Proverbs - సామెతలు 3 | View All

1. నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజ్ఞలను హృదయపూర్వకముగా గైకొనుము.

2. అవి దీర్ఘాయువును సుఖజీవముతో గడచు సంవ త్సరములను శాంతిని నీకు కలుగజేయును.

3. దయను సత్యమును ఎన్నడును నిన్ను విడిచి పోనియ్య కుము వాటిని కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వ్రాసికొనుము.
2 కోరింథీయులకు 3:3

4. అప్పుడు దేవుని దృష్టియందును మానవుల దృష్టి యందును నీవు దయనొంది మంచివాడవని అనిపించుకొందువు.
లూకా 2:52, రోమీయులకు 12:17, 2 కోరింథీయులకు 8:21

5. నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసికొనక నీ పూర్ణహృదయముతో యెహోవాయందు నమ్మక ముంచుము

6. నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును.

7. నేను జ్ఞానిని గదా అని నీవనుకొనవద్దు యెహోవాయందు భయభక్తులుగలిగి చెడుతనము విడిచిపెట్టుము
రోమీయులకు 12:16

8. అప్పుడు నీ దేహమునకు ఆరోగ్యమును నీ యెముకలకు సత్తువయు కలుగును.

9. నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమును ఇచ్చి యెహోవాను ఘనపరచుము.

10. అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా నుండును నీ గానుగులలోనుండి క్రొత్త ద్రాక్షారసము పైకి పొరలి పారును.

11. నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవద్దు ఆయన గద్దింపునకు విసుకవద్దు.
ఎఫెసీయులకు 6:4, హెబ్రీయులకు 12:5-7

12. తండ్రి తనకు ఇష్టుడైన కుమారుని గద్దించు రీతిగా యెహోవా తాను ప్రేమించువారిని గద్దించును.
ప్రకటన గ్రంథం 3:19, ఎఫెసీయులకు 6:4, హెబ్రీయులకు 12:5-7

13. జ్ఞానము సంపాదించినవాడు ధన్యుడు వివేచన కలిగిన నరుడు ధన్యుడు.

14. వెండి సంపాదించుటకంటె జ్ఞానము సంపాదించుట మేలు అపరంజి సంపాదించుటకంటె జ్ఞానలాభము నొందుట మేలు.

15. పగడములకంటె అది ప్రియమైనది నీ యిష్టవస్తువులన్నియు దానితో సమానములు కావు.

16. దాని కుడిచేతిలో దీర్ఘాయువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉన్నవి.

17. దాని మార్గములు రమ్యమార్గములు దాని త్రోవలన్నియు క్షేమకరములు.

18. దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పట్టుకొనువారందరు ధన్యులు.

19. జ్ఞానమువలన యెహోవా భూమిని స్థాపించెను వివేచనవలన ఆయన ఆకాశవిశాలమును స్థిరపరచెను.

20. ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు ప్రవహించు చున్నవి మేఘములనుండి మంచుబిందువులు కురియుచున్నవి.

21. నా కుమారుడా, లెస్సయైన జ్ఞానమును వివేచనను భద్రము చేసికొనుము వాటిని నీ కన్నుల ఎదుటనుండి తొలగిపోనియ్యకుము

22. అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును

23. అప్పుడు నీ మార్గమున నీవు సురక్షితముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎప్పుడును తొట్రిల్లదు.

24. పండుకొనునప్పుడు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిద్రించెదవు.

25. ఆకస్మికముగా భయము కలుగునప్పుడు దుర్మార్గులకు నాశనము వచ్చునప్పుడు నీవు భయపడవద్దు
1 పేతురు 3:6

26. యెహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చిక్కుబడకుండునట్లు ఆయన నిన్ను కాపాడును.

27. మేలుచేయుట నీ చేతనైనప్పుడు దాని పొందదగినవారికి చేయకుండ వెనుకతియ్యకుము.
2 కోరింథీయులకు 8:12

28. ద్రవ్యము నీయొద్ద నుండగా రేపు ఇచ్చెదను పోయి రమ్మని నీ పొరుగువానితో అనవద్దు.
2 కోరింథీయులకు 8:12

29. నీ పొరుగువాడు నీయొద్ద నిర్భయముగా నివసించునపుడు వానికి అపకారము కల్పింపవద్దు.

30. నీకు హాని చేయనివానితో నిర్నిమిత్తముగా జగడ మాడవద్దు.

31. బలాత్కారము చేయువాని చూచి మత్సరపడకుము వాడు చేయు క్రియలను ఏమాత్రమును చేయగోరవద్దు

32. కుటిలవర్తనుడు యెహోవాకు అసహ్యుడు యథార్థవంతులకు ఆయన తోడుగా నుండును.

33. భక్తిహీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచ్చును నీతిమంతుల నివాసస్థలమును ఆయన ఆశీర్వదించును.

34. అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనునియెడల ఆయన దయ చూపును.
యాకోబు 4:6, 1 పేతురు 5:5

35. జ్ఞానులు ఘనతను స్వతంత్రించుకొందురు. బుద్ధిహీనులు అవమానభరితులగుదురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విధేయత మరియు విశ్వాసానికి ఉపదేశాలు. (1-6) 
దేవుని ఆజ్ఞలకు నమ్మకంగా కట్టుబడి ఉండటం ద్వారా, ఒకరు తరచుగా ఆరోగ్యం మరియు శాంతి రెండింటినీ అనుభవించవచ్చు. భూమిపై మన సమయం పరిమితం అయినప్పటికీ, పరలోకంలో మన నిత్య జీవితం నిశ్చయించబడింది. దయ మరియు సత్యం యొక్క సద్గుణాలను ఎన్నటికీ విడిచిపెట్టవద్దు, ఎందుకంటే అతని వాగ్దానాలలో దేవుని దయ మరియు అతని చర్యలలో ఆయన తిరుగులేని సత్యం మీకు మార్గదర్శకాలుగా ఉండాలి. వారిని పూర్తిగా ఆలింగనం చేసుకోండి, వారితో మీ అనుబంధాన్ని పెంపొందించుకోండి మరియు వారి సమక్షంలో ఓదార్పు పొందండి.
ప్రభువులో మీ పూర్తి నమ్మకాన్ని ఉంచండి, అతని లోతైన జ్ఞానం మరియు ఉత్తమమైనదాన్ని చేయగల సామర్థ్యాన్ని గుర్తించండి. ఆధారపడినప్పుడు మన మానవ అవగాహన బలహీనంగా మరియు నమ్మదగనిదని గుర్తించండి. మార్గం స్పష్టంగా కనిపించినప్పటికీ, ప్రతి నిర్ణయంలో మీకు మార్గనిర్దేశం చేయమని దేవుణ్ణి వేడుకోవడం మరియు చట్టబద్ధమైన వాటిని మాత్రమే అనుసరించడం కోసం వెతకండి.
మీరు మీ లక్ష్యాలను సాధించేటటువంటి ఆహ్లాదకరమైన అన్ని మార్గాల్లో దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయండి. మరియు ఆ కష్టమైన, ముళ్లతో నిండిన మార్గాలలో, ఆయన చిత్తానికి లోబడి ఉండండి. గుర్తుంచుకోండి, అతను మీ ప్రయాణానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తాడని వాగ్దానం చేయబడింది, అది సురక్షితంగా, ధర్మబద్ధంగా మరియు చివరికి ఆనందంతో నిండి ఉంటుంది.

భక్తికి, మరియు బాధలను మెరుగుపరచడానికి. (7-12) 
ఒకరి హృదయంలో దేవుని పట్ల ఉన్న భయాన్ని ఆత్మవిశ్వాసం యొక్క అహంకారం కంటే మరేదీ తగ్గించదు. మతం ప్రసాదించే జ్ఞానం మరియు నిరాడంబరత ఆత్మను పోషించడమే కాకుండా శరీర శ్రేయస్సుకు దోహదం చేస్తుంది. ప్రాపంచిక సంపద చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, మనం దానిని దేవుణ్ణి గౌరవించడానికి ఉపయోగించాలి. తమ ఆస్తులతో మంచి చేసే వారు తమ దయతో కూడిన పనిని కొనసాగించడానికి మరింత ఆశీర్వాదం పొందుతారు.
ప్రభువు మనలను పరీక్షలు మరియు అనారోగ్యాలతో పరీక్షిస్తే, ఈ ఉపదేశాలు మన స్వంత ప్రయోజనం కోసం ప్రేమతో కూడిన మార్గదర్శకత్వంగా మనకు ఇవ్వబడినాయని గుర్తుంచుకోవాలి. బాధ ఎంత తీవ్రమైనదైనా లేదా సుదీర్ఘమైనదైనా దాని ముందు మనం నిరీక్షణ కోల్పోకూడదు. మనం నిరాశకు గురికాకూడదు లేదా ఉపశమనం కోసం సరికాని మార్గాలను ఆశ్రయించకూడదు. ఒక తండ్రి తన ప్రియమైన కొడుకును ప్రేమతో సరిదిద్దినట్లు, అతని జ్ఞానం మరియు మంచితనాన్ని కోరుకుంటూ, అలాగే బాధలు కూడా దేవుని దయతో అతని పిల్లల పవిత్రతను మరింత పెంచుతాయి.

జ్ఞానం పొందేందుకు. (13-20) 
ఈ జీవితానికి లేదా నిత్యత్వానికి దాని విలువను మనం పరిగణించినా, నిజమైన జ్ఞానంతో భూసంబంధమైన సంపదలు లేదా విలువైన రత్నాలు ఏవీ పోల్చలేవు. మనం జ్ఞాన సాధనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, దానిని సాధించడానికి మన సర్వస్వం అంకితం చేయాలి మరియు దాని కోసం ప్రతిదాన్ని విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఈ జ్ఞానం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరియు అతని మోక్షంలో మూర్తీభవించింది, దానిని మనం విశ్వాసం మరియు ప్రార్థన ద్వారా కోరుకుంటాము మరియు పొందుతాము.
అవిశ్వాసం, పాపం, అజాగ్రత్తలు లేకుంటే, మన జీవితాలు ఆనందంతో నిండి ఉండేవి మరియు మన మార్గాలు కూడా శాంతియుతంగా ఉంటాయి. దురదృష్టవశాత్తు, మనం తరచుగా అతని మార్గం నుండి తప్పుకుంటాము, మన స్వంత బాధను మరియు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాము. విశ్వం సృష్టించబడిన మరియు కొనసాగించబడిన జ్ఞానమే క్రీస్తు. దేవుడు తన నుండి వచ్చే జ్ఞానాన్ని ఎవరికి ఇచ్చాడో వారు ధన్యులు. ఆయన వాగ్దానాలన్నిటినీ నెరవేర్చే శక్తి ఆయనకు ఉంది.

జ్ఞానం యొక్క మార్గదర్శకత్వం. (21-26) 
క్రీస్తు బోధలు మన నుండి జారిపోకుండా ఉండనివ్వండి; బదులుగా, మనం మంచి జ్ఞానం మరియు విచక్షణను పట్టుకుందాం. అలా చేయడం ద్వారా మనం ఆయన మార్గంలో సురక్షితంగా నడవగలుగుతాం. దేవుని ప్రావిడెన్స్ మన భౌతిక జీవితాలు మరియు వాటికి సంబంధించిన ప్రతిదానితో సహా మన భూసంబంధమైన ఉనికి యొక్క అన్ని అంశాలను రక్షిస్తుంది. అదేవిధంగా, అతని కృప మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాలను మరియు వారి ఆందోళనలను కాపాడుతుంది, మనం పాపంలో పడకుండా లేదా అనవసరమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కోకుండా రక్షించబడతాము.

దుష్టులు మరియు యథార్థులు. (27-35)
క్రీస్తు బోధనలను పాటించడం మరియు ఆయన మాదిరిని అనుకరించడం మన ప్రాథమిక కర్తవ్యం. ఇది న్యాయాన్ని ఆచరించడం, ప్రేమ మరియు కరుణను చూపడం మరియు దురాశకు వ్యతిరేకంగా కాపాడుకోవడం. దయతో కూడిన చర్యలలో పాల్గొనడానికి మరియు అనవసరమైన వివాదాలను నివారించడానికి మనం ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలి. వివాదాస్పద వివాదాలు తరచుగా తక్కువ ప్రయోజనాన్ని ఇస్తాయి కాబట్టి, చట్టపరమైన చర్యలను ఆశ్రయించకుండా, వీలైతే కష్టాలను భరించడం చాలా తెలివైనది.
అణచివేత ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతున్న వారిని మనం ఎన్నటికీ అసూయపడకూడదు, ఎందుకంటే క్రీస్తు అనుచరులు వారి పద్ధతులను ఎన్నుకోకూడదు. ఈ సత్యాలను దురాశపరులు మరియు తృప్తిపరులు ధిక్కరించినప్పటికీ, వాటిని ఎగతాళి చేసేవారు అంతిమంగా శాశ్వతమైన ధిక్కారాన్ని ఎదుర్కొంటారు, అయితే దైవానుగ్రహం వినయపూర్వకమైన విశ్వాసికి ఎదురుచూస్తుంది.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |