Isaiah - యెషయా 21 | View All

1. సముద్రతీరముననున్న అడవిదేశమును గూర్చిన దేవోక్తి దక్షిణదిక్కున సుడిగాలి విసరునట్లు అరణ్యమునుండి భీకరదేశమునుండి అది వచ్చుచున్నది.

2. కఠినమైనవాటిని చూపుచున్న దర్శనము నాకు అను గ్రహింపబడియున్నది. మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ, బయలుదేరుము మాద్యా, ముట్టడివేయుము వారి నిట్టూర్పంతయు మాన్పించుచున్నాను.

3. కావున నా నడుము బహు నొప్పిగా నున్నది ప్రసవించు స్త్రీ వేదనవంటి వేదన నన్ను పట్టి యున్నది బాధచేత నేను వినలేకుండ నున్నాను విభ్రాంతిచేత నేను చూడలేకుండ నున్నాను.
యోహాను 16:21

4. నా గుండె తటతట కొట్టుకొనుచున్నది మహా భయము నన్ను కలవరపరచుచున్నది నా కిష్టమైన సంధ్యవేళ నాకు భీకరమాయెను.

5. వారు భోజనపు బల్లను సిద్ధముచేయుదురు తివాసీలు పరతురు అన్నపానములు పుచ్చుకొందురు. అధిపతులారా, లేచి కేడెములకు చమురు రాయుడి; ప్రభువు నాతో ఇట్లనెను

6. నీవు వెళ్లి కావలివాని నియమింపుము అతడు తనకు కనబడుదానిని తెలియజేయవలెను.

7. జతజతలుగా వచ్చు రౌతులును వరుసలుగా వచ్చు గాడిదలును వరుసలుగావచ్చు ఒంటెలును అతనికి కనబడగా అతడు బహు జాగ్రత్తగా చెవి యొగ్గి నిదానించి చూచును

8. సింహము గర్జించునట్టు కేకలు వేసి నా యేలినవాడా, పగటివేళ నేను నిత్యమును కావలి బురుజుమీద నిలుచుచున్నాను రాత్రి అంతయు కావలి కాయుచున్నాను

9. ఇదిగో జతజతలుగా రౌతుల దండు వచ్చుచున్నది అని చెప్పెను. బబులోను కూలెను కూలెనుదాని దేవతల విగ్రహములన్నిటిని ఆయన నేలనుపడవేసియున్నాడుముక్కముక్కలుగా విరుగగొట్టియున్నాడు అనిచెప్పుచు వచ్చెను.
ప్రకటన గ్రంథం 14:8, ప్రకటన గ్రంథం 18:2

10. నేను నూర్చిన నా ధాన్యమా, నా కళ్లములో నూర్చ బడినవాడా, ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవావలన నేను వినిన సంగతి నీకు తెలియజెప్పియున్నాను.

11. దూమానుగూర్చిన దేవోక్తి కావలివాడా, రాత్రి యెంత వేళైనది? కావలివాడా, రాత్రి యెంత వేళైనది? అని యొకడు శేయీరులోనుండి కేకలు వేసి నన్ను అడుగుచున్నాడు

12. కావలివాడు ఉదయమునగును రాత్రియునగును మీరు విచారింపగోరినయెడల విచారించుడి మరల రండి అనుచున్నాడు.

13. అరేబియాను గూర్చిన దేవోక్తి దెదానీయులైన సార్థవాహులారా, సాయంకాలమున మీరు అరబి యెడారిలో దిగవలెను.

14. తేమాదేశనివాసులారా, దప్పిగొన్నవారికి నీళ్లు తెండి పారిపోవుచున్నవారికి ఎదురుగా ఆహారము తీసికొని రండి

15. ఖడ్గ భయముచేతను దూసిన ఖడ్గ భయము చేతను ఎక్కు పెట్టబడిన ధనుస్సుల భయముచేతను క్రూరయుద్ధ భయముచేతను వారు పారిపోవు చున్నారు

16. ప్రభువు నాకీలాగు సెలవిచ్చియున్నాడుకూలి వారు ఎంచునట్లుగా ఒక యేడాదిలోగానే కేదారు ప్రభావమంతయు నశించిపోవును.

17. కేదారీయుల బలాఢ్యుల విలుకాండ్లలో శేషించు వారు కొద్దివారగుదురు. ఈలాగు జరుగునని ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చియున్నాడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 21 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

బాబిలోన్ స్వాధీనం. (1-10) 
బాబిలోన్ ఒక చదునైన మరియు మంచి నీరు ఉన్న భూమి. యెషయా తరచుగా ప్రస్తావించిన బాబిలోన్ ప్రవచించబడిన విధ్వంసం, బుక్ ఆఫ్ రివిలేషన్‌లో ముందే చెప్పబడినట్లుగా, కొత్త నిబంధన చర్చి యొక్క బలీయమైన విరోధి పతనానికి చిహ్నంగా పనిచేసింది. ఈ వార్త అణచివేతకు గురైన బందీలకు స్వాగతించే ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది కానీ దురహంకార అణచివేతదారులకు ఒక భయంకరమైన హెచ్చరిక. ఇది మన పనికిమాలిన ఉల్లాసాన్ని మరియు ఇంద్రియ సుఖాలను నిగ్రహించమని గుర్తుచేస్తుంది, ఎందుకంటే ఆ తర్వాత వచ్చే దుఃఖాన్ని మనం ఊహించలేము.
బాబిలోన్‌ను సైరస్ ముట్టడించినప్పుడు మోగిన అలారం గురించి ఇక్కడ ఉన్న ఖాతా వివరిస్తుంది. మేదీలు మరియు పర్షియన్లకు ప్రతీకగా గాడిద మరియు ఒంటె కనిపిస్తుంది. బాబిలోన్ విగ్రహాలు ఎటువంటి రక్షణను అందించవు; అవి పగిలిపోతాయి. నిజమైన విశ్వాసులు దేవుని గిడ్డంగిలోని విలువైన ధాన్యం వంటివారు, అయితే కపటులు కేవలం పొట్టు మరియు గడ్డి, మొదట్లో గోధుమలతో కలుపుతారు కానీ వేరు చేయబడతారు. దేవుని గిడ్డంగిలోని అమూల్యమైన ధాన్యం బాధలు మరియు హింసల ద్వారా నూర్పిడి ప్రక్రియకు లోనవుతుందని ఆశించాలి.
గతంలో, దేవుని ప్రజలు ఇశ్రాయేలు బాధలను అనుభవించారు, అయినప్పటికీ దేవుడు వాటిని తన సొంతమని చెప్పుకున్నాడు. చర్చికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలలో, గతమైనా, వర్తమానమైనా లేదా భవిష్యత్తు అయినా, మన చూపు దేవునిపై స్థిరంగా ఉండాలి. అతను తన చర్చి కోసం ఏదైనా సాధించగల శక్తిని కలిగి ఉన్నాడు మరియు ప్రతిదీ చివరికి ఆమె శ్రేయస్సుకు ఉపయోగపడేలా చూసే దయ.

ఎదోమీయుల. (11,12) 
దేవుని ప్రవక్తలు మరియు మంత్రులు శాంతి సమయాల్లో నగరం లోపల అప్రమత్తంగా ఉండే సెంటినెల్స్‌గా వ్యవహరిస్తారు, దాని భద్రతకు భరోసా ఇస్తారు. వారు యుద్ధ సమయాల్లో శిబిరంలో వాచ్‌మెన్‌గా పనిచేస్తారు, శత్రువుల కదలికల గురించి హెచ్చరిస్తారు. పాపం మరియు ఆత్మసంతృప్తిలో సుదీర్ఘమైన నిద్ర తర్వాత, మనల్ని మనం లేపడానికి మరియు మన ఆధ్యాత్మిక బద్ధకం నుండి మేల్కొలపడానికి ఇది చాలా సమయం. చేయవలసిన పనిలో గణనీయమైన మొత్తం ఉంది, ముందుకు సుదీర్ఘ ప్రయాణం; ఇది చర్యలో మనల్ని మనం కదిలించుకునే సమయం. సుదీర్ఘమైన, చీకటి రాత్రి తర్వాత తెల్లవారుజామున ఏదైనా ఆశ ఉందా? రాత్రి ఏ వార్త? రాత్రి సమయంలో ఏమి జరుగుతుంది? మన రక్షణను మనం ఎప్పుడూ వదులుకోకూడదు. అయితే, చాలా మంది వాచ్‌మెన్‌ను క్లిష్టమైన ప్రశ్నలతో సంప్రదిస్తారు. వారు సంక్లిష్టమైన ప్రశ్నలను పరిష్కరించడానికి లేదా సవాలు చేసే ప్రవచనాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు, అయినప్పటికీ వారు తమ స్వంత ఆత్మల స్థితిని పరిశీలించడాన్ని విస్మరిస్తారు, మోక్షానికి మార్గం మరియు వారి విధుల గురించి సమాధానాలు వెతుకుతారు.
కాపలాదారు భవిష్య సందేశంతో ప్రతిస్పందిస్తాడు. మొదట, కాంతి, శాంతి మరియు అవకాశం ఉన్న ఉదయం ఉంటుంది, కానీ చివరికి, ఇబ్బంది మరియు విపత్తుల రాత్రి వస్తుంది. యవ్వనం మరియు మంచి ఆరోగ్యంతో కూడిన ఉదయం ఉంటే, అనారోగ్యం మరియు వృద్ధాప్యం యొక్క రాత్రి అనివార్యంగా వస్తుంది. కుటుంబంలో లేదా సమాజంలో శ్రేయస్సు యొక్క ఉదయం ఉంటే, మనం ఇంకా మార్పులను ఊహించాలి. ప్రస్తుత ఉదయాన్ని అత్యంత సద్వినియోగం చేసుకోవడం, అనివార్యంగా అనుసరించే రాత్రి కోసం మనల్ని మనం సిద్ధం చేసుకోవడంలో మన జ్ఞానం ఉంది. మేము విచారించమని, తిరిగి రావాలని మరియు దేవుని వద్దకు రావాలని కోరాము. వాయిదా వేయడానికి సమయం లేదు కాబట్టి ఇది వెంటనే చేయాలి. దేవుని వద్దకు తిరిగి వచ్చి, ఆయన దగ్గరికి వచ్చేవారు, తాము పూర్తి చేయడానికి గణనీయమైన పనిని కలిగి ఉన్నారని మరియు దానిని చేయడానికి పరిమిత సమయం ఉందని తెలుసుకుంటారు.

అరబ్బుల. (13-17)
అరేబియన్లు సంచార జీవితాన్ని గడిపారు, గుడారాలలో నివసించేవారు మరియు వారి పశువులను పోషించేవారు. అయినప్పటికీ, ఒక బలీయమైన ఆక్రమణ శక్తి త్వరలో వారిపైకి దిగి, దాడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. మన జీవితం ముగియకముందే మనకు ఎదురయ్యే కష్టాలను మనం ఊహించలేము. ప్రస్తుతం సమృద్ధిగా రొట్టెలను ఆస్వాదించే వారు ఏదో ఒక రోజు ఆకలి బాధను అనుభవించవచ్చు. నైపుణ్యం కలిగిన విలుకాడుల నైపుణ్యం లేదా గొప్ప యోధుల పరాక్రమం ఎవరినీ దేవుని తీర్పుల నుండి రక్షించలేవు. అటువంటి నశ్వరమైన కీర్తి స్వల్ప శాశ్వత విలువను అందిస్తుంది. ఇది ప్రభువు నాకు తెలియజేసిన సందేశం, ఆయన మాట నెరవేరకుండా ఉండదు. ఇజ్రాయెల్ యొక్క బలం ఆయన మాటకు కట్టుబడి ఉంటుందని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పగలం. నిజమైన ఆనందం ఎవరి సంపద మరియు కీర్తి ఆక్రమణదారులకు చేరుకోలేని వారికి మాత్రమే చెందుతుంది; శ్రేయస్సు యొక్క అన్ని ఇతర రూపాలు త్వరలో కనుమరుగవుతాయి.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |