Isaiah - యెషయా 54 | View All

1. గొడ్రాలా, పిల్లలు కననిదానా, జయగీతమెత్తుము ప్రసవవేదన పడనిదానా, జయకీర్తన నెత్తి ఆనంద పడుము సంసారిపిల్లలకంటె విడువబడినదాని పిల్లలు విస్తార మగుదురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
గలతియులకు 4:27

2. నీ గుడారపు స్థలమును విశాలపరచుము నీ నివాసస్థలముల తెరలు నిరాటంకముగ సాగనిమ్ము, నీ త్రాళ్లను పొడుగుచేయుము నీ మేకులను దిగగొట్టుము.

3. కుడివైపునకును ఎడమవైపునకును నీవు వ్యాపించెదవు నీ సంతానము అన్యజనముల దేశమును స్వాధీనపరచు కొనును పాడైన పట్టణములను నివాస స్థలములుగా చేయును.

4. భయపడకుము నీవు సిగ్గుపడనక్కరలేదు అవమానమును తలంచకుము నీవు లజ్జపడనక్కరలేదు, నీవు నీ బాల్యకాలపు సిగ్గును మరచుదువు నీ వైధవ్యపు నిందను ఇకమీదట జ్ఞాపకము చేసికొనవు.

5. నిన్ను సృష్టించినవాడు నీకు భర్తయైయున్నాడు సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశ్రాయేలుయొక్క పరిశుద్ధదేవుడు నీకు విమోచకుడు సర్వలోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.

6. నీ దేవుడు ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు విడువబడి దుఃఖాక్రాంతురాలైన భార్యను పురు షుడు రప్పించినట్లును తృణీకరింపబడిన ¸యౌవనపు భార్యను పురుషుడు రప్పించినట్లును యెహోవా నిన్ను పిలుచుచున్నాడు.

7. నిమిషమాత్రము నేను నిన్ను విసర్జించితిని గొప్ప వాత్సల్యముతో నిన్ను సమకూర్చెదను

8. మహోద్రేకము కలిగి నిమిషమాత్రము నీకు విముఖుడ నైతిని నిత్యమైన కృపతో నీకు వాత్సల్యము చూపుదును అని నీ విమోచకుడగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

9. నోవహు కాలమున జలప్రళయమునుగూర్చి నేను చేసినట్లు చేయుదును జలములు భూమిమీదికి ఇకను పొర్లుచురావని నోవహుకాలమున నేను ఒట్టుపెట్టుకొనినట్లు నీమీద కోపముగా నుండననియు నిన్ను గద్దింపననియు నేను ఒట్టు పెట్టుకొనియున్నాను.

10. పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరిల్లినను నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

11. ప్రయాసపడి గాలివానచేత కొట్టబడి ఆదరణలేక యున్నదానా, నేను నీలాంజనములతో నీ కట్టడమును కట్టుదును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును
ప్రకటన గ్రంథం 21:18-19

12. మాణిక్యమణులతో నీ కోటకొమ్ములను సూర్యకాంతములతో నీ గుమ్మములను కట్టుదును ప్రశస్తమైన రత్నములతో నీకు సరిహద్దులు ఏర్పరచుదును.
ప్రకటన గ్రంథం 21:18-19

13. నీ పిల్లలందరు యెహోవాచేత ఉపదేశము నొందుదురు నీ పిల్లలకు అధిక విశ్రాంతి కలుగును.
యోహాను 6:45

14. నీవు నీతిగలదానవై స్థాపింపబడుదువు నీవు భయపడనక్కరలేదు, బాధించువారు నీకు దూర ముగా నుందురు భీతి నీకు దూరముగా ఉండును అది నీ దగ్గరకు రానేరాదు.

15. జనులు గుంపుకూడినను వారు నావలన కూడరు నీకు విరోధముగా గుంపుకూడువారు నీ పక్షపు వారగు దురు.

16. ఆలకించుము, నిప్పులూది తన వృత్తికి తగినట్టుగా పని ముట్టు చేయు కమ్మరిని సృజించువాడను నేనే నాశనము చేయుటకై పాడుచేయువాని సృజించు వాడను నేనే
రోమీయులకు 9:22

17. నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వర్ధిల్లదు న్యాయవిమర్శలో నీకు దోషారోపణచేయు ప్రతి వానికి నీవు నేరస్థాపన చేసెదవు యెహోవాయొక్క సేవకుల నీతి నావలన కలుగు చున్నది; ఇది వారి స్వాస్థ్యము, ఇదే యెహోవా వాక్కు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 54 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదులు మరియు అన్యుల మార్పిడి ద్వారా చర్చి పెరుగుదల. (1-5) 
క్రైస్తవ మతం రాకముందు కాలంలో ప్రపంచంలో విస్తృతంగా మత విశ్వాసం లేకపోవడాన్ని పరిగణించండి. అయితే, సువార్త బోధించడం ద్వారా, అనేకమంది వ్యక్తులు విగ్రహారాధన నుండి వైదొలిగారు మరియు సజీవమైన దేవునితో సంబంధాన్ని స్వీకరించారు. ఇది చర్చిలో అపారమైన వేడుకలకు కారణం. చర్చి యొక్క సరిహద్దులు విస్తరించాయి, దాని భూసంబంధమైన ఉనికి తాత్కాలికమైనది మరియు మార్చదగినది అయినప్పటికీ, ఒక గుడారం లేదా గుడారానికి సమానంగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు, అది వృద్ధిని అనుభవిస్తుంది మరియు పెరుగుతున్న విశ్వాసుల కుటుంబానికి అనుగుణంగా విస్తరించబడాలి. చర్చి యొక్క సంఖ్యలు పెరిగేకొద్దీ, లోపాలు మరియు అవినీతికి వ్యతిరేకంగా తనను తాను బలోపేతం చేసుకోవడం అత్యవసరం.
మీ సృష్టికర్త మీ ఆధ్యాత్మిక భాగస్వామిగా పనిచేస్తాడు మరియు క్రీస్తు ఇజ్రాయెల్ యొక్క పవిత్ర పాత్రను మరియు పాత నిబంధన చర్చితో స్థాపించబడిన ఒడంబడిక యొక్క మధ్యవర్తి పాత్రను నెరవేరుస్తాడు. అతను చాలా కాలంగా ఇశ్రాయేలు దేవుడిగా గుర్తించబడ్డాడు, ఇప్పుడు అతను మొత్తం భూమికి దేవుడిగా గుర్తించబడ్డాడు. అతను విశ్వాసులను వారి పాపాల నుండి శుద్ధి చేస్తాడు మరియు ఈ పవిత్ర యూనియన్‌లో పాలుపంచుకునే వారికి ఆనందాన్ని తెస్తాడు. ఈ దయకు మనం ఎప్పటికీ తగినంతగా ఆశ్చర్యపడలేము లేదా ఈ ప్రత్యేకాధికారాన్ని నిజంగా అభినందించలేము.

దాని నిర్దిష్ట విమోచన. (6-10) 
దేవుడు తన కోపములో సహనముగా ఉన్నట్లే, ఆయన తన దయను త్వరగా విస్తరింపజేస్తాడు. దేవుడు మనల్ని ఓదార్చడానికి వచ్చినప్పుడు, ఆయన కనికరం యొక్క ప్రతిఫలాన్ని అనుభవించినప్పుడు అది ఎంత ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది! ఆయన మనపై తన దయను ప్రసాదిస్తాడు, మరియు దేవుని ప్రజల సమూహము ఆయన దయలో పాతుకుపోయింది, వారి స్వంత యోగ్యతతో కాదు. ఇది సమృద్ధిగా దయ మరియు శాశ్వతమైన దయతో వస్తుంది. దేవుని ఉగ్రత యొక్క వ్యవధి క్లుప్తంగా ఉంటుంది, అయితే అతని దయ శాశ్వతంగా ఉంటుంది. కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు మనం నిరీక్షణ కోల్పోకూడదు, అలాగే ఉపశమనాన్ని పొందడంలో నిరాశ చెందకూడదు. పర్వతాలు కదిలించబడ్డాయి మరియు కదిలించబడ్డాయి, కానీ దేవుని వాగ్దానాలు ఏ పరిస్థితులలోను ఎప్పుడూ ఉల్లంఘించబడలేదు. ఇంకా, పర్వతాలు మరియు కొండలు శక్తివంతమైన వ్యక్తులను సూచిస్తాయి. భూసంబంధమైన వనరులపై మన ఆధారపడటం క్షీణించవచ్చు, కానీ మన స్నేహితులు మనల్ని నిరాశపరిచినప్పుడు, దేవుడు అలా చేయడు. ఈ సత్యం మొత్తం చర్చికి మరియు ప్రతి వ్యక్తి విశ్వాసికి సమానంగా వర్తిస్తుంది. దేవుడు తన ప్రజలను వారి పాపాలను గద్దించి సరిదిద్దవచ్చు, కానీ ఆయన వారిని విడిచిపెట్టడు. ఇది మన పిలుపు మరియు ఎన్నికలను నిర్ధారించడంలో మరింత శ్రద్ధ వహించడానికి మాకు స్ఫూర్తినివ్వండి.

దాని విజయవంతమైన స్థితి వివరించబడింది. (11-17)
దేవుని ప్రజలు తమను తాము బాధపెట్టి, కదిలించినప్పుడు, వారి బాధలను మరియు భయాలను అంగీకరిస్తూ, ఈ వచనాల ద్వారా దేవుని ఓదార్పునిచ్చే మాటలను వినాలని వారు ఊహించుకోనివ్వండి. దేవుని గురించిన జ్ఞానంతో నిండినప్పుడు చర్చి అసమానమైన మహిమతో ప్రకాశిస్తుంది, ఎందుకంటే ఆయన వంటి గురువు ఎవరూ లేరు. ఈ వాగ్దానం పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మార్గదర్శకత్వం మరియు బహుమతులకు సంబంధించినది. దేవునిచే ఉపదేశించబడిన ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలని బోధిస్తారు. చర్చి యొక్క కష్టాలను అనుసరించే అద్భుతమైన యుగానికి ఇది చాలా సందర్భోచితంగా కనిపిస్తుంది. పవిత్రత, అన్నిటికీ మించి, చర్చి యొక్క అలంకారం. దేవుడు రక్షణకు హామీ ఇస్తాడు. అంతర్గత భయాలు ఉండవు మరియు బాహ్య సంఘర్షణలు నిలిచిపోతాయి. సైనికులు తమ ఆకట్టుకునే బిరుదుల గురించి ప్రగల్భాలు పలికినప్పటికీ, దేవుడు వారిని "విధ్వంసం సాధనాలు"గా పేర్కొన్నాడు ఎందుకంటే వారి ప్రధాన పాత్ర వినాశనం మరియు వినాశనం కలిగించడం. దేవుడు వారిని సృష్టించాడు కాబట్టి, తన స్వంత ఉద్దేశాలను నెరవేర్చడానికి వారిని నియమించుకుంటాడు. దేవుడు చెడ్డ వ్యక్తులను వారి కఠినమైన మాటలకు జవాబుదారీగా ఉంచే రోజు వస్తుంది యూదా 1:15.
భద్రత మరియు అంతిమ విజయం ప్రభువు యొక్క ప్రతి నమ్మకమైన సేవకుని వారసత్వం. వారిని సమర్థించే నీతి మరియు వారిని పవిత్రం చేసే కృప రెండూ దేవుని బహుమానాలు మరియు అతని ప్రత్యేక ప్రేమ యొక్క ఫలితం. మన ఆత్మలను పవిత్రం చేయమని మరియు ఆయన సేవలో మనలను నిమగ్నం చేయమని ఆయనను వేడుకుందాం.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |