Timothy I - 1 తిమోతికి 3 | View All

1. ఎవడైనను అధ్యక్షపదవిని ఆశించినయెడల అట్టివాడు దొడ్డపనిని అపేక్షించుచున్నాడను మాట నమ్మదగినది.

2. అధ్యక్షుడగువాడు నిందారహితుడును, ఏకపత్నీ పురుషు డును, మితానుభవుడును, స్వస్థబుద్ధిగలవాడును, మర్యాదస్థుడును, అతిథిప్రియుడును, బోధింపతగినవాడునై యుండి,

3. మద్యపానియు కొట్టువాడునుకాక, సాత్వి కుడును, జగడమాడనివాడును, ధనాపేక్షలేనివాడునై,

4. సంపూర్ణమాన్యత కలిగి తన పిల్లలను స్వాధీనపరచుకొనుచు, తన యింటివారిని బాగుగా ఏలువాడునై యుండవలెను.

5. ఎవడైనను తన యింటివారిని ఏలనేరక పోయినయెడల అతడు దేవుని సంఘమును ఏలాగు పాలించును?

6. అతడు గర్వాంధుడై అపవాదికి కలిగిన శిక్షావిధికి లోబడకుండునట్లు క్రొత్తగా చేరినవాడై యుండకూడదు.

7. మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండునట్లు సంఘమునకు వెలుపటివారిచేత మంచి సాక్ష్యము పొందిన వాడైయుండవలెను.

8. ఆలాగుననే పరిచారకులు మాన్యులై యుండి, ద్విమనస్కులును, మిగుల మద్యపానాసక్తులును, దుర్లాభమున పేక్షించువారునైయుండక

9. విశ్వాసమర్మమును పవిత్రమైన మనస్సాక్షితో గైకొనువారై యుండవలెను.

10. మరియు వారు మొదట పరీక్షింపబడవలెను; తరువాత వారు అనింద్యులైతే పరిచారకులుగా ఉండవచ్చును.

11. అటువలె పరిచర్యచేయు స్త్రీలును మాన్యులై కొండెములు చెప్పనివారును, మితాను భవముగలవారును, అన్ని విషయ ములలో నమ్మకమైనవారునై యుండవలెను.

12. పరిచారకులు ఏకపత్నీ పురుషులును, తమ పిల్లలను తమ యింటివారిని బాగుగా ఏలువారునై యుండవలెను.

13. పరిచారకులైయుండి ఆ పనిని బాగుగా నెరవేర్చినవారు మంచి పదవిని సంపాదించుకొని క్రీస్తుయేసునందలి విశ్వాసమందు బహు ధైర్యము గలవారగుదురు.

14. శీఘ్రముగా నీయొద్దకు వత్తునని నిరీక్షించుచున్నాను;

15. అయినను నేను ఆలస్యముచేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు ప్రవర్తింపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ సంగతులను నీకు వ్రాయుచున్నాను. ఆ సంఘము సత్యమునకు స్తంభమును ఆధారమునై యున్నది. ¸

16. నిరా క్షేపముగా దైవభక్తిని గూర్చిన మర్మము గొప్పదైయున్నది;ఆయన సశరీరుడుగా ప్రత్యక్షుడయ్యెను. ఆత్మవిషయమున నీతిపరుడని తీర్పునొందెను దేవదూతలకు కనబడెను రక్షకుడని జనములలో ప్రకటింపబడెను లోకమందు నమ్మబడెను ఆరోహణుడై తేజోమయుడయ్యెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Timothy I - 1 తిమోతికి 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సువార్త బిషప్‌ల అర్హతలు మరియు ప్రవర్తన. (1-7) 
ఒక వ్యక్తి క్రీస్తు పట్ల మరియు ప్రజల ఆత్మల పట్ల ప్రేమతో మతసంబంధమైన కార్యాలయాన్ని ఆశించి, ఇతరుల సేవలో త్యాగం చేయడానికి మరియు కష్టాలను భరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, అతను ప్రశంసనీయమైన ప్రయత్నంలో పాల్గొనడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. వ్యక్తి పాత్రకు అర్హత కలిగి ఉంటే అలాంటి కోరిక ఆమోదించబడాలి. మంత్రి పదవికి కళంకం కలిగించకుండా, విమర్శలకు కారణం కాకుండా ఉండేందుకు కృషి చేయాలి. అతను తన అన్ని చర్యలలో మరియు భౌతిక సుఖాలను ఉపయోగించడంలో నిగ్రహం, నిగ్రహం మరియు మితంగా ఉండే లక్షణాలను ప్రదర్శించాలి. స్క్రిప్చర్ వారి పరస్పర మద్దతును హైలైట్ చేస్తూ నిగ్రహాన్ని మరియు జాగరూకతను అనుబంధిస్తుంది. మంత్రుల కుటుంబాలు ఇతర కుటుంబాలకు మంచి ఉదాహరణగా ఉండాలి. అహంకారం నుండి రక్షించబడాలి, దేవదూతలు దెయ్యాలుగా మారడానికి దారితీసిన పాపంగా గుర్తించాలి. ఒక మంత్రి తన పొరుగువారిలో మంచి పేరు ప్రతిష్టలు కలిగి ఉండాలి మరియు అతని గత జీవితానికి సంబంధించి నిందలు లేకుండా ఉండాలి. విశ్వాసపాత్రులైన పరిచారకులందరినీ ప్రోత్సహించడానికి, క్రీస్తు యొక్క అభయమిచ్చే వాగ్దానం ఇవ్వబడింది: "ఇదిగో, ప్రపంచం అంతం వరకు నేను ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉంటాను" మత్తయి 28:20. క్రీస్తు తన పరిచారకులను వారి పనికి సన్నద్ధం చేస్తాడు, సవాళ్లను ఓదార్పుతో నడిపిస్తాడు మరియు వారి విశ్వాసానికి ప్రతిఫలమిస్తాడు.

మరియు డీకన్లు మరియు వారి భార్యలు. (8-13) 
ప్రారంభంలో, చర్చి యొక్క ధార్మిక సమర్పణల పంపిణీని పర్యవేక్షించడానికి మరియు వారిలో పాస్టర్లు మరియు సువార్తికులని చేర్చుకోవడంతో సహా దాని వ్యవహారాలను నిర్వహించడానికి డీకన్‌లు నియమించబడ్డారు. డీకన్లు ఒక ముఖ్యమైన బాధ్యతను కలిగి ఉన్నారు మరియు గురుత్వాకర్షణ, గంభీరత మరియు వివేకం కలిగిన వ్యక్తులుగా ఉండాలి. వ్యక్తులు సంబంధిత పనులను నిర్వహించగల సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకునే వరకు వారికి ప్రజా బాధ్యతలను అప్పగించడం సరికాదు. పరిచారకులతో సంబంధం ఉన్నవారు క్రీస్తు సువార్త సూత్రాలకు అనుగుణంగా తమను తాము నిర్వహించుకోవడంలో శ్రద్ధ వహించాలి.

వీటి గురించి మరియు ఇతర చర్చి వ్యవహారాల గురించి వ్రాయడానికి కారణం. (14-16)
చర్చి దేవుని నివాస స్థలంగా గుర్తించబడింది, అక్కడ ఆయన ఉనికిని కలిగి ఉంటారు. ఇది స్క్రిప్చర్ మరియు క్రీస్తు బోధనలను సమర్థించే స్తంభంగా పనిచేస్తుంది, ఒక స్తంభం ప్రకటనకు ఎలా మద్దతు ఇస్తుందో అదే విధంగా ఉంటుంది. ఒక చర్చి సత్యానికి స్తంభం మరియు పునాదిగా దాని పాత్రను నెరవేర్చడం మానేస్తే, సత్యానికి మన విధేయత ఎల్లప్పుడూ ప్రాధాన్యతనివ్వాలి కాబట్టి, దాని నుండి విడదీయడం మాకు అనుమతించదగినది మరియు అవసరం. దైవభక్తి యొక్క సారాంశం క్రీస్తు యొక్క రహస్యంలో ఉంది, దేవుడు అవతారమెత్తి, మానవ రూపాన్ని ధరించి, మానవాళికి దేవుని స్వభావాన్ని వెల్లడించాడు. అన్యాయంగా నిందించబడినా, ఖండించబడినా మరియు ఉరితీయబడినా, క్రీస్తు ఆత్మ ద్వారా పునరుత్థానం చేయబడి, తప్పుడు ఆరోపణలన్నింటి నుండి ఆయనను సమర్థించాడు. దేవదూతలు ఆయనకు పరిచర్యలు చేశారు, వారిపై అతని ప్రభువును ధృవీకరించారు. యూదులు సువార్తను తిరస్కరించగా, అన్యజనులు దానిని స్వీకరించారు. మన పాపాలను పోగొట్టడానికి, తప్పుల నుండి విముక్తి చేయడానికి మరియు మంచి చేయడం పట్ల మక్కువ చూపే ప్రజలను తన కోసం వేరు చేయడానికి దేవుడు మానవ రూపంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడని గుర్తుంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ సిద్ధాంత సత్యాలు మన జీవితాలలో ఆత్మ ఫలాల అభివ్యక్తి ద్వారా ఉదహరించబడాలి.Shortcut Links
1 తిమోతికి - 1 Timothy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |