Thessalonians II - 2 థెస్సలొనీకయులకు 1 | View All

1. మన తండ్రియైన దేవునియందును ప్రభువైన యేసు క్రీస్తునందును ఉన్న థెస్సలొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిల్వానును, తిమోతియును శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

2. తండ్రియైన దేవునినుండియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుండియు కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక.

3. సహోదరులారా, మేమెల్లప్పుడు మిమ్మునుగూర్చి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటకు బద్ధులమై యున్నాము. ఇది యుక్తమే; ఏలయనగా మీ విశ్వాసము బహుగా అభివృద్ధిపొందుచున్నది. మీ అందరిలో ప్రతి వాడును ఎదుటివానియెడల చూపు ప్రేమ విస్తరించు చున్నది.

4. అందువలన మీ హింసలన్నిటిలోను, మీరు సహించుచున్న శ్రమలలోను, మీ ఓర్పును విశ్వాసమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు అతిశయ పడుచున్నాము.

5. దేనికొరకు మీరు శ్రమపడుచున్నారో ఆ దేవుని రాజ్యమునకు మీరు యోగ్యులని యెంచబడు నిమిత్తము, మీరిట్లు ఓర్చుకొనుట దేవుని న్యాయమైన తీర్పునకు స్పష్టమైన సూచనయైయున్నది.

6. ప్రభువైన యేసు తన ప్రభావమును కనుపరచు దూతలతోకూడ పరలోకమునుండి అగ్నిజ్వాలలలో ప్రత్యక్షమై,

7. దేవుని నెరుగనివారికిని, మన ప్రభువైన యేసు సువార్తకు లోబడని వారికిని ప్రతిదండన చేయునప్పుడు
జెకర్యా 14:5

8. మిమ్మును శ్రమపరచు వారికి శ్రమయు, శ్రమపొందుచున్న మీకు మాతోకూడ విశ్రాంతియు అనుగ్రహించుట దేవునికి న్యాయమే.
కీర్తనల గ్రంథము 79:6, యెషయా 66:15, యిర్మియా 10:25

9. ఆ దినమున తన పరిశుద్ధులయందు మహిమపరచబడుటకును, విశ్వసించినవారందరి యందు ప్రశంసింపబడుటకును, ప్రభువు వచ్చినప్పుడు అట్టివారు
యెషయా 2:10-11, యెషయా 2:19, యెషయా 2:21

10. ఆయన సముఖము నుండియు ఆయన ప్రభావమందలి మహిమనుండియు పారదోలబడి, నిత్యనాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము మీకిచ్చిన సాక్ష్యము మీరు నమ్మితిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 68:35, కీర్తనల గ్రంథము 89:7, యెషయా 49:3

11. అందువలన మన దేవునియొక్కయు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుయొక్కయు కృపచొప్పున మీయందు మన ప్రభువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును మహిమనొందునట్లు,

12. మేలు చేయవలెనని మీలో కలుగు ప్రతి యాలోచనను, విశ్వాసయుక్తమైన ప్రతి కార్యమును బలముతో సంపూర్ణము చేయుచు, మనదేవుడు తన పిలుపునకు మిమ్మును యోగ్యులుగా ఎంచునట్లు మీకొరకు ఎల్లప్పుడును ప్రార్థించుచున్నాము.
యెషయా 24:15, యెషయా 66:5, మలాకీ 1:11Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Thessalonians II - 2 థెస్సలొనీకయులకు 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

థెస్సలొనీకయుల ప్రేమ మరియు సహనం యొక్క పెరుగుతున్న స్థితి కోసం అపొస్తలుడు దేవుణ్ణి ఆశీర్వదిస్తాడు. (1-4) 
దయ యొక్క సత్యం ఉన్న చోట, దాని ఉనికి వర్ధిల్లుతుంది. నీతిమంతుల మార్గం ప్రకాశించే కాంతిని పోలి ఉంటుంది, అది దాని పూర్తి ప్రకాశాన్ని చేరుకునే వరకు ప్రకాశవంతంగా ప్రకాశిస్తూనే ఉంటుంది. దయ యొక్క వృద్ధిలో, అన్ని మహిమలు దేవునికి ఆపాదించబడాలి. విశ్వాసం విస్తరించినప్పుడు, ప్రేమ వృద్ధి చెందుతుంది, విశ్వాసం ప్రేమ ద్వారా ఆజ్యం పోస్తుంది. ఇది విశ్వాసం మరియు సహనాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది, దేవుని నుండి వచ్చే పరీక్షలు మరియు మానవుల నుండి వచ్చే హింసలు ఈ ధర్మాల అభ్యాసాన్ని ప్రేరేపించినప్పుడు ఇతరులకు ఆదర్శప్రాయమైన నమూనాగా పనిచేస్తాయి. అపొస్తలుడు వారిని సమర్థించిన ఓర్పు మరియు విశ్వాసంలో కీర్తించాడు, అన్ని కష్టాలను సహించగలిగే శక్తినిచ్చాడు.

మరియు క్రీస్తు ఖాతా యొక్క గొప్ప రోజున ఆయన రాకను పరిగణనలోకి తీసుకుని, వారి బాధలన్నిటిలో పట్టుదలతో ఉండమని వారిని ప్రోత్సహిస్తుంది. (5-12)
5-10
మతం, అది ఏదైనా విలువను కలిగి ఉంటే, అది అమూల్యమైనది, మరియు మతం లేనివారు లేదా తక్కువ విలువ కలిగిన వాటిని కలిగి ఉన్నవారు, దాని ప్రాముఖ్యతను గుర్తించలేకపోతే, దాని కోసం భరించడానికి వెనుకాడతారు. మన బాధలు, మన సేవలు వంటివి మనకు స్వర్గాన్ని సంపాదించిపెట్టవు, కానీ పరీక్షల మధ్య మన సహనం ద్వారా, వాగ్దానం చేయబడిన ఆనందం కోసం మనం సిద్ధమవుతాము. దేవుని పేరు మరియు ప్రజల పట్ల హింస మరియు శత్రుత్వం యొక్క ఆత్మ ఒక వ్యక్తిని శాశ్వతమైన నాశనానికి బలంగా సూచిస్తుంది. దేవుడు తన ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టేవారిని ఇబ్బందిపెడతాడు మరియు దేవుని ప్రజలకు విశ్రాంతి ఉంది-పాపం మరియు దుఃఖం నుండి విశ్రాంతి. దేవుని నీతి భవిష్యత్తులో ప్రతిఫలం యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని ధృవీకరిస్తుంది, ఇది దుష్టులకు భయాందోళనలకు మూలంగా మరియు నీతిమంతులకు మద్దతుగా ఉంటుంది.
విశ్వాసం, గొప్ప దినం వైపు మళ్లింది, అవిశ్వాసులకు అయోమయంగా కనిపించే ప్రావిడెన్షియల్ పుస్తకం గురించి పాక్షిక అవగాహనను కల్పిస్తుంది. ప్రభువైన యేసు ఆ రోజున స్వర్గం నుండి ప్రత్యక్షమవుతాడు, పై ప్రపంచంలోని కీర్తి మరియు శక్తితో వస్తాడు. అతని కాంతి గుచ్చుతుంది, మరియు అతని శక్తిని వినియోగిస్తుంది, ప్రత్యేకించి చాఫ్‌గా కనిపించే వారికి. దేవుణ్ణి ఎరుగని వారికి, ప్రత్యేకించి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సువార్తకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసేవారికి మరియు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సువార్తకు అవిధేయత చూపేవారికి ఈ స్వరూపం భయంకరంగా ఉంటుంది.
సువార్త యొక్క సత్యాలపై విశ్వాసం దాని సూత్రాలను పాటించడానికి ఒక అవసరం. పాపులు కొంత కాలానికి తప్పించబడినప్పటికీ, వారు చివరికి శిక్షను ఎదుర్కొంటారు. వారు పాపపు పనిలో నిమగ్నమై దాని వేతనాన్ని పొందుతారు. దేవుడు ప్రస్తుతం జీవుల ద్వారా పాపులను సాధనంగా శిక్షిస్తున్నప్పటికీ, చివరికి, అది సర్వశక్తిమంతుడి నుండి నాశనం అవుతుంది మరియు అతని కోపం యొక్క శక్తిని ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు?
పరిశుద్ధులకు, సువార్తను విశ్వసించి, పాటించేవారికి ఆ రోజు సంతోషకరమైనది. క్రీస్తు యేసు తన పరిశుద్ధులచే మహిమపరచబడతాడు మరియు మెచ్చుకోబడతాడు మరియు క్రమంగా, క్రీస్తు వారిలో మహిమపరచబడతాడు మరియు మెచ్చుకోబడతాడు. అతని దయ మరియు శక్తి ప్రదర్శించబడుతుంది, అతను అతనిని విశ్వసించే వారి కోసం కొనుగోలు చేసిన, తయారు చేసిన మరియు ప్రసాదించిన వాటిని వెల్లడిస్తుంది. సాధువులపై ఉంచబడిన మహిమ మెచ్చుకోబడుతుంది మరియు ఆ మహిమను ప్రసాదించేవాడు మెచ్చుకోబడతాడు-దుష్టులకు శిక్షలో అతని న్యాయం యొక్క మహిమ మరియు విశ్వాసుల మోక్షంలో అతని కరుణ యొక్క మహిమ. ఇది పవిత్రమైన ప్రశంసలతో ఆరాధించే దేవదూతలను కొట్టి, సాధువులను శాశ్వతమైన రప్చర్‌తో రవాణా చేస్తుంది. నీచమైన విశ్వాసి భూమిపై ఉన్నప్పుడు అత్యంత విశాలమైన హృదయం గర్భం ధరించగలిగే దానికంటే ఎక్కువ ఆనందిస్తాడు మరియు విశ్వసించే వారందరిలో క్రీస్తు మెచ్చుకోబడతాడు, వినయపూర్వకమైన విశ్వాసికి కూడా మినహాయింపు లేకుండా.

11-12
క్రీస్తు యొక్క ఆసన్నమైన పునరాగమనంపై విశ్వాసాన్ని ఆలింగనం చేసుకోవడం, మన కోసం మరియు ఇతరుల కోసం దేవుణ్ణి హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించమని మనల్ని ప్రేరేపించాలి. మనలోని ఏదైనా మంచితనం అతని మంచితనం ద్వారా అందించబడిన దయ యొక్క ఫలితం, దీనిని తరచుగా దయ అని పిలుస్తారు. దేవుడు తన ప్రజల పట్ల దయ మరియు సద్భావన యొక్క అనేక ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాడు మరియు శక్తితో కూడిన విశ్వాసం యొక్క పనిని దేవుడు వారిలో పూర్తి చేయగలడని అపొస్తలుడు విన్నవించాడు. ఈ పూర్తి చేయడం ప్రతి ఇతర సద్గుణ ప్రయత్నాలలో పాల్గొనే వారి సామర్థ్యానికి సమగ్రమైనది. దేవుని శక్తి ప్రారంభించడానికి మాత్రమే కాదు, విశ్వాసం యొక్క అభివృద్ధిని కూడా కొనసాగిస్తుంది. ఇది మన దేవుడు మరియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు అందించబడిన దయ యొక్క విస్తృతమైన ఉద్దేశ్యం మరియు ఉద్దేశ్యంతో సమలేఖనం చేయబడింది, ఈ ద్యోతకం మనకు తెలిసినది మరియు మనలో చురుకుగా సాగు చేయబడుతుంది.


Shortcut Links
2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |