Amos - ఆమోసు 2 | View All

1. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మోయాబు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసిన దోషములనుబట్టి నేను తప్ప కుండ దానిని శిక్షింతును; ఏలయనగా వారు ఎదోమురాజు ఎముకలను కాల్చి సున్నముచేసిరి.

2. మోయాబుమీద నేను అగ్నివేసెదను, అది కెరీయోతు నగరులను దహించి వేయును. గొల్లును రణకేకలును బాకానాదమును విన బడుచుండగా మోయాబు చచ్చును.

3. మోయాబీయులకు న్యాయాధిపతియుండకుండ వారిని నిర్మూలము చేసెదను, వారితోకూడ వారి అధిపతులనందరిని నేను సంహరించెదనని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

4. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా యూదా మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసిన దోషములనుబట్టి నేను తప్పకుండ వారిని శిక్షింతును; ఏలయనగా వారు తమ పితరు లనుసరించిన అబద్ధములను చేపట్టి, మోసపోయి యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును విసర్జించి, ఆయన విధులను గైకొనక పోయిరి.

5. యూదామీద నేను అగ్ని వేసెదను, అది యెరూషలేము నగరులను దహించివేయును.

6. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఇశ్రాయేలు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసిన దోషములనుబట్టి నేను తప్పకుండ దానిని శిక్షింతును; ఏలయనగా ద్రవ్యమునకై దాని జనులు నీతిమంతులను అమ్మి వేయుదురు; పాదరక్షలకొరకై బీదవారిని అమ్మి వేయుదురు.

7. దరిద్రుల నోటిలో మన్ను వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల త్రోవకు అడ్డము వచ్చెదరు; తండ్రియు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుద్ధనామమును అవమానపరచుదురు;

8. తాకట్టుగా ఉంచబడిన బట్టలను అప్పగింపక వాటిని పరచుకొని బలి పీఠములన్నిటియొద్ద పండుకొందురు. జుల్మానా సొమ్ముతో కొనిన ద్రాక్షారసమును తమ దేవుని మందిరములోనే పానము చేయుదురు.

9. దేవదారు వృక్షమంత యెత్తయిన వారును సిందూరవృక్షమంత బలముగల వారునగు అమోరీయులను వారిముందర నిలువకుండ నేను నాశనము చేసితిని గదా; పైన వారి ఫలమును క్రింద వారి మూలమును నేను నాశనము చేసితిని గదా,

10. మరియఐగుప్తుదేశములో నుండి మిమ్మును రప్పించి, అమోరీయుల దేశమును మీకు స్వాధీనపర చవలెనని నలువది సంవత్సరములు అరణ్యమందు మిమ్మును నడిపించితిని గదా.

11. మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని ప్రవక్తలుగాను, మీ ¸యౌవనులలో కొందరిని నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశ్రాయేలీయు లారా, యీ మాటలు నిజమైనవికావా? ఇదే యెహోవా వాక్కు.

12. అయితే నాజీరులకు మీరు ద్రాక్షారసము త్రాగించితిరి, ప్రవచింపవద్దని ప్రవక్తలకు ఆజ్ఞ ఇచ్చితిరి.

13. ఇదిగో పంటచేని మోపుల నిండుబండి నేలను అణగ ద్రొక్కునట్లు నేను మిమ్మును అణగద్రొక్కుదును.

14. అప్పుడు అతివేగియగు వాడు తప్పించుకొన జాలకపోవును, పరాక్రమశాలి తన బలమునుబట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొన జాలక పోవును, బలాఢ్యుడు తన ప్రాణము రక్షించుకొన జాలకుండును.

15. విలుకాడు నిలువజాలకపోవును, వడిగా పరుగెత్తువాడు తప్పించు కొనలేకపోవును, గుఱ్ఱము ఎక్కిన వాడు తన ప్రాణమును రక్షించుకొనలేకపోవును.

16. మరియు ఆ దినమందు బలాఢ్యులలో బహు ధైర్యము గలవాడు దిగంబరియై పారిపోవును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Amos - ఆమోసు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మోయాబు మరియు యూదాకు వ్యతిరేకంగా తీర్పులు. (1-8) 
మానవ హృదయంలో నివసించే దుర్మార్గపు భావోద్వేగాలు వివిధ మార్గాల్లో వ్యక్తమవుతాయి, అయినప్పటికీ ప్రభువు మన చర్యలను మాత్రమే కాకుండా మన అంతర్లీన ఉద్దేశాలను కూడా పరిశీలిస్తాడు. క్రూరత్వానికి పాల్పడే వారు క్రూరమైన పరిణామాలను ఎదుర్కొంటారు. ఇతర దేశాలు తమ తోటి మానవులకు కలిగించిన హానికి జవాబుదారీగా పరిగణించబడుతున్నప్పటికీ, యూదా దేవునిపై తెచ్చిన అవమానానికి జవాబుదారీగా ఉంటుంది. యూదా ప్రభువు నియమాలను ధిక్కరించాడు మరియు న్యాయమైన పర్యవసానంగా, వారు శక్తివంతమైన భ్రమల ద్వారా దారితప్పించబడ్డారు. వారు తమ పూర్వీకులు అనుసరించిన అబద్ధాలను మరియు విగ్రహాలను అనుసరించారని వారి సాకు వారి పాపాలను పోగొట్టలేదు. దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నామని చెప్పుకునే కొందరు అత్యంత దారుణమైన అఘాయిత్యాలకు పాల్పడి తీవ్ర అణచివేతకు గురిచేస్తున్నారన్నది జగమెరిగిన సత్యం. ఇటువంటి ప్రవర్తన చాలా మందిని తప్పుదారి పట్టించింది, సందేహాన్ని పెంపొందిస్తుంది మరియు అవమానకరమైన విగ్రహారాధనను ప్రోత్సహిస్తుంది.

ఇజ్రాయెల్ యొక్క కృతజ్ఞత మరియు నాశనం. (9-16)
మనం చేసే పాపాల గురుత్వాకర్షణను అవి నొక్కిచెబుతున్నందున, మనకు ప్రసాదించిన దయల గురించి మనకు తరచుగా రిమైండర్‌లు అవసరం. ఈ దయలు వారి ఆత్మలకు మార్గదర్శకంగా పనిచేశాయి, వారి భూసంబంధమైన ఆశీర్వాదాలను ఎలా జ్ఞానయుక్తంగా ఉపయోగించాలో వారికి బోధించాయి, వాటిని మరింత విలువైనవిగా చేశాయి. నమ్మకమైన పరిచారకులు ఏ సంఘానికైనా విపరీతమైన ఆశీర్వాదాలు, కానీ ఈ ప్రయోజనం కోసం వారిని నియమించేది దేవుడే. పాపాత్ముల మనస్సాక్షి కూడా దేవుడు వారి నుండి కృపకు సంబంధించిన మార్గాలను నిలిపివేయలేదని సాక్ష్యమిస్తుంది.
విశ్వాసులను తప్పుదారి పట్టించేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగాయి, సాతాను మరియు అతని ఏజెంట్లు పరలోక లక్ష్యాలను ఆశించే యువకుల మనస్సులను భ్రష్టు పట్టించేందుకు చురుకుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. వారు ఉల్లాసం, ఆనందం మరియు తాగుబోతుల సహవాసం వైపు నడిపించడం ద్వారా చాలా మందిని ప్రలోభపెడతారు. ఒకప్పుడు మతం యొక్క అనుచరులుగా ఆశాజనకంగా కనిపించిన లెక్కలేనన్ని యువకులు స్ట్రాంగ్ డ్రింక్ ప్రభావంతో దారితప్పి వారి శాశ్వతమైన నాశనానికి దారితీసారు.
ప్రభువు పాపం పట్ల తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తాడు, ప్రత్యేకించి తనను వెంబడిస్తున్నామని చెప్పుకునే వారి పాపాలు, అది తనకు చాలా భారంగా ఉంటుంది. అతని సహనం అయిపోయినట్లు అనిపించినప్పటికీ, అతని శక్తి లేదు, మరియు పాపం చివరికి మూల్యం చెల్లించాలి. ప్రజలు నిరంతరం దేవుని వాక్యాన్ని తిరస్కరించినప్పుడు, వారి పాపంలో మొండితనాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, మరియు ఈ ప్రవర్తన సమాజం యొక్క ప్రబలమైన లక్షణంగా మారినప్పుడు, వారి బలం మరియు వనరులతో సంబంధం లేకుండా వారు కష్టాలకు అప్పగించబడతారు. కాబట్టి, మన కృతఘ్నత మరియు నమ్మకద్రోహాన్ని అంగీకరిస్తూ ప్రభువు ముందు మనల్ని మనం తగ్గించుకుందాం.Shortcut Links
ఆమోసు - Amos : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |