Haggai - హగ్గయి 1 | View All

1. రాజైన దర్యావేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవత్సరము ఆరవ నెల మొదటి దినమున ప్రవక్తయగు హగ్గయి ద్వారా యూదా దేశముమీద అధికారియు షయల్తీయేలు కుమారుడునైన జెరుబ్బాబెలుకును ప్రధానయాజకుడును యెహోజాదాకు కుమారుడునైన యెహోషువకును యెహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చున దేమనగా

2. సమయమింక రాలేదు, యెహోవా మందిర మును కట్టించుటకు సమయమింక రాలేదని యీ జనులు చెప్పుచున్నారే.

3. అందుకు యెహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమై ప్రవక్తయగు హగ్గయిద్వారా సెలవిచ్చినదేమనగా

4. ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండ్లలో నిసించుటకు ఇది సమయమా?

5. కాబట్టి సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీ ప్రవర్తననుగూర్చి ఆలోచించుకొనుడి.

6. మీరు విస్తారముగా విత్తినను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజనము చేయుచున్నను ఆకలి తీరకయున్నది, పానము చేయుచున్నను దాహము తీరకయున్నది, బట్టలు కప్పు కొనుచున్నను చలి ఆగకున్నది, పనివారు కష్టముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినట్టుగా ఉన్నది.

7. కాగా సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీ ప్రవర్తననుగూర్చి ఆలోచించుకొనుడి.

8. పర్వతములెక్కి మ్రాను తీసికొని వచ్చి మీరు ఈ మందిరమును కట్టించినయెడల దానియందు నేను సంతోషించి నన్ను ఘనపరచుకొందునని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

9. విస్తారముగా కావలెనని మీరు ఎదురు చూచితిరి గాని కొంచెముగా పండెను; మీరు దానిని ఇంటికి తేగా నేను దానిని చెదరగొట్టితిని; ఎందు చేతనని యెహోవా అడుగుచున్నాడు. నా మందిరము పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండ్లు కట్టుకొను టకు త్వరపడుటచేతనే గదా.

10. కాబట్టి మిమ్మునుబట్టి ఆకాశపుమంచు కురువకయున్నది, భూమి పండక యున్నది.

11. నేను భూమికిని పర్వతములకును అనావృష్టి కలుగజేసి, ధాన్యము విషయములోను ద్రాక్షారసము విషయములోను తైలము విషయములోను భూమి ఫలించు సమస్తము విషయములోను మనుష్యుల విషయములోను పశువుల విషయములోను చేతిపనులన్నిటి విషయములోను క్షామము పుట్టించియున్నాను.

12. షయల్తీయేలు కుమారుడైన జెరుబ్బాబెలును యెహోజాదాకు కుమారుడును ప్రధానయాజకుడునగు యెహోషు వయు శేషించిన జనులందరును తమ దేవుడైన యెహోవా మాటలు ఆలకించి, తమ దేవుడైన యెహోవా ప్రవక్త యైన హగ్గయిని పంపించి, తెలియజేసిన వార్త విని యెహోవాయందు భయభక్తులు పూనిరి.

13. అప్పుడు యెహోవా దూతయైన హగ్గయి యెహోవా తెలియ జేసిన వార్తనుబట్టి జనులకు ప్రకటించినదేమనగానేను మీకు తోడుగా ఉన్నాను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
మత్తయి 28:20

14. యెహోవా యూదాదేశపు అధికారియగు షయల్తీయేలు కుమారుడైన జెరుబ్బాబెలుయొక్క మనస్సును, ప్రధాన యాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువ మనస్సును, శేషించిన జనులందరి మనస్సును ప్రేరేపింపగా

15. వారు కూడివచ్చి, రాజైన దర్యావేషుయొక్క యేలుబడి యందు రెండవ సంవత్సరము ఆరవ నెల యిరువది నాలు గవ దినమున సైన్యములకు అధిపతియగు తమ దేవుని మందిరపు పనిచేయ మొదలుపెట్టిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Haggai - హగ్గయి 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఆలయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినందుకు యూదులను హగ్గై మందలించాడు. (1-11) దేవునియూదులు బబులోను చెర నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వారి ఉదాహరణను పరిశీలించండి. దేవుని సేవకు అంకితం చేయబడిన వారు తుఫాను కారణంగా తమ పని నుండి తాత్కాలికంగా విరమించబడినప్పటికీ, వారు చివరికి తమ మిషన్‌కు తిరిగి వచ్చారు. వారు ఆలయాన్ని నిర్మించాలనే ఆలోచనను తిరస్కరించలేదు; బదులుగా, వారు, "ఇంకా లేదు." అదేవిధంగా, ప్రజలు తరచుగా పశ్చాత్తాపం చెందడానికి, సంస్కరించడానికి లేదా మతాన్ని స్వీకరించడానికి పూర్తిగా నిరాకరించరు; వారు "ఇంకా లేదు" అని చెప్పి దానిని వాయిదా వేస్తారు. పర్యవసానంగా, నెరవేర్చడానికి మనం ఈ ప్రపంచంలోకి పంపబడిన ముఖ్యమైన ప్రయోజనం అసంపూర్తిగా మిగిలిపోయింది.దేవునివాస్తవానికి, అవి మన ధైర్యాన్ని మరియు విశ్వాసాన్ని పరీక్షించే పరీక్షలు అయినప్పుడు, మన బాధ్యతలను విడిచిపెట్టడానికి ఒక సాకుగా మన విధిలో అడ్డంకులను తప్పుగా అర్థం చేసుకునే ధోరణి మనలో ఉంది. ఉదాహరణకు, యూదులు పేదరికాన్ని అరికట్టాలనే ఆశతో ప్రాపంచిక విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి దేవుని ఆలయ నిర్మాణాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశారు. హాస్యాస్పదంగా, దేవుడు తన ఆలయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినందుకు శిక్షగా వారి పేదరికాన్ని తీసుకువచ్చాడు. సరైన సమయం రాలేదని ప్రజలు విశ్వసిస్తున్నందున చాలా మంచి ఉద్దేశాలు సాకారం కావు.దేవునిఅలాగే, విశ్వాసులు తరచుగా దయ కోసం అవకాశాలను కోల్పోతారు మరియు పాపులు చాలా ఆలస్యం అయ్యే వరకు వారి ఆధ్యాత్మిక ఆందోళనలను వాయిదా వేస్తారు. యూదులు చేసినట్లుగా మనం కూడా పాడైపోయే భూసంబంధమైన ప్రతిఫలం కోసం మాత్రమే శ్రమిస్తే, మన ప్రయత్నాలు వ్యర్థం కావచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, శాశ్వతమైన ఆధ్యాత్మిక బహుమతుల కోసం శ్రమించడం ప్రభువు దృష్టిలో మన పని వ్యర్థం కాదని నిర్ధారిస్తుంది. తాత్కాలిక సుఖాల యొక్క ఆశీర్వాదాలు మరియు కొనసాగింపును ఆస్వాదించాలంటే, లూకా 12:33లో పేర్కొన్నట్లుగా, మన మిత్రునిగా దేవుడు ఉండాలి.దేవునిదేవుడు మన భూసంబంధమైన వ్యవహారాలకు భంగం కలిగించినప్పుడు, ఇబ్బంది మరియు నిరాశకు దారితీసినప్పుడు, అది తరచుగా మనం దేవుని పట్ల మరియు మన స్వంత ఆత్మల పట్ల మన బాధ్యతలను విస్మరించి, క్రీస్తు కంటే మన స్వంత కోరికలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఉంటాము. ధర్మబద్ధమైన లేదా ధార్మిక కార్యక్రమాలకు విరాళాలు ఇవ్వలేమని చెప్పుకునే చాలా మంది తరచుగా తమకు మరియు తమ ఇళ్లకు అనవసరమైన ఖర్చులను ఖర్చు చేస్తారు. తమ హృదయాలలో ఉన్న దేవుని ఆలయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ తమ భూసంబంధమైన నివాసాలను అలంకరించడం మరియు సుసంపన్నం చేయడం కోసం అధికంగా పెట్టుబడి పెట్టేవారు తమ నిజమైన ప్రయోజనాల గురించి చిన్న చూపుతో ఉంటారు.దేవునిప్రతి వ్యక్తి శ్రద్ధగా స్వీయ పరిశీలనలో మరియు వారి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని ప్రతిబింబించాలి. పాపం అంటే మనం సమాధానం చెప్పాలి, అయితే కర్తవ్యం మనం నెరవేర్చాలి. అయినప్పటికీ, చాలామంది తమ స్వంత బాధ్యతలను విస్మరిస్తూ ఇతరులను త్వరగా పరిశీలిస్తారు. ఒక విధి గతంలో నిర్లక్ష్యం చేయబడిందనే వాస్తవం అది నిర్లక్ష్యం చేయబడటానికి సరైన కారణం కాదు. ఏది నెరవేరితే అది దేవునికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందో, అదే విధంగా దాని అమలులో మనకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. దేవుని వద్దకు తిరిగి రావడానికి ఆలస్యం చేసిన వారు ఇంకా సమయం ఉండగానే తమ హృదయంతో అలా చేయాలి.దేవునిదేవునివారికి దేవుని సహాయాన్ని ఆయన వాగ్దానం చేశాడు. (12-15)దేవునిప్రజలు తమ కర్తవ్య చర్యల ద్వారా దేవుని వైపు మళ్లారు. దేవుని పరిచారకులకు హాజరవుతున్నప్పుడు, వారిని పంపిన వ్యక్తికి గౌరవం చూపించడం చాలా ముఖ్యం. ప్రభువు యొక్క సందేశం యొక్క ప్రభావం ఆయన దయలో ఉంది, అది మనలను దానికి అనుగుణంగా కదిలిస్తుంది. దైవిక సాధికారత యొక్క క్షణాలలో మనం ఇష్టపూర్వకంగా సమర్పించుకుంటాము. దేవుడు ఒక పనిని పూర్తి చేయవలసి వచ్చినప్పుడు, అతను దానిని చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తులను కనుగొంటాడు లేదా పని కోసం వారిని సన్నద్ధం చేస్తాడు. ప్రభువు తమ దేవుడని ఎల్లప్పుడూ మనస్సులో ఉంచుకొని ప్రతి వ్యక్తి తమ సామర్థ్యాలలో అత్యుత్తమంగా సహకరించారు.దేవునిసమయాన్ని వృధా చేసిన వారి కోసం, దానిని తిరిగి పొందవలసిన అవసరం ఉంది మరియు మనం ఎంత ఎక్కువ కాలం మూర్ఖత్వంతో పనిలేకుండా ఉంటామో, అంత అత్యవసరంగా మనం పని చేయాలి. దేవుడు తన దయతో వారిని కలుసుకున్నాడు. ఆయన కోసం శ్రమించే వారితో పాటు ఆయన ఉనికిని కలిగి ఉంటారు మరియు ఆయన మన పక్షాన ఉంటే, మనకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు నిలబడగలరు? ఇది మన ప్రయత్నాలలో శ్రద్ధగా ఉండేందుకు మనల్ని ప్రేరేపించాలి.దేవునిదేవుని


Shortcut Links
హగ్గయి - Haggai : 1 | 2 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |