Job - యోబు 10 | View All

1. నా బ్రదుకునందు నాకు విసుకు పుట్టినది నేను అడ్డులేకుండ అంగలార్చెదను నా మనోవ్యాకులము కొలది నేను పలికెదను

2. నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వ్యాజ్యెమాడుచున్నావో నాకు తెలియ జేయుమని నేను దేవునితో చెప్పెదను.

3. దౌర్జన్యము చేయుట నీకు సంతోషమా? దుష్టుల ఆలోచనమీద దయా దృష్టియుంచుటసంతోషమా? నీ హస్తకృత్యములను తృణీకరించుట నీకు సంతోషమా?

4. నీ నేత్రములు నరుల నేత్రములవంటివా? నరులు ఆలోచించునట్లు నీవు ఆలోచించువాడవా?

5. నీ జీవితకాలము నరుల జీవిత కాలమువంటిదా? నీ ఆయుష్కాల సంవత్సరములు నరుల దినములవంటివా?

6. నేను దోషిని కాననియునీ చేతిలోనుండి విడిపింపగలవాడెవడును లేడనియు నీవు ఎరిగియుండియు

7. నీవేల నా దోషమునుగూర్చి విచారణ చేయుచున్నావు? నా పాపమును ఏల వెదకుచున్నావు?

8. నీ హస్తములు నాకు అవయవ నిర్మాణముచేసి నన్ను రూపించి యున్ననునీవు నన్ను మింగివేయుచున్నావు.

9. జిగటమన్నుగానున్న నన్ను నీవు నిర్మించితివి, ఆ సంగతి జ్ఞాపకము చేసికొనుమునీవు నన్ను మరల మన్నుగా చేయుదువా?

10. ఒకడు పాలుపోసినట్లు నీవు నన్ను పోసితివిగదా జున్నుగడ్డ ఒకడు పేరబెట్టునట్లు నీవు నన్ను పేరబెట్టితివి గదా.

11. చర్మముతోను మాంసముతోను నీవు నన్ను కప్పితివి ఎముకలతోను నరములతోను నన్ను సంధించితివి.

12. జీవము ననుగ్రహించి నాయెడల కృప చూపితివి నీ సంరక్షణచేత నా ఆత్మను కాపాడితివి.

13. అయినను నా లోపములనుగూర్చి నీవు నీ హృదయములో ఆలోచించితివిఈ అభిప్రాయము నీకుండెనని నేనెరుగుదును.

14. నేను పాపము చేసినయెడల నీవు దాని కనిపెట్టుదువునా దోషమునకు పరిహారము చేయకుందువు.

15. నేను దోషకృత్యములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిర్దోషినై యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు కలిగిన బాధను తలంచుకొనుచుండెదను.

16. ­నేను సంతోషించినయెడల ఎడతెగక నీ ఆశ్చర్యమైన బలమును నీవు నామీద చూపుదువు.

17. సింహము వేటాడునట్లు నీవు నన్ను వేటాడుచుందువుఎడతెగక నామీదికి క్రొత్త సాక్షులను పిలిచెదవు ఎడతెగక నామీద నీ ఉగ్రతను పెంచెదవు ఎడతెగక సమూహము వెనుక సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు.

18. గర్భములోనుండి నీవు నన్నేల వెలికి రప్పించితివి? అప్పుడే యెవరును నన్ను చూడకుండ నేను ప్రాణము విడిచి యుండినయెడల మేలు;

19. అప్పుడు నేను లేనట్లే యుండియుందును గర్భములోనుండి సమాధికి కొనిపోబడియుందును.

20. నా దినములు కొంచెమే గదాతిరిగి వెలుపలికి రాజాలని దేశమునకు

21. అంధకారము మరణాంధకారముగల దేశమునకు

22. కటికచీకటియై గాఢాంధకారమయమైన దేశమునకుభ్రమ పుట్టించు మరణాంధకార దేశమునకు వెలుగే చీకటిగాగల దేశమునకు నేను వెళ్లక ముందుకొంతసేపు నేను తెప్పరిల్లునట్లు నన్ను విడిచి నా జోలికి రాకుండుము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Job - యోబు 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యోబు తన కష్టాల గురించి మొరపెట్టుకున్నాడు. (1-7) 
తన జీవితంలో ఎదురైన సవాళ్లతో విసిగిపోయిన యోబు తన చిరాకులను వ్యక్తం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అయితే, దేవుణ్ణి అన్యాయంగా నిందించకుండా తప్పించుకుంటాడు. అతను తన పరీక్షల వల్ల కలిగే నొప్పి నుండి ఉపశమనాన్ని కోరుతూ ప్రార్థన చేస్తాడు, అది పాపంతో ముడిపడి ఉందని అతను గుర్తించాడు. దేవుడు మన దారికి వచ్చే బాధలను అనుమతించినప్పుడు, అది మనతో ఆయన నిశ్చితార్థానికి సంకేతం. ఈ పరస్పర చర్య ఎల్లప్పుడూ ఒక ఉద్దేశ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరియు దేవుని ఆందోళనకు కారణమైన తప్పును గుర్తించి, దాని నుండి వైదొలగడానికి ఈ ఉద్దేశ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మాకు చాలా ముఖ్యం. అయినప్పటికీ, యోబు వలె మనం చేదు మార్గాన్ని అనుసరిస్తే, మన అపరాధాన్ని మరియు బాధను మరింత పెంచుకుంటాము. దేవుని గురించి ప్రతికూల ఆలోచనలను పెంచుకోవడం మానుకుందాం; సమయం గడిచేకొద్దీ, అలాంటి ఆలోచనలు అసమంజసమైనవని మనం గ్రహిస్తాము. దేవుని గ్రహణశక్తి మరియు తీర్పు మానవ అవగాహనను మించినది అని యోబు నిశ్చయించుకున్నాడు, కాబట్టి దేవుడు తన బాధలను పొడిగించడం అతనికి అయోమయంగా ఉంది, యోబు యొక్క అతిక్రమణలను పరిశోధించడానికి దాదాపు సమయం కావాలి.

అతను తన సృష్టికర్తగా దేవుణ్ణి వేడుకున్నాడు. (8-13) 
యోబు దేవునితో ఒక సంభాషణలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లు కనిపిస్తాడు, దాదాపుగా అతనిని సృష్టించడం మరియు నిలబెట్టడంలో దేవుని ఏకైక ఉద్దేశ్యం అతనిని బాధలకు గురిచేయడమేనని సూచిస్తుంది. దేవుడు మానవాళికి సృష్టికర్త అని గమనించాలి; మనల్ని మనం సృష్టించుకోలేదు. పరిశుద్ధాత్మకు పాత్రలుగా పనిచేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న మన భౌతిక శరీరాలు కూడా తప్పు చేసే సాధనాలుగా మారగలవని భావించడం నిరుత్సాహపరుస్తుంది. ఏదేమైనా, ఒక వ్యక్తి యొక్క సారాంశం ఆత్మలో ఉంది - ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రధాన అంశం మరియు ఇది దైవిక బహుమతి. దేవుడు మనలను మన బాధ్యతలకు ప్రేరేపించే కారకంగా సృష్టించి, నిలబెట్టుకుంటాడనే వాస్తవాన్ని మనం ఉపయోగిస్తే, మనం దానిని కరుణ కోసం ఒక విన్నపంగా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు: "మీరు నన్ను ఉనికిలోకి తెచ్చారు, కాబట్టి నాలో ఒక పునరుద్ధరణను తీసుకురాండి. నేను మీకు చెందినవాడిని. , కాబట్టి నన్ను రక్షించు."

అతను దేవుని తీవ్రత గురించి ఫిర్యాదు చేస్తాడు. (14-22)
తన పాపపు పర్యవసానంగా అతని బాధలు అర్హమైనవి అనే భావనను యోబు ఖండించలేదు, అయినప్పటికీ ఈ బాధలు అసాధారణమైన తీవ్రతతో నిర్వహించబడుతున్నాయని అతను గ్రహించాడు. అతని నిరుత్సాహం, విశ్వాసం లేకపోవడం మరియు దేవుని యొక్క ప్రతికూల అవగాహనలు సాతాను యొక్క అంతర్గత ప్రలోభాల ద్వారా మరియు దేవుని అసమ్మతిని అనుభూతి చెందడం వల్ల అతని ఆత్మ యొక్క బాధల ద్వారా ప్రభావితం చేయబడ్డాయి, అవి బాహ్య పరీక్షలు మరియు అతని నిరంతర అసంపూర్ణతల ద్వారా ప్రభావితమయ్యాయి. మన సృష్టికర్త, క్రీస్తు ద్వారా మన విమోచకుని పాత్రను కూడా స్వీకరించాడు, ఏ వినయపూర్వకమైన విశ్వాసిలోనూ అతని సృష్టి యొక్క కళాఖండాన్ని తుడిచిపెట్టడు; బదులుగా, ఆయన వారిని స్వచ్ఛత వైపు పునరుజ్జీవింపజేస్తాడు, వారు నిత్య జీవితంలో పాలుపంచుకునేలా చేస్తాడు.
భూసంబంధమైన హింస సమాధి యొక్క ఆశ్రయం ఆకర్షణీయంగా అనిపిస్తే, శాశ్వతమైన చీకటికి ఖండించబడిన వారి దుస్థితిని మాత్రమే ఊహించవచ్చు. ప్రతి పాపి అటువంటి భయంకరమైన విధి నుండి విముక్తిని కోరుకునే ఆవశ్యకతను ఇది నొక్కి చెబుతుంది, అయితే ప్రతి విశ్వాసి రాబోయే కోపం నుండి రక్షించే యేసుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి.Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |