Hebrews - హెబ్రీయులకు 8 | View All

1. మేము వివరించుచున్న సంగతులలోని సారాంశ మేదనగా.
కీర్తనల గ్రంథము 110:1

2. మనకు అట్టి ప్రధానయాజకుడు ఒకడున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధాలయమునకు, అనగా మనుష్యుడుకాక ప్రభువే స్థాపించిన నిజమైన గుడారమునకు పరిచారకుడై యుండి, పరలోకమందు మహామహుని సింహాసమునకు కుడిపార్శ్వమున ఆసీనుడాయెను.
సంఖ్యాకాండము 24:6

3. ప్రతి ప్రధానయాజకుడు అర్పణలను బలులను అర్పించుటకు నియమింప బడును. అందుచేత అర్పించుటకు ఈయనకు ఏమైన ఉండుట అవశ్యము.

4. ధర్మశాస్త్రప్రకారము అర్పణలు అర్పించువారున్నారు గనుక ఈయన భూమిమీద ఉన్న యెడల యాజకుడై యుండడు.

5. మోషే గుడారము అమర్చబోయినప్పుడు కొండమీద నీకు చూపబడిన మాదిరిచొప్పున సమస్తమును చేయుటకు జాగ్రత్తపడుము అని దేవునిచేత హెచ్చరింపబడిన ప్రకారము ఈ యాజకులు పరలోకసంబంధమగు వస్తువుల ఛాయా రూపకమైన గుడారమునందు సేవచేయుదురు.
నిర్గమకాండము 25:40

6. ఈయన యైతే ఇప్పుడు మరియెక్కువైన వాగ్దానములనుబట్టి నియమింపబడిన మరి యెక్కువైన నిబంధనకు మధ్యవర్తియై యున్నాడు గనుక మరి శ్రేష్ఠమైన సేవకత్వము పొంది యున్నాడు.

7. ఏలయనగా ఆ మొదటి నిబంధన లోపము లేనిదైతే రెండవదానికి అవకాశముండనేరదు.

8. అయితే ఆయన ఆక్షేపించి వారితో ఈలాగు చెప్పుచున్నాడు ప్రభువు ఇట్లనెను ఇదిగో యొక కాలము వచ్చు చున్నది. అప్పటిలో ఇశ్రాయేలు ఇంటివారితోను యూదా ఇంటివారితోను నేను క్రొత్తనిబంధన చేయుదును.
యిర్మియా 31:31-34, యిర్మియా 31:33-34

9. అది నేను ఐగుప్తుదేశములోనుండి వీరి పితరులను వెలుపలికి రప్పించుటకైవారిని చెయ్యి పట్టుకొనిన దినమునవారితో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు. ఏమనగావారు - వారు నా నిబంధనలో నిలువలేదు గనుక నేను వారిని అలక్ష్యము చేసితినని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు.

10. ఆ దినములైన తరువాత ఇశ్రాయేలు ఇంటివారితో నేను చేయబోవు నిబంధన యేదనగా, వారి మనస్సులో నా ధర్మవిధులను ఉంచెదను వారి హృదయములమీద వాటిని వ్రాయుదును నేను వారికి దేవుడునై యుందును వారు నాకు ప్రజలై యుందురు.

11. వారిలో ఎవడును ప్రభువును తెలిసికొనుడని తన పట్టణస్థునికైనను తన సహోదరునికైనను ఉపదేశముచేయడు వారిలో చిన్నలు మొదలుకొని పెద్దల వరకు అందరును నన్ను తెలిసికొందురు.

12. నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపములను ఇకను ఎన్నడును జ్ఞాపకము చేసికొననని ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు.

13. ఆయన క్రొత్తనిబంధన అని చెప్పుటచేత మొదటిది పాతదిగా చేసియున్నాడు. ఏది పాతగిలి ఉడిగిపోవునో అది అదృశ్యమగుటకు సిద్ధముగా ఉన్నది.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hebrews - హెబ్రీయులకు 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఆరోన్ కంటే క్రీస్తు యొక్క అర్చకత్వం యొక్క శ్రేష్ఠత చూపబడింది. (1-6) 
ప్రకటన యొక్క సారాంశం లేదా సారాంశం ఏమిటంటే, క్రైస్తవులు తమ అవసరాలకు సరిగ్గా సరిపోయే ప్రధాన పూజారిని కలిగి ఉంటారు. ఈ ప్రధాన యాజకుడు మానవ స్వభావాన్ని స్వీకరించాడు, భూమిపై కనిపించాడు మరియు తన ప్రజల పాపాల కోసం తనను తాను దేవునికి బలిగా అర్పించుకున్నాడు. మనం దేవునికి చేరువ కావడం మరియు క్రీస్తు ద్వారా మనల్ని మనం సమర్పించుకోవడం అత్యవసరం, ఆయన యోగ్యతలు మరియు మధ్యవర్తిత్వంపై ఆధారపడి, మనం ప్రియమైనవారిలో మాత్రమే అంగీకరించబడ్డాము. మన విధేయత మరియు ఆరాధన దేవుని వాక్యానికి, ఏకైక మరియు దోషరహిత ప్రమాణానికి దగ్గరగా ఉండాలి. క్రీస్తే నీతి నియమం యొక్క సారాంశం మరియు నెరవేర్పు. ప్రస్తావించబడిన ఒడంబడిక ఒక దేశంగా ఇజ్రాయెల్‌కు సంబంధించినది మరియు తాత్కాలిక ప్రయోజనాలను పొందుతుంది, క్రీస్తు ద్వారా నిర్ధారించబడిన సువార్తలో వెల్లడి చేయబడిన ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలు మరియు నిత్యజీవం యొక్క వాగ్దానాలు అపరిమితమైన విలువను కలిగి ఉన్నాయి. మన దుర్బల స్థితికి సరిగ్గా సరిపోయే ప్రధాన పూజారి మనకు ఉన్నందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాము.

మునుపటి కంటే కొత్త ఒడంబడిక యొక్క గొప్ప శ్రేష్ఠత. (7-13)
ఆరోన్ కంటే క్రీస్తు యొక్క అర్చకత్వం యొక్క అద్భుతమైన శ్రేష్ఠత కృప యొక్క ఒడంబడికలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, దీనికి క్రీస్తు మధ్యవర్తిగా పనిచేశాడు. అపరాధాన్ని తొలగించడానికి లేదా మనస్సాక్షిని క్లియర్ చేయడానికి ఒక మార్గాన్ని అందించకుండా పాపానికి శిక్ష విధించే చట్టంలా కాకుండా, క్రీస్తు రక్తము పాపాలకు పూర్తి క్షమాపణను అందించింది, దేవుడు వాటిని ఇకపై గుర్తుంచుకోలేడని భరోసా ఇచ్చింది. ఈ ఒడంబడికలో, దేవుడు తన చట్టాలను తన ప్రజలకు మాత్రమే వ్రాసాడు, కానీ వారి లోపల కూడా, ఈ చట్టాలను సమర్థించడానికి మరియు ఆచరించడానికి అవగాహన, నమ్మకం, జ్ఞాపకశక్తి, ప్రేమ, ధైర్యం మరియు శక్తిని ఇచ్చాడు. ఇది ఒడంబడిక యొక్క పునాదిని ఏర్పరుస్తుంది, ఇది తెలివైన, నిష్కపటమైన, సిద్ధంగా, సులభమైన, దృఢమైన, స్థిరమైన మరియు ఓదార్పునిచ్చే విధిని నెరవేర్చడానికి దారితీస్తుంది. ఆత్మ యొక్క సమృద్ధిగా ప్రవహించడం సువార్త పరిచర్యను అత్యంత ప్రభావవంతంగా చేస్తుంది, దీని ఫలితంగా విభిన్న వ్యక్తులలో క్రైస్తవ జ్ఞానం విస్తృతంగా పెరుగుతుంది.
ఈ వాగ్దానము మన కాలములో సాక్షాత్కరింపబడును గాక, దేవుని హస్తము సహాయము చేయు పరిచారకులతో, అనేకులు ప్రభువును విశ్వసించి ఆశ్రయించుటకు నడిపించును గాక! పాప క్షమాపణ దేవుని గురించిన నిజమైన జ్ఞానంతో పాటు ఉంటుంది. ఈ క్షమాపణ యొక్క ఉచిత, పూర్తి మరియు దృఢమైన స్వభావాన్ని గమనించండి. క్షమాపణ అనేది అన్ని ఇతర ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలతో ముడిపడి ఉంది, తీర్పును నిరోధించడం మరియు అనేక ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలకు తలుపులు తెరవడం. పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తును తెలుసుకోవడం నేర్పిస్తుందో లేదో పరిశీలిద్దాం, మనం ఆయనను ప్రేమించడం, భయపడడం, విశ్వసించడం మరియు నిష్కపటంగా విధేయత చూపడం. భూసంబంధమైన వ్యర్థాలు, బాహ్య ఆధిక్యతలు లేదా కేవలం మతపరమైన భావాలు చివరికి మసకబారుతాయి, వాటిపై ఆధారపడేవారిని శాశ్వతత్వం కోసం దయనీయంగా వదిలివేస్తుంది.Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |