Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 109 | View All

1. నా స్తుతికి కారణభూతుడవగు దేవా, మౌనముగా ఉండకుము

2. నన్ను చెరపవలెనని భక్తిహీనులు తమ నోరు కపటముగల తమ నోరు తెరచియున్నారు వారు నామీద అబద్ధములు చెప్పుకొనుచున్నారు.

3. నన్ను చుట్టుకొని నా మీద ద్వేషపు మాటలాడు చున్నారు నిర్నిమిత్తముగా నాతో పోరాడుచున్నారు
యోహాను 15:25

4. నేను చూపిన ప్రేమకు ప్రతిగా వారు నామీద పగ పట్టియున్నారు అయితే నేను మానక ప్రార్థనచేయుచున్నాను.

5. నేను చేసిన మేలునకు ప్రతిగా కీడు చేయుచున్నారు. నేను చూపిన ప్రేమకు ప్రతిగా నామీద ద్వేష ముంచుచున్నారు.

6. వానిమీద భక్తిహీనుని అధికారిగా నుంచుము అపవాది వాని కుడిప్రక్కను నిలుచును గాక.

7. వాడు విమర్శలోనికి తేబడునప్పుడు దోషియని తీర్పు నొందును గాక వాని ప్రార్థన పాపమగునుగాక
2 థెస్సలొనీకయులకు 2:3

8. వాని జీవితదినములు కొద్దివగును గాక వాని ఉద్యోగమును వేరొకడు తీసికొనును గాక.
యోహాను 17:12, అపో. కార్యములు 1:20

9. వాని బిడ్డలు తండ్రిలేనివారవుదురు గాక వాని భార్య విధవరాలగును గాక

10. వాని బిడ్డలు దేశద్రిమ్మరులై భిక్షమెత్తుదురు గాక పాడుపడిన తమ యిండ్లకు దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక

11. వాని ఆస్తి అంతయు అప్పులవారు ఆక్రమించు కొందురు గాక వాని కష్టార్జితమును పరులు దోచుకొందురుగాక

12. వానికి కృప చూపువారు లేకపోదురు గాక తండ్రిలేనివాని బిడ్డలకు దయచూపువారు ఉండక పోదురు గాక

13. వాని వంశము నిర్మూలము చేయబడును గాక వచ్చుతరమునందు వారి పేరు మాసిపోవును గాక

14. వాని పితరులదోషము యెహోవా జ్ఞాపకములోనుంచు కొనును గాక వాని తల్లి పాపము తుడుపుపెట్టబడక యుండును గాక

15. ఆయన వారి జ్ఞాపకమును భూమిమీదనుండి కొట్టి వేయునట్లు ఆ పాపములు నిత్యము యెహోవా సన్నిధిని కనబడుచుండునుగాక.

16. ఏలయనగా కృప చూపవలెనన్నమాట మరచి శ్రమనొందినవానిని దరిద్రుని నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను.

17. శపించుట వానికి ప్రీతి గనుక అది వానిమీదికి వచ్చి యున్నది. దీవెనయందు వానికిష్టము లేదు గనుక అది వానికి దూరమాయెను.

18. తాను పైబట్ట వేసికొనునట్లు వాడు శాపము ధరించెను అది నీళ్లవలె వాని కడుపులో చొచ్చియున్నది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియున్నది

19. తాను కప్పుకొను వస్త్రమువలెను తాను నిత్యము కట్టుకొను నడికట్టువలెను అది వానిని వదలకుండును గాక.

20. నా విరోధులకు నా ప్రాణమునకు విరోధముగా మాట లాడువారికి ఇదే యెహోవావలన కలుగు ప్రతికారము.

21. యెహోవా ప్రభువా, నీ నామమునుబట్టి నాకు సహాయము చేయుము నీ కృప ఉత్తమమైనది గనుక నన్ను విడిపింపుము.

22. నేను దీనదరిద్రుడను నా హృదయము నాలో గుచ్చ బడియున్నది.

23. సాగిపోయిన నీడవలె నేను క్షీణించియున్నాను మిడతలను పారదోలునట్లు నన్ను పారదోలుదురు

24. ఉపవాసముచేత నా మోకాళ్లు బలహీనమాయెను నా శరీరము పుష్టి తగ్గి చిక్కిపోయెను.

25. వారి నిందలకు నేను ఆస్పదుడనైతిని వారు నన్ను చూచి తమ తలలు ఊచెదరు
మత్తయి 27:39, మార్కు 15:29

26. యెహోవా నా దేవా, యిది నీచేత జరిగినదనియు యెహోవావైన నీవే దీని చేసితివనియు వారికి తెలియునట్లు

27. నాకు సహాయము చేయుము నీ కృపనుబట్టి నన్ను రక్షింపుము.

28. వారు శపించుచున్నారు గాని నీవు దీవించుదువు వారు లేచి అవమానము పొందెదరు గాని నీ సేవకుడు సంతోషించును.
1 కోరింథీయులకు 4:12

29. నా విరోధులు అవమానము ధరించుకొందురు గాక తమ సిగ్గునే నిలువుటంగీవలె కప్పుకొందురు గాక

30. నా నోటితో నేను యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు మెండుగా చెల్లించెదను అనేకుల మధ్యను నేనాయనను స్తుతించెదను.

31. దరిద్రుని ప్రాణమును విమర్శకు లోపరచువారి చేతి లోనుండి అతని రక్షించుటకై యెహోవా అతని కుడిప్రక్కను నిలుచుచున్నాడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 109 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దావీదు తన శత్రువులపై ఫిర్యాదు చేశాడు. (1-5) 
ప్రతి విశ్వాసికి కాదనలేని సాంత్వన మూలం ఎవరెన్ని వ్యతిరేకించినా దేవుడు వారికి అండగా ఉంటాడనే భరోసా. తమను చూసుకోవడంలో ఆయన సంతోషిస్తున్నాడని తెలుసుకుని వారు నమ్మకంగా ఆయన వైపు మొగ్గు చూపగలరు. దావీదు యొక్క విరోధులు అతని భక్తిని అపహాస్యం చేసి ఉండవచ్చు, కానీ వారి ఎగతాళి అతనిని దాని నుండి తప్పించలేకపోయింది.

ఆయన వారి నాశనాన్ని ప్రవచించాడు. (6-20) 
లార్డ్ జీసస్ ఇక్కడ న్యాయమూర్తి పాత్రలో వినవచ్చు, తన విరోధులలో కొందరిపై కఠినమైన తీర్పును ప్రకటించడం, ఇతరులకు హెచ్చరిక కథ. వ్యక్తులు క్రీస్తు అందించే రక్షణను తిరస్కరించినప్పుడు, వారి ప్రార్థనలు కూడా వారి అతిక్రమణలలో లెక్కించబడతాయి. కొందరిని అవమానకరమైన మరణాల వైపు నడిపించే మరియు వారి కుటుంబాలు మరియు అదృష్టాల పతనానికి దారితీసే వాటిని పరిగణించండి, వారిని మరియు వారి వారసులను తృణీకరించి, నీచంగా మారుస్తుంది - ఇది పాపం, ఆ దుర్మార్గపు మరియు వినాశకరమైన శక్తి.
ఇప్పుడు, దుష్టుల శరీరాలు మరియు ఆత్మలపై "వెళ్ళు, మీరు శపించబడ్డారు" అనే తీర్పు యొక్క పరిణామాలను ఆలోచించండి! బాధ, వేదన, భయం మరియు నిస్సహాయతతో అది భౌతిక ఇంద్రియాలను మరియు ఆధ్యాత్మిక సామర్థ్యాలను ఎలా బాధపెడుతుందో చిత్రించండి. పాపులారా, ఈ సత్యాలను ఆలోచించండి, వణుకుతుంది మరియు పశ్చాత్తాపం చెందండి.

ప్రార్థనలు మరియు ప్రశంసలు. (21-31)
కీర్తనకర్త తనకు తానుగా దేవుని ఓదార్పులను పొందుతాడు, విశేషమైన వినయాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు. అతను మానసిక క్షోభ మరియు శారీరక బలహీనతతో పోరాడాడు, అతని శరీరం దాదాపు వాడిపోయింది. అయినప్పటికీ, శరీరం బాగా ఆహారంగా ఉన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మిక దౌర్భాగ్యానికి విరుద్ధంగా, ఆత్మ వృద్ధి చెందుతూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు శారీరక బలహీనతను అనుభవించడం ఉత్తమం. అతను తన ప్రత్యర్థుల నుండి అపహాస్యం మరియు నిందను భరించాడు, కానీ దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించినప్పుడు, ఇతరుల శాపాలు బరువును కలిగి ఉండవు; అన్నింటికంటే, దేవుడు శపించని వారిని ఆశీర్వదించిన వారిని వారు ఎలా శపించగలరు? అతను దేవుని మహిమ మరియు అతని పేరు యొక్క గౌరవం కోసం విజ్ఞప్తి చేస్తాడు, మోక్షం కోసం తన యోగ్యత ఆధారంగా కాదు, అతను అలాంటి దావా వేయడు, కానీ కేవలం దేవుని అపరిమితమైన దయపై మాత్రమే.
ముగింపులో, అతను తన విశ్వాసంలో ఆనందాన్ని పొందుతాడు, అతని ప్రస్తుత పరీక్షలు చివరికి విజయానికి దారితీస్తాయని హామీ ఇచ్చాడు. దేవుని చిత్తానుసారం బాధలను సహించే వారు తమ ఆత్మలను ఆయనకు అప్పగించాలి. అన్యాయంగా మరణశిక్ష విధించబడి, ఇప్పుడు పునరుత్థానం చేయబడిన యేసు, తన ప్రజలకు న్యాయవాదిగా మరియు మధ్యవర్తిగా పనిచేస్తాడు, అవినీతి ప్రపంచం మరియు ప్రధాన నిందితుడి నుండి వారిని రక్షించడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాడు.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |