Isaiah - యెషయా 23 | View All

1. తూరునుగూర్చిన దేవోక్తి తర్షీషు ఓడలారా, అంగలార్చుడి తూరు పాడైపోయెను ఇల్లయినను లేదు ప్రవేశమార్గమైనను లేదు కిత్తీయుల దేశమునుండి ఆ సంగతి వారికి వెల్లడి చేయబడెను.
మత్తయి 11:21-22

2. సముద్రతీరవాసులారా, అంగలార్చుడి సముద్రము దాటుచుండు సీదోను వర్తకులు తమ సరకులతో నిన్ను నింపిరి.

3. షీహోరు నది ధాన్యము నైలునది పంట సముద్రముమీద నీలోనికి తేబడుచుండెను తూరువలన జనములకు లాభము వచ్చెను.

4. సీదోనూ, సిగ్గుపడుము, సముద్రము సముద్రదుర్గము మాటలాడుచున్నది నేను ప్రసవవేదనపడనిదానను పిల్లలు కననిదానను ¸యౌవనస్థులను పోషింపనిదానను కన్యకలను పెంచనిదానను.

5. ఆ వర్తమానము ఐగుప్తీయులు విని తూరును గూర్చి మిక్కిలి దుఃఖింతురు.

6. తర్షీషునకు వెళ్లుడి సముద్రతీరవాసులారా, అంగ లార్చుడి.

7. నీకు సంతోషము కలుగజేసిన పట్టణమిదేనా? ప్రాచీన కాలముననుండిన పట్టణమిదేనా? పరదేశనివాసముచేయుటకు దూరప్రయాణముచేసిన దిదేనా?

8. దాని వర్తకులు రాజసమానులు దాని వ్యాపారులు భూనివాసులలో ఘనులు కిరీటముల నిచ్చుచుండు తూరుకు ఈలాగు చేయ నెవడు ఉద్దేశించెను?
ప్రకటన గ్రంథం 18:23

9. సర్వసౌందర్య గర్వాతిశయమును అపవిత్రపరచుట కును భూమిమీదనున్న సర్వఘనులను అవమానపరచుటకును సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ నుద్దేశించెను.

10. తర్షీషుకుమారీ, నీ దేశమునకిక నడికట్టు లేకపోయెను నైలునది ప్రవహించునట్లు దానిమీద ప్రవహించుము.

11. ఆయన సముద్రముమీద తన చెయ్యి చాపెను రాజ్యములను కంపింపజేసెను కనానుకోటలను నశింపజేయుటకు యెహోవా దాని గూర్చి ఆజ్ఞాపించెను.

12. మరియు ఆయన సీదోను కన్యకా, చెరపబడినదానా, నీకికను సంతోషముండదు నీవు లేచి కిత్తీముకు దాటి పొమ్ము అక్కడనైనను నీకు నెమ్మది కలుగదు

13. ఇదిగో కల్దీయుల దేశమును చూడుము వారికను జనముగా ఉండరు అష్షూరీయులు దానిని అడవిమృగములకు నివాసముగా చేసియున్నారు. వారు కోటలు కట్టించి దాని నగరులను పడగొట్టి యున్నారు.

14. తర్షీషు ఓడలారా, అంగలార్చుడి, మీ దుర్గము పాడై పోయెను.

15. ఒక రాజు ఏలుబడిలో జరిగినట్లు తూరు ఆ దినమున డెబ్బది సంవత్సరములు మరవబడును డెబ్బది సంవత్సరములైన తరువాత వేశ్యల కీర్తనలో ఉన్నట్లు జరుగును, ఏమనగా

16. మరవబడిన వేశ్యా, సితారాతీసికొని పట్టణములో తిరుగులాడుము నీవు జ్ఞాపకమునకు వచ్చునట్లు ఇంపుగా వాయిం చుము అనేక కీర్తనలు పాడుము.

17. డెబ్బది సంవత్సరముల అంతమున యెహోవా తూరును దర్శించును అది వేశ్యజీతమునకు మరల భూమిమీదనున్న సమస్త లోక రాజ్యములతో వ్యభిచారము చేయును.
ప్రకటన గ్రంథం 17:2, ప్రకటన గ్రంథం 18:4

18. వేశ్యజీతముగా ఉన్నదాని వర్తకలాభము యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితమగును అది కూర్చబడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సన్నిధిని నివసించువారికి సంతుష్టి ఇచ్చు భోజనమునకును ప్రశస్త వస్త్రములకును ఆ పట్టణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 23 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

టైర్ పడగొట్టడం. (1-14) 
టైర్ ఒకప్పుడు ప్రపంచంలోని సందడిగా ఉన్న మార్కెట్‌గా బిరుదును కలిగి ఉంది, ఇది చాలా దేశాలను ఆకర్షిస్తుంది. ఇది ఉల్లాసమైన ఉత్సవాలు మరియు ఉల్లాసానికి ప్రసిద్ధి చెందింది, ఇది దురదృష్టవశాత్తు దాని నివాసులను దేవుని దూతలు తెలియజేసే హెచ్చరికలను విస్మరించేలా చేసింది. నగరం యొక్క వ్యాపారులు రాయల్టీకి సమానమైన సంపదతో జీవించారు. అయితే, టైరు నాశనాన్ని మరియు నాశనాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, ఈ వ్యాపారులు దానిని విడిచిపెట్టారు. వారి స్వంత భద్రత కోసం పారిపోవాలని వారిని కోరారు, అయితే ఒక చోట విరామం లేని వారు మరొక చోట ఓదార్పుని పొందలేరు. దైవిక తీర్పులు పాపులను వెంబడించినప్పుడు, వారు తప్పనిసరిగా వారిని పట్టుకుంటారు.
అయితే ఈ విపత్తు ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? ఇది సర్వశక్తిమంతుడి నుండి వచ్చిన వినాశకరమైన శక్తి యొక్క ఫలితం. భూసంబంధమైన వైభవం యొక్క నశ్వరమైన మరియు అనిశ్చిత స్వభావాన్ని మానవాళికి అర్థమయ్యేలా చేయడమే దేవుని ఉద్దేశం. టైర్ పతనం అన్ని ప్రదేశాలకు మరియు వ్యక్తులకు ఒక హెచ్చరిక కథగా ఉపయోగపడుతుంది, అహంకారం యొక్క ప్రమాదానికి వ్యతిరేకంగా హెచ్చరిస్తుంది. ఎవరైతే తమను తాము హెచ్చించుకుంటారో వారు అంతిమంగా తగ్గించబడతారు మరియు కల్దీయులను తన సాధనలుగా ఉపయోగించి, ఈ అణకువను కలిగించే సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడే ఉంటాడు.

ఇది మళ్లీ స్థాపించబడింది. (15-18)
టైరు నాశనం శాశ్వతంగా ఉండకూడదు; ప్రభువు చివరికి తూరు పట్ల దయ చూపిస్తాడు. అయితే, ఆమె పునరుద్ధరించబడిన తర్వాత, ఆమె తన పాత టెంప్టేషన్ మార్గాలకు తిరిగి వస్తుంది. ప్రాపంచిక సంపదను వెంబడించడం ఆధ్యాత్మిక విగ్రహారాధనకు సమానం, మరియు దురాశ అనేది ఆధ్యాత్మిక విగ్రహారాధన యొక్క ఒక రూపం. ఈ మార్గదర్శకత్వం సంపదను కలిగి ఉన్నవారిని దేవుని సేవలో ఉపయోగించమని ప్రోత్సహిస్తుంది. మనం మన ప్రాపంచిక వృత్తులలో దేవునితో సహవాసంలో ఉండి, సువార్త పురోగతికి చురుగ్గా తోడ్పడినప్పుడు, మనం ఆయన మహిమకు ప్రాధాన్యతనిచ్చినంత కాలం, మన వ్యాపారం మరియు సంపాదన ప్రభువు ప్రయోజనాల కోసం పవిత్రమవుతాయి. క్రైస్తవులు దేవునికి అంకితమైన సేవకులుగా తమ వ్యాపారాన్ని నిర్వహించాలి మరియు వారి సంపదలను ఆయన వనరులకు నమ్మకమైన గృహనిర్వాహకులుగా నిర్వహించాలి.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |