Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 16 | View All

1. పరిశుద్ధులకొరకైన చందా విషయమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు నియమించిన ప్రకారము మీరును చేయుడి.

2. నేను వచ్చినప్పుడు చందా పోగుచేయకుండ ప్రతి ఆదివారమున మీలో ప్రతివాడును తాను వర్ధిల్లిన కొలది తనయొద్ద కొంత సొమ్ము నిలువ చేయవలెను.

3. నేను వచ్చినప్పుడు మీరెవరిని యోగ్యులని యెంచి పత్రికలిత్తురో, వారిచేత మీ ఉపకార ద్రవ్యమును యెరూషలేమునకు పంపుదును.

4. నేను కూడ వెళ్లుట యుక్తమైనయెడల వారు నాతో కూడ వత్తురు.

5. అయితే మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళ్లనుద్దేశించుచున్నాను గనుక మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళ్లినప్పుడు మీయొద్దకు వచ్చెదను.

6. అప్పుడు మీయొద్ద కొంతకాలము ఆగవచ్చును, ఒక వేళ శీతకాలమంతయు గడుపుదును. అప్పుడు నేను వెళ్లెడి స్థలమునకు మీరు నన్ను సాగనంపవచ్చును.

7. ప్రభువు సెలవైతే మీయొద్ద కొంతకాలముండ నిరీక్షించుచున్నాను

8. గనుక ఇప్పుడు మార్గములో మిమ్మును చూచుటకు నాకు మనస్సులేదు.
లేవీయకాండము 23:15-21, ద్వితీయోపదేశకాండము 16:9-11

9. కార్యానుకూలమైన మంచి సమయము నాకు ప్రాప్తించియున్నది; మరియు ఎదిరించువారు అనేకులున్నారు గనుక పెంతెకొస్తు వరకు ఎఫెసులో నిలిచియుందును.

10. తిమోతి వచ్చినయెడల అతడు మీయొద్ద నిర్భయుడై యుండునట్లు చూచుకొనుడి, నావలెనే అతడు ప్రభువు పనిచేయుచున్నాడు

11. గనుక ఎవడైన అతనిని తృణీకరింప వద్దు. నా యొద్దకు వచ్చుటకు అతనిని సమాధానముతో సాగనంపుడి; అతడు సహోదరులతో కూడ వచ్చునని యెదురు చూచుచున్నాను.

12. సహోదరుడైన అపొల్లోను గూర్చిన సంగతి ఏమనగా, అతడీ సహోదరులతో కూడ మీయొద్దకు వెళ్లవలెనని నేనతని చాల బతిమాలుకొంటిని గాని, యిప్పుడు వచ్చుటకు అతనికి ఎంతమాత్రమును మనస్సులేదు, వీలైనప్పుడతడు వచ్చును.

13. మెలకువగా ఉండుడి, విశ్వాసమందు నిలుకడగా ఉండుడి, పౌరుషముగలవారై యుండుడి, బలవంతులై యుండుడి;
కీర్తనల గ్రంథము 31:24

14. మీరు చేయు కార్యములన్నియు ప్రేమతో చేయుడి.

15. స్తెఫను ఇంటివారు అకయయొక్క ప్రథమఫలమై యున్నారనియు, వారు పరిశుద్ధులకు పరిచర్య చేయుటకు తమ్మును తాము అప్పగించుకొని యున్నారనియు మీకు తెలియును.

16. కాబట్టి సహోదరులారా, అట్టివారికిని, పనిలో సహాయముచేయుచు ప్రయాసపడుచు ఉండు వారికందరికిని మీరు విధేయులై యుండవలెనని మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను.

17. స్తెఫను, ఫొర్మూనాతు, అకాయికు అనువారు వచ్చినందున సంతోషించుచున్నాను.

18. మీరులేని కొరతను వీరు నాకు తీర్చి నా ఆత్మకును మీ ఆత్మకును సుఖము కలుగజేసిరి గనుక అట్టివారిని సన్మానించుడి.

19. ఆసియలోని సంఘములవారు మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు. అకుల ప్రిస్కిల్ల అనువారును, వారి యింటనున్న సంఘమును, ప్రభువునందు మీకు అనేక వందనములు చెప్పుచున్నారు.

20. సహోదరులందరు మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు. పవిత్రమైన ముద్దుపెట్టుకొని, మీరు ఒకరికి ఒకరు వందనములు చేసికొనుడి.

21. పౌలను నేను నా చేతితోనే వందన వచనము వ్రాయు చున్నాను.

22. ఎవడైనను ప్రభువును ప్రేమింపకుంటే వాడు శపింపబడునుగాక; ప్రభువు వచ్చుచున్నాడు

23. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మీకు తోడైయుండును గాక.

24. క్రీస్తుయేసునందలి నా ప్రేమ మీయందరితో ఉండును గాక. ఆమేన్‌.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 16 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జెరూసలేంలో పేదల కోసం ఒక సేకరణ. (1-9) 
తోటి క్రైస్తవులు మరియు చర్చిలు ఏర్పాటు చేసిన సానుకూల ఉదాహరణలు మనకు స్ఫూర్తినిస్తాయి. సద్గుణ ప్రయోజనాల కోసం వనరులను కూడగట్టుకోవడం ప్రయోజనకరం. యాకోబు 4:15 ప్రకారం, ఈ ప్రపంచంలో సంపదను కలిగి ఉన్నవారు దయ మరియు పరోపకార చర్యలలో కూడా పుష్కలంగా ఉండాలి. నమ్మకమైన మరియు నిష్ణాతులైన పరిచారకులు విరోధులు మరియు వ్యతిరేకులచే అణచివేయబడరు; బదులుగా, ఈ సవాళ్లు వారి ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తిస్తాయి మరియు వాటిని కొత్త సంకల్పంతో నింపుతాయి. నమ్మకమైన పరిచారకునికి, బాహ్య శత్రువుల ప్రయత్నాల కంటే, వారి శ్రోతల హృదయాల కాఠిన్యం మరియు విశ్వాసాన్ని ప్రకటించేవారి లోపాలను బట్టి నిరుత్సాహం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

తిమోతి మరియు అపొల్లో మెచ్చుకున్నారు. (10-12) 
తిమోతి ప్రభువు పనిని నెరవేర్చడానికి వచ్చాడు. పర్యవసానంగా, అతని ఆత్మకు బాధ కలిగించడం పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖించినట్లే అవుతుంది. అతనిని తృణీకరించడం, అతనిని పంపిన వ్యక్తిని తృణీకరించడంతో సమానం. ప్రభువు పనిలో నిమగ్నమైన వ్యక్తులు దయ మరియు గౌరవంతో వ్యవహరించడానికి అర్హులు. భక్తులైన మంత్రులు ఒకరి పట్ల మరొకరు అసూయపడరు. సువార్త పరిచారకులు ఒకరికొకరు ప్రతిష్ట మరియు సమర్థత పట్ల శ్రద్ధను ప్రదర్శించడం సముచితం.

విశ్వాసం మరియు ప్రేమలో మెలకువగా ఉండమని ఉద్బోధించడం. (13-18) 
ఒక క్రైస్తవుడు నిరంతరం బెదిరింపులను ఎదుర్కొంటాడు మరియు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అచంచలమైన మరియు స్థిరమైన సువార్త విశ్వాసంలో స్థిరంగా నిలబడటం చాలా అవసరం. టెంప్టేషన్ క్షణాల్లో ఈ విశ్వాసం బలమైన కోటగా మారుతుంది. క్రైస్తవులు తమ హృదయాలలో దాతృత్వాన్ని కలిగి ఉండటమే కాకుండా వారి చర్యల ద్వారా దానిని ప్రసరింపజేయాలి. దృఢమైన క్రైస్తవ విశ్వాసం మరియు అధిక ఉత్సాహం మధ్య తేడాను గుర్తించడం చాలా కీలకం; ఇది ఉద్వేగభరితమైన ఉత్సాహం కంటే స్థిరమైన అంకితభావానికి సంబంధించినది.
అపొస్తలుడు వారి మధ్య క్రీస్తు విషయానికి సేవ చేసే వారి గురించి నిర్దిష్ట మార్గదర్శకత్వం అందించాడు. తోటి విశ్వాసులకు సేవ చేయడం మరియు చర్చిల గౌరవాన్ని కోరుకోవడం, నిందను పారద్రోలడం లక్ష్యంగా ఉన్నవారు గౌరవం మరియు ఆప్యాయతకు అర్హులు. అపొస్తలుడు అతని పనిలో సహకరించిన లేదా సహాయం చేసిన వారందరితో పాటు అలాంటి వ్యక్తులకు గుర్తింపు మరియు ప్రశంసలు ఇష్టపూర్వకంగా విస్తరించబడాలి.

క్రైస్తవ నమస్కారాలు. (19-24)
క్రైస్తవ మతం మర్యాదను అణగదొక్కదు; బదులుగా, అది అందరి పట్ల దయగల మరియు బాధ్యతాయుతమైన వైఖరిని పెంపొందించాలి. కఠోరమైన మరియు నీచమైన ప్రవర్తనను అవలంబించే వారు మతం యొక్క నిజమైన సారాంశాన్ని వక్రీకరిస్తారు మరియు దానిపై నిందను తెస్తారు. క్రైస్తవ శుభాకాంక్షలు కేవలం ఖాళీ ఆహ్లాదకరమైనవి కావు; వారు యథార్థంగా ఇతరులకు మంచి-సంకల్పాన్ని తెలియజేస్తారు మరియు వారిపై దైవానుగ్రహాన్ని మరియు ఆశీర్వాదాన్ని ప్రార్థిస్తారు.
ప్రతి క్రైస్తవ ఇల్లు క్రైస్తవ చర్చిని పోలి ఉండాలి. క్రీస్తు నామంలో ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ఎక్కడ సమావేశమైనా, వారి మధ్య ఆయన ఉనికితో, ఒక చర్చి ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఒక గంభీరమైన హెచ్చరిక ఇవ్వబడింది. క్రీస్తు నామాన్ని తరచుగా ప్రార్థించే చాలామందికి వారి హృదయాలలో ఆయన పట్ల నిజమైన ప్రేమ ఉండకపోవచ్చు. క్రీస్తు పట్ల నిజమైన ప్రేమ అతని చట్టాలు మరియు ఆజ్ఞలకు కట్టుబడి ఉండటం ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది. నిష్కపటమైన ప్రేమ లేని వృత్తి మాత్రమే వ్యక్తులను దేవుని ప్రజల నుండి మరియు ఆయన అనుగ్రహం నుండి వేరు చేస్తుంది. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పట్ల నిజమైన ప్రేమ లేనివారు కోలుకోలేని పరిణామాలను ఎదుర్కొంటారు.
క్రీస్తు పట్ల ప్రేమ, మోక్షం పట్ల తీవ్రమైన కోరికలు, ఆయన దయ పట్ల కృతజ్ఞత మరియు ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయత లేకుంటే కేవలం మతపరమైన అనుబంధం సరిపోదు. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దయ తాత్కాలిక మరియు శాశ్వతమైన రాజ్యాలకు మంచిని కలిగి ఉంటుంది. మా స్నేహితులకు ఈ కృపను కోరుకుంటూ వారికి అత్యంత మేలు జరగాలని కోరుకుంటున్నాను. నిజమైన క్రైస్తవ మతం మన ప్రియమైన వారిని రెండు ప్రపంచాల్లోనూ ఆశీర్వదించాలని మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది, క్రీస్తు దయ వారితో ఉండాలనే కోరికను సూచిస్తుంది.
అపొస్తలుడు, కొరింథీయుల లోపాలను కేవలం తీవ్రతతో పరిష్కరించినప్పటికీ, ప్రేమలో నిష్క్రమించాడు మరియు క్రీస్తు కొరకు వారి పట్ల తనకున్న ప్రేమను గంభీరంగా ప్రకటించాడు. క్రీస్తు యేసులో ఉన్న వారందరికీ మన ప్రేమ విస్తరించు గాక. క్రీస్తుతో మరియు ఆయన నీతితో పోలిస్తే మనం అన్నిటినీ విలువలేనివిగా పరిగణిస్తున్నామో లేదో విశ్లేషించుకుందాం. మనకు తెలిసిన పాపాలలో కొనసాగడానికి లేదా తెలిసిన విధులను విస్మరించడానికి మనం అనుమతిస్తామా? అటువంటి నిజాయితీ విచారణల ద్వారా, మన ఆత్మల స్థితిని మనం అంచనా వేయవచ్చు.Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |