Hebrews - హెబ్రీయులకు 2 | View All

1. కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెట్టి కొట్టు కొనిపోకుండునట్లు వాటియందు మరి విశేష జాగ్రత్త కలిగియుండవలెను.

2. ఎందుకనగా దేవదూతల ద్వారా పలుకబడిన వాక్యము స్థిరపరచబడినందున, ప్రతి అతి క్రమమును అవిధేయతయు న్యాయమైన ప్రతిఫలము పొందియుండగా

3. ఇంత గొప్ప రక్షణను మనము నిర్ల క్ష్యముచేసినయెడల ఏలాగు తప్పించుకొందుము? అట్టి రక్షణ ప్రభువు భోధించుటచేత ఆరంభమై,

4. దేవుడు తన చిత్తానుసారముగా సూచకక్రియలచేతను, మహత్కార్య ములచేతను, నానావిధములైన అద్భుతములచేతను, వివిధము లైన పరిశుద్ధాత్మ వరములను అనుగ్రహించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్ష్యమిచ్చుచుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను.

5. మనము మాటలాడుచున్న ఆ రాబోవు లోకమును ఆయన దూతలకు లోపరచలేదు.

6. అయితే ఒకడు ఒక చోట ఈలాగున దృఢముగా సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడు - నీవు మనుష్యుని జ్ఞాపకము చేసికొనుటకు వాడే పాటివాడు? నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడేపాటివాడు?
కీర్తనల గ్రంథము 8:4-6

7. నీవు దేవదూతలకంటె వానిని కొంచెము తక్కువవానిగా చేసితివి మహిమాప్రభావములతో వానికి కిరీటము ధరింప జేసితివి నీ చేతి పనులమీద వానికధికారము అనుగ్రహించితివి వాని పాదములక్రింద సమస్తమును ఉంచితివి.

8. ఆయన సమస్తమును లోపరచినప్పుడు వానికి లోపరచకుండ దేనిని విడిచిపెట్టలేదు. ప్రస్తుతమందు మనము సమస్తమును వానికిలోపరచబడుట ఇంకను చూడ లేదుగాని

9. దేవుని కృపవలన ఆయన ప్రతి మనుష్యుని కొరకు మరణము అనుభవించునట్లు, దూతలకంటె కొంచెము తక్కువవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము పొంది నందున, మహిమాప్రభావములతో కిరీటము ధరించిన వానిగా ఆయనను చూచుచున్నాము

10. ఎవని నిమిత్తము సమస్తమును ఉన్నవో, యెవనివలన సమస్తమును కలుగు చున్నవో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుచుండగా వారి రక్షణకర్తను శ్రమలద్వారా సంపూ ర్ణునిగా చేయుట ఆయనకు తగును.

11. పరిశుద్ధ పరచువారి కిని పరిశుద్ధపరచబడువారికిని అందరికి ఒక్కటే మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగ్గుపడక
కీర్తనల గ్రంథము 22:22

12. నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపరతును, సమాజముమధ్య నీ కీర్తిని గానము చేతును అనెను.
కీర్తనల గ్రంథము 22:22

13. మరియు నే నాయనను నమ్ముకొనియుందును అనియు ఇదిగో నేనును దేవుడు నాకిచ్చిన పిల్లలును అనియు చెప్పుచున్నాడు.
2 సమూయేలు 22:3, యెషయా 8:17, యెషయా 8:18, యెషయా 12:2

14. కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్తమాంసములు గలవారైనందున ఆ ప్రకారమే మరణముయొక్క బలముగలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణముద్వారా నశింపజేయుటకును,
ఆదికాండము 3:15

15. జీవితకాలమంతయు మరణభయము చేత దాస్యమునకు లోబడినవారిని విడిపించుటకును, ఆయనకూడ రక్తమాంసములలో పాలివాడాయెను.

16. ఏలయనగా ఆయన ఎంతమాత్రమును దేవదూతల స్వభావమును ధరించుకొనక, అబ్రాహాము సంతాన స్వభావమును ధరించుకొనియున్నాడు.
యెషయా 41:8-9

17. కావున ప్రజల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని సంబంధమైన కార్యములలో కనికరమును నమ్మకమునుగల ప్రధానయాజకుడగు నిమిత్తము, అన్నివిషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచ్చెను.

18. తాను శోధింపబడి శ్రమ పొందెను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము చేయ గలవాడై యున్నాడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hebrews - హెబ్రీయులకు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తుకు మరియు ఆయన సువార్తకు దృఢంగా కట్టుబడి ఉండుట విధి. (1-4) 
దేవదూతలపై క్రీస్తు యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, ఈ సూత్రం తరువాత వర్తించబడుతుంది. మన మనస్సులు మరియు జ్ఞాపకాలు కారుతున్న నాళాలను పోలి ఉంటాయి, వాటిలో పోసిన వాటిని నిలుపుకోవడానికి చాలా శ్రద్ధ అవసరం. ప్రలోభాలు, ప్రాపంచిక ఆందోళనలు మరియు ఆనందాల పరధ్యానంతో పాటుగా మన స్వభావం యొక్క స్వాభావిక అవినీతి నుండి ఈ గ్రహణశీలత ఏర్పడింది. సువార్త నుండి వైదొలగడం అనేది ఈ లోతైన మోక్షాన్ని విస్మరించినట్లే-క్రీస్తులో దేవుని రక్షించే దయను ఉద్దేశపూర్వకంగా విస్మరించడం. ఇది దానిని చిన్నచూపు, దాని విలువ పట్ల ఉదాసీనత చూపడం మరియు సువార్త కృప యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు అది లేకుండా మన తీరని స్థితి రెండింటినీ విస్మరిస్తుంది. సువార్త పంపిణీలో ప్రభువు తీర్పుల యొక్క పరిణామాలు ప్రధానంగా ఆధ్యాత్మికం, వాటి గురుత్వాకర్షణను పెంచుతాయి. ఈ పాఠం పాపుల మనస్సాక్షికి నేరుగా విజ్ఞప్తి చేస్తుంది, పాక్షిక నిర్లక్ష్యం కూడా మందలింపును ఆహ్వానిస్తుంది మరియు ఆధ్యాత్మిక అంధకారానికి దారితీస్తుందని నొక్కి చెబుతుంది.
సువార్త ప్రకటన కొనసాగింది మరియు యేసుక్రీస్తు యొక్క చర్యలు మరియు బోధలకు సాక్ష్యమిచ్చిన సువార్తికులు మరియు అపొస్తలులతో సహా క్రీస్తును ప్రత్యక్షంగా విన్న వారిచే నిరూపించబడింది. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బహుమతులు దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా, పిలుపు కొరకు వారిని సమకూర్చాయి. మన విశ్వాసానికి సురక్షితమైన పునాదిని మరియు సువార్తను స్వీకరించడంలో మన నిరీక్షణకు బలమైన ఆధారాన్ని కలిగి ఉండాలని దేవుడు ఉద్దేశించాడు. మన దయగల ప్రభువు మాటలను విని, ఆయన ఆత్మచే ప్రేరేపించబడిన వారిచే రచించబడిన పవిత్ర గ్రంథాలపై దృష్టి సారించి, ఈ ఏకవచన అవసరానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అత్యవసరం. అలా చేయడం ద్వారా, శాశ్వతంగా మాది కానరాని భాగాన్ని మేము సురక్షితం చేస్తాము.

అతని బాధలు అతని పూర్వ వైభవానికి వ్యతిరేకం కాదు. (5-9) 
చర్చి యొక్క ప్రస్తుత స్థితి మరియు దాని పూర్తి పునరుద్ధరణ, ఈ ప్రపంచంలోని యువరాజును బహిష్కరించడం మరియు భూసంబంధమైన ప్రాంతాలపై క్రీస్తు రాజ్యాన్ని స్థాపించడం ద్వారా గుర్తించబడింది, దేవదూతల పాలనకు అప్పగించబడలేదు. గొప్ప శక్తితో కూడిన క్రీస్తు, నియంత్రణను స్వీకరిస్తాడు మరియు పరిపాలిస్తాడు. మానవాళి పట్ల దేవుని దయ వెనుక ప్రేరేపించే శక్తి, వారి కొరకు క్రీస్తును అర్పిస్తుంది, ఆయన దయ. క్రీస్తు బాధ మరియు మరణం యొక్క వినయపూర్వకమైన అనుభవం యొక్క పర్యవసానంగా, అతను అన్ని విషయాలపై అనంతమైన ఆధిపత్యాన్ని పొందుతాడు-ప్రాచీన గ్రంథాన్ని నెరవేర్చాడు. దేవుడు మన తరపున చేసిన అద్భుతమైన సృష్టి మరియు ప్రొవిడెన్స్ ఉన్నప్పటికీ, మా ప్రతిస్పందనలు అత్యంత దుర్భరమైన కృతఘ్నతతో వర్ణించబడ్డాయి.

అతని బాధలకు కారణం మరియు వారి ఫిట్‌నెస్. (10-13) 
గర్వించదగిన, శరీరానికి సంబంధించిన మరియు అవిశ్వాసుల నుండి ఉత్పన్నమయ్యే దురభిప్రాయాలు లేదా అభ్యంతరాలతో సంబంధం లేకుండా, ఆధ్యాత్మిక మనస్తత్వం ఉన్నవారు క్రీస్తు శిలువలో ఒక విశిష్టమైన మహిమను గ్రహిస్తారు. అనేకమంది కుమారులను కీర్తికి నడిపిస్తూ, తన స్వంత పరిపూర్ణతలను స్థిరంగా వెల్లడిస్తూ, బాధల ద్వారా వారి మోక్షానికి రచయితను పరిపూర్ణం చేయడం అతనికి తగినదని వారు నమ్ముతారు. క్రీస్తు కోసం కిరీటం మార్గం క్రాస్ ప్రమేయం, మరియు అదేవిధంగా, అది అతని ప్రజలకు ఉండాలి. క్రీస్తు పరిశుద్ధపరచువాడు; అతను పవిత్రపరిచే ఆత్మను సంపాదించాడు మరియు పంపించాడు. ఈ ఆత్మ క్రీస్తు యొక్క ఆత్మగా పనిచేస్తుంది, నిజమైన విశ్వాసులకు పవిత్ర సూత్రాలు మరియు అధికారాలను అందజేస్తుంది, గొప్ప మరియు పవిత్ర ప్రయోజనాల కోసం వారిని పవిత్రం చేస్తుంది. క్రీస్తు మరియు విశ్వాసులు ఒక సాధారణ స్వర్గపు తండ్రిని పంచుకుంటారు, ఆయన దేవుడు. వారు క్రీస్తుతో లోతైన సంబంధంలోకి తీసుకురాబడ్డారు. "వారిని సహోదరులని పిలవడానికి సిగ్గుపడలేదు" అనే పదం మానవ స్వభావంపై క్రీస్తు యొక్క ఉన్నతమైన ఆధిక్యతను నొక్కి చెబుతుంది, ఇది మూడు లేఖనాల భాగాలలోని సూచనల ద్వారా మద్దతు ఇస్తుంది: కీర్తనల గ్రంథము 22:22 యెషయా 8:18.

క్రీస్తు మానవ స్వభావాన్ని తీసుకోవడం, దేవదూతల స్వభావాన్ని తీసుకోవడం కాదు, అతని అర్చక పదవికి అవసరమైనది. (14-18)
దేవదూతలు, పడిపోయిన తరువాత, ఆశ లేదా సహాయం లేకుండా పోయారు. క్రీస్తు, పడిపోయిన దేవదూతల రక్షకునిగా ఎన్నడూ భావించలేదు, వారి స్వభావాన్ని తీసుకోలేదు. ఇంకా, దేవదూతల స్వభావం మానవాళి యొక్క పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్త త్యాగం వలె ఉపయోగపడలేదు. బదులుగా జరిగినది ఏమిటంటే అందరికీ తగినంత మరియు తగిన ధర చెల్లించడం-ఇది మన మానవ స్వభావంలో చెల్లించబడింది. ఈ దృష్టాంతంలో, దేవుని యొక్క విశేషమైన ప్రేమ వ్యక్తమైంది. మన స్వభావంలో తనకు ఎదురు చూస్తున్న బాధ మరియు మరణం తెలిసినప్పటికీ, క్రీస్తు దానిని ఇష్టపూర్వకంగా స్వీకరించాడు. ఈ ప్రాయశ్చిత్తం అతని ప్రజలను సాతాను బానిసత్వం నుండి విముక్తి చేయడానికి మరియు విశ్వాసం ద్వారా వారి పాపాల క్షమాపణకు మార్గం సుగమం చేసింది.
మరణానికి భయపడి, తమ భయాందోళనలను అధిగమించడానికి ప్రయత్నించేవారికి, ఈ భయాలను ధైర్యంగా లేదా అణచివేయకూడదని లేదా నిరాశ కారణంగా అజాగ్రత్తగా లేదా దుర్మార్గంగా ఎదగవద్దని సలహా. ప్రపంచం లేదా మానవ వ్యూహాల నుండి సహాయం కోరడం పరిష్కారం కాదు. బదులుగా, వారు క్షమాపణ, శాంతి, దయ మరియు మరణించిన మరియు తిరిగి లేచిన వ్యక్తిపై విశ్వాసం ద్వారా స్వర్గం యొక్క సజీవ నిరీక్షణను వెతకాలి. ఈ విధంగా, వారు మరణ భయాన్ని అధిగమించగలరు. క్రీస్తు, తన స్వంత బాధలు మరియు ప్రలోభాల గురించి ఆలోచించి, తన ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. శోదించబడిన వారికి సహాయం చేయడానికి మరియు తనను వెతకడానికి అతను ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు. మానవుడుగా మరియు అనుభవజ్ఞుడైన టెంప్టేషన్స్‌గా మారిన ఆయన, పాపానికి లొంగకుండా ఈ పరీక్షల నుండి బయటపడి, తన ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి పూర్తిగా అర్హత పొందాడు. కాబట్టి, బాధలు మరియు శోదించబడినవారు ప్రార్ధనలో ప్రభువును సమీపించడం తప్పు అని భావించి, నిరాశ చెందకూడదు లేదా సాతానుకు లొంగిపోకూడదు. విశ్వాసం మరియు ఉపశమన నిరీక్షణతో నిజమైన అలారంతో ప్రభువుకు మొరపెట్టినప్పుడు ఏ ఆత్మ కూడా ప్రలోభాలకు గురై నశించలేదు. ప్రలోభాల ద్వారా మొదట ఆశ్చర్యానికి గురైనప్పుడు ఇది విధి మరియు వారి పురోగతిని ఆపడానికి ఉపయోగపడుతుంది-ఇది తెలివైన చర్య.Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |