Joshua - యెహోషువ 23 | View All

1. చుట్టునున్న వారి శత్రువులలో ఎవరును వారి మీదికి రాకుండ యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు నెమ్మది కలుగ జేసినమీదట అనేక దినములైన తరువాత యెహోషువ బహు సంవత్సరములుగల వృద్ధుడాయెను.

2. అప్పు డతడు ఇశ్రాయేలీయులనందరిని వారి పెద్దలను వారి ముఖ్యులను వారి న్యాయాధిపతులను వారి నాయకు లను పిలిపించి వారితో ఇట్లనెనునేను బహు సంవ త్సరములు గడచిన ముసలివాడను.

3. మీ దేవుడైన యెహోవా మీ నిమిత్తము సమస్తజనములకు చేసిన దంతయు మీరు చూచితిరి. మీ నిమిత్తము యుద్ధము చేసినవాడు మీ దేవుడైన యెహో వాయే.

4. చూడుడి, యొర్దాను మొదలుకొని తూర్పు దిక్కున మహాసముద్రము వరకు నేను నిర్మూలము చేసిన సమస్త జనముల దేశమును, మీ గోత్రముల స్వాస్థ్యముమధ్య మిగిలియున్న యీ జనముల దేశమును మీకు వంతుచీట్లవలన పంచిపెట్టితిని.

5. మీ దేవుడైన యెహోవాయే వారిని మీ యెదుట నిలువ కుండ వెళ్లగొట్టిన తరువాత మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో సెలవిచ్చినట్లు మీరు వారి దేశమును స్వాధీన పరచుకొందురు.

6. కాబట్టి మీరు మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములో వ్రాయబడినదంతటిని గైకొని అనుసరించు టకు మనస్సు దృఢము చేసికొని, యెడమకు గాని కుడికి గాని దానినుండి తొలగిపోక

7. మీయొద్ద మిగిలియున్న యీజనుల సహవాసము చేయక వారి దేవతల పేళ్లను ఎత్తక వాటి తోడని ప్రమాణము చేయక వాటిని పూజింపక వాటికి నమస్కరింపక

8. మీరు నేటివరకు చేసినట్లు మీ దేవుడైన యెహోవాను హత్తుకొని యుండవలెను.

9. యెహోవా బలముగల గొప్ప జనములను మీ యెదుట నుండి కొట్టివేసియున్నాడు, మీ యెదుట నేటివరకును ఏ మనుష్యుడును నిలిచియుండలేదు.
అపో. కార్యములు 7:45

10. మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచ్చిన మాటచొప్పున తానే మీకొరకు యుద్ధము చేయువాడు గనుక మీలో ఒకడు వేయిమందిని తరుమును

11. కాబట్టి మీరు బహు జాగ్రత్తపడి మీ దేవు డైన యెహోవాను ప్రేమింపవలెను.

12. అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొద్ద మిగిలి యున్న యీ జనములను హత్తుకొని వారితో వియ్యమంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగత్యము చేసిన యెడల

13. మీ దేవుడైన యెహోవా మీ యెదుటనుండి యీ జనములను కొట్టివేయుట మానును. మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచ్చిన యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ మీరు నశించువరకు వారు మీకు ఉరిగాను బోనుగాను మీ ప్రక్కల మీద కొరడాలుగాను మీ కన్నులలో ముళ్లుగాను ఉందురు.

14. ఇదిగో నేడు నేను సర్వ లోకుల మార్గమున వెళ్లుచున్నాను. మీ దేవుడైన యెహోవా మీ విషయమై సెలవిచ్చిన మంచి మాటలన్నిటిలో ఒక్కటియైనను తప్పియుండలేదని మీరు అనుభవ పూర్వకముగా ఎరుగుదురు; అవి అన్నియు మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒక్కటియైనను తప్పియుండలేదు.

15. అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో చెప్పిన మేలంతయు మీకు కలిగిన ప్రకారము మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కిచ్చిన యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ ఆయన మిమ్ము నశింపజేయువరకు యెహోవా మీ మీదికి కీడంతయు రాజేయును.

16. మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు నియ మించిన ఆయన నిబంధనను మీరి యితర దేవతలను పూజించి వాటికి నమస్కరించినయెడల యెహోవా కోపము మీ మీద మండును గనుక ఆయన మీకిచ్చిన యీ మంచి దేశ ములో నుండ కుండ మీరు శీఘ్రముగా నశించి పోవుదురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Joshua - యెహోషువ 23 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జాషువా తన రోజుల ముగింపును సమీపిస్తున్న కొద్దీ, అతని వయస్సు మరియు ఆసన్నమైన ఉత్తీర్ణత అతని మాటలకు బరువును ఇచ్చాయి. తన జీవితకాలంలో దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యాలను గురించి ఆలోచించేందుకు గుమిగూడిన వారికి ఆయన గుర్తు చేశాడు. ధైర్యాన్ని, దృఢనిశ్చయాన్ని అలవర్చుకోవాలని ఆయన ఉద్వేగభరితమైన ప్రబోధంతో వారిని కోరారు. జాషువా వ్రాతపూర్వకంగా నిర్దేశించిన బోధనలను గౌరవించడం మరియు శ్రద్ధగా కట్టుబడి ఉండటం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పాడు. అన్యమత విగ్రహారాధన యొక్క ఏదైనా అనుకోకుండా పునరుజ్జీవింపబడకుండా అతను హెచ్చరించాడు, దానిని పూర్తిగా విస్మరించమని వారిని ప్రోత్సహించాడు. క్రైస్తవులలో అన్యమత దేవుళ్ల పేర్లను సాధారణం మరియు విస్తృతంగా ఉపయోగించడాన్ని చూడడం అతనికి చాలా బాధ కలిగించింది, అతను దానిని చూడాలనుకున్నాడు. ప్రజలలో అపరిపూర్ణతలను గుర్తించినప్పటికీ, తమ దేవుడైన ప్రభువు పట్ల వారి అచంచలమైన భక్తికి జాషువా వారిని మెచ్చుకున్నాడు. వారి లోపాలపై దృష్టి పెట్టడం కంటే వారి బలాలను హైలైట్ చేసే పరివర్తన శక్తిని అతను విశ్వసించాడు, అది వృద్ధి మరియు మెరుగుదలకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. (1-10)

దేవుని పట్ల మన భక్తిలో స్థిరంగా ఉండాలంటే, మనం ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే అజాగ్రత్త చాలా మంది ఆత్మలను తప్పుదారి పట్టించింది. మీ దేవుని పట్ల ప్రేమను స్వీకరించండి మరియు మీరు ఆయనను ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టకూడదు. దేవుడు మీకు దృఢంగా ఉండలేదా? అప్పుడు, ఆయన నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకండి. హెబ్రీ 10:23లో పేర్కొన్నట్లుగా, దేవుని అచంచలమైన విశ్వాసం ప్రతి క్రైస్తవుని అనుభవంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వారు తీవ్రమైన మరియు సుదీర్ఘమైన సంఘర్షణలను భరించి, అనేక పరీక్షలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, చివరికి, వారి జీవితమంతా మంచితనం మరియు దయ తమకు తోడుగా ఉన్నాయని వారు అంగీకరిస్తారు. ప్రభువును అనుసరించకుండా వెనుదిరగడం వల్ల కలిగే భయంకరమైన పరిణామాలను జాషువా నొక్కిచెప్పాడు. జాగ్రత్త, అటువంటి మార్గం నాశనానికి దారితీస్తుంది. ఇది విగ్రహారాధకులతో స్నేహాన్ని ఏర్పరుచుకోవడంతో మొదలవుతుంది, వారితో వివాహం చేసుకునే వరకు పురోగమిస్తుంది మరియు వారి తప్పుడు దేవుళ్లను సేవించడంలో ముగుస్తుంది. పాపం దిగజారింది, పాపులతో సహవాసం చేసేవారు అనివార్యంగా పాపంలో చిక్కుకుంటారు. తన హెచ్చరికను విస్మరించే వారికి ఎదురుచూసే నాశనాన్ని ఆయన స్పష్టంగా వర్ణించాడు. స్వర్గపు కెనాన్ యొక్క మంచితనం మరియు దానికి దేవుడు ప్రసాదించిన నిశ్చయమైన గ్రాంట్, దాని ఆలింగనం నుండి శాశ్వతంగా మినహాయించబడిన వారి వేదనను మాత్రమే పెంచుతుంది. వారు ఎలాంటి ఆనందాన్ని అనుభవించగలరో తెలుసుకుంటే వారి కష్టాలు మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. కాబట్టి, మనం అప్రమత్తంగా ఉండి, ప్రలోభాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రార్థిద్దాం. దేవుని అచంచలమైన విశ్వసనీయత, ప్రేమ మరియు శక్తిపై మన నమ్మకాన్ని ఉంచండి; మనం ఆయన వాగ్దానాలపై ఆధారపడుదాం మరియు ఆయన ఆజ్ఞలకు కట్టుబడి ఉందాం. ఈ విధంగా, మనం జీవితంలో, మరణంలో మరియు శాశ్వతత్వంలో ఆనందాన్ని పొందుతాము. (11-16)Shortcut Links
యెహోషువ - Joshua : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |