Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 55 | View All

1. దేవా, చెవియొగ్గి నా ప్రార్థన ఆలకింపుము నా విన్నపమునకు విముఖుడవై యుండకుము.

2. నా మనవి ఆలకించి నాకుత్తరమిమ్ము.

3. శత్రువుల శబ్దమునుబట్టియు దుష్టుల బలాత్కారమునుబట్టియు నేను చింతాక్రాంతుడనై విశ్రాంతి లేక మూలుగుచున్నాను. వారు నామీద దోషము మోపుచున్నారు ఆగ్రహముగలవారై నన్ను హింసించుచున్నారు.

4. నా గుండె నాలో వేదనపడుచున్నది మరణభయము నాలో పుట్టుచున్నది

5. దిగులును వణకును నాకు కలుగుచున్నవి మహా భయము నన్ను ముంచివేసెను.

6. ఆహా గువ్వవలె నాకు రెక్కలున్నయెడల నేను ఎగిరిపోయి నెమ్మదిగా నుందునే

7. త్వరపడి దూరముగా పారిపోయి పెనుగాలిని సుడిగాలిని తప్పించుకొని

8. అరణ్యములో నివసించియుందునే అనుకొంటిని.

9. పట్టణములో బలాత్కార కలహములు జరుగుట నేను చూచుచున్నాను. ప్రభువా, అట్టిపనులు చేయువారిని నిర్మూలము చేయుము వారి నాలుకలు ఛేదించుము.

10. రాత్రింబగళ్లు వారు పట్టణపు ప్రాకారముల మీద తిరుగుచున్నారు పాపమును చెడుతనమును దానిలో జరుగుచున్నవి.

11. దాని మధ్యను నాశనక్రియలు జరుగుచున్నవి వంచనయు కపటమును దాని అంగడి వీధులలో మానక జరుగుచున్నవి.

12. నన్ను దూషించువాడు శత్రువు కాడు శత్రువైనయెడల నేను దాని సహింపవచ్చును నామీద మిట్టిపడువాడు నాయందు పగపట్టిన వాడు కాడు అట్టివాడైతే నేను దాగియుండవచ్చును.

13. ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు.

14. మనము కూడి మధురమైన గోష్ఠిచేసి యున్నవారము ఉత్సవమునకు వెళ్లు సమూహముతో దేవుని మందిర మునకు పోయి యున్నవారము.

15. వారికి మరణము అకస్మాత్తుగా వచ్చును గాక సజీవులుగానే వారు పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు గాక చెడుతనము వారి నివాసములలోను వారి అంతరంగము నందును ఉన్నది

16. అయితే నేను దేవునికి మొఱ్ఱపెట్టుకొందును యెహోవా నన్ను రక్షించును.

17. సాయంకాలమున ఉదయమున మధ్యాహ్నమున నేను ధ్యానించుచు మొఱ్ఱపెట్టుకొందును ఆయన నా ప్రార్థన నాలకించును

18. నా శత్రువులు అనేకులై యున్నారు అయినను వారు నామీదికి రాకుండునట్లు సమాధానము కలుగజేసి ఆయన నా ప్రాణమును విమోచించి యున్నాడు.

19. పురాతనకాలము మొదలుకొని ఆసీనుడగు దేవుడు, మారుమనస్సు లేనివారై తనకు భయపడనివారికి ఉత్తర మిచ్చును.

20. తమతో సమాధానముగా నున్నవారికి వారు బలా త్కారము చేయుదురు తాము చేసిన నిబంధన నతిక్రమింతురు.

21. వారి నోటి మాటలు వెన్నవలె మృదువుగా నున్నవి అయితే వారి హృదయములో కలహమున్నది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కత్తులే.

22. నీ భారము యెహోవామీద మోపుము ఆయనే నిన్ను ఆదుకొనును నీతిమంతులను ఆయన ఎన్నడును కదలనీయడు.
1 పేతురు 5:7

23. దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రక్తాపరాధులును వంచకులును సగముకాలమైన బ్రదుకరు. నేనైతే నీయందు నమ్మికయుంచి యున్నాను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 55 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అతని అనుగ్రహాన్ని వ్యక్తపరచమని దేవునికి ప్రార్థన. (1-8) 
ఈ శ్లోకాలలో, దావీదు జీవితంలోని అనేక లోతైన క్షణాలను మనం కనుగొంటాము:
1. ప్రార్థనలో దావీదు: ప్రార్థన ప్రతి గాయానికి వైద్యం చేసే ఔషధంగా మరియు కష్టాల్లో ఉన్న ఆత్మకు ఓదార్పునిస్తుంది.
2. దావీదు ఇన్ టియర్స్: అతని కన్నీళ్లు అతని దుఃఖానికి పాక్షిక ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి, లేకుంటే బాటిల్‌లో ఉండిపోయే భావోద్వేగాలకు వ్యక్తీకరణ సాధనం.
3. గ్రేట్ అలారంలో దావీదు: అబ్షాలోము యొక్క కుట్ర మరియు ప్రజల ఫిరాయింపుల ఆవిర్భావం చూస్తే ఇది ఆశ్చర్యం కలిగించదు. అతను భయాందోళనకు గురయ్యాడు, బహుశా ఊరియాతో జరిగిన విషయం వంటి అతని గత పాపాలపై అపరాధభావనతో కలిసి ఉండవచ్చు. బలమైన విశ్వాసులు కూడా తీవ్ర భయాందోళనలను అనుభవించగలరని ఇది రిమైండర్.
4. యేసుతో ఉన్న వైరుధ్యం: దావీదు తన స్వంత బాధలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, మానవాళి పాపాల భారాన్ని మోస్తున్నప్పుడు యేసు అనుభవించిన అపారమైన వేదనతో పోల్చితే అది చాలా తక్కువ. తీవ్రమైన ప్రార్థన ద్వారా, యేసు ఓదార్పుని పొందాడు మరియు చివరికి వినబడ్డాడు మరియు విడుదల చేయబడ్డాడు. ఆయనపై నమ్మకం ఉంచడం ద్వారా మరియు ఆయన మాదిరిని అనుసరించడం ద్వారా, మనం కూడా జీవిత పరీక్షలపై మద్దతు మరియు విజయాన్ని పొందవచ్చు.
5. ఒంటరితనం కోసం దావీదు యొక్క కోరిక: ప్రజల ద్రోహం మరియు కృతజ్ఞత లేని కారణంగా దావీదు యొక్క అలసట, అలాగే అతని ఉన్నత స్థానం యొక్క భారం, అతన్ని ఎడారిలో ఏకాంతానికి ఆరాటపడేలా చేసింది. అతని కోరిక విజయం కోసం కాదు, నిర్మానుష్యమైన అరణ్యంలో నివసించడం అంటే శాంతి మరియు ప్రశాంతత కోసం. ఇది చాలా తెలివైన మరియు అత్యంత సద్గురువుల ప్రశాంతత మరియు ఉపశమనాల కోరికను ప్రతిధ్వనిస్తుంది, ప్రత్యేకించి జీవితంలోని గందరగోళం మరియు గందరగోళం ఉన్నప్పుడు.
6. మరణం యొక్క వాంఛనీయత: అల్లకల్లోల ప్రపంచం నుండి నిశ్శబ్దంగా తప్పించుకోవడానికి దావీదు యొక్క కోరిక విశ్వాసులలో మరణం కోసం కోరికను ప్రతిబింబిస్తుంది, ఇది తుఫానులు మరియు జీవిత తుఫానుల నుండి తుది విముక్తి మరియు శాశ్వతమైన విశ్రాంతిలోకి ప్రవేశం.

అతని శత్రువుల గొప్ప దుష్టత్వం మరియు ద్రోహం. (9-15) 
దేవుని చర్చికి చెందినవారిగా చెప్పుకునే వ్యక్తులలో వారు గమనించే దుష్టత్వం వల్ల విశ్వాసి చాలా ఇబ్బంది పడతాడు. భూసంబంధమైన చర్చిలోని అసంపూర్ణతలు మరియు అంతరాయాలను చూసి మనం ఆశ్చర్యపోకూడదు, బదులుగా కొత్త జెరూసలేం రాక కోసం ఆరాటపడాలి. ఈ భాగంలో, కీర్తనకర్త తనను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన వ్యక్తి యొక్క చర్యల గురించి విలపించాడు. తరచుగా, దేవుడు చర్చి యొక్క విరోధులను వారి మధ్య విభేదాలను విత్తడం ద్వారా చెదరగొట్టాడు. ఒక కారణం తనకు వ్యతిరేకంగా విభజించబడినప్పుడు, అది ఎక్కువ కాలం సహించదు. నిజమైన క్రైస్తవులు తాము స్నేహితులమని చెప్పుకునే వారి నుండి, ఒకప్పుడు తాము సన్నిహితంగా కలిసి ఉన్న వారి నుండి కూడా పరీక్షలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఇది చాలా బాధాకరమైనది, కానీ యేసుపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా, దానిని తట్టుకునే శక్తి మనకు లభిస్తుంది. అహితోఫెల్ వలె, అతని అతిక్రమణలు మరియు అతని అంతిమ విధి రెండింటినీ పంచుకున్న సన్నిహిత సహచరుడు, శిష్యుడు, అపొస్తలుడు కూడా క్రీస్తును మోసం చేశాడు. దైవిక ప్రతీకారంతో ఇద్దరూ వేగంగా అధిగమించబడ్డారు. ఈ ప్రార్థన మెస్సీయను వ్యతిరేకించే మరియు తిరుగుబాటు చేసే వారందరి పూర్తి మరియు శాశ్వతమైన పతనాన్ని ముందే చెప్పే ప్రవచనంగా కూడా పనిచేస్తుంది.
దేవుడు తగిన సమయంలో తన కోసం ప్రత్యక్షమవుతాడని అతనికి ఖచ్చితంగా తెలుసు. (16-23)
ప్రతి పరీక్షలో, మనం ప్రభువు వైపుకు తిరుగుతాము, ఎందుకంటే ఆయన మనలను రక్షిస్తాడు. ఆయన మన విన్నపాలను వింటాడు మరియు ఆయనను పదే పదే వెదకడం వల్ల మనల్ని తప్పుపట్టడు; నిజానికి, మనం ఆయనను ఎంత ఎక్కువగా వెతుకుతున్నామో, అంత ఎక్కువగా స్వాగతించబడతాము. దావీదు ఒకప్పుడు అందరూ తనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని నమ్మాడు, కానీ ఇప్పుడు అతను అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువ మంది మిత్రులు ఉన్నారని అతను గ్రహించాడు. మనుషులను మన జీవితాల్లోకి స్నేహితులుగా తీసుకురావడమే కాకుండా వారిని మనకు విధేయులుగా చేసేలా చేసే దేవుడే దీన్ని ఆపాదించాడు. తరచుగా, మన చీకటి క్షణాలలో మనం గ్రహించిన దానికంటే ఎక్కువ మంది నిజమైన క్రైస్తవులు మరియు నమ్మకమైన స్నేహితులు మన జీవితంలో ఉంటారు.
మన విరోధుల విషయానికొస్తే, వారు జవాబుదారీగా ఉంటారు మరియు తగ్గించబడతారు. దేవుడిపై విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా వారు తమ భయాలను దావీదు పోగొట్టుకోలేరు. మానవులు, ఎంతటి బలవంతులైనా, శాశ్వతమైన దేవుని ముందు తక్షణమే కూలిపోతారు. బాధలను ఎదుర్కొని పశ్చాత్తాపపడని వారు అంతిమంగా వినాశనానికి దారి తీస్తారు.
బాధ యొక్క బరువు గణనీయంగా ఉంటుంది, ప్రత్యేకించి సాతాను యొక్క ప్రలోభాలతో పాటు పాపం మరియు అవినీతి భారం కలిపినప్పుడు. అన్నింటినీ భరించిన క్రీస్తును చూడటంలోనే ఉపశమనం ఉంది. మనం దేవుని నుండి ఏది కోరుకున్నా, మనం దానిని ఆయనకు అప్పగించాలి, దానిని ఆయన తన స్వంత సమయంలో మరియు పద్ధతిలో అందించడానికి అనుమతించాలి. ఆందోళన అనేది గుండెను వంగే భారం. మనము మన చర్యలను మరియు ప్రణాళికలను ప్రభువుకు అప్పగించాలి, ఆయన తగినట్లుగా చేయుటకు అనుమతించాలి మరియు దానిలో సంతృప్తిని కనుగొనాలి.
దేవునిపై మన భారాలను మోపడం అంటే ఆయన ప్రొవిడెన్స్ మరియు వాగ్దానాలపై ఆధారపడటమే. అలా చేయడం ద్వారా, ఒక నర్సు బిడ్డను మోసుకెళ్లినట్లుగా, ఆయన మనలను తన శక్తిమంతమైన చేతులతో మోస్తాడు, మరియు ఆయన తన ఆత్మతో మన ఆత్మలను బలపరుస్తాడు, పరీక్షలను తట్టుకునేలా చేస్తాడు. దేవుని పట్ల తమ కర్తవ్యాన్ని లేదా ఆయనలో వారి ఓదార్పును విస్మరించే స్థాయికి నీతిమంతులు కదిలిపోవడాన్ని ఆయన ఎన్నటికీ అనుమతించడు. అతను వారిని పూర్తిగా పడగొట్టనివ్వడు. మన బాధల బరువును భరించినవాడు మన ఆందోళనల బరువును ఆయనకు అప్పగించాలని కోరుకుంటున్నాడు. అన్నింటికంటే, మనకు ఏది ఉత్తమమో ఆయనకు తెలుసు మరియు తదనుగుణంగా అందజేస్తాడు. కాబట్టి, అతను విమోచించిన ప్రపంచాన్ని పరిపాలించడానికి క్రీస్తును ఎందుకు విశ్వసించకూడదు?Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |