Exodus - నిర్గమకాండము 13 | View All

1. మరియయెహోవా మోషేతో ఈలాగు సెలవిచ్చెను

2. ఇశ్రాయేలీయులలో మనుష్యుల యొక్కయు పశువులయొక్కయు ప్రథమ సంతతి, అనగా ప్రతి తొలి చూలు పిల్లను నాకు ప్రతిష్ఠించుము; అది నాదని చెప్పెను.
లూకా 2:23

3. మోషే ప్రజలతో నిట్లనెను - మీరు దాసగృహమైన ఐగుప్తునుండి బయలుదేరి వచ్చిన దినమును జ్ఞాపకము చేసికొనుడి. యెహోవా తన బాహు బలముచేత దానిలోనుండి మిమ్మును బయటికి రప్పించెను; పులిసిన దేదియు తినవద్దు.

4. ఆబీబను నెలలో ఈ దినమందే మీరు బయలుదేరి వచ్చితిరిగదా.

5. యెహోవా నీకిచ్చెదనని నీ పితరులతో ప్రమాణము చేసినట్లు, కనానీయులకు హిత్తీయులకు అమోరీయులకు హివ్వీయులకు యెబూసీయులకు నివాసస్థానమై యుండు, పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశమునకు నిన్ను రప్పించిన తరువాత నీవు ఈ ఆచారమును ఈ నెలలోనే జరుపుకొనవలెను.

6. ఏడు దినములు నీవు పులియని రొట్టెలను తినవలెను, ఏడవ దినమున యెహోవా పండుగ ఆచరింపవలెను.

7. పులియని వాటినే యేడు దినములు తినవలెను. పులిసినదేదియు నీయొద్ద కనబడ కూడదు. నీ ప్రాంతము లన్నిటిలోను పొంగినదేదియు నీయొద్ద కనబడకూడదు.
1 కోరింథీయులకు 5:7-8

8. మరియు ఆ దినమున నీవునేను ఐగుప్తు లోనుండి వచ్చినప్పుడు యెహోవా నాకు చేసినదాని నిమిత్తము పొంగని రొట్టెలను తినుచున్నానని నీ కుమారునికి తెలియచెప్పవలెను.

9. యెహోవా ధర్మశాస్త్రము నీ నోట నుండునట్లు బలమైన చేతితో యెహోవా ఐగుప్తులోనుండి నిన్ను బయటికి రప్పించెననుటకు, ఈ ఆచారము నీ చేతిమీద నీకు సూచనగాను నీ కన్నుల మధ్య జ్ఞాపకార్థముగా ఉండును.
మత్తయి 23:5

10. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరము ఈ కట్టడను దాని నియామక కాలమున ఆచరింపవలెను.

11. యెహోవా నీతోను నీ పితరులతోను ప్రమాణము చేసినట్లు ఆయన కనానీయుల దేశములోనికి నిన్ను చేర్చి దానిని నీకిచ్చిన తరువాత

12. ప్రతి తొలిచూలు పిల్లను, నీకు కలుగు పశువుల సంతతిలో ప్రతి తొలి పిల్లను యెహోవాకు ప్రతిష్ఠింపవలెను. వానిలో మగసంతానము యెహోవా దగును.
లూకా 2:23

13. ప్రతి గాడిద తొలి పిల్లను వెలయిచ్చి విడిపించి దానికి మారుగా గొఱ్ఱెపిల్లను ప్రతిష్ఠింపవలెను. అట్లు దానిని విడిపించని యెడల దాని మెడను విరుగదీయ వలెను. నీ కుమారులలో తొలిచూలియైన ప్రతి మగ వానిని వెలయిచ్చి విడిపింపవలెను.

14. ఇకమీదట నీ కుమారుడు - ఇది ఏమిటని నిన్ను అడుగునప్పుడు నీవు వాని చూచి - బాహుబలముచేత యెహోవా దాసగృహమైన ఐగుప్తులోనుండి మనలను బయటికి రప్పించెను.

15. ఫరో మనలను పోనియ్యకుండ తన మనస్సును కఠినపరచుకొనగా యెహోవా మనుష్యుల తొలి సంతానమేమి జంతువుల తొలి సంతానమేమి ఐగుప్తుదేశములో తొలి సంతానమంతయు సంహరించెను. ఆ హేతువు చేతను నేను మగదైన ప్రతి తొలిచూలు పిల్లను యెహోవాకు బలిగా అర్పించుదును; అయితే నా కుమారులలో ప్రతి తొలి సంతానము వెలయిచ్చి విడిపించుదునని చెప్పవలెను.
లూకా 2:23

16. బాహుబలముచేత యెహోవా మనలను ఐగుప్తులోనుండి బయటికి రప్పించెను గనుక ఆ సంగతి నీ చేతిమీద సూచన గాను నీ కన్నుల మధ్య లలాట పత్రికగాను ఉండవలెను అని చెప్పెను.

17. మరియఫరో ప్రజలను పోనియ్యగా దేవుడు ఈ ప్రజలు యుద్ధము చూచునప్పుడు వారు పశ్చాత్తాపపడి ఐగుప్తుకు తిరుగుదురేమో అనుకొని, ఫిలిష్తీయులదేశము సమీపమైనను ఆ మార్గమున వారిని నడిపింపలేదు.

18. అయితే దేవుడు ప్రజలను చుట్టుదారియగు ఎఱ్ఱసముద్రపు అరణ్యమార్గమున నడిపించెను. ఇశ్రాయేలీయులు యుద్ధ సన్నద్ధులై ఐగుప్తులోనుండి వచ్చిరి.

19. మరియమోషే యోసేపు ఎముకలను తీసికొని వచ్చెను. అతడు దేవుడు నిశ్చయముగా దర్శనమిచ్చును; అప్పుడు మీరు నా ఎముకలను ఇక్కడనుండి తీసికొని పోవలెనని ఇశ్రాయేలీయుల చేత రూఢిగా ప్రమాణము చేయించుకొని యుండెను.
హెబ్రీయులకు 11:22

20. వారు సుక్కోతునుండి ప్రయాణమై పోయి, అరణ్యము దగ్గరనున్న ఏతాములో దిగిరి.

21. వారు పగలు రాత్రియు ప్రయాణము చేయునట్లుగా యెహోవా త్రోవలో వారిని నడిపించుటకై పగటివేళ మేఘస్తంభములోను, వారికి వెలుగిచ్చుటకు రాత్రివేళ అగ్నిస్తంభములోను ఉండి వారికి ముందుగా నడచుచు వచ్చెను.
1 కోరింథీయులకు 10:1

22. ఆయన పగటివేళ మేఘస్తంభమునైనను రాత్రివేళ అగ్నిస్తంభమునైనను ప్రజలయెదుటనుండి తొలగింపలేదు.
1 కోరింథీయులకు 10:1Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
మొదటి-జన్మించిన దేవునికి పవిత్రమైనది పాస్ ఓవర్ యొక్క జ్ఞాపకం ఆజ్ఞాపించింది. (1-10) 
చాలా కాలం క్రితం, ఇశ్రాయేలీయులు ఈజిప్టులో బానిసలుగా ఉన్నారు. దేవుడు వారిని తప్పించుకోవడానికి సహాయం చేసాడు, కానీ వారు వెళ్ళే ముందు, అతను ఈజిప్షియన్లను వారి మొదటి జన్మించిన పిల్లలు మరియు జంతువుల ప్రాణాలను తీయడం ద్వారా శిక్షించాడు. ఈ సంఘటనను గుర్తుంచుకోవడానికి మరియు రక్షించబడినందుకు కృతజ్ఞతతో ఉండటానికి, ఇశ్రాయేలీయులు దేవునికి సేవ చేయడానికి తమ స్వంత మొదటి కుమారులను వేరు చేశారు. తమ ప్రాణాలను దేవుడు రక్షించాడని, ఇతరులకు, దేవుని కోసం మంచి పనులు చేయడానికి వాటిని ఉపయోగించుకోవాలని గుర్తు చేశారు. తల్లిదండ్రులు తమ మొదటి జన్మించిన కుమారులపై తమకు నియంత్రణ ఉందని భావించకూడదు, కానీ బదులుగా, వారు వారిని దేవునికి ఇచ్చి, ఆయనను గౌరవించడానికి తమ జీవితాలను ఉపయోగించాలి. మన దగ్గర ఉన్న మంచి వస్తువులకు కూడా మనం కృతజ్ఞులమై ఉండాలి మరియు ఇతరుల కోసం మరియు దేవుని కోసం దయగల పనులు చేయడానికి వాటిని ఉపయోగించాలి. ప్రతి సంవత్సరం గతం నుండి ముఖ్యమైన సంఘటనలను మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇశ్రాయేలీయులు ఈజిప్టులో బానిసత్వం నుండి విముక్తి పొందినప్పుడు మరియు యేసు మృతులలోనుండి లేచినప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ఇందులో ఉంది. యేసు మృతులలోనుండి లేచిన ఖచ్చితమైన తేదీ మనకు తెలియకపోవచ్చు, కానీ అది వారంలోని ఒక నిర్దిష్ట రోజున అని మనకు తెలుసు. కాబట్టి, మేము ప్రతి వారం గుర్తుంచుకుంటాము. యేసును స్మరించుకోవడంతో పాటు, మనం కూడా పవిత్ర కమ్యూనియన్‌లో పాల్గొనాలి. దేవుని గురించి మరియు బైబిల్ కథల గురించి పిల్లలకు నేర్పించడం చాలా ముఖ్యం. మరియు దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారు ఆయన చట్టాలు మరియు బోధల గురించి తరచుగా మాట్లాడాలి, తమను మరియు ఇతరులను గుర్తుంచుకోవడానికి సహాయం చేయాలి. 

క్రూరమృగాల మొదటి పిల్లలు వేరు. (11-16)
చాలా కాలం క్రితం, ప్రజలు ప్రత్యేకమైన జంతువులను కలిగి ఉంటే, వాటిని ప్రత్యేక ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించకూడదనుకుంటే, వారు వాటిని ఇతర జంతువులకు వ్యాపారం చేయాలి లేదా వాటిని వదిలించుకోవాలి. అదేవిధంగా, మనం దేవుని నియమాలను పాటించకపోతే, మన ఆత్మలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాయి, కానీ యేసు మనలను రక్షించగలడు. మనం దేవునికి చేసిన వాగ్దానాలను గుర్తుచేసుకోవడానికి మనకు బాప్టిజం మరియు ప్రభువు రాత్రి భోజనం చేసినట్లే, ప్రజలు దేవుని నియమాలను గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రత్యేక వేడుకలు నిర్వహించేవారు. 

జోసెఫ్ ఎముకలు ఇశ్రాయేలీయులతో తీసుకువెళ్లారు, వారు ఏతామ్‌కు వచ్చారు. (17-20) 
ఈజిప్టు నుండి కనానుకు వెళ్లడానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒక మార్గం చిన్నది, కానీ దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల కోసం అరణ్యం గుండా ఎక్కువ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. ఇది వారికి ముఖ్యమైన పాఠాలు బోధించడానికి మరియు కనానులో వారు ఎదుర్కొనే సవాళ్లకు వారిని సిద్ధం చేయడానికి. అది కష్టమైన మార్గంగా అనిపించినప్పటికీ, దేవుని మార్గమే ఉత్తమమైన మార్గమని మనం విశ్వసించవచ్చు. ఇశ్రాయేలీయులు మరింత బలపడడానికి మరియు రాబోయేదానికి సిద్ధంగా ఉండటానికి అరణ్యం గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చింది. మనం నిర్వహించగలిగే మరియు నేర్చుకోగలిగే సవాళ్లను దేవుడు మనకు ఇస్తాడు. 1Cor 10:13 ఒక్కో గుంపులో ఐదుగురితో వారు సరళ రేఖలో నడిచారు. కొంతమంది ఐదు వరుసలలో నడిచారు. దేవుడు తమను కనాను అనే ప్రదేశానికి తీసుకెళ్తాడని నమ్ముతారు, కాబట్టి వారు ఎడారి గుండా వెళుతున్నప్పుడు గుర్తుగా కొన్ని ఎముకలను తమతో తీసుకువచ్చారు. 

దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను మేఘాగ్ని స్తంభం ద్వారా నడిపిస్తాడు. (21,22)
దేవుడు తన శక్తిని చూపించే పెద్ద మేఘంతో ప్రజలను ఎడారిలో నడిపిస్తున్నాడు. యేసు కూడా వారితో ఉన్నాడు. యోహాను 14:6 Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |