Esther - ఎస్తేరు 5 | View All

1. మూడవ దినమందు ఎస్తేరు రాజభూషణములు ధరించుకొని, రాజునగరుయొక్క ఆవరణములో రాజు సన్నిధికి వెళ్లి నిలిచెను. రాజనగరు ద్వారమునకు ఎదురుగానున్న రాజావరణములో తన రాజాసనముమీద రాజు కూర్చుని యుండెను.

2. రాణియైన ఎస్తేరు ఆవరణములో నిలువబడి యుండుట రాజు చూడగా ఆమెయందు అతనికి దయ పుట్టెను. రాజు తన చేతిలోనుండు బంగారపు దండమును ఎస్తేరుతట్టు చాపగా ఎస్తేరు దగ్గరకు వచ్చి దండము యొక్క కొన ముట్టెను.

3. రాజురాణియైన ఎస్తేరూ, నీకేమి కావలెను? నీ మనవి యేమిటి? రాజ్యములో సగము మట్టుకు నీకను గ్రహించెదనని ఆమెతో చెప్పగా
మార్కు 6:23

4. ఎస్తేరు రాజునకు యుక్తముగా తోచినయెడల నేను రాజుకొరకు సిద్ధము చేయించిన విందునకు రాజవైన తామును హామానును నేడు రావలెనని కోరుచున్నానని ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను.

5. ఎస్తేరు మాటప్రకారముగా జరుగునట్లు హామాను చేయ వలయునని త్వరపెట్టుమని రాజు సెలవియ్యగా రాజును హామానును ఎస్తేరు చేయించిన విందునకు వచ్చిరి.

6. రాజు ద్రాక్షారసపు విందుకు కూర్చుండి ఎస్తేరును చూచి నీ కోరిక యేమిటి? అది నీకనుగ్రహింపబడును, నీ మనవి యేమిటి? అది రాజ్యములో సగముమట్టుకైనను చేయబడునని చెప్పగా
మార్కు 6:23

7. ఎస్తేరు ఈలాగు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను రాజవైన తమ దృష్టికి నా యెడల దయకలిగి నా మనవి చొప్పునను నా కోరికచొప్పునను జరిగించుట రాజవైన తమకు అనుకూలమైతే

8. రాజవైన తామును హామానును మీ నిమిత్తము నేను చేయింపబోవు విందునకు రావలెను. రాజవైన తాము చెప్పినట్లు రేపటి దినమున నేను చేయుదును; ఇదే నా మనవియు నా కోరికయు ననెను.

9. ఆ దినమందు హామాను సంతోషించి మనోల్లాసముగలవాడై బయలువెళ్లి, రాజుగుమ్మముననుండు మొర్దెకై తన్ను చూచియు అతడు లేచి నిలువకయు కదలకయు ఉన్నం దున మొర్దెకై మీద బహుగా కోపగించెను.

10. అయితే హామాను కోపము అణచుకొని తన యింటికిపోయి తనస్నేహితులను తన భార్యయైన జెరెషును పిలిపించి

11. తనకు కలిగిన గొప్ప ఐశ్వర్యమును గూర్చియు, చాలామంది పిల్లలు తనకుండుటను గూర్చియు, రాజు తన్ను ఘనపరచి రాజు క్రిందనుండు అధిపతులమీదను సేవకులమీదను తన్ను ఏలాగున పెద్దగా చేసెనో దానిని గూర్చియు వారితో మాటలాడెను.

12. మరియు అతడు రాణియైన ఎస్తేరు తాను చేయించిన విందునకు రాజును నన్ను తప్ప మరి యెవనిని పిలిపించలేదు, రేపటి దినమున కూడ రాజుతో కలిసి విందునకు రమ్మని నాకు సెలవైనదని తెలియజేసెను.

13. అయితే యూదుడైన మొర్దెకై రాజుగుమ్మమున కూర్చునియుండుట నేను చూచునంత కాలము ఆ పదవి అంతటివలన నాకు ప్రయోజనమేమియు లేదని అతడు చెప్పగా

14. అతని భార్యయైన జెరెషును అతని స్నేహితులందరును ఏబది మూరల ఎత్తుగల యొక ఉరికొయ్య చేయించుము; దాని మీద మొర్దెకై ఉరి తీయింపబడునట్లు రేపు నీవు రాజుతో మనవి చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెప్పిరి. ఈ సంగతి హామానునకు యుక్తముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయ్య యొకటి సిద్ధము చేయించెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Esther - ఎస్తేరు 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఎస్తేర్ దరఖాస్తు స్వీకరించబడింది. (1-8) 
ఎస్తేర్, దేవునితో తనకున్న అనుబంధం ద్వారా శక్తిని పొంది, జాకబ్‌తో సమానంగా విజయం సాధించి, పురుషుల మధ్య కూడా ప్రభావం చూపింది. ఎవరైతే దేవుని ప్రయోజనం కోసం తమ జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తారో వారు అంతిమంగా దానిని రక్షించుకుంటారు లేదా మెరుగైన ఉనికిలో కనుగొంటారు. రాజు ఆమెకు ప్రోత్సాహం అందించాడు. హృదయాన్ని కోల్పోకుండా, మన దయగల దేవునికి ఎడతెగని ప్రార్థనలను కొనసాగించడానికి దీని నుండి ప్రేరణ పొందుదాం. అహంకార మరియు ఆధిపత్య వ్యక్తిని ఎదుర్కొన్న ఎస్తేర్ వలె కాకుండా, మేము దయగల మరియు దయగల దేవునికి వెళ్తాము. ఆమె బెకన్ చేయలేదు, ఇంకా మేము; స్పిరిట్ బెకాన్స్, మరియు వధువు బెకాన్స్. ఆమె డిక్రీ రూపంలో వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, మాకు అనుకూలంగా అనేక వాగ్దానాల ద్వారా మేము స్వీకరించబడ్డాము; వెతకండి, మీరు పొందుకుంటారు. ఆమెకు తోడుగా లేదా మధ్యవర్తిత్వం వహించడానికి ఒక సహచరుడు లేడు; దీనికి విరుద్ధంగా, రాజుకు ఇష్టమైన వ్యక్తి కూడా ఆమె విరోధి. అయినప్పటికీ, తండ్రి ముందు మనము ఒక మధ్యవర్తిని కలిగి ఉన్నాము, ఆయనలో ఆయన సంతోషిస్తాడు. కావున, మనము విశ్వాసముతో కృపా సింహాసనమును చేరుదాము. ఎస్తేరు తన అభ్యర్ధనను ఒక రోజు వాయిదా వేయమని దేవుడు ఆమెకు మార్గనిర్దేశం చేశాడు; ఆమెకు తెలియకుండానే ఉంది, కానీ ఆ రాత్రికి జరగాల్సిన సంఘటనల గురించి దేవుడు రహస్యంగా ఉన్నాడు.

హామాన్ మొర్దెకైని ఉరితీయడానికి సిద్ధమయ్యాడు. (9-14)
హామాన్ యొక్క ఈ వర్ణన సామెతలు 21:24 యొక్క దృష్టాంతంగా పనిచేస్తుంది. తమను తాము మెచ్చుకుని, పొగిడే వారు చివరికి తమను తాము భ్రమింపజేసుకుంటున్నారు. హామాను పొట్టితనము పెరిగేకొద్దీ, అగౌరవం పట్ల అతనిలో అసహనం పెరిగింది మరియు అతని కోపం తీవ్రమైంది. మొర్దెకై చేసిన నేరం అతనికి ప్రతిదానికీ అంతరాయం కలిగించింది. నిరాడంబరమైన వ్యక్తి మైనర్‌గా నమోదు చేసుకోలేని వ్యక్తి గర్వించదగిన వ్యక్తిని పిచ్చిగా హింసించగలడు, వారి శ్రేయస్సు యొక్క అన్ని అంశాలను కలుషితం చేస్తాడు. చంచలత్వం వైపు మొగ్గుచూపేవారు తమ అశాంతికి కారణాలను నిరంతరం కనుగొంటారు. గర్వించే వ్యక్తుల స్వభావం అలాంటిది; వారు తమకు నచ్చినవి చాలా కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఏదైనా లేకపోవడం వారికి ప్రతిదీ అర్థరహితం చేస్తుంది. చాలా మంది గర్వించేవారిని అదృష్టవంతులుగా పరిగణించవచ్చు, ప్రత్యేకించి గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శించే మరియు ప్రదర్శనను ప్రదర్శించే వారు, అయితే ఈ దృక్పథం తప్పు. అనేక మంది వినయపూర్వకమైన కుటీరాలు వారి ప్రయోజనాలను గుర్తించినప్పటికీ, సంపన్నుల కంటే చాలా తక్కువ అసౌకర్యాన్ని అనుభవిస్తారు. క్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానం లేని వ్యక్తి తన సంపదతో సంబంధం లేకుండా పేదవాడిగా ఉంటాడు, ఎందుకంటే అతను మాత్రమే అందించే నిజమైన సంపద వారికి లేదు.Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |