Nehemiah - నెహెమ్యా 4 | View All

1. మేము గోడ కట్టుచున్న సమాచారము విని సన్బల్లటు మిగుల కోపగించి రౌద్రుడై యూదులను ఎగతాళిచేసి

2. షోమ్రోను దండువారి యెదుటను తన స్నేహితుల యెదు టను ఇట్లనెనుదుర్బలులైన యీ యూదులు ఏమి చేయుదురు? తమంతట తామే యీ పని ముగింతురా? బలులు అర్పించి బలపరచుకొందురా?ఒక దినమందే ముగింతురా?కాల్చబడిన చెత్తను కుప్పలుగాపడిన రాళ్లను మరల బలమైనవిగా చేయుదురా?

3. మరియు అమ్మోనీయుడైన టోబీయా అతనియొద్దను ఉండివారు కట్టినదానిపైకి ఒక నక్క యెగిరినట్టయిన వారి రాతిగోడ పడిపోవుననెను.

4. మా దేవా ఆలకించుము, మేము తిరస్కారము నొందిన వారము; వారి నింద వారి తలలమీదికి వచ్చునట్లుచేసి, వారు చెరపట్టబడినవారై వారు నివసించు దేశములోనే వారిని దోపునకు అప్పగించుము.

5. వారు కట్టువారినిబట్టి నీకు కోపము పుట్టించి యుండిరి గనుక వారి దోషమును పరిహరింపకుము, నీయెదుట వారి పాపమును తుడిచి వేయకుము.

6. అయినను పని చేయుటకు జనులకు మనస్సు కలిగియుండెను గనుక మేము గోడను కట్టుచుంటిమి, అది సగము ఎత్తు కట్టబడి యుండెను.

7. సన్బల్లటును టోబీయాయును అరబీయులును అమ్మో నీయులును అష్డోదీయులును, యెరూషలేముయొక్క గోడలు కట్టబడెననియు, బీటలన్నియు కప్పబడెననియు వినినప్పుడు

8. మిగుల కోపపడి యెరూషలేము మీదికి యుద్ధమునకు వచ్చి, పని ఆటంకపరచవలెనని వారందరు కట్టుకట్టి మమ్మును కలతపరచగా,

9. మేము మా దేవునికి ప్రార్థనచేసి, వారి భయముచేత రాత్రింబగళ్లు కావలి యుంచితివిు.

10. అప్పుడు యూదావారుబరువులు మోయువారి బలము తగ్గిపోయెను, ఉన్న చెత్త విస్తారము, గోడ కట్టలేమని చెప్పగా,

11. మా విరోధులునువారు తెలిసికొనకుండను చూడకుండను మనము వారిమధ్యకు చొరబడి వారిని చంపి పని ఆటంకపరచుదమనిరి.

12. మా శత్రువులయొద్ద నివాసులైయున్న యూదులు వచ్చినలు దిక్కులనుండి మీరు మా సహాయమునకు రావలెనని మాటి మాటికి మాతో చెప్పగా

13. అందు నిమిత్తము గోడవెనుక నున్న దిగువ స్థలములలోను పైనున్న స్థలములలోను జనులను వారి వారి కుటుంబముల ప్రకారముగా వారి కత్తులతోను వారి యీటెలతోను వారి విండ్లతోను నిలిపితిని.

14. అంతట నేను లేచి చూచి ప్రధానులతోను అధికారులతోను జనులతోనువారికి మీరు భయపడకుడి, మహా ఘనుడును భయంకరుడునగు యెహోవాను జ్ఞాపకము చేసికొని, మీ సహోదరుల పక్షముగాను మీ కుమారుల పక్షముగాను మీ కుమార్తెల పక్షముగాను మీ భార్యల పక్షముగాను మీ నివాసము మీకుండునట్లు యుద్ధము చేయుడి అంటిని.

15. వారి యోచన మాకు తెలియబడెననియు, దేవుడు దానిని వ్యర్థము చేసెననియు మా శత్రువులు సమాచారము వినగా, మాలో ప్రతివాడును తన పనికి గోడదగ్గరకు వచ్చెను.

16. అయితే అప్పటినుండి నా పని వారిలో సగము మంది పనిచేయుచు వచ్చిరి, సగముమంది యీటెలును బల్లెములును విండ్లును కవచములును ధరించినవారై వచ్చిరి; అధికారులు యూదులలో ఆ యా యింటివారి వెనుక నిలిచిరి.

17. గోడ కట్టువారును బరువులు మోయువారును బరువులు ఎత్తువారును, ఒక్కొక్కరు ఒక చేతితో పనిచేసి ఒక చేతితో ఆయుధము పట్టుకొని యుండిరి.

18. మరియు కట్టువారిలో ఒక్కొకడు తన కత్తిని నడుమునకు బిగించుకొని గోడ కట్టుచు వచ్చెను, బాకా ఊదువాడు నాయొద్ద నిలిచెను.

19. అప్పుడు నేను ప్రధానులతోను అధికారులతోను మిగిలినవారితోను ఇట్లంటినిపని మిక్కిలి గొప్పది, మనము గోడమీద ఒకరొకరికి చాల యెడముగా ఉన్నాము

20. గనుక ఏ స్థలములో మీకు బాకానాదము వినబడునో అక్కడికి మా దగ్గరకు రండి, మన దేవుడు మన పక్షముగా యుద్ధముచేయును.

21. ఆ ప్రకారము మేము పనియందు ప్రయాసపడితివిు; సగముమంది ఉద యము మొదలుకొని నక్షత్రములు అగుపడువరకు ఈటెలు పట్టుకొనిరి.

22. మరియు ఆ కాలమందు నేను జనులతో ప్రతివాడు తన పని వానితోకూడ యెరూషలేములో బస చేయవలెను, అప్పుడు వారు రాత్రి మాకు కాపుగా నుందురు, పగలు పనిచేయుదురని చెప్పితిని.

23. ఈలాగున నేను గాని నా బంధువులు గాని నా పనివారు గాని నా వెంబడియున్న పారావారు గాని ఉదుకుకొనుటకు తప్ప మరి దేనికిని మా వస్త్రములను తీసివేయలేదు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Nehemiah - నెహెమ్యా 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సన్బల్లట్ మరియు ఇతరుల వ్యతిరేకత. (1-6) 
చాలా మంచి పనిని గర్విష్ఠులు మరియు అహంకారపూరిత అపహాస్యం చేసేవారు చిన్నచూపు చూశారు. దాదాపు ప్రతి విషయంలో విభేదించే వారు హింసలో ఏకమవుతారు. నెహెమ్యా ఈ మూర్ఖులకు వారి మూర్ఖత్వానికి అనుగుణంగా సమాధానం ఇవ్వలేదు, కానీ ప్రార్థన ద్వారా దేవుని వైపు చూశాడు. దేవుని ప్రజలు తరచుగా తృణీకరించబడిన ప్రజలే, కానీ ఆయన వారిపై ఉంచబడే అన్ని స్వల్పాలను వింటాడు మరియు అతను అలా చేయడం వారి ఓదార్పు. ఆ పాపుల హృదయాలు చాలా కఠినంగా ఉన్నాయని అనుకోవడానికి నెహెమ్యాకు కారణం ఉంది, లేకపోతే వారి పాపాలు ఎప్పటికీ తుడిచిపెట్టబడకూడదని అతను ప్రార్థించేవాడు కాదు. మంచి పని మంచిగా సాగుతుంది, ప్రజలు దానిపై మనస్సు కలిగి ఉంటే. శత్రువుల నిందలు మన కర్తవ్యాన్ని వేగవంతం చేయాలి, దాని నుండి మనలను తరిమికొట్టకూడదు.

ప్రత్యర్థుల నమూనాలు. (7-15) 
సానుకూల ప్రయత్నాలను విధ్వంసం చేయడం అనేది హానికరమైన వ్యక్తుల లక్ష్యం, వారి కోసం విజయాన్ని ఊహించడం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, నిర్మాణాత్మక ప్రయత్నాలు దైవిక ఉద్దేశ్యంతో సమానంగా ఉంటాయి మరియు అభివృద్ధి చెందడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. సర్వశక్తిమంతుడు తన చర్చిని వ్యతిరేకించే వారి పథకాలను బహిర్గతం చేయడానికి మరియు వ్యర్థం చేయడానికి వివిధ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తాడు. మన ప్రత్యర్థులు మన బాధ్యతలను విస్మరించమని బెదిరించలేకపోతే లేదా తప్పు చేసేలా మమ్మల్ని ప్రేరేపించలేకపోతే, వారు మనపై ఎటువంటి అధికారాన్ని కలిగి ఉండరు. నెహెమ్యా తనను తాను మరియు దైవిక రక్షణకు తన మిషన్‌ను అప్పగించాడు, ఇది అనుకరించదగిన మార్గం. అతను తన ఆందోళనలు, బాధలు మరియు ఆందోళనలన్నింటినీ దేవుని ముందు ఉంచాడు. ఏదైనా వ్యూహాన్ని అమలు చేయడానికి ముందు, అతను దైవాన్ని వేడుకున్నాడు. అతని విన్నపాన్ని అనుసరించి, అతను శత్రువుకు వ్యతిరేకంగా అప్రమత్తమైన రక్షణను ఏర్పాటు చేశాడు. జాగరూకత లేకుండా ప్రార్థనపై మాత్రమే ఆధారపడటం నిష్క్రియత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది మరియు ప్రొవిడెన్స్‌ను ప్రలోభపెడుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, ప్రార్థన లేకుండా అప్రమత్తతపై మాత్రమే ఆధారపడటం అహంకారాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు దైవాన్ని విస్మరిస్తుంది. ఏ సందర్భంలోనైనా, మనం దైవిక రక్షణ కవచాన్ని కోల్పోతాము. మన భద్రత పట్ల దేవుని అప్రమత్తమైన శ్రద్ధ మన బాధ్యతలను ఉత్సాహంగా నెరవేర్చడానికి మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది మరియు ధైర్యాన్నిస్తుంది. ఒక ఆపద దాటిన తర్వాత, మనం తక్షణమే మన పనులను పునఃప్రారంభించాలి, తదుపరి సవాళ్ల కోసం దేవునిపై మన నమ్మకాన్ని ఉంచాలి.

నెహెమ్యా జాగ్రత్తలు. (16-23)
మన లక్ష్యం నెరవేరే వరకు మన యుద్ధం కొనసాగుతుందని అర్థం చేసుకుని, ఆధ్యాత్మిక విరోధుల పట్ల మనం నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. స్క్రిప్చర్ అనేది స్పిరిట్ బ్లేడ్‌గా నిలుస్తుంది, క్రీస్తు అనుచరులుగా మన ప్రయత్నాలకు మరియు పోరాటాలకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు సులభంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. నిజమైన క్రైస్తవుడు పని మరియు పోరాటం రెండింటిలోనూ నిమగ్నమై, శ్రమించే శ్రామికుడు మరియు వీర యోధుడు అనే ద్వంద్వ పాత్రను పోషిస్తాడు. ఉదాత్తమైన ప్రయత్నాల కోసం విజయ పథం తరచుగా తమను తాము హృదయపూర్వకంగా అంకితం చేసే వారిచే రూపొందించబడుతుంది. ఒక క్రైస్తవుడు మెలకువగా ఉన్నప్పుడు, సాతాను దాడిని ప్రారంభించకుండా జాగ్రత్తపడతాడు మరియు దాడి జరిగినా, ప్రభువు స్వయంగా రక్షణగా నిలుస్తాడు. మన బాధ్యతలు మరియు విభేదాలు రెండూ పరిష్కరించబడే వరకు మన కవచాన్ని ఎప్పటికీ పక్కన పెట్టకుండా, జీవితాంతం వరకు మన వైఖరి అలాంటిదే అయి ఉండాలి. అప్పుడే మనం మన ప్రభువు సన్నిధిలోని ప్రశాంతత మరియు ఆనందంలోకి స్వీకరించబడతాము.


Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |