John I - 1 యోహాను 4 | View All

1. ప్రియులారా, అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకము లోనికి బయలు వెళ్లియున్నారు గనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక, ఆ యా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి.

2. యేసుక్రీస్తు శరీరధారియై వచ్చెనని, యే ఆత్మ ఒప్పుకొనునో అది దేవుని సంబంధమైనది;

3. యే ఆత్మ యేసును ఒప్పుకొనదో అది దేవుని సంబంధమైనది కాదు; దీనినిబట్టియే దేవుని ఆత్మను మీరెరుగుదురు. క్రీస్తువిరోధి ఆత్మ వచ్చునని మీరు వినినసంగతి ఇదే; యిదివరకే అది లోకములో ఉన్నది.

4. చిన్నపిల్లలారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాని కంటె గొప్పవాడు గనుక మీరు వారిని జయించియున్నారు.

5. వారు లోక సంబంధులు గనుక లోక సంబంధులైనట్టు మాటలాడుదురు, లోకము వారి మాట వినును.

6. మనము దేవుని సంబంధులము; దేవుని ఎరిగినవాడు మన మాట వినును, దేవుని సంబంధి కానివాడు మన మాట వినడు. ఇందువలన మనము సత్య స్వరూప మైన ఆత్మ యేదో, భ్రమపరచు ఆత్మ యేదో తెలిసికొను చున్నాము.

7. ప్రియులారా, మనము ఒకనినొకడు ప్రేమింతము; ఏలయనగా ప్రేమ దేవునిమూలముగా కలుగుచున్నది; ప్రేమించు ప్రతివాడును దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడై దేవుని ఎరుగును.

8. దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి, ప్రేమలేని వాడు దేవుని ఎరుగడు.

9. మనము ఆయన ద్వారా జీవించు నట్లు, దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని లోకములోనికి పంపెను; దీనివలన దేవుడు మనయందుంచిన ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచబడెను.

10. మనము దేవుని ప్రేమించితిమని కాదు, తానే మనలను ప్రేమించి, మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో ప్రేమయున్నది.

11. ప్రియులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు ప్రేమింపగా మనమొకనినొకడు ప్రేమింప బద్ధులమై యున్నాము.

12. ఏ మానవుడును దేవుని ఎప్పుడును చూచియుండ లేదు; మన మొకనినొకడు ప్రేమించిన యెడల దేవుడు మనయందు నిలిచియుండును; ఆయన ప్రేమ మనయందు సంపూర్ణమగును.

13. దీనివలన మనము ఆయనయందు నిలిచియున్నామనియు ఆయన మన యందున్నాడనియు తెలిసికొనుచున్నాము; ఏలయనగా ఆయన మనకు తన ఆత్మలో పాలు దయచేసియున్నాడు.

14. మరియు తండ్రి తన కుమారుని లోక రక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపియుండుట మేము చూచి, సాక్ష్యమిచ్చు చున్నాము.

15. యేసు దేవుని కుమారుడని యెవడు ఒప్పు కొనునో, వానిలో దేవుడు నిలిచియున్నాడు, వాడు దేవునియందున్నాడు.

16. మనయెడల దేవునికి ఉన్న ప్రేమను మనమెరిగినవారమై దాని నమ్ముకొనియున్నాము; దేవుడు ప్రేమాస్వరూపియై యున్నాడు, ప్రేమయందు నిలిచి యుండువాడు దేవునియందు నిలిచియున్నాడు, దేవుడు వానియందు నిలిచియున్నాడు.

17. తీర్పుదినమందు మనకు ధైర్యము కలుగునట్లు దీనివలన ప్రేమ మనలో పరిపూర్ణము చేయబడి యున్నది; ఏలయనగా ఆయన ఎట్టివాడై యున్నాడో మనముకూడ ఈ లోకములో అట్టివారమై యున్నాము.

18. ప్రేమలో భయముండదు; అంతేకాదు; పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును వెళ్లగొట్టును; భయము దండనతో కూడినది; భయపడువాడు ప్రేమయందు పరిపూర్ణము చేయబడినవాడు కాడు.

19. ఆయనే మొదట మనలను ప్రేమించెను గనుక మనము ప్రేమించుచున్నాము.

20. ఎవడైనను నేను దేవుని ప్రేమించుచున్నానని చెప్పి, తన సహోదరుని ద్వేషించినయెడల అతడు అబద్ధికుడగును; తాను చూచిన తన సహోదరుని ప్రేమింపని వాడు తాను చూడని దేవుని ప్రేమింపలేడు.

21. దేవుని ప్రేమించువాడు తన సహోదరుని కూడ ప్రేమింపవలె నను ఆజ్ఞను మనమాయనవలన పొందియున్నాము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John I - 1 యోహాను 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విశ్వాసులు ఆత్మతో నటించే ప్రతి ఒక్కరికీ శ్రద్ధ ఇవ్వకుండా హెచ్చరించారు. (1-6) 
దైవిక సూచనలచే మార్గనిర్దేశం చేయబడే లేఖనాలలో బాగా ప్రావీణ్యం ఉన్నవారు, అపోస్టోలిక్ సిద్ధాంతాలను ఖచ్చితంగా అందించేవారు మరియు వాటిని వ్యతిరేకించే వారి మధ్య తేడాను గుర్తించగలరు. బహిర్గతమైన మతం యొక్క ప్రధాన భాగం క్రీస్తు గురించిన బోధనల చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉంది-అతని స్వభావం మరియు పాత్ర. తప్పుడు ఉపాధ్యాయులు తమ మాటలను ప్రాపంచిక సూత్రాలు మరియు ప్రాధాన్యతలతో సమలేఖనం చేసి ప్రాపంచిక మనస్సు గలవారిని కించపరచకుండా ఉంటారు. ప్రపంచంలో ఆమోదం పొందడం, వారు తమ మనస్తత్వాన్ని పంచుకునే అనుచరులను పొందుతారు; ఎందుకంటే ప్రపంచం దాని స్వంతదానిని ఆలింగనం చేసుకుంటుంది మరియు దాని స్వంత ప్రేమను తిరిగి పొందుతుంది. రక్షకుని గురించిన ప్రామాణికమైన బోధలు, లోకం నుండి వ్యక్తులను దేవుని వైపుకు ఆకర్షించడం, మోసపూరిత స్ఫూర్తికి భిన్నంగా సత్యం యొక్క ఆత్మను సూచిస్తాయి. ఒక సిద్ధాంతం యొక్క స్వచ్ఛత మరియు పవిత్రత దైవికంగా ఉండటానికి దాని సంభావ్యతను పెంచుతుంది; ఆత్మలు దేవునికి చెందినవా కాదా అని మరే ఇతర ప్రమాణాలు బాగా అంచనా వేయలేవు. లౌకిక స్వభావం కలిగిన వారు తమ అవినీతి అభిరుచులకు అనుగుణంగా తమ ప్రణాళికలు మరియు చర్చలను రూపొందించుకునే వారితో సరితూగుతూ, సారూప్య ఆలోచనలు గల వ్యక్తుల వైపు ఆకర్షితులవడం ఆశ్చర్యకరం.

సోదర ప్రేమ అమలు చేయబడింది. (7-21)
7-13
దేవుని ఆత్మ యొక్క సారాంశం ప్రేమ. ఇతరులలో దైవిక స్వరూపాన్ని మెచ్చుకోవడంలో మరియు ప్రేమించడంలో విఫలమవడం మోక్షానికి దారితీసే దేవుని గురించిన నిజమైన జ్ఞానం లేకపోవడాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. దేవుని స్వాభావిక స్వభావం దయ మరియు ఆనందాన్ని ప్రసాదించడం. దైవిక నియమం ప్రేమలో పాతుకుపోయింది మరియు ప్రతి ఒక్కరూ దానికి కట్టుబడి ఉంటే పరిపూర్ణ ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. దేవుని మహిమ మరియు న్యాయానికి అనుగుణంగా పాప క్షమాపణ మరియు పాపుల రక్షణ కొరకు సువార్త యొక్క ఏర్పాటు దేవుని ప్రేమను ధృవీకరిస్తుంది. అనేక విషయాలు రహస్యంగా మరియు చీకటిలో కప్పబడి ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు తనను తాను ప్రేమగా వెల్లడించాడు, అవిశ్వాసం మరియు పశ్చాత్తాపం అడ్డుపడకపోతే శాశ్వతమైన ఆనందం అందుబాటులో ఉంటుందని నిర్ధారిస్తుంది. మన సృష్టికర్త యొక్క చట్టాలను ఉల్లంఘించినందుకు కఠినమైన న్యాయం మనల్ని పూర్తిగా దుఃఖానికి గురి చేస్తుంది, కానీ పాపుల రక్షణలో ప్రదర్శించబడిన దేవుని అనంతమైన ప్రేమ ప్రబలంగా ఉంటుంది.
ఏ మానవ వ్యక్తీకరణ లేదా ఆలోచన పాపుల పట్ల పవిత్రమైన దేవుని యొక్క గాఢమైన ప్రేమను తగినంతగా సంగ్రహించలేవు, వారు దయకు అర్హులు కానప్పటికీ, వారి కోపానికి అర్హులని ప్రదర్శించే పద్ధతి ద్వారా రక్షించబడ్డారు. దేవుడు, తన సర్వశక్తిమంతుడైన వాక్యంతో, అతను కోరుకుంటే మరింత పరిపూర్ణమైన జీవులతో ఇతర ప్రపంచాలను సృష్టించగలడు. విశ్వంలో ప్రేమ యొక్క అత్యంత అద్భుతమైన ప్రదర్శనలను చూసేందుకు, ఒకరు క్రీస్తు యొక్క వ్యక్తి మరియు సిలువ వైపు చూడాలి. దేవుడు మరియు పాపుల మధ్య ప్రేమ యొక్క మూలం దేవుని పట్ల మనకున్న ప్రేమలో కాదు, మన పట్ల ఆయనకున్న ఉచిత ప్రేమలో ఉంది. అతని ప్రేమ ఫలించనిది కాదు మరియు దాని సరైన ముగింపు సాధించబడినప్పుడు, విశ్వాసం దాని పనుల ద్వారా పరిపూర్ణంగా ఉన్నట్లే అది పరిపూర్ణంగా పరిగణించబడుతుంది.
దేవుడు తన నూతన-సృష్టించే ఆత్మ ద్వారా మనలో నివసిస్తున్నాడనే సాక్ష్యం ప్రేమగల క్రైస్తవునిలో వ్యక్తమవుతుంది. అలాంటి వ్యక్తి పరిపూర్ణుడుగా పరిగణించబడతాడు, అప్పగించిన ఏదైనా మంచి కర్తవ్యంలో రాణిస్తారు, ప్రేమ ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేస్తారు, అది ఆప్యాయత యొక్క చక్రాలను ద్రవపదార్థం చేస్తుంది మరియు వారి సోదరులకు ప్రయోజనకరమైన చర్యల వైపు వారిని నడిపిస్తుంది. అనారోగ్యంతో నడిచే వ్యక్తి అనివార్యంగా పనులను పేలవంగా చేస్తాడు. దేవుడు మనలో నివసిస్తున్నాడు మరియు మనం ఆయనలో ఉన్నాము అనే వాదన మానవులు ప్రకటించలేని విధంగా చాలా ఉన్నతమైనది, కాకపోతే దేవుడు ఈ సత్యాలను మనకు అందించాడు. అబ్బా, తండ్రీ అని సంబోధించడం ద్వారా ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తూ, దేవుని పిల్లలుగా తమ స్థితిని యథార్థంగా ఒప్పించినవారిలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సాక్ష్యాన్ని గుర్తించవచ్చు. దేవునిపట్ల వారి ప్రేమ పాపం పట్ల ద్వేషం మరియు ఆయన చిత్తానికి అనుగుణంగా ఉండాలనే హృదయపూర్వక కోరికగా అనువదిస్తుంది, ఇది నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ నుండి వెలువడే సాక్ష్యాన్ని అందిస్తుంది.

14-21
తండ్రి ఈ ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించాలని కోరుతూ కుమారుడిని చురుకుగా పంపాడు-అపొస్తలుడు చేసిన ధృవీకరణ. యేసు దేవుని కుమారుడని బహిరంగంగా అంగీకరించే ఎవరైనా తమలో మరియు దేవునిలో తాము దేవుని యొక్క పరస్పర నివాసాన్ని అనుభవిస్తారు. ఈ ఒప్పుకోలు దాని పునాదిగా హృదయంలో విశ్వాసం, దేవుడు మరియు క్రీస్తు యొక్క మహిమకు స్వర సమ్మతి మరియు ప్రపంచం యొక్క ముఖస్తుతి మరియు ముఖం చిట్లించినప్పటికీ ఈ సత్యాన్ని ప్రకటించే జీవితం మరియు ప్రవర్తనను కలిగి ఉంటుంది. సార్వత్రిక తీర్పు యొక్క రోజు అనివార్యం, మరియు ఆ రోజున నమ్మకంగా న్యాయమూర్తిని సంప్రదించేవారు, అతను తమ స్నేహితుడు మరియు న్యాయవాది అని తెలుసుకుని, నిజంగా ధన్యులు. అదనంగా, ఆ రోజు కోసం ఎదురుచూస్తూ, న్యాయమూర్తి దర్శనం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే పవిత్ర ధైర్యాన్ని కలిగి ఉన్నవారు కూడా అదృష్టవంతులు.
దేవుని పట్ల నిజమైన ప్రేమ విశ్వాసులకు వారి పట్ల దేవుని ప్రేమకు భరోసానిస్తుంది. ఈ ప్రేమ 2 తిమోతికి 2:12లో పేర్కొన్నట్లుగా, వారి భవిష్యత్తు మహిమపై విశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తూ, ఆయన కోసం మరియు అతనితో బాధలను సహించమని వారికి నిర్దేశిస్తుంది. దేవుని భయాన్ని, లోతైన గౌరవం మరియు ఆరాధనను సూచించడం మరియు ఆయనకు భయపడడం మధ్య తేడాను గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. విధేయత మరియు మంచి పనులు, ప్రేమ యొక్క ఉద్దేశ్యం నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి, యజమాని యొక్క కోపానికి భయపడి పనిచేసే వ్యక్తి యొక్క అయిష్ట శ్రమ నుండి గణనీయంగా భిన్నంగా ఉంటాయి. వారు ప్రియమైన తండ్రికి పిల్లల యొక్క విధిగా సేవను పోలి ఉంటారు, తోబుట్టువులకు ఇష్టపూర్వకంగా ప్రయోజనం పొందుతారు. దేవుని పట్ల సందేహాలు, భయాలు మరియు భయాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అసంపూర్ణ ప్రేమ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. దేవుని ప్రేమ నిజంగా విశేషమైనది; ఈ గొప్ప మోక్షంలో పాలుపంచుకోవడానికి పాపులను ఆహ్వానించడానికి ఆయన తన వాక్యాన్ని పంపాడు. విశ్వాసులు తమలోని సానుకూల పరివర్తనలో ఓదార్పును పొందాలి, దేవునికి మహిమ ఇస్తారు. క్రీస్తులో దేవుని ప్రేమ, క్రైస్తవుల హృదయాలలో దత్తత యొక్క ఆత్మ ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది, ఇది మార్పిడికి బలవంతపు సాక్ష్యంగా నిలుస్తుంది. ఈ ప్రేమను తప్పనిసరిగా వారి పాత్రపై మరియు తోటి విశ్వాసుల పట్ల వారి ప్రవర్తించడంపై దాని ప్రభావాన్ని అంచనా వేయాలి. ఎవరైనా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నట్లు చెప్పుకుంటూ, కోపాన్ని కలిగి ఉంటే, ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని లేదా స్వార్థపూరిత ధోరణిని ప్రదర్శిస్తే, వారి వృత్తి వారి చర్యలకు విరుద్ధంగా ఉంటుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, వారి సహజ శత్రుత్వం ఆప్యాయత మరియు కృతజ్ఞతగా రూపాంతరం చెందినట్లయితే, వారు శాశ్వతమైన ఆనందం యొక్క ఈ హామీ మరియు ముందస్తు రుచి కోసం దేవుణ్ణి స్తుతించాలి. అలా చేయడం ద్వారా, వారు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నట్లు చెప్పుకునే తప్పుడు ప్రొఫెసర్ల నుండి తమను తాము వేరు చేస్తారు, అయినప్పటికీ వారు చూసిన సోదరుల పట్ల ద్వేషాన్ని కలిగి ఉంటారు.Shortcut Links
1 యోహాను - 1 John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |