్టాన్ని ఇచ్చేవారి ఉద్దేశ్యానికి ఆటంకం కలగదు. క్రీస్తు మరణం మన చట్ట ఉల్లంఘనలను పూర్తిగా సంతృప్తిపరుస్తుంది, ఉద్దేశించిన లక్ష్యాన్ని నెరవేరుస్తుంది. సారాంశంలో, క్రీస్తు మొత్తం ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేరుస్తాడు, కాబట్టి అతనిని విశ్వసించే ఎవరైనా దేవుని ముందు మాత్రమే పరిగణించబడతారు, వారు మొత్తం చట్టాన్ని తాము నెరవేర్చినట్లుగా పరిగణించబడుతుంది. ఒక గవర్నరుగా దేవుని న్యాయాన్ని మరియు రక్షకునిగా నీతిని అర్థం చేసుకోవడం పాపులలో స్వీయ-నీతి యొక్క ఏదైనా వ్యర్థమైన భావనలను తొలగిస్తుంది.

ధర్మశాస్త్రం యొక్క నీతి మరియు విశ్వాసం యొక్క నీతి మధ్య వ్యత్యాసం. (5-11) 
తమను తాము ఖండించుకునే పాపాత్ముడు ధర్మాన్ని ఎలా పొందాలో తికమక పడవలసిన అవసరం లేదు. మనం క్రీస్తును చూడటం, స్వీకరించడం మరియు ఆయనను పోషించడం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, మనం పరలోకంలో లేదా లోతులో ఉన్న క్రీస్తుని కాదు, క్రీస్తును వాగ్దానం చేసినట్లుగా, క్రీస్తును వాక్యంలో అందించాము. క్రీస్తులో విశ్వాసం ద్వారా సమర్థించబడాలనే భావన సూటిగా ఉంటుంది, ప్రతి వ్యక్తి యొక్క మనస్సు మరియు హృదయానికి అందించబడుతుంది, అవిశ్వాసానికి ఎటువంటి సాకును వదిలివేయదు. తప్పిపోయిన పాపులకు యేసు ప్రభువు మరియు రక్షకుడని ఒక వ్యక్తి బహిరంగంగా ఒప్పుకొని, పాపపరిహారాన్ని అంగీకరించడాన్ని సూచిస్తూ, దేవుడు ఆయనను మృతులలో నుండి లేపాడని వారి హృదయంలో నిజాయితీగా విశ్వసిస్తే, వారు క్రీస్తు యొక్క నీతి ద్వారా రక్షించబడతారు. విశ్వాసం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, క్రీస్తు ప్రేమ ద్వారా హృదయాన్ని పవిత్రం చేసే మరియు దాని అన్ని ప్రేమలను నియంత్రించే శక్తిని కలిగి ఉంటే తప్ప విశ్వాసం సమర్థించదు. మన ఆత్మలను మరియు శరీరాలను దేవునికి అప్పగించడం చాలా అవసరం: మన ఆత్మలు హృదయంతో విశ్వసించడం ద్వారా మరియు మన శరీరాలను నోటితో ఒప్పుకోవడం ద్వారా. విశ్వాసి, ప్రభువైన యేసుపై నమ్మకం ఉంచి, వారి విశ్వాసం గురించి పశ్చాత్తాపపడేందుకు ఎన్నటికీ కారణం ఉండదు. అలాంటి విశ్వాసం ఏ పాపానికైనా దేవుని ముందు అవమానాన్ని కలిగించదు మరియు మానవత్వం ముందు దాని గురించి గర్వపడాలి.

యూదులు సమర్థించడం మరియు రక్షణలో యూదులతో ఒక స్థాయిలో నిలబడతారు. (12-17) 
యూదులు మరియు అన్యుల మధ్య దేవుని దయలో తేడా లేదు; ఆయన అందరికీ తండ్రి. ప్రభువైన యేసు నామాన్ని పిలిచే ప్రతి ఒక్కరికీ వాగ్దానం విస్తరిస్తుంది, ఆయనను దేవుని కుమారునిగా మరియు మాంసంలో దేవుని ప్రత్యక్షతగా అంగీకరిస్తుంది. నిజమైన విశ్వాసులందరూ యేసు ప్రభువును వినయపూర్వకంగా మరియు హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తారు. ఆయన గురించి తెలియకుండా ఎవరైనా దైవ రక్షకుని ఎలా పిలుచుకుంటారు? క్రైస్తవ జీవితం ప్రాథమికంగా ప్రార్థన జీవితం, ఆయనపై మన ఆధారపడటం, మనల్ని మనం లొంగిపోవాలనే మన సుముఖత మరియు ఆయన నుండి ప్రతిదీ పొందాలనే మన నమ్మకంతో కూడిన నిరీక్షణ.
అన్యజనులకు సువార్త బోధించడం చాలా అవసరం, ఎందుకంటే ఎవరైనా ఏమి విశ్వసించాలో అర్థం చేసుకోవడంలో వారికి మార్గనిర్దేశం చేయాలి. సువార్త ఎవరికి ప్రకటించబడుతుందో వారు ఎంతో ఉత్సాహంతో స్వీకరించాలి. ఇది కేవలం ఆలోచనల సమితి మాత్రమే కాదు, ఆచరణాత్మక జీవనానికి మార్గదర్శకం. విశ్వాసం యొక్క మూలం, అభివృద్ధి మరియు బలం వినికిడి ద్వారా వస్తాయి, కానీ అది విశ్వాసాన్ని నిజంగా బలపరిచే దేవుని వాక్యంగా వినడం.

పాత నిబంధన ప్రవచనాల నుండి యూదులు దీనిని తెలుసుకోవచ్చు. (18-21)
అన్యజనులు చేర్చబడతారని యూదులకు తెలియదా? ఈ జ్ఞానాన్ని మోషే మరియు యెషయా లేఖనాల నుండి సేకరించి ఉండవచ్చు. యెషయా అన్యజనుల అంగీకారానికి ముందు దేవుని దయ మరియు అనుగ్రహాన్ని స్పష్టంగా చర్చిస్తాడు. మన స్వంత అనుభవాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, మనం ఆయనను వెతకనప్పుడు దేవుడు తన ప్రేమను ప్రారంభించి, తనను తాను మనకు వెల్లడించలేదా? తిరుగుబాటు చేసే పాపుల పట్ల దేవుని ఓర్పు నిజంగా గొప్పది. దేవుని సహనం యొక్క కాలాన్ని ఒక పగటితో పోల్చారు-ప్రకాశవంతంగా మరియు పని మరియు వ్యాపారానికి తగినది-కానీ అది పరిమితమైనది, దాని ముగింపులో ఒక రాత్రి ఉంటుంది. వైరుధ్యంగా, దేవుని సహనం మానవ అవిధేయతను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది, అది మరింత పాపాత్మకమైనది. మానవ దుష్టత్వానికి లొంగిపోకుండా ఆయన మంచితనం ఉన్నందున మనం దేవుని దయను చూసి ఆశ్చర్యపోవచ్చు. అదే సమయంలో, మానవత్వం యొక్క దుర్మార్గాన్ని చూసి మనం ఆశ్చర్యపోవచ్చు, ఎందుకంటే అది దేవుని మంచితనం సమక్షంలో కొనసాగుతుంది. దేవుడు తన సువార్తను విస్తృతంగా ప్రకటించడం ద్వారా లక్షలాది మందికి కృప సందేశాన్ని అందించాడని ఆలోచించడం ఆనందానికి మూలం.



Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |