Samuel I- 1 సమూయేలు 8 | View All

1. సమూయేలు వృద్ధుడైనప్పుడు తన కుమారులను ఇశ్రా యేలీయులమీద న్యాయాధిపతులుగా నియమించెను.

2. అతని జ్యేష్ఠకుమారుని పేరు యోవేలు; రెండవవాని పేరు అబీయా,

3. వీరు బెయేరషెబాలో న్యాయాధిపతులుగా ఉండిరి. అతని కుమారులు అతని ప్రవర్తనను అనుసరింపక, ధనాపేక్షకులై లంచములు పుచ్చుకొని న్యాయమును త్రిప్పివేయగా

4. ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలందరు కూడి రామాలో సమూయేలునొద్దకు వచ్చి

5. చిత్తగించుము, నీవు వృద్ధుడవు, నీ కుమారులు నీ ప్రవర్తనవంటి ప్రవర్తన గలవారు కారు గనుక, సకలజనుల మర్యాదచొప్పున మాకు ఒక రాజును నియమింపుము, అతడు మాకు న్యాయము తీర్చునని అతనితో అనిరి.
అపో. కార్యములు 13:21

6. మాకు న్యాయము తీర్చుటకై రాజును నియమింపుమని వారు అనిన మాట సమూయేలు దృష్టికి ప్రతికూలముగా ఉండెను గనుక సమూయేలు యెహోవాను ప్రార్థనచేసెను.

7. అందుకు యెహోవా సమూయేలునకు సెలవిచ్చినదేమనగాజనులు నీతో చెప్పిన మాటలన్నిటి ప్రకారము జరిగింపుము; వారు నిన్ను విసర్జింపలేదుగాని తమ్మును ఏలకుండ నన్నే విసర్జించి యున్నారు.

8. వారు నన్ను విసర్జించి, యితర దేవతలను పూజించి, నేను ఐగుప్తులోనుండి వారిని రప్పించిన నాటి నుండి నేటివరకు తాము చేయుచువచ్చిన కార్యములన్నిటి ప్రకారముగా వారు నీయెడలను జరిగించుచున్నారు; వారు చెప్పిన మాటలను అంగీకరించుము.

9. అయితే వారిని ఏలబోవు రాజు ఎట్టివాడగునో నీవే సాక్షివై వారికి దృఢముగా తెలియజేయుము.

10. సమూయేలు తనను, రాజును అడిగిన జనులకు యెహోవా మాటలన్ని వినిపించి

11. ఈలాగున చెప్పెనుమిమ్మును ఏలబోవు రాజు ఎట్టివాడగుననగా, అతడు మీ కుమారులను పట్టుకొని, తన రథములను తోలుటకును తన గుఱ్ఱములను కాపాడుటకును వారిని ఉంచుకొనును, కొందరు అతని రథముల ముందర పరగెత్తుదురు.

12. మరియు అతడు వారిని తన సైన్యములో సహస్రాధిపతులుగాను పంచదశాధిపతులుగాను నియమించును; తన భూములను దున్నుటకును వాటి పంటను కోయుటకును తన యుద్ధా యుధములను తన రథముల సామానులను చేయుటకును వారిని ఏర్పరచుకొనును.

13. మీ కుమార్తెలను భక్ష్యకారిణులుగాను బోనకత్తెలుగాను రొట్టెలు కాల్చువారిని గాను పెట్టుకొనును.

14. మీ పొలములలోను మీ ద్రాక్షతోటలలోను ఒలీవతోటలలోను శ్రేష్ఠమైనవాటిని తీసికొని తన సేవకులకిచ్చును.

15. మీ ధాన్యములోను ద్రాక్ష పండ్లలోను పదియవ భాగము తీసి తన పరివారజనమునకును సేవకులకును ఇచ్చును.

16. మీ దాసులను మీ పనికత్తెలను మీ పశువులలోను గార్దభములలోను శ్రేష్ఠమైన వాటిని పట్టుకొని తన పనికొరకు ఉంచుకొనును.

17. మీ మందలో పదియవభాగము పట్టుకొనును, మీమట్టుకు మీరు అతనికి దాసులవుదురు.

18. ఆ దినమున మీరు కోరు కొనిన రాజునుబట్టి మీరు మొఱ్ఱపెట్టినను యెహోవా మీ మొఱ్ఱవినక పోవును అనెను.

19. అయినను జనులు సమూయేలు యొక్క మాట చెవిని బెట్టనొల్లకఆలాగున కాదు,
అపో. కార్యములు 13:21

20. జనములు చేయురీతిని మేమును చేయునట్లుమాకు రాజుకావలెను, మా రాజు మాకు న్యాయము తీర్చును, మా ముందర పోవుచు అతడే మా యుద్ధములను జరిగించుననిరి.

21. సమూయేలు జనులయొక్క మాటలన్నిటిని విని యెహోవా సన్ని ధిని వాటిని వివరించెను

22. గనుక యెహోవానీవు వారి మాటలు విని వారికి ఒక రాజును నియమించుమని సమూయేలునకు సెలవియ్యగా సమూయేలుమీరందరు మీ మీ గ్రామములకు పొండని ఇశ్రాయేలీయులకు సెలవిచ్చెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel I- 1 సమూయేలు 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సమూయేలు కుమారుల దుష్ట ప్రభుత్వం. (1-3) 
సమూయేలు కుమారులు ఏలీ కుమారుల వలె అపవిత్రులు మరియు దుష్టులు కాదు, కానీ వారు దురాశకు లొంగిపోయిన నిజాయితీ లేని న్యాయమూర్తులు. సమూయేలు స్వయంగా లంచం ద్వారా కలుషితం కాకుండా ఉండగా, అతని కుమారులు లంచాలు స్వీకరించారు, న్యాయాన్ని తప్పుదారి పట్టించారు. ఈ అవినీతి ప్రజల మనోవేదనలను మరింత పెంచింది, ప్రత్యేకించి వారు అమ్మోనీయుల రాజు అయిన నాహాషు నుండి దండయాత్ర ముప్పును ఎదుర్కొన్నారు.

ఇశ్రాయేలీయులు రాజు కావాలని అడుగుతారు. (4-9) 
సమూయేలు అసంతృప్తిగా భావించాడు; అతనిపై మరియు అతని కుటుంబంపై విమర్శలు వచ్చినప్పుడు అతను ఓపికగా సహించగలడు, కానీ రాజును తీర్పు తీర్చమని ప్రజల డిమాండ్‌తో అతను కలవరపడ్డాడు ఎందుకంటే అది దేవునికి ప్రతిబింబంగా అనిపించింది. ఈ ఆందోళన అతనిని మోకాళ్లపైకి నెట్టివేసింది, కలవరపడినప్పుడు తన కష్టాలను దేవుని ముందు ఉంచడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించింది. వారి అభ్యర్థనతో దేవుడు సంతోషించనప్పటికీ, వారికి నిజంగా రాజు ఉంటాడని వారికి తెలియజేయడం సమూయేలు‌కు అప్పగించబడింది. కొన్నిసార్లు దేవుడు మనల్ని ప్రేమపూర్వక దయతో వ్యతిరేకిస్తాడు, ఇతర సమయాల్లో, అతను కోపంతో మన అభ్యర్థనలను మంజూరు చేయవచ్చు, ఇక్కడ జరిగినట్లుగా. దేవునికి తనను తాను ఎలా కీర్తించుకోవాలో తెలుసు మరియు మనుష్యుల తెలివితక్కువ సలహాల ద్వారా కూడా తన తెలివైన ఉద్దేశాలను నెరవేర్చుకుంటాడు.

రాజు తీరు. (10-22)
తూర్పు రాజులు తమ ప్రజలను ఎలా పరిపాలించారో అదే విధంగా తమపై ఒక రాజు ఉండాలని వారు పట్టుబట్టినట్లయితే, వారు అలాంటి అధికారం యొక్క భారమైన బరువును త్వరలోనే కనుగొంటారు. ప్రపంచ పాలనకు మరియు శరీర కోరికలకు లొంగిపోయే వారికి పాపం యొక్క ఆధిపత్యం యొక్క బరువైన కాడి మరియు దౌర్జన్య స్వభావం గురించి తెలుసు. దేవుని చట్టం మరియు మానవ ఆచారాలు గణనీయంగా భిన్నంగా ఉంటాయి: మొదటిది జీవితంలోని అన్ని అంశాలలో మనకు మార్గదర్శక సూత్రంగా ఉండాలి, రెండోది ఇతరుల నుండి మన అంచనాలను కొలవాలి.
వారు తమ కోరికలను వెంటాడితే ఈ మనోవేదనలు తలెత్తుతాయి మరియు వారు దేవునికి మొరపెట్టుకున్నా అతను వారి మాట వినడు. తప్పుడు కోరికలు మరియు అనాలోచిత ప్రణాళికల ద్వారా మనపై మనమే బాధను తెచ్చుకున్నప్పుడు, ప్రార్థన యొక్క సౌకర్యాన్ని మరియు దైవిక సహాయం యొక్క ప్రయోజనాలను కోల్పోతాము. ప్రజలు మొండిగా మరియు రాజు కోసం వారి డిమాండ్లో పట్టుబట్టారు. అయినప్పటికీ, హఠాత్తుగా నిర్ణయాలు మరియు తొందరపాటు కోరికలు తరచుగా సుదీర్ఘమైన మరియు తీరికగా పశ్చాత్తాపానికి దారితీస్తాయి.
మనం జీవిస్తున్న ప్రభుత్వం యొక్క ప్రయోజనాలకు మరియు నష్టాల క్రింద సహనంతో కృతజ్ఞతతో ఉండాలని వివేకం నిర్దేశిస్తుంది. మన పాలకుల కోసం మనం నిరంతరం ప్రార్థించాలి, వారు దేవుని పట్ల భయంతో పరిపాలించాలని మరియు వారి అధికారంలో మనం దైవభక్తి మరియు నిజాయితీతో జీవించాలని కోరుతూ ఉండాలి. ప్రాపంచిక విషయాల పట్ల మన కోరికలు ఆలస్యాన్ని సహించగలిగినప్పుడు మరియు వాటి నెరవేర్పు సమయాన్ని మరియు విధానాన్ని మనం దేవుని ప్రావిడెన్స్‌కు అప్పగించినప్పుడు ఇది సానుకూల సంకేతం.Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |