Colossians - కొలస్సయులకు 3 | View All

1. మీరు క్రీస్తుతోకూడ లేపబడినవారైతే పైనున్న వాటినే వెదకుడి, అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండియున్నాడు.
యెషయా 45:3

2. పైనున్న వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైనవాటిమీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి;

3. ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము క్రీస్తుతోకూడ దేవునియందు దాచబడియున్నది.

4. మనకు జీవమై యున్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరును ఆయనతోకూడ మహిమయందు ప్రత్యక్షపరచబడుదురు.

5. కావున భూమిమీదనున్న మీ అవయవములను, అనగా జారత్వమును, అపవిత్రతను, కామాతురతను, దురాశను, విగ్రహారాధనయైన ధనాపేక్షను చంపి వేయుడి.

6. వాటివలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయుల మీదికి వచ్చును.

7. పూర్వము వారి మధ్య జీవించినప్పుడు మీరును వీటిని అనుసరించి నడుచుకొంటిరి.

8. ఇప్పుడైతే మీరు, కోపము, ఆగ్రహము, దుష్టత్వము, దూషణ, మీనోట బూతులు అను వీటినన్నిటిని విసర్జించుడి.

9. ఒకనితో ఒకడు అబద్ధ మాడకుడి;ఏలయనగా ప్రాచీనస్వభావమును దాని క్రియలతో కూడ

10. మీరు పరిత్యజించి, జ్ఞానము కలుగు నిమిత్తము దానిని సృష్టించినవాని పోలికచొప్పున నూతన పరచబడుచున్న నవీనస్వభావమును ధరించుకొని యున్నారు.
కీర్తనల గ్రంథము 110:1

11. ఇట్టివారిలో గ్రీసుదేశస్థుడని యూదుడని భేదము లేదు; సున్నతి పొందుటయని సున్నతి పొందక పోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని స్వతంత్రుడని లేదుగాని, క్రీస్తే సర్వమును అందరిలో ఉన్నవాడునై యున్నాడు.

12. కాగా, దేవునిచేత ఏర్పరచబడినవారును పరిశుద్ధులును ప్రియులునైనవారికి తగినట్లు, మీరు జాలిగల మనస్సును, దయాళుత్వమును, వినయమును, సాత్వికమును, దీర్ఘశాంత మును ధరించుకొనుడి.

13. ఎవడైనను తనకు హానిచేసెనని యొకడనుకొనిన యెడల ఒకని నొకడు సహించుచు ఒకని నొకడు క్షమించుడి, ప్రభువు మిమ్మును క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి.

14. వీటన్నిటిపైన పరిపూర్ణతకు అను బంధమైన ప్రేమను ధరించుకొనుడి.

15. క్రీస్తు అను గ్రహించు సమాధానము మీ హృదయములలో ఏలు చుండ నియ్యుడి; ఇందుకొరకే మీరొక్క శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజ్ఞులై యుండుడి.

16. సంగీతములతోను కీర్తనలతోను ఆత్మసంబంధమైన పద్యములతోను ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుద్ధి చెప్పుచు కృపా సహి తముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూర్చి గానము చేయుచు, సమస్తవిధములైన జ్ఞానముతో క్రీస్తు వాక్యము మీలో సమృద్ధిగా నివసింపనియ్యుడి.

17. మరియు మాటచేత గాని క్రియచేత గాని, మీరేమి చేసినను ప్రభువైన యేసుద్వారా తండ్రియైన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు, సమస్తమును ఆయన పేరట చేయుడి.

18. భార్యలారా, మీ భర్తలకు విధేయులై యుండుడి; ఇది ప్రభువునుబట్టి యుక్తమైయున్నది.
ఆదికాండము 1:27

19. భర్తలారా, మీ భార్యలను ప్రేమించుడి, వారిని నిష్ఠురపెట్టకుడి.

20. పిల్లలారా, అన్ని విషయములలో మీ తలిదండ్రుల మాట వినుడి; ఇది ప్రభువునుబట్టి మెచ్చుకొనతగినది.

21. తండ్రులారా, మీ పిల్లల మనస్సు క్రుంగకుండునట్లు వారికి కోపము పుట్టింపకుడి.

22. దాసులారా, మనుష్యులను సంతోషపెట్టు వారైనట్టు కంటికి కనబడవలెనని కాక, ప్రభువునకు భయపడుచు శుద్ధాంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబట్టి మీ యజమానులైనవారికి అన్ని విషయములలో విధేయులై యుండుడి.

23. ప్రభువువలన స్వాస్థ్యమును ప్రతిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు గనుక,

24. మీరేమి చేసినను అది మనుష్యుల నిమిత్తము కాక ప్రభువు నిమిత్తమని మన స్ఫూర్తిగా చేయుడి, మీరు ప్రభువైన క్రీస్తునకు దాసులై యున్నారు.

25. అన్యాయము చేసినవానికి తాను చేసిన అన్యాయముకొలది మరల లభించును, పక్షపాతముండదు.
ఆదికాండము 3:16Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Colossians - కొలస్సయులకు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

కొలొస్సియన్లు స్వర్గపు ఆలోచనలు కలిగి ఉండాలని ఉద్బోధించారు; (1-4) 
క్రైస్తవులు ఆచార నియమాల నుండి విడుదల చేయబడినందున, వారు సువార్తకు విధేయత చూపడం ద్వారా దేవునితో మరింత సన్నిహితంగా నడవాలని పిలుస్తారు. స్వర్గం మరియు భూమి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి, రెండింటినీ ఏకకాలంలో కొనసాగించడం అసాధ్యం. ఒకరి పట్ల భక్తి అనేది మరొకరి పట్ల అనురాగాన్ని అనివార్యంగా తగ్గిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక పునర్జన్మను అనుభవించేవారు పాపానికి చనిపోయారు, ఎందుకంటే దాని ఆధిపత్యం చెదిరిపోతుంది మరియు దయ యొక్క పనితీరు ద్వారా దాని శక్తి క్రమంగా అణచివేయబడుతుంది. అంతిమంగా, కీర్తి యొక్క పరిపూర్ణతలో పాపం నశిస్తుంది.
ఈ సందర్భంలో, మరణించడం అంటే, శరీర కోరికలను తృణీకరించే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నివసించే వారు భూసంబంధమైన కోరికలను తృణీకరించడానికి మరియు స్వర్గపు వాటి కోసం ఆరాటపడే శక్తిని కలిగి ఉన్నారని సూచిస్తుంది. క్రీస్తు ప్రస్తుతం కనిపించనప్పటికీ, విశ్వాసులు తమ జీవితం ఆయనలో సురక్షితమైనదనే హామీలో ఓదార్పుని పొందుతారు. విశ్వాసం ద్వారా సక్రియం చేయబడిన పవిత్రాత్మ ప్రభావం ద్వారా జీవజల ప్రవాహాలు ఆత్మలోకి ప్రవహిస్తాయి. క్రీస్తు తన ఆత్మ ద్వారా విశ్వాసిలో నివసిస్తున్నాడు మరియు విశ్వాసి యొక్క జీవితం ప్రతి చర్యలో అతనికి అంకితం చేయబడింది.
క్రీస్తు ఊహించిన రెండవ రాకడలో, విమోచించబడిన వారందరూ సమావేశమవుతారు మరియు క్రీస్తుతో ఎవరి జీవితాలు దాచబడ్డాయో వారు అతని మహిమలో బయటపడతారు. అటువంటి గాఢమైన ఆనందాన్ని ఎదురుచూసే మనం, మన ప్రేమను ఆ స్వర్గపు రాజ్యం వైపు మళ్లించి, ఈ లోకపు ఆందోళనలకు మించి జీవించకూడదా?

అన్ని అవినీతి ప్రేమలను మట్టుపెట్టడానికి; (5-11) 
ప్రాపంచిక విషయాల వైపు మొగ్గు చూపే మనలోని ధోరణులను అణచివేయడం మరియు తొలగించడం మన బాధ్యత. మేము వాటిని చురుగ్గా అణచివేయాలి మరియు నిర్మూలించాలి, అవి హానికరమైన కలుపు మొక్కలు లేదా విధ్వంసక క్రిమికీటకాలుగా పరిగణించబడతాయి. లౌకిక వాంఛలలో మునిగిపోవడానికి ఎటువంటి భత్యం లేకుండా, అన్ని అవినీతి ప్రభావాలకు వ్యతిరేకంగా స్థిరమైన ప్రతిఘటనను మౌంట్ చేయాలి. దీనిని సాధించడానికి, శరీర కోరికలు, ప్రాపంచిక సుఖాల పట్ల ప్రేమ, దురాశ (ఇది విగ్రహారాధనకు సమానం) మరియు తక్షణ తృప్తి మరియు బాహ్య ఆస్తుల పట్ల అనుబంధంతో సహా పాపానికి దారితీసే పరిస్థితుల నుండి మనం దూరంగా ఉండాలి.
మన పాపాలను మోటిఫై చేయడం అత్యవసరం, ఎందుకంటే అలా చేయడంలో వైఫల్యం చివరికి మనల్ని నాశనం చేస్తుంది. సువార్త ఆత్మ యొక్క ఉన్నత మరియు దిగువ సామర్థ్యాలను మారుస్తుంది, మన ఆకలి మరియు కోరికలపై సరైన కారణం మరియు మనస్సాక్షి యొక్క అధికారాన్ని సమర్థిస్తుంది. ఈ పరివర్తన జాతీయత, సామాజిక స్థితి లేదా జీవిత పరిస్థితుల ఆధారంగా వ్యత్యాసాలను తొలగిస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తి పవిత్రతను వెంబడించవలసి ఉంటుంది, ఎందుకంటే క్రీస్తు ఒక క్రైస్తవుని ఉనికి యొక్క సంపూర్ణత- ఏకైక ప్రభువు, రక్షకుడు మరియు ఆశ మరియు ఆనందానికి మూలం.

పరస్పర ప్రేమ, సహనం మరియు క్షమాపణతో జీవించడం; (12-17) 
మా బాధ్యత హాని నుండి దూరంగా ఉంటుంది; ప్రతి ఒక్కరికీ మంచిని చురుకుగా ప్రచారం చేయాలని మేము పిలుస్తాము. దేవునిచే ఎన్నుకోబడినవారు, పవిత్రులు మరియు ప్రియమైనవారుగా గుర్తించబడినవారు, అందరిపట్ల వినయం మరియు కరుణను ప్రదర్శించాలి. ఈ అసంపూర్ణ ప్రపంచంలో మన హృదయాల్లో విస్తృతమైన అవినీతి కారణంగా, సంఘర్షణలు అనివార్యంగా తలెత్తవచ్చు. అయినప్పటికీ, ఒకరినొకరు క్షమించుకోవడం మన బాధ్యతగా మిగిలిపోయింది, మన మోక్షాన్ని సురక్షితం చేసే క్షమాపణకు అద్దం పడుతుంది.
దేవుని శాంతి మీ హృదయాలను పరిపాలించనివ్వండి, ఎందుకంటే ఇది ఆయనకు చెందిన వారందరిలో ఆయన పని యొక్క ఉత్పత్తి. దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం ఇతరులతో మన స్నేహపూర్వక సంబంధాలకు దోహదం చేస్తుంది. సువార్త క్రీస్తు సందేశాన్ని సూచిస్తుంది. చాలా మంది పదాలను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, అది వారి జీవితాలను ప్రభావితం చేయకుండా వారిలోనే ఉంటుంది. మనం పవిత్ర గ్రంథాలు మరియు క్రీస్తు దయ రెండింటితో సంతృప్తమైనప్పుడు ఆత్మ యొక్క నిజమైన శ్రేయస్సు సంభవిస్తుంది.
కీర్తనలు పాడేటప్పుడు, మన భావోద్వేగాలు కంటెంట్‌కు అనుగుణంగా ఉండాలి. మన పనులు ఏమైనప్పటికీ, అచంచలమైన విశ్వాసంతో ఆయనపై ఆధారపడి ప్రభువైన యేసు నామంలో వాటిని నిర్వర్తిద్దాం. క్రీస్తు నామంలో తమ కార్యకలాపాలను నిర్వహించేవారు ఎల్లప్పుడూ తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి కారణాలను కనుగొంటారు.

మరియు భార్యలు మరియు భర్తలు, పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు మరియు సేవకుల విధులను ఆచరించడం. (18-25)
దైవిక కృప యొక్క మహిమను ప్రధానంగా ఎత్తిచూపుతూ, యేసు ప్రభువును స్తుతించే లేఖనాలు క్రైస్తవ జీవితంలో అంతర్లీనంగా ఉన్న నిర్దిష్ట విధులను కూడా నొక్కిచెబుతున్నాయి. సువార్త ద్వారా అందించబడిన అధికారాలు మరియు బాధ్యతలను విడాకులు తీసుకోకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. సమర్పణ భార్యల విధి, కానీ ఈ సమర్పణ కఠినమైన లేదా నిరంకుశ యజమానికి కాదు; బదులుగా, ఇది వారి స్వంత భర్తలకు, ఆప్యాయతతో కూడిన విధికి కట్టుబడి ఉంటుంది. భర్తలు, తమ భార్యలను కోమలమైన మరియు నమ్మకమైన ఆప్యాయతతో ప్రేమించాల్సిన బాధ్యత కలిగి ఉంటారు. వారి విధులను నిర్వర్తించే పిల్లలు ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతారు మరియు వారి పిల్లలు విధేయతతో ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు సున్నితత్వంతో పరస్పరం స్పందించాలి.
సేవకులు తమ విధులను నిర్వర్తించవలసి ఉంటుంది మరియు వారి యజమానుల ఆజ్ఞలను పాటించవలసి ఉంటుంది, అయితే వారి స్వర్గపు యజమాని అయిన దేవునికి వారి కర్తవ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. వారి ప్రవర్తన న్యాయం మరియు శ్రద్ధతో, స్వార్థపూరిత ఉద్దేశ్యాలు, కపటత్వం లేదా మోసపూరితంగా ఉండాలి. దేవునికి భయపడే వారు తమ యజమాని పరిశీలనకు మించిన న్యాయం మరియు విశ్వసనీయతను కలిగి ఉంటారు, ఎందుకంటే వారు దేవుని నిఘాలో ఉన్నారని వారు గుర్తిస్తారు. తమను ఆ పాత్రలో ఉంచిన దేవుని పట్ల నిరాసక్తత లేదా అసంతృప్తి లేకుండా అన్ని పనులను శ్రద్ధగా నిర్వహించాలి.
సేవకుల ప్రోత్సాహం కోసం, క్రీస్తు ఆజ్ఞకు అనుగుణంగా తమ యజమానులకు సేవ చేయడం ద్వారా వారు చివరికి క్రీస్తును సేవిస్తున్నారని అర్థం చేసుకోవాలి, అతను అద్భుతమైన బహుమతిని వాగ్దానం చేస్తాడు. దీనికి విరుద్ధంగా, తప్పులో నిమగ్నమైన వారు తమ చర్యలకు తగిన పరిణామాలను ఎదుర్కొంటారు. దేవుడు అన్యాయాన్ని శిక్షిస్తాడు మరియు నమ్మకమైన సేవకుడికి ప్రతిఫలమిస్తాడు. ఈ సూత్రం తమ సేవకులకు అన్యాయం చేసే యజమానులకు సమానంగా వర్తిస్తుంది. భూమిపై ఉన్న నీతిమంతుడైన న్యాయమూర్తి యజమాని మరియు సేవకుల మధ్య నిష్పక్షపాతంగా తీర్పు ఇస్తారు, అతని న్యాయస్థానంలో ఇద్దరినీ సమాన హోదాలో ఉంచుతారు.
నిజమైన మతం ప్రతిచోటా ప్రబలంగా ఉంటే, ప్రతి స్థితి మరియు ప్రతి జీవిత సంబంధాలను ప్రభావితం చేస్తే, ప్రపంచం చాలా సంతోషకరమైన ప్రదేశంగా ఉంటుంది. అయితే, తమ విధులను విస్మరించి, తమకు సంబంధం ఉన్నవారిలో ఫిర్యాదులకు కారణమయ్యే వ్యక్తుల విశ్వాసం తమను తాము మోసం చేసుకోవడమే కాకుండా సువార్తపై కూడా నిందను తెస్తుంది.Shortcut Links
కొలొస్సయులకు - Colossians : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |