Hebrews - హెబ్రీయులకు 1 | View All

1. పూర్వకాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను ప్రవక్తలద్వారా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు

2. ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాటలాడెను. ఆయన ఆ కుమారుని సమస్తమునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను నిర్మించెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:18, కీర్తనల గ్రంథము 2:8

3. ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునైయుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శ్రేష్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె అంత శ్రేష్ఠుడై, ఉన్నత లోక
కీర్తనల గ్రంథము 45:2, కీర్తనల గ్రంథము 110:1

4. మందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుం డెను.
కీర్తనల గ్రంథము 45:2

5. ఏలయనగా నీవు నా కుమారుడవు, నేను నేడు నిన్ను కని యున్నాను అనియు, ఇదియుగాక నేను ఆయనకు తండ్రినైయుందును, ఆయన నాకు కుమారుడైయుండును అనియు ఆ దూతలలో ఎవనితోనైన ఎప్పుడైనను చెప్పెనా ?
2 సమూయేలు 7:14, 1 దినవృత్తాంతములు 17:13, కీర్తనల గ్రంథము 2:7

6. మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రప్పించినప్పుడు దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమస్కారము చేయవలెనని చెప్పుచున్నాడు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:43, కీర్తనల గ్రంథము 97:7

7. తన దూతలను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగ్ని జ్వాలలుగాను చేసికొనువాడు అని తన దూతలనుగూర్చి చెప్పుచున్నాడు
కీర్తనల గ్రంథము 104:4

8. గాని తన కుమారునిగూర్చియైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచునది;నీ రాజదండము న్యాయార్థమయినది.
కీర్తనల గ్రంథము 45:6-7

9. నీవు నీతిని ప్రేమించితివి దుర్నీతిని ద్వేషించితివి అందుచేత దేవుడు నీతోడివారికంటె నిన్ను హెచ్చించునట్లుగా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను.
కీర్తనల గ్రంథము 45:6-7

10. మరియు ప్రభువా, నీవు ఆదియందు భూమికి పునాది వేసితివి
ఆదికాండము 1:1, కీర్తనల గ్రంథము 102:25-26

11. ఆకాశములుకూడ నీ చేతిపనులే అవి నశించును గాని నీవు నిలిచియుందువు అవన్నియు వస్త్రమువలె పాతగిలును

12. ఉత్తరీయమువలె వాటిని మడిచివేతువు అవి వస్త్రమువలె మార్చబడును గాని నీవు ఏకరీతిగానే యున్నావు నీ సంవత్సరములు తరుగవు అని చెప్పుచున్నాడు.

13. అయితే నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా చేయు వరకు నా కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుము అని దూతలలో ఎవనినిగూర్చియైనయెప్పుడైనను చెప్పెనా?
కీర్తనల గ్రంథము 110:1

14. వీరందరు రక్షణయను స్వాస్థ్యము పొందబోవువారికి పరి చారము చేయుటకై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు కారా?
కీర్తనల గ్రంథము 33:6, కీర్తనల గ్రంథము 33:9, కీర్తనల గ్రంథము 34:7, కీర్తనల గ్రంథము 91:11-12Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hebrews - హెబ్రీయులకు 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అతని దైవిక వ్యక్తిత్వంలో మరియు అతని సృష్టి మరియు మధ్యవర్తిత్వ పనిలో దేవుని కుమారుని మించిన గౌరవం. (1-3) 
దేవుడు తన ప్రాచీన ప్రజలతో వివిధ సందర్భాలలో సంభాషించాడు, వివిధ తరాలను విస్తరించాడు మరియు అతని విచక్షణ ప్రకారం విభిన్న పద్ధతులను ఉపయోగించాడు. ఈ సంభాషణ వ్యక్తిగత దిశలు, కలలు, దర్శనాలు మరియు ప్రవక్తల మనస్సులపై దైవిక ప్రభావాల రూపాన్ని తీసుకుంది. సువార్త యొక్క ద్యోతకం మునుపటి కమ్యూనికేషన్ రూపాలను అధిగమిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది దేవుడు తన కుమారుని ద్వారా చేసిన బహిర్గతం. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తి, జ్ఞానం మరియు మంచితనం గురించి ఆలోచించడం ద్వారా, తండ్రి యొక్క శక్తి, జ్ఞానం మరియు మంచితనాన్ని మనం ఏకకాలంలో గ్రహిస్తాము యోహాను 14:7 దేవుని యొక్క సంపూర్ణత ప్రతీకాత్మకంగా లేదా అలంకారికంగా కాదు, నిజముగా ఆయనలో నివసిస్తుంది.
మానవాళి పతనం తరువాత, ప్రపంచం దేవుని కోపం మరియు శాపానికి లోనవుతున్నప్పుడు, దేవుని కుమారుడు, తన విమోచన మిషన్‌లో, తన సర్వశక్తిమంతమైన శక్తి మరియు మంచితనం ద్వారా దానిని కొనసాగించాడు. క్రీస్తు వ్యక్తిత్వం మరియు కార్యాలయం యొక్క మహిమ నుండి పరివర్తన చెందుతూ, మేము అతని కృప యొక్క మహిమను పరిశీలిస్తాము. అతని వ్యక్తిత్వం మరియు స్వభావం యొక్క మహిమ అతని బాధలను అటువంటి యోగ్యతతో అందించింది, అవి మానవత్వం యొక్క పాపాల కారణంగా అనంతమైన గాయం మరియు అవమానాన్ని భరించిన దేవుని గౌరవానికి పూర్తి సంతృప్తినిచ్చాయి.
పడిపోయిన పాపులమైన మనతో మోక్షం గురించి అనేక విధాలుగా మరియు పెరుగుతున్న స్పష్టతతో దేవుడు మాట్లాడినందుకు మనం తగినంత కృతజ్ఞతను వ్యక్తం చేయలేము. ఆయన స్వయంగా మన పాపాల నుండి మనలను శుద్ధి చేస్తాడనే వాస్తవం, అభిమానం, కృతజ్ఞత మరియు ప్రశంసల కోసం మన అత్యున్నత సామర్థ్యాలను అధిగమించే ప్రేమ యొక్క అద్భుతం.

మరియు అన్ని పవిత్ర దేవదూతల కంటే అతని ఆధిపత్యంలో. (4-14)
చాలామంది యూదులు దేవదూతల పట్ల మూఢనమ్మకాలను లేదా విగ్రహారాధనను కలిగి ఉన్నారు, వారిని మధ్యవర్తులుగా వీక్షించారు, వారి ద్వారా వారు చట్టం మరియు ఇతర దైవిక సందేశాలను అందుకున్నారు. కొందరు ఈ ఖగోళ జీవులకు మతపరమైన నివాళులు లేదా ఆరాధనను అందించే స్థాయికి కూడా వెళ్లారు. పర్యవసానంగా, దేవదూతలతో సహా అందరి సృష్టికర్తగా క్రీస్తు పాత్రను మాత్రమే కాకుండా, మానవ రూపంలో పునరుత్థానం చేయబడిన మరియు ఉన్నతమైన మెస్సీయగా కూడా నొక్కి చెప్పడం అవసరమని అపొస్తలుడు కనుగొన్నాడు, ఇప్పుడు దేవదూతలు, అధికారులు మరియు అధికారాలు ఎవరికి లోబడి ఉన్నాయి. దీనిని స్థాపించడానికి, పాత నిబంధన నుండి అనేక భాగాలు ఉదహరించబడ్డాయి, ఇది క్రీస్తు పట్ల దేవదూతల హీనతను వెల్లడిస్తుంది.
దేవదూతలు, లేఖనాల్లో చిత్రీకరించబడినట్లుగా, దేవుని మంత్రులుగా లేదా సేవకులుగా, ఆయన చిత్తాన్ని అమలుచేస్తారు. అయితే, తండ్రి క్రీస్తు గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి, క్రీస్తును దేవుడిగా గుర్తించడం మరియు గౌరవించడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే అతని దైవిక స్వభావం లేకుండా, అతను మధ్యవర్తి యొక్క పనిని చేపట్టలేడు లేదా మధ్యవర్తి కిరీటాన్ని ధరించలేడు. మధ్యవర్తి పాత్రకు అర్హత పొందిన క్రీస్తు తన అభిషేకం ద్వారా ఎలా ధృవీకరణ పొందాడో వచనం మరింత వివరిస్తుంది. మనిషిగా సహచరులను కలిగి ఉండి, పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించబడినప్పుడు, భూమిపై దేవుని సేవలో నిమగ్నమై ఉన్న ప్రవక్తలు, పూజారులు మరియు రాజులందరినీ క్రీస్తు అధిగమించాడు.
మరొక గ్రంథ భాగము, కీర్తనల గ్రంథము 102:25-27, ప్రపంచాన్ని సృష్టించడం మరియు మార్చడం రెండింటిలోనూ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సర్వశక్తిమంతమైన శక్తిని హైలైట్ చేస్తుంది. క్రీస్తు ప్రపంచాన్ని ఒక వస్త్రంలా మడతపెట్టి, దుర్వినియోగం మరియు దుర్వినియోగం యొక్క విరమణను సూచిస్తుంది. ఒక సార్వభౌముడు రాజ్య వస్త్రాలు విసర్జించినప్పుడు కూడా అధికారంలో ఉన్నట్లే, మన ప్రభువు భూమి మరియు స్వర్గాన్ని పక్కన పెట్టిన తర్వాత కూడా మారకుండా ఉంటాడు. ఇది మన హృదయాలను ప్రస్తుత ప్రపంచ స్థితిపై ఉంచుకోవద్దని, పాపంతో చెడిపోయిందని, అయితే క్రీస్తు తీసుకురాబోయే గణనీయమైన అభివృద్ధిని ఊహించాలని ఇది మనల్ని కోరుతుంది. పాపం ప్రపంచాన్ని ప్రతికూలంగా మార్చింది, అయితే క్రీస్తు మంచి కోసం గొప్ప మార్పును తీసుకువస్తాడు. ఈ సాక్షాత్కారం మనల్ని అప్రమత్తంగా, శ్రద్ధగా మరియు ఆ ఉన్నతమైన ప్రపంచం కోసం ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది.
రక్షకుడు అందరినీ తనతో పునరుద్దరించటానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఇప్పటికీ విరోధులు ఉన్నారు. అయినప్పటికీ, వారు వినయపూర్వకంగా సమర్పించడం ద్వారా లేదా పూర్తిగా నాశనం చేయడం ద్వారా ఆయన నియంత్రణలోకి తీసుకురాబడతారు. క్రీస్తు విజయం కొనసాగుతుంది. అత్యంత ఉన్నతమైన దేవదూతలు కూడా క్రీస్తు యొక్క సేవకులు మాత్రమే, ఆయన ఆజ్ఞలను అమలు చేస్తారు. ప్రస్తుతం, సాధువులు వారసులు, వారి పూర్తి వారసత్వం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. దేవదూతలు దుష్ట ఆత్మల యొక్క దుర్మార్గాన్ని మరియు శక్తిని వ్యతిరేకిస్తూ, వారి శరీరాలను కాపాడుతూ, క్రీస్తు మరియు పరిశుద్ధాత్మ క్రింద వారి ఆత్మలకు మార్గదర్శకత్వం మరియు సౌకర్యాన్ని అందించడం ద్వారా వారికి సేవ చేస్తారు. అంతిమంగా, దేవదూతలు చివరి రోజున పరిశుద్ధులందరినీ సేకరిస్తారు, పాడైపోయే సంపదలు మరియు నశ్వరమైన మహిమలపై స్థిరపడిన వారిని క్రీస్తు సన్నిధి నుండి వేరుచేస్తారు, వారిని శాశ్వతమైన దుఃఖానికి గురిచేస్తారు.Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |