Peter I - 1 పేతురు 4 | View All

1. క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమపడెను గనుక మీరును అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి.

2. శరీర విషయములో శ్రమపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇష్టానుసారముగానే నడుచుకొనునట్లు పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును.

3. మనము పోకిరిచేష్టలు, దురాశలు, మద్య పానము, అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు, త్రాగుబోతుల విందులు, చేయదగని విగ్రహపూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, అన్యజనుల ఇష్టము నెరవేర్చుచుండుటకు గతించినకాలమే చాలును,

4. అపరిమితమైన ఆ దుర్వ్యాపారమునందు తమతోకూడ మీరు పరుగెత్తకపోయినందుకు వారు ఆశ్చర్యపడుచు మిమ్మును దూషించుచున్నారు.

5. సజీవులకును మృతులకును తీర్పుతీర్చుటకు సిద్ధముగా ఉన్నవానికి వారుత్తరవాదులైయున్నారు.

6. మృతులు శరీరవిషయములో మానవరీత్య తీర్పు పొందునట్లును ఆత్మవిషయములో దేవుని బట్టి జీవించునట్లును వారికికూడ సువార్త ప్రకటింపబడెను.

7. అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమైయున్నది. కాగా మీరు స్వస్థ బుద్ధిగలవారై, ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి.

8. ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును గనుక అన్నిటికంటె ముఖ్యముగా ఒకనియెడల ఒకడు మిక్కటమైన ప్రేమగలవారై యుండుడి.
సామెతలు 10:12

9. సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథ్యము చేయుడి.

10. దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులైయుండి, యొక్కొకడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి.

11. ఒకడు బోధించినయెడల దైవోక్తులను బోధించునట్టు బోధింపవలెను; ఒకడు ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అను గ్రహించు సామర్థ్యమునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు అన్నిటిలోను యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచ బడును. యుగయుగములు మహిమయు ప్రభావమును ఆయనకుండును గాక. ఆమేన్‌.

12. ప్రియులారా, మిమ్మును శోధించుటకు మీకు కలుగుచున్న అగ్నివంటి మహాశ్రమనుగూర్చి మీకేదో యొక వింత సంభవించునట్లు ఆశ్చర్యపడకుడి.

13. క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడినప్పుడు మీరు మహానందముతో సంతో షించు నిమిత్తము, క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు పాలివారై యున్నంతగా సంతోషించుడి.

14. క్రీస్తు నామము నిమిత్తము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాస్వరూపియైన ఆత్మ, అనగా దేవుని ఆత్మ, మీమీద నిలుచుచున్నాడు గనుక మీరు ధన్యులు.
కీర్తనల గ్రంథము 89:50-51, యెషయా 11:2

15. మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దుర్మార్గుడుగా గాని, పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు.

16. ఎవడైనను క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగ్గుపడక, ఆ పేరును బట్టియే దేవుని మహిమపరచవలెను.

17. తీర్పు దేవుని ఇంటియొద్ద ఆరంభమగు కాలము వచ్చి యున్నది; అది మనయొద్దనే ఆరంభమైతే దేవుని సువార్తకు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును?
యిర్మియా 25:29, యెహెఙ్కేలు 9:6

18. మరియు నీతి మంతుడే రక్షింపబడుట దుర్లభమైతే భక్తిహీనుడును పాపియు ఎక్కడ నిలుతురు?
సామెతలు 11:31

19. కాబట్టి దేవుని చిత్తప్రకారము బాధపడువారు సత్‌ప్రవర్తన గలవారై, నమ్మకమైన సృష్టికర్తకు తమ ఆత్మలను అప్పగించుకొనవలెను.
కీర్తనల గ్రంథము 31:5Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Peter I - 1 పేతురు 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పవిత్రత మరియు పవిత్రత కోసం క్రీస్తు బాధలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం అవసరం. (1-6) 
పాపానికి వ్యతిరేకంగా అత్యంత బలవంతపు మరియు బలవంతపు వాదనలు క్రీస్తు బాధల నుండి ఉద్భవించాయి. చిన్నపాటి ప్రలోభాలకు లొంగకుండా అత్యంత తీవ్రమైన కష్టాలను ఇష్టపూర్వకంగా సహిస్తూ పాపాన్ని నిర్మూలించడానికి తనను తాను త్యాగం చేసుకున్నాడు. టెంప్టేషన్ యొక్క మూలం మానవ అవినీతిలో ఉంది మరియు నిజమైన క్రైస్తవులు తమ జీవితాలను మరియు చర్యలను నడిపించడంలో వారి స్వంత కోరికలు మరియు కోరికల కంటే దేవుని చిత్తానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నిజమైన మార్పిడి హృదయం మరియు ప్రవర్తనలో అద్భుతమైన పరివర్తనను తీసుకువస్తుంది, మనస్సు, తీర్పు, ఆప్యాయతలు మరియు మొత్తం ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తుంది.
నిజమైన మార్పిడిని అనుభవించిన వ్యక్తికి, వారి గత జీవితంలోని తప్పిపోయిన సమయాన్ని ప్రతిబింబించడం లోతైన పశ్చాత్తాపానికి మూలంగా మారుతుంది. ఒక అతిక్రమం మరొకదానికి దారితీసేటటువంటి పాపం యొక్క పరస్పర అనుసంధాన స్వభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. క్రైస్తవులు కఠోరమైన దుష్టత్వం నుండి మాత్రమే కాకుండా పాపానికి దారితీసే లేదా చెడు యొక్క రూపాన్ని ఇచ్చే కార్యకలాపాల నుండి కూడా దూరంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు.
దుర్మార్గులు దుష్టుల అహంకార మరియు ప్రాపంచిక తీర్పులచే ఖండించబడిన, కొందరు మరణాన్ని కూడా ఎదుర్కొంటూ మరణించిన వారికి సువార్త ప్రకటించబడింది. అయినప్పటికీ, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దైవిక జీవితానికి పునరుజ్జీవింపబడిన వారు తమను తాము దేవునికి నమ్మకమైన సేవకులుగా అంకితం చేసుకున్నారు. విశ్వాసులు లోకం యొక్క అపహాస్యం మరియు నిందల గురించి ఆందోళన చెందకూడదు; బదులుగా, వారు తమ విశ్వాసంలో స్థిరంగా నిలబడాలి.

మరియు నిగ్రహం, జాగరూకత మరియు ప్రార్థన కోసం యూదుల రాజ్యం సమీపించే ముగింపు. (7-11) 
యూదు చర్చి మరియు దేశం యొక్క పతనానికి సంబంధించి మన రక్షకుని ప్రవచనం యొక్క ఆసన్న నెరవేర్పు స్పష్టంగా కనిపించింది. ఈ త్వరితగతిన మరణం మరియు తీర్పు యొక్క వాస్తవికత అందరికీ ఆందోళన కలిగించే విషయం, మన ఆలోచనలను జీవితం యొక్క తాత్కాలిక స్వభావం వైపు మళ్లిస్తుంది. మన భూసంబంధమైన అస్తిత్వానికి సమీపించే ముగింపు ప్రాపంచిక విషయాలలో నిగ్రహాన్ని కొనసాగించడానికి మరియు విశ్వాసానికి సంబంధించిన విషయాలను చిత్తశుద్ధితో సంప్రదించడానికి బలవంతపు కారణం.
ప్రతి ఒక్కరిలో విస్తృతమైన లోపాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, కప్పిపుచ్చే, సాకులు చెప్పే మరియు క్షమించే ప్రేమ యొక్క ఆత్మ అవసరం. అలాంటి సహనం లేకుండా, సాతాను ఆజ్యం పోసిన విభజనలు మరియు విభేదాలు సులభంగా తలెత్తుతాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దాతృత్వాన్ని ఆచరించడం అనేది ఒకరి పాపాలకు కవర్ లేదా పరిహారంగా పని చేయదని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం, ఇది దేవునికి క్షమాపణ ఇచ్చేలా చేస్తుంది. క్రైస్తవుని బాధ్యతల స్వభావం, వాటి ప్రాముఖ్యత మరియు కష్టం, మాస్టర్ యొక్క దయాదాక్షిణ్యాలు మరియు అంతిమ ప్రతిఫలం యొక్క శ్రేష్ఠత, తీవ్రమైన మరియు శ్రద్ధగల నిబద్ధతను కోరుతుంది.
జీవిత విధులు మరియు సేవల యొక్క అన్ని అంశాలలో, ప్రధాన లక్ష్యం దేవుని మహిమగా ఉండాలి. తనను తాను అంటిపెట్టుకుని, కీర్తి మరియు లాభం వంటి ప్రాపంచిక ఆందోళనలపై స్థిరపడిన వ్యక్తి, తరచుగా నశ్వరమైన ఆధార మరియు తాత్కాలిక లక్ష్యాలను అనుసరిస్తాడు. అలాంటి ప్రయత్నాలను ఒకసారి సాధించి, వాటిని అనుసరించే వ్యక్తి నశించిపోతాడు. దీనికి విరుద్ధంగా, తమను మరియు తమ సర్వస్వాన్ని దేవునికి అప్పగించిన వ్యక్తి ప్రభువు తన భాగమని నమ్మకంగా ప్రకటించగలడు. క్రీస్తు యేసు ద్వారా వచ్చే మహిమ మాత్రమే నిజంగా ముఖ్యమైనది మరియు శాశ్వతమైనది, శాశ్వతమైనది.

విశ్వాసులు క్రీస్తు కొరకు నిందలు మరియు బాధలలో సంతోషించమని మరియు కీర్తించాలని మరియు తమ ఆత్మలను నమ్మకమైన దేవుని సంరక్షణకు అప్పగించాలని ప్రోత్సహించారు. (12-19)
ఓర్పు మరియు దృఢత్వంతో బాధలను సహించడం ద్వారా, దేవుని వాగ్దానాలపై ఆధారపడడం ద్వారా మరియు పరిశుద్ధాత్మ వెల్లడించిన వాక్యానికి కట్టుబడి, మనం పరిశుద్ధాత్మకు మహిమను తీసుకువస్తాము. అయినప్పటికీ, విశ్వాసులు ధిక్కారం మరియు నిందను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ చెడుగా మాట్లాడబడతాడు మరియు దూషించబడతాడు. క్రైస్తవులకు అలాంటి హెచ్చరికలు అనవసరమని ఎవరైనా అనుకోవచ్చు, కానీ వారి శత్రువులు అన్యాయంగా వారిని ఘోరమైన నేరాలకు పాల్పడ్డారు. చాలా నిటారుగా ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ఘోరమైన పాపాలకు వ్యతిరేకంగా జాగ్రత్త అవసరం.
మన స్వంత పాపాలు మరియు మూర్ఖత్వం కారణంగా బాధ దాని ఓదార్పుని కోల్పోతుంది. మత్తయి 24:9-10 లో మన రక్షకుడు ఊహించినట్లుగా, విస్తృతమైన విపత్తు సమయం ఆసన్నమైంది. ఈ జన్మలో ఇలాంటి కష్టాలు ఎదురైతే, తీర్పు రోజు మరింత భయంకరంగా ఉంటుంది. నీతిమంతులు చాలా కష్టాలతో రక్షింపబడుతారనేది నిజం, ముఖ్యంగా దేవుని మార్గాల్లో నడవడానికి కృషి చేసేవారు. ఈ కష్టం దేవుని ఉద్దేశ్యం మరియు పనితీరులో అనిశ్చితిని సూచించదు కానీ వారు ఎదుర్కొనే ముఖ్యమైన సవాళ్లు మరియు పరీక్షలను-అనేక ప్రలోభాలు, కష్టాలు, బాహ్య సంఘర్షణలు మరియు అంతర్గత భయాలను నొక్కి చెబుతుంది.
అయినప్పటికీ, గొప్ప అవరోధాలు మరియు ఇబ్బందులను కలిగించే అంతర్గత కోరికలు మరియు అవినీతి లేకుండా అన్ని బాహ్య సవాళ్లు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. నీతిమంతుల మార్గం కష్టతరమైనదైతే, పాపంలో సంతోషించి, తమ ప్రయత్నాల కోసం నీతిమంతులను మూర్ఖులుగా కొట్టిపారేసిన భక్తిహీన పాపికి ఎదురుచూసే కష్టాన్ని పరిగణించండి! ప్రార్థన ద్వారా దేవునికి అప్పగించడం మరియు మంచి చేయడంలో ఓపికగా ఉండటం ఆత్మను కాపాడుకోవడంలో కీలకం. దేవుడు అంతిమంగా ప్రతిదానిని విశ్వాసికి అనుకూలంగా మారుస్తాడు.Shortcut Links
1 పేతురు - 1 Peter : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |