Timothy I - 1 తిమోతికి 4 | View All

1. అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబద్ధికుల వేషధారణవలన మోసపరచు ఆత్మలయందును

2. దయ్యముల బోధయందును లక్ష్యముంచి, విశ్వాస భ్రష్టులగుదురని ఆత్మ తేటగా చెప్పుచున్నాడు.

3. ఆ అబద్ధికులు, వాత వేయబడిన మనస్సాక్షిగలవారై, వివాహమునిషేధించుచు, సత్యవిషయమై అనుభవజ్ఞానముగల విశ్వాసులు కృతజ్ఞ తాస్తుతులు చెల్లించి పుచ్చుకొనునిమిత్తము దేవుడు సృజించిన ఆహారవస్తువులను కొన్నిటిని తినుట మానవలెనని చెప్పు చుందురు.
ఆదికాండము 9:3

4. దేవుడు సృజించిన ప్రతి వస్తువును మంచిది. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి పుచ్చుకొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు;
ఆదికాండము 1:31

5. ఏలయనగా అది దేవుని వాక్యము వలనను ప్రార్థనవలనను పవిత్రపరచ బడుచున్నది.

6. ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచ్చిన విశ్వాస సుబోధ సంబంధమైన వాక్యములచేత పెంపారుచు క్రీస్తుయేసునకు మంచి పరిచారకుడవై యుందువు.

7. అపవిత్రములైన ముసలమ్మ ముచ్చటలను విసర్జించి, దేవభక్తి విషయములో నీకు నీవే సాధకము చేసికొనుము.

8. శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెముమట్టుకే ప్రయోజనకరమవును గాని దైవభక్తియిప్పటి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగ్దానముతో కూడినదైనందున అది అన్ని విషయములలో ప్రయోజనకరమవును.

9. ఈ వాక్యము నమ్మదగినదియు పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్య మునైయున్నది.

10. మనుష్యులకందరికి రక్షకుడును, మరి విశేషముగా విశ్వాసులకు రక్షకుడునైన జీవముగల దేవుని యందు మనము నిరీక్షణనుంచియున్నాము గనుక ఇందు నిమిత్తము ప్రయాసముతో పాటుపడుచున్నాము.

11. ఈ సంగతుల నాజ్ఞాపించి బోధించుము.

12. నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము.

13. నేను వచ్చువరకు చదువుటయందును, హెచ్చరించుటయందును, బోధించుటయందును జాగ్రత్తగా ఉండుము.

14. పెద్దలు హస్తనిక్షేపణముచేయగా ప్రవచనమూలమున నీకు అనుగ్రహింపబడి నీలో ఉన్న వరమును అలక్ష్యము చేయకుము.

15. నీ అభివృద్ధి అందరికి తేటగా కనబడు నిమిత్తము వీటిని మనస్కరించుము, వీటియందే సాధకము చేసికొనుము.

16. నిన్నుగూర్చియు నీ బోధను గూర్చియు జాగ్రత్త కలిగియుండుము, వీటిలో నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగుచేసి నిన్నును నీ బోధ వినువారిని రక్షించుకొందువు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Timothy I - 1 తిమోతికి 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఇప్పటికే కనిపించడం ప్రారంభించిన విశ్వాసం నుండి నిష్క్రమణలు. (1-5) 
పాత మరియు క్రొత్త నిబంధనలలో ప్రస్తావించబడిన పవిత్రాత్మ, క్రీస్తుపై విశ్వాసం మరియు దేవుని యొక్క స్వచ్ఛమైన ఆరాధన నుండి విస్తృతమైన నిష్క్రమణను ప్రవచించాడు. ఈ ప్రవచించబడిన సంఘటన క్రైస్తవ యుగంలో జరుగుతుందని భావిస్తున్నారు, దీనిని తరచుగా చివరి రోజులుగా సూచిస్తారు. తప్పుడు ఉపాధ్యాయులు దేవుడు అనుమతించే చర్యలను ఖండిస్తారు మరియు అతను ఉదాసీనంగా భావించిన బాధ్యతలను నిర్దేశిస్తారు. మన జాగరూకత మరియు స్వీయ-క్రమశిక్షణ దేవుని చట్టాన్ని పాటించడంపై దృష్టి పెట్టాలి, అతని అనుమతులకు విరుద్ధంగా ఊహాజనిత విధులను విధించడాన్ని నివారించాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, విషయాలతో అపరిమితమైన లేదా అనుచితమైన ప్రవర్తనలో పాల్గొనడం ఎప్పుడూ సమర్థించబడదు మరియు ప్రార్థన ద్వారా ప్రభువు యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని కోరినప్పుడు మాత్రమే మన చర్యల యొక్క ప్రయోజనాలు వ్యక్తమవుతాయి.

విధులను సక్రమంగా నిర్వర్తించే ఉద్దేశ్యాలతో అనేక దిశలు. (6-16)
6-10
స్వీయ-తిరస్కరణ యొక్క ఉపరితల చర్యలు పరిమిత ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. సమస్య యొక్క మూలాన్ని-పాపాన్ని పరిష్కరించకుండా శరీరాన్ని శాసించడం వ్యర్థం. బాహ్య చర్యలపై మాత్రమే దృష్టి కేంద్రీకరించిన శ్రద్ధ తక్కువ విలువను ఇస్తుంది. దైవభక్తి యొక్క నిజమైన ప్రతిఫలం వాగ్దానాలలో కనుగొనబడింది, ఇది ప్రస్తుత జీవితానికి మాత్రమే కాకుండా తదుపరి జీవితానికి కూడా విస్తరించింది. మనం క్రీస్తు కొరకు త్యాగం చేసినా, అంతిమంగా మనం నష్టపోము. క్రీస్తు అందరికి రక్షకుడైతే, కొత్త జీవులుగా రూపాంతరం చెందిన వారికి సమృద్ధిగా ఉండేటటువంటి సమృద్ధిని నిర్ధారిస్తూ, ఆయనను శ్రద్ధగా వెదికి, సేవించే వారికి ఆయన తప్పకుండా ప్రతిఫలమిస్తాడు.

11-16
యువకులు పనికిమాలిన పనులు మరియు మూర్ఖత్వానికి దూరంగా ఉంటే వారు గౌరవించబడతారు. తమ బోధనల ద్వారా జ్ఞానాన్ని అందించే వారు దానిని తమ జీవితంలో కూడా పొందుపరచాలి. వారి మాటలు ఉత్తేజకరమైనవిగా ఉండాలి మరియు వారి ప్రవర్తన పవిత్రతను ప్రతిబింబించాలి. వారు దేవుని పట్ల మరియు సద్గురువులందరి పట్ల ప్రేమను ఉదహరిస్తూ, ఆధ్యాత్మిక-మనస్సును ప్రదర్శిస్తారు. మంత్రులు తమ ప్రాథమిక దృష్టిగా ఈ అంశాలకు ప్రాధాన్యతనివ్వాలి. ఈ నిబద్ధత వారి ఎదుగుదలను అన్ని అంశాలలో మరియు ప్రతి ఒక్కరికీ స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది, ఇతరులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేటప్పుడు జ్ఞానం మరియు దయలో పురోగతిని ప్రోత్సహిస్తుంది. క్రీస్తు పరిచారకుడు తప్పనిసరిగా లేఖనాధారమైన, స్పష్టమైన, సువార్త మరియు ఆచరణాత్మకమైన సిద్ధాంతాన్ని అందించాలి-చక్కగా వ్యక్తీకరించబడిన, వివరించబడిన, సమర్థించబడిన మరియు అన్వయించబడినది. అలాంటి బాధ్యతలు ప్రాపంచిక ఆనందాలకు, పనికిమాలిన సందర్శనలకు లేదా పనిలేకుండా కబుర్లు చెప్పడానికి తక్కువ స్థలాన్ని వదిలివేస్తాయి మరియు కేవలం వినోదం మరియు అలంకారానికి పరిమిత స్థలాన్ని మాత్రమే వదిలివేస్తాయి. ప్రతి విశ్వాసి సువార్త యొక్క పరివర్తన శక్తిని వారి స్వంత ఆత్మలలో అనుభవించాలని మరియు దాని ఫలాలను వారి దైనందిన జీవితంలో వ్యక్తపరచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని, వారి ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలను అందరికీ ప్రదర్శించడానికి కృషి చేయాలి.Shortcut Links
1 తిమోతికి - 1 Timothy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |