Peter I - 1 పేతురు 2 | View All

1. ప్రభువు దయాళుడని మీరు రుచిచూచియున్న యెడల

2. సమస్తమైన దుష్టత్వమును, సమస్తమైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, సమస్త దూషణ మాటలను మాని,

3. క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలినవారై, నిర్మల మైన వాక్యమను పాలవలన రక్షణ విషయములో ఎదుగు నిమిత్తము, ఆ పాలను అపేక్షించుడి.
కీర్తనల గ్రంథము 34:8

4. మనుష్యులచేత విసర్జింపబడినను, దేవుని దృష్టికి ఏర్పరచబడినదియు అమూల్యమును సజీవమునైన రాయియగు ప్రభువునొద్దకు వచ్చిన వారై,
కీర్తనల గ్రంథము 118:22, యెషయా 28:16, దానియేలు 2:34-35

5. యేసుక్రీస్తుద్వారా దేవునికి అనుకూలము లగు ఆత్మసంబంధమైన బలులనర్పించుటకు పరిశుద్ధయాజకులుగా ఉండునట్లు, మీరును సజీవమైన రాళ్లవలెనుండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారు.
నిర్గమకాండము 19:6, యెషయా 61:6

6. ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖ్యమును ఏర్పరచబడినదియు అమూల్యమునగు మూలరాతిని సీయోనులొ స్థాపించుచున్నాను; ఆయనయందు విశ్వాసముంచు వాడు ఏమాత్రమును సిగ్గుపడడు అను మాట లేఖనమందు వ్రాయబడియున్నది.
యెషయా 28:16

7. విశ్వ సించుచున్న మీకు, ఆయన అమూల్యమైనవాడు; విశ్వసింపనివారికైతే ఇల్లు కట్టువారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడ్డురాయియు అడ్డుబండయు ఆయెను.
కీర్తనల గ్రంథము 118:22, దానియేలు 2:34-35

8. కట్టువారు వాక్యమున కవిధేయులై తొట్రిల్లుచున్నారు, దానికే వారు నియమింపబడిరి.
యెషయా 8:14-15

9. అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురముచేయు నిమిత్తము, ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొత్తయిన ప్రజలునై యున్నారు.
నిర్గమకాండము 19:5, నిర్గమకాండము 23:22, ద్వితీయోపదేశకాండము 4:20, ద్వితీయోపదేశకాండము 7:6, ద్వితీయోపదేశకాండము 10:15, ద్వితీయోపదేశకాండము 14:2, యెషయా 9:2, యెషయా 42:12, యెషయా 43:20-21, నిర్గమకాండము 19:6, యెషయా 61:6

10. ఒకప్పుడు ప్రజగా ఉండక యిప్పుడు దేవుని ప్రజయైతిరి; ఒకప్పుడు కనికరింపబడక యిప్పుడు కనికరింపబడినవారైతిరి.
హోషేయ 1:6, హోషేయ 1:10, హోషేయ 2:1, హోషేయ 2:23

11. ప్రియులారా, మీరు పరదేశులును యాత్రికులునై యున్నారు గనుక ఆత్మకు విరోధముగా పోరాడు శరీరాశ లను విసర్జించి,
కీర్తనల గ్రంథము 39:12

12. అన్యజనులు మిమ్మును ఏ విషయములో దుర్మార్గులని దూషింతురో, ఆ విషయములో వారు మీ సత్‌క్రియలను చూచి, వాటినిబట్టి దర్శనదినమున దేవుని మహిమపరచునట్లు, వారి మధ్యను మంచి ప్రవర్తనగలవారై యుండవలెనని మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను.
యెషయా 10:3

13. మనుష్యులు నియమించు ప్రతి కట్టడకును ప్రభువు నిమిత్తమై లోబడియుండుడి.

14. రాజు అందరికిని అధిపతి యనియు, నాయకులు దుర్మార్గులకు ప్రతిదండన చేయుట కును సన్మార్గులకు మెప్పు కలుగుటకును రాజువలన పంప బడినవారనియు వారికి లోబడియుండుడి.

15. ఏలయనగా మీరిట్లు యుక్తప్రవర్తన గలవారై, అజ్ఞానముగా మాటలాడు మూర్ఖుల నోరు మూయుట దేవుని చిత్తము.

16. స్వతంత్రులై యుండియు దుష్టత్వమును కప్పి పెట్టుటకు మీ స్వాతంత్ర్య మును వినియోగపరచక, దేవునికి దాసులమని లోబడి యుండుడి.

17. అందరిని సన్మానించుడి, సహోదరులను ప్రేమించుడి, దేవునికి భయపడుడి, రాజును సన్మానించుడి.
సామెతలు 24:21

18. పనివారలారా, మంచివారును సాత్వికులునైనవారికి మాత్రము కాక ముష్కరులైన మీ యజమానులకును పూర్ణభయముతో లోబడియుండుడి.

19. ఎవడైనను అన్యాయ ముగా శ్రమపొందుచు, దేవునిగూర్చిన మనస్సాక్షికలిగి, దుఃఖము సహించినయెడల అది హితమగును.

20. తప్పిదమునకై దెబ్బలు తినినప్పుడు మీరు సహించినయెడల మీకేమి ఘనము? మేలుచేసి బాధపడునప్పుడు మీరు సహించినయెడల అది దేవునికి హితమగును;

21. ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. క్రీస్తుకూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునట్లు మీకు మాదిరి యుంచి పోయెను.

22. ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు.
యెషయా 53:9

23. ఆయన దూషింప బడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శ్రమపెట్టబడియు బెదిరింపక, న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను.
యెషయా 53:7

24. మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునట్లు, ఆయన తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మ్రానుమీద మోసి కొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత మీరు స్వస్థత నొందితిరి.
యెషయా 53:4, యెషయా 53:5, యెషయా 53:12

25. మీరు గొఱ్ఱెలవలె దారితప్పిపోతిరి గాని యిప్పుడు మీ ఆత్మల కాపరియు అధ్యక్షుడునైన ఆయన వైపునకు మళ్లియున్నారు.
యెషయా 53:6, యెహెఙ్కేలు 34:5-6



Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Peter I - 1 పేతురు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మళ్లీ పుట్టిన క్రైస్తవ పాత్రకు తగిన కోపాన్ని సిఫార్సు చేస్తారు. (1-10)
ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడడం అనేది ద్వేషం మరియు మోసంతో నిండిన హృదయాన్ని వెల్లడిస్తుంది, దేవుని బోధల నుండి ప్రయోజనం పొందే మన సామర్థ్యాన్ని అడ్డుకుంటుంది. శిశువులు తమ పోషణ కోసం పాలను కోరుకున్నట్లే, క్రైస్తవులు ఆధ్యాత్మిక పోషణ కోసం దేవుని వాక్యాన్ని హృదయపూర్వకంగా కోరుకోవాలి. యేసుక్రీస్తు, తన అపరిమితమైన దయతో, అవసరమైన పాపులమైన మనకు కృపను సమృద్ధిగా అందజేస్తాడు. ఈ జీవితంలో అత్యంత భక్తుడైన సేవకులు కూడా అనుభవించే దేవుని ఓదార్పుల రుచి ఉన్నప్పటికీ, వారు అతని పూర్తి మహిమను మాత్రమే చూస్తారు.
క్రీస్తును రాయిగా వర్ణించడం రక్షకుడిగా మరియు విశ్వాసుల పునాదిగా ఆయన పాత్రను నొక్కి చెబుతుంది. అతని అమూల్యమైన స్వభావం, విశిష్ట కార్యాలయం మరియు అద్భుతమైన సేవలు అతని అసమానమైన విలువను హైలైట్ చేస్తాయి. నిజమైన విశ్వాసులు పవిత్ర యాజకత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు, దేవునికి అంకితం చేయబడతారు, ఇతరులకు సేవ చేస్తారు మరియు పరలోక బహుమతులు పొందుతారు. అయినప్పటికీ, ప్రార్థన మరియు ప్రశంసల వంటి అత్యంత ఆధ్యాత్మిక త్యాగాలు కూడా యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే ఆమోదయోగ్యమైనవి.
ప్రధాన మూలస్తంభమైన క్రీస్తు, విశ్వాసులందరినీ శాశ్వతమైన దేవాలయంలోకి ఏకం చేస్తాడు, మొత్తం నిర్మాణం యొక్క బరువును భరించాడు. శాశ్వతమైన పునాదిగా ఎన్నుకోబడిన ఆయన సాటిలేని విలువైనవాడు. క్రీస్తుపై ఒకరి జీవితాన్ని నిర్మించుకోవడంలో ఆయనపై విశ్వాసం ఉంటుంది, ఈ భావన తరచుగా తప్పుగా అర్థం చేసుకోబడుతుంది. ప్రపంచంలోని గందరగోళం ఉన్నప్పటికీ, క్రీస్తుపై స్థాపించబడిన వారు అస్థిరంగా, గందరగోళంగా మరియు భయపడకుండా ఉన్నారు.
ప్రతి నిజమైన క్రైస్తవుడు ఎంచుకున్న తరానికి చెందినవాడు, భిన్నమైన ఆత్మ, సూత్రం మరియు ఆచరణతో విభిన్నమైన వ్యక్తులను ఏర్పరుస్తాడు. ఈ విశిష్టత క్రీస్తులో ఎన్నుకోబడటం మరియు అతని ఆత్మ ద్వారా పవిత్రపరచబడటం నుండి ఉద్భవించింది. చీకటి స్థితి నుండి ఉద్భవించి, క్రైస్తవులు ఆనందం, ఆనందం మరియు శ్రేయస్సుగా పరివర్తన చెందుతారు, వారి వృత్తులు మరియు ప్రవర్తన ద్వారా ప్రభువు స్తుతులను ప్రదర్శిస్తారు. వారిని తన ప్రజలుగా చేసి, కరుణించిన దేవునికి వారి ఋణత్వం ఎనలేనిది.
దేవుని దయ లేని స్థితి, ప్రాపంచిక ఆస్తులు ఉన్నప్పటికీ, విచారకరం. దేవుని దయ మరియు ప్రేమను ప్రతిబింబించడం పశ్చాత్తాపాన్ని పెంపొందిస్తుంది. దేవుని ఉచిత దయ నుండి నిజంగా ప్రయోజనం పొందాలంటే, మనం దానిని దుర్వినియోగం చేయకూడదు లేదా అగౌరవపరచకూడదు. దయ పొందాలని కోరుకునే వారు దేవుని ప్రజలుగా నడుచుకోవాలి, వారు పొందిన కృపను గుర్తించి, సాకారం చేసుకోవాలి.

అన్యజనుల మధ్య పవిత్ర సంభాషణ నిర్దేశించబడింది. (11,12)
అత్యంత నిజాయితీగల వ్యక్తులు, ప్రత్యేక తరంగా ఎంపిక చేయబడినవారు, దేవునికి అంకితం చేయబడిన వ్యక్తులు, ఘోరమైన పాపాల నుండి దూరంగా ఉండటానికి ప్రోత్సాహం అవసరం. ఈ పాపాలలో, శరీర కోరికలు మానవ ఆత్మకు గొప్ప ముప్పును కలిగిస్తాయి. ఈ కోరికలకు లొంగిపోవడం తీవ్రమైన తీర్పు, ఇది ఒకరి ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సుకు హానికరమైన పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది. దైవిక సందర్శన దినం సమీపిస్తోంది, ఆ సమయంలో దేవుడు తన మాట మరియు దయ ద్వారా పశ్చాత్తాపాన్ని ప్రేరేపిస్తాడు. ఆ సమయంలో, చాలా మంది దేవుణ్ణి స్తుతిస్తారు మరియు అతని ప్రజల సద్గుణ జీవితాలు సానుకూల పరివర్తనకు దోహదం చేస్తాయి.

సబ్జెక్ట్‌లు తమ సివిల్ గవర్నర్‌లకు సరైన విధేయత చూపాలని ఉద్బోధించారు. (13-17) 
నిజాయితీగల క్రైస్తవ ప్రసంగానికి సమగ్రత అవసరం, అన్ని సంబంధిత బాధ్యతలను మనస్సాక్షితో నెరవేర్చడం ద్వారా మాత్రమే సాధించవచ్చు. అపొస్తలుడు ఈ విధులను వ్యక్తిగతంగా సూచిస్తాడు. ఈ విధులను పాటించడం అనేది దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది, వాటిని క్రైస్తవుని కర్తవ్యంగా మాత్రమే కాకుండా అజ్ఞాన వ్యక్తుల యొక్క నిరాధారమైన విమర్శలను తిరస్కరించే సాధనంగా కూడా చేస్తుంది. ప్రతి సంబంధంలో, క్రైస్తవులు తమను తాము సరైన రీతిలో ప్రవర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి, వారి స్వేచ్ఛ తప్పు చేయడానికి లేదా వారి విధులను విస్మరించడానికి ఒక సాకుగా ఉపయోగపడదని నిర్ధారించుకోవాలి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా తాము దేవుని సేవకులమని వారు గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం.

బాధలో ఉన్న రక్షకుని ఉదాహరణ ప్రకారం, వారి యజమానులకు సేవకులు మరియు అందరూ సహనంతో ఉండాలి. (18-25)
ఆ సమయాల్లో, సేవకులు సాధారణంగా అన్యమతస్తుల క్రింద బానిసలుగా పరిగణించబడ్డారు, వారు తరచూ వారితో కఠినంగా వ్యవహరించేవారు. అయినప్పటికీ, దేవుణ్ణి అవమానించకుండా లేదా కించపరచకుండా ఉండటానికి భక్తితో, ప్రొవిడెన్స్ ద్వారా నియమించబడిన మాస్టర్స్‌కు లోబడి ఉండమని అపొస్తలుడు వారికి ఆదేశిస్తాడు. ఈ ఆదేశం సహేతుకమైన సేవతో కూడిన కంటెంట్‌కు మాత్రమే కాకుండా కఠినంగా లేదా అన్యాయంగా కోపంగా ఉన్నవారికి కూడా వర్తిస్తుంది. ఒక పక్షం యొక్క పాపాత్మకమైన ప్రవర్తన మరొక పక్షంలో ఇలాంటి ప్రవర్తనను క్షమించదని నొక్కి చెప్పబడింది; యజమాని పాపంగా మరియు మొండిగా ప్రవర్తించినప్పటికీ సేవకుడు వారి విధులను నెరవేర్చడానికి బాధ్యత వహిస్తాడు.
మరోవైపు, యజమానులు తమ సేవకులు మరియు తక్కువవారి పట్ల సౌమ్యత మరియు సౌమ్యతను ప్రదర్శించాలని కోరారు. క్రైస్తవులు తమ తప్పులను సరిదిద్దేటప్పుడు సహనాన్ని ప్రదర్శించడంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత లేదా గౌరవాన్ని ప్రకరణం ప్రశ్నిస్తుంది. బదులుగా, క్రైస్తవులు, వారి మంచి ప్రవర్తనలో, ఫిర్యాదు చేయకుండా లేదా ప్రతీకారం తీర్చుకోకుండా గర్వంగా మరియు ఉద్వేగభరితమైన అన్యమత గురువుల నుండి దుర్వినియోగాన్ని సహిస్తూ, వారి విధులను కొనసాగించినట్లయితే, అలాంటి ప్రవర్తన దేవునికి సంతోషాన్నిస్తుందని సూచిస్తుంది. ఈ ఓర్పు దైవిక దయ యొక్క విలక్షణమైన అభివ్యక్తిగా పరిగణించబడుతుంది మరియు దైవిక ప్రతిఫలం వాగ్దానం చేయబడింది.
ఈ వచనం క్రీస్తు మరణం యొక్క విస్తృత ఉద్దేశ్యాన్ని కూడా నొక్కి చెబుతుంది, ఇది బాధలో సహనానికి ఉదాహరణగా మాత్రమే కాకుండా, మన పాపాలను భరించడం మరియు దైవిక న్యాయం యొక్క సంతృప్తిని సూచిస్తుంది. క్రీస్తు త్యాగం పాపాలను తొలగించి, నీతితో కూడిన కొత్త, పవిత్ర జీవితానికి మార్గం సుగమం చేసినట్లుగా చిత్రీకరించబడింది. క్రీస్తు మరణం మరియు పునరుత్థానం నీతిమంతమైన జీవితాన్ని గడపగల సామర్థ్యంతో పాటు ఒక ఉదాహరణ మరియు శక్తివంతమైన ప్రేరణలను అందిస్తాయి.
తదుపరి చర్చ సమర్థన భావనను తాకింది, ఇక్కడ క్రీస్తు త్యాగం పాపాలకు పరిహారంగా పనిచేస్తుంది, అతని చారల ద్వారా ఆత్మ యొక్క అనారోగ్యాలను నయం చేస్తుంది. మనిషి యొక్క పాపాత్మకమైన స్వభావాన్ని, దారితప్పిన అతని ధోరణిని మరియు అతను పచ్చిక బయళ్ల నుండి, గొర్రెల కాపరి మరియు మంద నుండి తప్పిపోయినప్పుడు, అనేక ప్రమాదాలకు తనను తాను బహిర్గతం చేయడం వలన కలిగే దుఃఖాన్ని చిత్రీకరించడానికి ఈ భాగం మారుతుంది. మార్పిడి ద్వారా పునరుద్ధరణ యొక్క థీమ్ పరిచయం చేయబడింది, ఇది దైవిక దయ యొక్క ప్రభావంగా తిరిగి రావడాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ పునరాగమనం యొక్క అంతిమ దృష్టి క్రీస్తు వైపుకు ఉంది, పాపులు, వారి మార్పిడికి ముందు, శాశ్వతంగా లోపభూయిష్ట స్థితిలో ఉంటారని మరియు వారి జీవితం నిరంతర సంచారం ద్వారా గుర్తించబడుతుందని నొక్కిచెప్పారు.



Shortcut Links
1 పేతురు - 1 Peter : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |