Titus - తీతుకు 3 | View All

1. అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలెననియు,

2. ప్రతి సత్కార్యము చేయుటకు సిద్ధ పడియుండవలెననియు, మనుష్యులందరియెడల సంపూర్ణ మైన సాత్వికమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై యుండవలెననియు, వారికి జ్ఞాపకము చేయుము.

3. ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, దుష్టత్వమునందును అసూయ యందును కాలముగడుపుచు, అసహ్యులమై యొకని నొకడు ద్వేషించుచు ఉంటిమి గాని

4. మన రక్షకుడైన దేవునియొక్క దయయు, మానవులయెడల ఆయనకున్న ప్రేమయు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు

5. మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియలమూలముగా కాక, తన కనికరముచొప్పుననే పునర్జన్మసంబంధమైన స్నానము ద్వారాను, పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలుగజేయుట ద్వారాను మనలను రక్షించెను.

6. మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీర్చబడి,
యోవేలు 2:28

7. నిత్యజీవమునుగూర్చిన నిరీక్షణను బట్టి దానికి వారసులమగుటకై ఆ పరిశుద్ధాత్మను మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన మనమీద సమృద్ధిగా కుమ్మరించెను.

8. ఈ మాట నమ్మదగినది గనుక దేవునియందు విశ్వాసముంచినవారు సత్‌క్రియలను శ్రద్ధగా చేయుటయందు మనస్సుంచునట్లు నీవీసంగతు లనుగూర్చి దృఢముగా చెప్పుచుండవలెనని కోరుచున్నాను. ఇవి మంచివియు మనుష్యులకు ప్రయోజనకరమైనవియునై యున్నవి గాని,

9. అవివేకతర్కములును వంశావళులును కలహములును ధర్మశాస్త్రమునుగూర్చిన వివాదములును నిష్‌ప్రయోజనమును వ్యర్థమునై యున్నవి గనుక వాటికి దూరముగా ఉండుము.

10. మతభేదములు కలిగించు మనుష్యునికి ఒకటి రెండుమారులు బుద్ధిచెప్పిన తరువాత వానిని విసర్జించుము.

11. అట్టివాడు మార్గము తప్పి తనకు తానేశిక్ష విధించుకొనినవాడై పాపము చేయుచున్నాడని నీ వెరుగుదువు.

12. నికొపొలిలో శీతకాలము గడపవలెనని నేను నిర్ణయించు కొన్నాను గనుక నేను అర్తెమానైనను తుకికునైనను నీ యొద్దకు పంపినప్పుడు అక్కడికి నాయొద్దకు వచ్చుటకై ప్రయత్నము చేయుము.

13. ధర్మశాస్త్రవేదియైన జేనాను అపొల్లోనును శీఘ్రముగా సాగనంపుము; వారికేమియు తక్కువ లేకుండ చూడుము.

14. మన వారును నిష్ఫలులు కాకుండు నిమిత్తము అవసరమునుబట్టి సమయోచితముగా సత్‌క్రియలను శ్రద్ధగా చేయుటకు నేర్చుకొనవలెను.

15. నాయొద్ద ఉన్నవారందరు నీకు వందనములు చెప్పు చున్నారు. విశ్వాసమునుబట్టి మమ్మును ప్రేమించువారికి మా వందనములు చెప్పుము. కృప మీ అందరికి తోడై యుండును గాక.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Titus - తీతుకు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మేజిస్ట్రేట్‌లకు విధేయత చూపడం మరియు అందరి పట్ల ప్రవర్తనగా మారడం, మత మార్పిడికి ముందు విశ్వాసులు ఎలా ఉండేవారో మరియు క్రీస్తు ద్వారా వారు ఏ విధంగా తయారు చేయబడ్డారు అనే దాని నుండి అమలు చేయబడుతుంది. (1-7) 
ఆధ్యాత్మిక అధికారాలు పౌర విధులను రద్దు చేయవు లేదా బలహీనపరచవు; బదులుగా, వారు వాటిని ధృవీకరిస్తారు. సంబంధిత మంచి పనులు లేకుండా కేవలం సద్భావన మరియు సానుకూల ఉద్దేశాల వ్యక్తీకరణలు సరిపోవు. ఆదేశం కలహాలలో పాల్గొనడం కాదు, అన్ని పరిస్థితులలో సౌమ్యతను ప్రదర్శించడం, ప్రత్యేకంగా స్నేహితుల పట్ల మాత్రమే కాకుండా, వివేకంతో ఉన్నప్పటికీ అందరి పట్లా jam 3:13. చెత్త, బలహీనమైన మరియు అత్యంత అట్టడుగున ఉన్న వారి పట్ల క్రైస్తవులు కఠినంగా ప్రవర్తించడం యొక్క అనుచితతను ఈ ప్రకరణం నొక్కి చెబుతుంది. సిన్ సేవకులు బహుళ యజమానులను కలిగి ఉన్నారు, వారి కోరికలు వారిని వేర్వేరు దిశల్లోకి లాగుతాయి; గర్వం ఒకదానిని, దురాశ మరొకదానిని ఆదేశిస్తుంది. తత్ఫలితంగా, వారు అసహ్యకరమైన మరియు ద్వేషానికి అర్హులు అవుతారు. పాపుల దుస్థితి ఏమిటంటే, వారు పరస్పరం శత్రుత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు, అయితే ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవడం సాధువుల విధి మరియు ఆనందం. ఈ దయనీయ స్థితి నుండి మన విముక్తి కేవలం దేవుని దయ మరియు ఉచిత దయ, క్రీస్తు యొక్క యోగ్యత మరియు బాధలు మరియు అతని ఆత్మ యొక్క పని ద్వారా మాత్రమే. తండ్రియైన దేవుడు మన రక్షకునిగా పనిచేస్తున్నాడు, క్రీస్తు ద్వారా మానవాళికి ప్రసాదించబడిన ఒక ఆశీర్వాదం, పడిపోయిన జీవులకు బోధించడానికి, పునరుత్పత్తి చేయడానికి మరియు రక్షించడానికి పవిత్రాత్మ ప్రవహించే మూలం. ఈ ఆశీర్వాదం యొక్క మూలం మానవజాతి పట్ల దేవుని దయ మరియు ప్రేమలో ఉంది. ప్రేమ మరియు దయ, ఆత్మ ద్వారా హృదయాలను మార్చడానికి మరియు దేవుని వైపుకు మార్చడానికి గణనీయమైన శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. రక్షింపబడినవారిలో పనులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి, కానీ అవి వారి మోక్షానికి కారణాలలో లేవు. దయ మరియు పవిత్రత యొక్క కొత్త సూత్రం స్థాపించబడింది, వ్యక్తులను ప్రభావితం చేస్తుంది, పరిపాలిస్తుంది మరియు కొత్త సృష్టిలుగా మారుస్తుంది. చాలామంది భవిష్యత్తులో స్వర్గం కోసం కోరికను ప్రకటిస్తుండగా, వారు ప్రస్తుతం పవిత్రత పట్ల ఉదాసీనంగా ఉన్నారు; వారు ప్రారంభం లేకుండా ముగింపు కోరుకుంటారు. బాప్టిజం ఈ పరివర్తనను సూచిస్తుంది మరియు పునరుత్పత్తి యొక్క వాషింగ్గా సూచించబడుతుంది. ఈ ఆచారం బాహ్య సంకేతం మరియు ముద్ర అయితే, దానిని తక్కువ అంచనా వేయకూడదు. అయినప్పటికీ, బాహ్య శుద్ధిపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, స్పష్టమైన మనస్సాక్షి యొక్క సాక్ష్యాన్ని చూడాలి, అది లేకుండా బాహ్యంగా కడగడం ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండదు. ఈ ప్రక్రియలో ఏజెంట్ దేవుని ఆత్మ, పరిశుద్ధాత్మను పునరుద్ధరించేవాడు. ఆయన ద్వారా, మనం పాపాన్ని అణచివేస్తాము, విధులను నిర్వర్తిస్తాము మరియు దేవుని మార్గాల్లో నడుస్తాము; మనలోని దైవిక జీవితం యొక్క అన్ని వ్యక్తీకరణలు మరియు నీతి యొక్క బాహ్య ఫలాలు ఈ దీవించిన మరియు పవిత్రమైన ఆత్మ నుండి ఫలిస్తాయి. ఆత్మ మరియు అతని విమోచన బహుమతులు మరియు కృపలు క్రీస్తు ద్వారా వస్తాయి, దీని లక్ష్యం మనలను దయ మరియు కీర్తికి తీసుకురావడమే. సువార్త సందర్భంలో, సమర్థన అనేది ఒక పాపి యొక్క నిస్సందేహమైన క్షమాపణ, క్రీస్తు యొక్క విశ్వాసం-స్వీకరించబడిన నీతి ద్వారా అతన్ని నీతిమంతుడిగా గుర్తించడం. దేవుడు, సువార్త ద్వారా పాపిని సమర్థించడంలో, వ్యక్తి పట్ల దయతో ఉంటాడు, అయితే తనకు మరియు అతని చట్టానికి న్యాయంగా ఉంటాడు. క్షమాపణ దోషరహితమైన నీతితో ముడిపడి ఉంది మరియు న్యాయం క్రీస్తు ద్వారా సంతృప్తి చెందుతుంది కాబట్టి, పాపాత్ముడు దానిని సంపాదించలేడు. నిత్యజీవము మనకు వాగ్దానము చేయబడింది మరియు ఆత్మ ఆ జీవితానికి సంబంధించి మనలో విశ్వాసాన్ని మరియు నిరీక్షణను కలుగజేస్తుంది. విశ్వాసం మరియు నిరీక్షణ దానిని సమీపిస్తాయి, దాని నెరవేర్పు కోసం ఎదురుచూస్తూ మనలో ఆనందాన్ని నింపుతాయి.

మంచి పనులు చేయాలి మరియు పనికిరాని వివాదాలు నివారించబడతాయి. (8-11) 
మానవాళి పట్ల దేవుని కృపను ప్రకటించిన తరువాత, మంచి పనులలో నిమగ్నమవ్వడం యొక్క ఆవశ్యకతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. దేవునిపై విశ్వాసం ఉన్నవారు సద్గుణ చర్యల పెంపకానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, ప్రేమ మరియు కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రేరణతో వాటిని నిర్వహించడానికి అవకాశాలను చురుకుగా కోరుకుంటారు. పనికిమాలిన మరియు తెలివిలేని ప్రశ్నలతో పాటు క్లిష్టమైన వ్యత్యాసాలు మరియు ఖాళీ విచారణల నుండి దూరంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. కొత్తదనాన్ని అనుసరించే బదులు, ఇతరులను నిర్మించేందుకు అత్యంత దోహదపడే ధ్వని సిద్ధాంతం పట్ల అభిమానం ఉండాలి. ప్రభువు మన మనస్సాక్షిని మేల్కొల్పినట్లయితే, ఇప్పుడు చాలా తక్కువగా అనిపించే పాపాలు కూడా మన ఆత్మలపై భారంగా మారతాయి.

దిశలు మరియు ప్రబోధాలు. (12-15)
క్రైస్తవ మతం ఫలితాలు లేని కేవలం వృత్తి కాదు; దాని అనుచరులు యేసుక్రీస్తు ప్రసాదించిన నీతి ఫలాలతో సుసంపన్నం చేయబడతారని, చివరికి దేవునికి మహిమ మరియు స్తుతిని తీసుకురావాలని భావిస్తున్నారు. ఇది చెడు నుండి దూరంగా ఉండటమే కాకుండా పరోపకార కార్యాలలో చురుకుగా పాల్గొంటుంది. క్రైస్తవ విశ్వాసంతో గుర్తింపు పొందిన వారు తమను మరియు వారి కుటుంబాలను అందించడానికి నిజాయితీగా పనిచేసే మరియు వృత్తిని కొనసాగించడానికి ప్రోత్సహించబడ్డారు. క్రైస్తవ మతం గౌరవప్రదమైన పనిని కోరుకునే బాధ్యతను విధిస్తుంది మరియు దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా దానికి కట్టుబడి ఉంటుంది. అపొస్తలుడు హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు మరియు హృదయపూర్వక ప్రార్థనలతో ముగిస్తాడు, కృప అందరికీ పుష్కలంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ ఆశీర్వాదాల యొక్క స్పష్టమైన వ్యక్తీకరణలతో పాటు దేవుని ప్రేమ మరియు అనుగ్రహాన్ని కలిగి ఉంటుంది. వారి ఆత్మలలో ఈ దైవిక కృపల యొక్క నిరంతర పెరుగుదల మరియు అనుభవం కోసం అతను ఆశను వ్యక్తం చేశాడు. ఈ కోరిక మరియు ప్రార్థన వారిపట్ల అపొస్తలునికి ఉన్న గాఢమైన వాత్సల్యాన్ని, వారి శ్రేయస్సు పట్ల ఆయనకున్న నిజమైన కోరికను మరియు కోరిన ఆశీర్వాదాలను పొందేందుకు మరియు పొందేందుకు అటువంటి ప్రార్థనలు ఒక సాధనంగా ఉపయోగపడతాయని అతని విశ్వాసాన్ని వెల్లడిస్తుంది. ఈ కోరిక మరియు ప్రార్థన యొక్క ప్రాథమిక దృష్టి దయ యొక్క అత్యంత ప్రాముఖ్యత, మంచిని కలిగి ఉంటుంది.Shortcut Links
తీతుకు - Titus : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |