Hosea - హోషేయ 9 | View All

1. ఇశ్రాయేలూ, అన్యజనులు సంతోషించునట్లు నీవు సంభ్రమపడి సంతోషింపవద్దు; నీవు నీ దేవుని విసర్జించి వ్యభిచరించితివి, నీ కళ్లములన్నిటిమీదనున్న ధాన్యమును బట్టి నీవు పడుపుకూలిని ఆశించితివి.

2. కళ్ళములుగాని గానుగలు గాని వారికి ఆహారము నియ్యవు; క్రొత్త ద్రాక్షారసము లేకపోవును.

3. ఎఫ్రాయిమీయులు ఐగుప్తు నకు మరలుదురు, అష్షూరు దేశములో వారు అపవిత్ర మైన వాటిని తిందురు, యెహోవా దేశములో వారు నివసింపకూడదు.

4. యెహోవాకు ద్రాక్షారస పానార్పణమును వారర్పింపరు వారర్పించు బలులయందు ఆయన కిష్టములేదు, వారు ఆహారముగా పుచ్చుకొనునది ప్రలాపము చేయువారి ఆహారమువలెనగును, దాని భుజించు వారందరు అపవిత్రులగుదురు; తమ ఆహారము తమకే సరిపడును గాని అది యెహోవా మందిరములోనికిరాదు.

5. నియామక దినములలోను యెహోవా పండుగ దినముల లోను మీరేమి చేతురు?

6. లయము సంభవించినందున జనులు వెళ్లి పోయి యున్నారు; ఐగుప్తుదేశము వారికి కూడు స్థలముగా ఉండును; నొపు పట్టణమువారికి శ్మశాన భూమిగా నుండును; వెండిమయమైన వారి ప్రియవస్తువు లను దురదగొండ్లు ఆవరించును; ముండ్లకంప వారి నివాస స్థలములో పెరుగును.

7. శిక్షా దినములు వచ్చేయున్నవి; ప్రతికార దినములు వచ్చేయున్నవి; తాము చేసిన విస్తార మైన దోషమును తాము చూపిన విశేషమైన పగను ఎరిగిన వారై తమ ప్రవక్తలు అవివేకులనియు, దురాత్మ ననుసరించిన వారు వెఱ్ఱివారనియు ఇశ్రాయేలువారు తెలిసికొందురు.
లూకా 21:22

8. ఎఫ్రాయిము నా దేవునియొద్దనుండి వచ్చు దర్శనములను కనిపెట్టును; ప్రవక్తలు తమ చర్యయంతటిలోను వేటకాని వలవంటివారై యున్నారు; వారు దేవుని మందిరములో శత్రువులుగా ఉన్నారు.

9. గిబియాలో చెడుకార్యములు జరిగిన నాడు జనులు దుర్మార్గులైనట్లు వారు బహు దుర్మార్గు లైరి; యెహోవా వారి దోషమును జ్ఞాపకము చేసికొను చున్నాడు, వారి పాపములకై ఆయన వారికి శిక్ష విధించును.

10. అరణ్యములో ద్రాక్షపండ్లు దొరికినట్లు ఇశ్రాయేలువారు నాకు దొరికిరి; చిగురుపెట్టు కాలమందు అంజూరపు చెట్టుమీద తొలి ఫలము దొరికినట్లు మీ పితరులు నాకు దొరికిరి. అయితే వారు బయల్పెయోరు నొద్దకు వచ్చి ఆ లజ్జాకరమైన దేవతకు తమ్మును తాము అప్పగించుకొనిరి; తాము మోహించినదానివలెనే వారు హేయులైరి.

11. ఎఫ్రాయిముయొక్క కీర్తి పక్షివలె ఎగిరి పోవును; జననమైనను, గర్భముతో ఉండుటయైనను, గర్భము ధరించుటయైనను వారికుండదు.

12. వారు తమ పిల్లలను పెంచినను వారికి ఎవరును లేకుండ అందమైన స్థలములో వారిని పుత్రహీనులుగా చేసెదను; నేను వారిని విడిచిపెట్టగా వారికి శ్రమ కలుగును.

13. లోయలో స్థాపింపబడిన తూరువంటి స్థానముగా నుండుటకై నేను ఎఫ్రాయిమును ఏర్పరచుకొంటిని; అయితే నరహంతకుల కప్పగించుటకై అది దాని పిల్లలను బయటికి తెచ్చును.

14. యెహోవా, వారికి ప్రతికారము చేయుము; వారికి నీవేమి ప్రతికారము చేయుదువు? వారి స్త్రీలను గొడ్రాండ్రు గాను ఎండు రొమ్ములు గల వారినిగాను చేయుము.

15. వారి చెడుతనమంతయు గిల్గాలులో కనబడుచున్నది; అచ్చటనే నేను వారికి విరోధినైతిని, వారి దుష్టక్రియలను బట్టి వారి నికను ప్రేమింపక నా మందిరములోనుండి వారిని వెలివేతును; వారి యధిపతులందరును తిరుగుబాటు చేయువారు.

16. ఎఫ్రాయిము మొత్తబడెను, వారి వేరు ఎండిపోయెను, వారు ఫలమియ్యరు. వారు పిల్లలు కనినను వారి గర్భనిధిలోనుండివచ్చు సొత్తును నేను నాశనము చేసెదను.

17. వారు నా దేవుని మాటల నాలకించలేదు గనుక ఆయన వారిని విసర్జించెను. వారు దేశము విడిచి అన్యజనులలో తిరుగుదురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hosea - హోషేయ 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఇశ్రాయేలు మీదికి వచ్చే బాధ. (1-6) 
ఇజ్రాయెల్ వారికి సమర్పించిన అర్పణల ద్వారా వారి విగ్రహాలకు బహుమతులు ఇచ్చింది. తమ మతపరమైన భక్తిలో కఠోరమైన వారు తమ ప్రాపంచిక కోరికల కోసం దుబారా చేయడం సాధారణ లక్షణం. ధాన్యాగారంలోని భౌతిక సంపద వంటి భూసంబంధమైన ప్రతిఫలాలకు, దేవుని అనుగ్రహం మరియు నిత్యజీవితానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు విగ్రహారాధకులుగా పరిగణించబడతారు. వారు భౌతిక సమృద్ధి యొక్క ఆనందంలో ఆనందిస్తారు మరియు వారి పాపాల కోసం పశ్చాత్తాపపడటానికి ఇష్టపడరు. మనం ప్రాపంచిక కార్యకలాపాలకు మరియు ఆస్తులకు మన విగ్రహాలు మరియు నెరవేర్పు మూలాలుగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడు, మన మూర్ఖత్వాన్ని బహిర్గతం చేసి, మనల్ని సరిదిద్దడం దేవుడు మాత్రమే. ప్రభువు నియమాలకు లొంగిపోవడానికి లేదా ఆయన ప్రేమ ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయడానికి నిరాకరించే వారు ఆయన వాగ్దానం చేసిన భూమిలో నివసించాలని ఆశించలేరు. దేవుని దయ యొక్క ఆశీర్వాదాలను మనం కోల్పోతే మన ప్రతిస్పందనను మనం ఆలోచించాలి. దేవునితో సహవాసం యొక్క ఆనందాలు స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ, వెండితో సంపాదించిన ప్రాపంచిక సంపదలు లేదా ప్రజలు తమ సంపదలను ఎక్కడ నిల్వ ఉంచుకుంటారో, అవి నాశనానికి గురవుతాయి. ఆత్మను బాధపెట్టేంత భయంకరమైన కరువు లేదు.

కష్టాల రోజు యొక్క విధానం. (7-10)
ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఆధ్యాత్మిక సంరక్షకులు ప్రభువుతో సన్నిహితంగా ఉండే కాలం ఉంది, కానీ ఇప్పుడు వారు పక్షి పట్టే వ్యక్తి ద్వారా పతనానికి ప్రజలను వల వేసే ఉచ్చులా మారారు. న్యాయాధిపతులు 19లోని గిబియా కథలో కనిపించే దుర్మార్గాన్ని పోలిన ప్రజలు అవినీతికి దిగారు మరియు వారి పాపాలకు ఇదే లెక్కింపు ఉంటుంది. మొదట్లో, దేవుడు ఇశ్రాయేలు అరణ్యంలో ఒక యాత్రికునికి ద్రాక్షపండ్లు లాగా ఆహ్లాదకరంగా ఉందని కనుగొన్నాడు మరియు మొదటి పండిన అంజూరపు పండ్లను ఆస్వాదించినట్లుగా ఆయన వాటిని దయతో చూసాడు. దేవుడు ఒకప్పుడు వారిలో ఎంత ఆనందాన్ని పొందాడో ఇది వివరిస్తుంది. అయినప్పటికీ, అతని ప్రారంభ ఆనందం ఉన్నప్పటికీ వారు విగ్రహారాధన మార్గంలో తప్పిపోయారు.

ఇజ్రాయెల్ పై తీర్పులు. (11-17)
దేవుడు తన మంచితనాన్ని మరియు దయను ఒక ప్రజల నుండి లేదా ఒక వ్యక్తి నుండి ఉపసంహరించుకున్నప్పుడు, అతను వారి నుండి తప్పుకుంటాడు మరియు అతను లేనప్పుడు, ఏ జీవి అయినా ఏమి సాధించగలదు? కొంత కాలానికి, బాహ్య ఆశీర్వాదాలు ఆలస్యమైనట్లు కనిపించినా, దేవుడు లేనప్పుడు నిజమైన ఆశీర్వాదం అదృశ్యమవుతుంది. ఈ లోపము పెద్దలనే కాదు పిల్లలను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది, ఎందుకంటే దైవిక కోపం మూలాన్ని ఎండబెట్టి, సకల సౌఖ్యాల ఫలాలను ఆరిపోతుంది. చెదరగొట్టబడిన యూదులు సువార్తను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని లేదా దుర్వినియోగం చేయవద్దని మనలను హెచ్చరిస్తూ రోజువారీ జ్ఞాపికగా పనిచేస్తారు.
ఏది ఏమైనప్పటికీ, దైవిక శిక్ష యొక్క ప్రతి సందర్భం ఆశీర్వాదాలను పూర్తిగా నిర్మూలించాల్సిన అవసరం లేదని అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. కొన్నిసార్లు, దేవుని ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, జీవశక్తిని తిరిగి మూలానికి మళ్లించడం, వినయం, ఓర్పు, విశ్వాసం మరియు స్వీయ-తిరస్కరణ వంటి పునాది ధర్మాల పెరుగుదలను ప్రోత్సహించడం. తన దయ యొక్క పొడిగింపు ప్రతిపాదనను విస్మరించిన వారిపై తీర్పు తీసుకురావడం పూర్తిగా దేవునికి మాత్రమే.Shortcut Links
హోషేయ - Hosea : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |