Romans - రోమీయులకు 14 | View All

1. విశ్వాసము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేర్చు కొనుడి, అయినను సంశయములను తీర్చుటకు వాదములను పెట్టుకొనవద్దు

2. ఒకడు సమస్తమును తినవచ్చునని నమ్ము చున్నాడు, మరియొకడు బలహీనుడై యుండి, కూర గాయలనే తినుచున్నాడు.
ఆదికాండము 1:29, ఆదికాండము 9:3

3. తినువాడు తిననివాని తృణీ కరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీర్పు తీర్చకూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేర్చుకొనెను.

4. పరుని సేవకునికి తీర్పు తీర్చుటకు నీ వెవడవు? అతడు నిలిచియుండుట యైనను పడియుండుటయైనను అతని సొంత యజమానుని పనియే; అతడు నిలుచును, ప్రభువు అతనిని నిలువబెట్టుటకు శక్తి గలవాడు.

5. ఒకడు ఒక దినముకంటె మరియొక దినము మంచి దినమని యెంచుచున్నాడు; మరియొకడు ప్రతి దినమును సమానముగా ఎంచుచున్నాడు; ప్రతివాడు తనమట్టుకు తానే తన మనస్సులో రూఢిపరచు కొనవలెను.

6. దినమును లక్ష్యపెట్టువాడు ప్రభువు కోసమే లక్ష్యపెట్టుచున్నాడు; తినువాడు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాడు గనుక ప్రభువు కోసమే తినుచున్నాడు, తిననివాడు ప్రభువు కోసము తినుటమాని, దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాడు.

7. మనలో ఎవడును తన కోసమే బ్రదుకడు, ఎవడును తన కోసమే చనిపోడు.

8. మనము బ్రదికినను ప్రభువు కోసమే బ్రదుకుచున్నాము; చనిపోయినను ప్రభువు కోసమే చనిపోవుచున్నాము. కాబట్టి మనము బ్రదికినను చనిపోయినను ప్రభువువారమై యున్నాము.

9. తాను మృతులకును సజీవులకును ప్రభువై యుండుటకు ఇందు నిమిత్తమే గదా క్రీస్తు చనిపోయి మరల బ్రదికెను.

10. అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీర్పు తీర్చనేల? నీ సహోదరుని నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని న్యాయ పీఠము ఎదుట నిలుతుము.
కీర్తనల గ్రంథము 72:2-4

11. నా తోడు, ప్రతి మోకాలును నా యెదుట వంగును, ప్రతి నాలుకయు దేవుని స్తుతించును అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు
యెషయా 45:23, యెషయా 49:18

12. అని వ్రాయబడియున్నది గనుక మనలో ప్రతివాడును తన్నుగురించి దేవునికి లెక్క యొప్పగింపవలెను.

13. కాగా మనమికమీదట ఒకనికొకడు తీర్పు తీర్చ కుందము. ఇదియుగాక, సహోదరునికి అడ్డమైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుందుమని మీరు నిశ్చయించు కొనుడి.

14. సహజముగా ఏదియు నిషిద్ధము కాదని నేను ప్రభువైన యేసునందు ఎరిగి రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. అయితే ఏదైనను నిషిద్ధమని యెంచుకొనువానికి అది నిషిద్ధమే.

15. నీ సహోదరుడు నీ భోజన మూలముగా దుఃఖంచినయెడల నీవికను ప్రేమ కలిగి నడుచుకొను వాడవు కావు. ఎవనికొరకు క్రీస్తు చనిపోయెనో వానిని నీ భోజనముచేత పాడు చేయకుము.

16. మీకున్న మేలైనది దూషణపాలు కానియ్యకుడి.

17. దేవుని రాజ్యము భోజనమును పానమును కాదు గాని, నీతియు సమాధానమును పరిశుద్ధాత్మయందలి ఆనందమునై యున్నది.

18. ఈ విషయ మందు క్రీస్తునకు దాసుడైనవాడు దేవునికి ఇష్టుడును మనుష్యుల దృష్టికి యోగ్యుడునై యున్నాడు.

19. కాబట్టి సమాధానమును, పరస్పర క్షేమాభివృద్ధిని కలుగజేయు వాటినే ఆసక్తితో అనుసరింతము.

20. భోజనము నిమిత్తము దేవుని పనిని పాడుచేయకుడి; సమస్త పదార్థములు పవిత్రములేగాని అనుమానముతో తినువానికి అది దోషము.

21. మాంసము తినుట గాని, ద్రాక్షారసము త్రాగుటగాని, నీ సహోదరుని కడ్డము కలుగజేయునది మరేదియు గాని, మానివేయుట మంచిది.

22. నీకున్న విశ్వాసము దేవుని యెదుట నీమట్టుకు నీవే యుంచుకొనుము; తాను సమ్మతించిన విషయములో తనకుతానే తీర్పు తీర్చు కొననివాడు ధన్యుడు.

23. అనుమానించువాడు తినినయెడల విశ్వాసము లేకుండ తినును, గనుక దోషి యని తీర్పు నొందును. విశ్వాసమూలము కానిది ఏదో అది పాపము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Romans - రోమీయులకు 14 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదు మతమార్పిడులు తీర్పు చెప్పకుండా, మరియు అన్యుల విశ్వాసులు ఒకరినొకరు తృణీకరించకుండా హెచ్చరించారు. (1-13) 
1-6
క్రీస్తు తక్షణ అనుచరులు మరియు వారి శిష్యుల మధ్య కూడా భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. సెయింట్ పాల్ ఈ వ్యత్యాసాలను అరికట్టడానికి ప్రయత్నించడం మానుకున్నాడు, ఏదైనా సిద్ధాంతంతో బలవంతపు ఒప్పందం లేదా నమ్మకం లేకుండా బాహ్య ఆచారాలకు కట్టుబడి ఉండటం నిష్కపటమైనది మరియు నిష్ఫలమైనదని గుర్తించాడు. క్రైస్తవులలో సంపూర్ణ ఏకాభిప్రాయం కోసం ప్రయత్నించడం ఫలించదని రుజువు చేస్తుంది. మౌఖిక వివాదాల మధ్య, క్రైస్తవ సహవాసానికి భంగం కలిగించకూడదు. వ్యక్తులు తమ సహోదరులను తృణీకరించడానికి లేదా విమర్శించడానికి శోదించబడినప్పుడు ఆలోచించడం వివేకం: దేవుడు వారిని గుర్తించలేదా? అలా అయితే, నేను మంచి మనస్సాక్షితో, వారిని తిరస్కరించవచ్చా? తమ క్రైస్తవ స్వేచ్ఛను వినియోగించుకునే వారు తమ బలహీనమైన సహోదరులను అజ్ఞానులుగా లేదా మూఢనమ్మకాలుగా భావించకూడదు. అదేవిధంగా, చిత్తశుద్ధిగల విశ్వాసి తమ సోదరుడిని తప్పుపట్టడం మానుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆహార వ్యత్యాసాలతో సంబంధం లేకుండా దేవుడు అతనిని అంగీకరించాడు. మన అవగాహనకు మించి ఇతరుల ఆలోచనలు మరియు ఉద్దేశాలపై తీర్పు ఇవ్వడం ద్వారా దేవుని పాత్రను ఊహించడం అహంకారం. కొన్ని రోజుల ఆచారం గురించిన పరిస్థితి ఈ గతిశీలతను ప్రతిబింబిస్తుంది. క్రీస్తు ఆగమనం అటువంటి పద్ధతులను రద్దు చేసిందని తెలిసిన వారు యూదుల పండుగలను పట్టించుకోలేదు. అయితే, మన మనస్సాక్షి కేవలం మన చర్యలతో సరితూగడం సరిపోదు; దేవుని వాక్యం నుండి నిర్ధారణ అవసరం. సంకోచించే మనస్సాక్షికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. మేము మా స్వంత దృక్కోణాలను సత్యానికి బెంచ్‌మార్క్‌గా మార్చుకుంటాము, ఇతరులు అనిశ్చితంగా భావించే కొన్ని విషయాలను వివాదాస్పదంగా భావిస్తాము. పర్యవసానంగా, క్రైస్తవులు తరచుగా అల్పమైన మరియు సందేహాస్పద విషయాలపై ఒకరినొకరు దూషించుకుంటారు లేదా ఖండించుకుంటారు. మన ఆశీర్వాదాలన్నిటికీ మూలం మరియు దాత అయిన దేవుని కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా అంగీకరించడం వారికి పవిత్రతను మరియు మాధుర్యాన్ని అందిస్తుంది.

7-13
కొందరిని బలహీనులుగానూ, మరికొందరు బలవంతులుగానూ పరిగణించబడుతున్నప్పటికీ, అందరూ తమ కోసం మాత్రమే జీవించకూడదని అంగీకరించాలి. క్రీస్తుకు తమను తాము అంకితం చేసుకున్న ఎవరైనా స్వీయ అన్వేషకుడిగా ఉండటానికి అనుమతించబడరు; అటువంటి ప్రవర్తన నిజమైన క్రైస్తవత్వానికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. మన జీవిత లక్ష్యం ఆత్మానందం కాదు, దేవుని సంతోషపెట్టడం. నిజమైన క్రైస్తవత్వం క్రీస్తును అంతిమ దృష్టిగా చేయడం ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది. బలం, సామర్థ్యాలు మరియు తక్కువ విషయాలలో అభ్యాసాలలో తేడాలు ఉన్నప్పటికీ, క్రైస్తవులందరూ ప్రభువుకు చెందినవారే. వారు క్రీస్తును వెతకడం, సేవ చేయడం మరియు నిరూపించుకోవడంలో ఐక్యంగా ఉన్నారు. క్రీస్తు సజీవులకు ప్రభువు, వారిని పరిపాలిస్తున్నాడు మరియు చనిపోయినవారిని బ్రతికించాడు మరియు లేపుతున్నాడు. క్రైస్తవులు ఒకరినొకరు తీర్పు తీర్చుకోవడం లేదా తృణీకరించడం మానుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇద్దరూ త్వరలో జవాబుదారీగా ఉంటారు. గొప్ప రోజు యొక్క తీర్పుపై నమ్మకం తొందరపాటు తీర్పులను అరికట్టాలి. ప్రతి వ్యక్తి తన స్వంత హృదయాన్ని మరియు జీవితాన్ని పరిశీలించుకోవాలి; స్వీయ-తీర్పు మరియు వినయం పట్ల శ్రద్ధగల ఎవరైనా తమ సోదరుడిని తీర్పు తీర్చే మరియు తృణీకరించే అవకాశం తక్కువ. ఇతరులు పొరపాట్లు చేసేలా లేదా పడిపోయేలా చేసే పనులు చెప్పకుండా లేదా చేయకుండా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మొదటిది తక్కువ, రెండోది ఎక్కువ నేరాన్ని సూచిస్తుంది-మన సోదరుడిని దుఃఖానికి లేదా అపరాధానికి దారితీసే చర్యలు.

మరియు అన్యజనులు ఉదాసీనమైన వాటిని ఉపయోగించడంలో నేరం చేయడం గురించి జాగ్రత్త వహించాలని ఉద్బోధించారు. (14-23)
14-18
నిజమైన కృపను కలిగి ఉన్నవారు బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ, క్రీస్తు దయతో వ్యవహరిస్తాడు. క్రీస్తు మరణం యొక్క ఉద్దేశ్యం గురించి ఆలోచించండి మరియు ఒక ఆత్మను పాపంలోకి నడిపించడం దాని నాశనానికి హాని కలిగిస్తుందని గుర్తించండి. మన సహోదరుల కొరకు చనిపోయేంత వరకు తనను తాను తిరస్కరించిన క్రీస్తు, వారి కొరకు మనల్ని మనం తిరస్కరించుకోమని, ఎలాంటి భోగములకు దూరంగా ఉండమని మనలను ప్రేరేపిస్తాడు. అదుపులేని నాలుకలను చెడుగా మాట్లాడకుండా మనం నిరోధించలేకపోయినా, మనం వాటికి ఎలాంటి సమర్థనను అందించకూడదు. అనేక సందర్భాల్లో, చట్టబద్ధంగా మనకు అనుమతి ఉన్న చర్యలకు దూరంగా ఉంటే, వాటిలో పాల్గొనడం వల్ల మన ప్రతిష్టకు హాని కలుగుతుంది. మన మంచి పనులు తరచుగా విమర్శలను ఎదుర్కొంటాయి ఎందుకంటే మేము చట్టబద్ధమైన విషయాలను స్వచ్ఛందంగా మరియు స్వీయ-కేంద్రీకృత పద్ధతిలో ఉపయోగిస్తాము. మనం ప్రకటించే మరియు ఆచరించే మంచి ఖ్యాతిని కాపాడుకోవడానికి, అది అపకీర్తికి గురికాకుండా నిరోధించడానికి మనం కృషి చేయాలి. "నీతి," "శాంతి," మరియు "ఆనందం" అనే పదాలు ముఖ్యమైన అర్థాన్ని కలిగి ఉంటాయి. దేవుని విషయానికొస్తే, క్రీస్తు మరణం ద్వారా ఆయన ఎదుట నీతిమంతునిగా నిలబడడం మరియు ఆత్మ యొక్క కృప ద్వారా పవిత్రం చేయడం మా ప్రాథమిక దృష్టి, ఎందుకంటే నీతిమంతుడైన ప్రభువు నీతిని ప్రేమిస్తాడు. మన సహోదరుల విషయానికొస్తే, ప్రజలందరితో శాంతిని కొనసాగిస్తూ వారితో శాంతి, ప్రేమ మరియు దాతృత్వంతో జీవించడమే మా లక్ష్యం. మన గురించిన విషయానికొస్తే, అది పరిశుద్ధాత్మలో ఆనందాన్ని పొందడం-విశ్వాసుల హృదయాలలో ఆశీర్వదించబడిన ఆత్మ ద్వారా కలిగే ఆధ్యాత్మిక ఆనందం, వారి రాజీపడిన తండ్రిగా దేవుని వైపు మరియు వారి ఊహించిన నివాసంగా స్వర్గం వైపు మళ్లించబడుతుంది. మన కర్తవ్యాల అంగీకారం వాటిని నిర్వహించడంలో క్రీస్తు పట్ల మనకున్న గౌరవంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎవరైతే దేవునిలో గొప్ప ఆనందాన్ని పొందుతారో వారు ఆయనకు అత్యంత ప్రీతికరమైనవారు, పరిశుద్ధాత్మలో శాంతి మరియు ఆనందంతో సమృద్ధిగా ఉంటారు. వారి చర్యలు తెలివైన మరియు సద్గురువులచే ఆమోదించబడతాయి మరియు ఇతరుల అభిప్రాయాలు ప్రాథమిక ఆందోళన కాకూడదు.

19-23
చాలామంది శాంతి కోసం కోరికను వ్యక్తం చేస్తారు మరియు దాని కోసం బిగ్గరగా వాదిస్తారు, అయినప్పటికీ వారు శాంతిని పెంపొందించే లక్షణాలను అనుసరించడంలో విఫలమవుతారు-అంటే సాత్వికత, వినయం, స్వీయ-తిరస్కరణ మరియు ప్రేమ. తగాదా మరియు వివాదాలు ఒకరినొకరు నిర్మించుకునే మన సామర్థ్యానికి ఆటంకం కలిగిస్తాయి. కొందరు, ఆహారం మరియు పానీయాలలో మునిగిపోతారు, తమలో తాము దేవుని పనిని అణగదొక్కుతారు. మాంసాన్ని పోషించడం మరియు సంతృప్తిపరచడం, దాని కోరికలను నెరవేర్చడం మరియు అలా చేయడం, ఉద్దేశపూర్వక నేరం ద్వారా ఇతరులకు హాని కలిగించడం కంటే ఆత్మకు హాని కలిగించేది మరొకటి లేదు. చట్టబద్ధమైన చర్యలు కూడా చట్టవిరుద్ధం కాగలవు, అవి మన సహోదరులకు అపరాధం కలిగిస్తాయి. ఇది ఒక సోదరుడిని పాపం లేదా ఇబ్బందుల్లోకి నడిపించే అన్ని ఉదాసీన విషయాలను కలిగి ఉంటుంది, అతని దయలను, సౌకర్యాలను లేదా తీర్మానాలను బలహీనపరుస్తుంది. మీకు విశ్వాసం ఉంటే, క్రైస్తవ స్వేచ్ఛ పరంగా జ్ఞానం మరియు స్పష్టతను సూచిస్తూ, దాని సౌలభ్యాన్ని ఆస్వాదించండి కానీ దాని అక్రమ వినియోగం ద్వారా ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండండి. అంతేగాని, సందేహించే మనస్సాక్షికి వ్యతిరేకంగా మనం ప్రవర్తించకూడదు.
క్రీస్తు రాజ్యం యొక్క ఆశీర్వాదాలు నిజంగా అద్భుతమైనవి, బాహ్య ఆచారాలు మరియు వేడుకలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా నీతి, శాంతి మరియు పరిశుద్ధాత్మలో ఆనందాన్ని కలిగి ఉంటాయి. దేవుని సేవ అన్ని ఇతర సేవలను అధిగమిస్తుంది, మరియు ఆయనను సేవించడంలో, మనం జీవించడానికి మరియు మన కోసం చనిపోవడానికి పిలువబడలేదు, కానీ మనం ఎవరికి చెందినవాడో మరియు ఎవరికి మనం సేవ చేయడానికి కర్తవ్యమో ఆ క్రీస్తుకు.Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |