Proverbs - సామెతలు 21 | View All

1. యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటికాలువల వలెనున్నది. ఆయన తన చిత్తవృత్తిచొప్పున దాని త్రిప్పును.

2. ఒకడు తనకేర్పరచుకొనిన మార్గము ఎట్టిదైనను తన దృష్టికది న్యాయముగానే అగపడును యెహోవాయే హృదయములను పరిశీలన చేయు వాడు.

3. నీతిన్యాయముల ననుసరించి నడచుకొనుట బలుల నర్పించుటకంటె యెహోవాకు ఇష్టము.

4. అహంకార దృష్టియు గర్వ హృదయమును భక్తిహీనుల క్షేమమును పాపయుక్తములు.

5. శ్రద్ధగలవారి యోచనలు లాభకరములు తాలిమిలేక పనిచేయువానికి నష్టమే ప్రాప్తించును

6. అబద్ధములాడి ధనము సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి, దానిని కోరువారు మరణమును కోరుకొందురు.

7. భక్తిహీనులు న్యాయము చేయనొల్లరు వారు చేయు బలాత్కారము వారిని కొట్టుకొని పోవును.

8. దోషభరితుని మార్గము మిక్కిలి వంకరమార్గము పవిత్రుల కార్యము యథార్థము.

9. గయ్యాళితో పెద్దయింట నుండుటకంటె మిద్దెమీద నొక మూలను నివసించుట మేలు.

10. భక్తిహీనుని మనస్సు కీడుచేయ గోరును వాడు తన పొరుగువానికైనను దయ తలచడు.

11. అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జ్ఞానము లేని వాడు జ్ఞానము పొందును జ్ఞానముగలవాడు ఉపదేశమువలన తెలివినొందును.

12. నీతిమంతుడైన వాడు భక్తిహీనుని యిల్లు ఏమైనది కని పెట్టును భక్తిహీనులను ఆయన నాశనములో కూల్చును.

13. దరిద్రుల మొఱ్ఱ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱ్ఱపెట్టునప్పుడు అంగీకరింపబడడు.

14. చాటున ఇచ్చిన బహుమానము కోపమును చల్లార్చును ఒడిలోనుంచబడిన కానుక మహా క్రోధమును శాంతి పరచును.

15. న్యాయమైన క్రియలు చేయుట నీతిమంతునికి సంతోషకరము పాపము చేయువారికి అది భయంకరము.

16. వివేకమార్గము విడిచి తిరుగువాడు ప్రేతల గుంపులో కాపురముండును.

17. సుఖభోగములయందు వాంఛగలవానికి లేమి కలుగును ద్రాక్షారసమును నూనెయు వాంఛించువానికి ఐశ్వర్యము కలుగదు.

18. నీతిమంతునికొరకు భక్తిహీనులు ప్రాయశ్చిత్తమగుదురు యథార్థవంతులకు ప్రతిగా విశ్వాసఘాతకులు కూలుదురు

19. ప్రాణము విసికించు జగడగొండిదానితో కాపురము చేయుటకంటె అరణ్యభూమిలో నివసించుట మేలు.

20. విలువగల ధనమును నూనెయు జ్ఞానుల యింటనుండును బుద్ధిహీనుడు దాని వ్యయపరచును.

21. నీతిని కృపను అనుసరించువాడు జీవమును నీతిని ఘనతను పొందును.

22. జ్ఞానియైన యొకడు పరాక్రమశాలుల పట్టణ ప్రాకార మెక్కును అట్టివాడు దానికి ఆశ్రయమైన కోటను పడగొట్టును.

23. నోటిని నాలుకను భద్రము చేసికొనువాడు శ్రమలనుండి తన ప్రాణమును కాపాడుకొనును.

24. అహంకారియైన గర్విష్ఠునికి అపహాసకుడని పేరు అట్టివాడు అమితగర్వముతో ప్రవర్తించును.

25. సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొల్లవు వాని యిచ్ఛ వాని చంపును.

26. దినమెల్ల ఆశలు పుట్టుచుండును నీతిమంతుడు వెనుకతీయక ఇచ్చుచుండును.

27. భక్తిహీనులు అర్పించు బలులు హేయములు దురాలోచనతో అర్పించినయెడల అవి మరి హేయములు.

28. కూటసాక్షి నశించును విని మాటలాడువాడు సత్యము పలుకును.

29. భక్తిహీనుడు తన ముఖమును మాడ్చుకొనును యథార్థవంతుడు తన ప్రవర్తనను చక్క పరచుకొనును.

30. యెహోవాకు విరోధమైన జ్ఞానమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను నిలువదు.

31. యుద్ధదినమునకు గుఱ్ఱములను ఆయత్తపరచుటకద్దు గాని రక్షణ యెహోవా అధీనము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 21 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1
ఒక రైతు తన పొలాల ద్వారా నీటి ప్రవాహాన్ని నియంత్రించినట్లుగా, దేవుడు ప్రతి హృదయాన్ని తన ఇష్టానుసారంగా పరిపాలిస్తాడని భక్తుడు గుర్తించి, వారి స్వంత హృదయాలను మరియు ఇతరుల హృదయాలను విశ్వాసం, గౌరవం మరియు ఆప్యాయతతో సమలేఖనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

2
మనల్ని మరియు మన పనులను మూల్యాంకనం చేసేటప్పుడు మనం పక్షపాతంతో ఉంటాము.

3
అనేకమంది వ్యక్తులు బాహ్య ఆరాధనలు అన్యాయ ప్రవర్తనను సమర్థించగలవని నమ్మడం ద్వారా తమను తాము మోసం చేసుకుంటారు.

4
పాపం అనేది దుష్ట వ్యక్తుల గర్వం, ఆశయం, కీర్తి, ఆనందం మరియు ఆసక్తిని కలిగి ఉంటుంది.

5
నిజంగా శ్రద్ధగల వ్యక్తులు తమ ప్రయత్నాలలో దూరదృష్టి మరియు కృషి రెండింటినీ ఉపయోగించుకుంటారు.

6
ప్రజలు అక్రమ మార్గాల ద్వారా ధనాన్ని వెంబడించినప్పుడు, సారాంశంలో, వారు తమ స్వంత మరణాన్ని కోరుకుంటారు.

7
తప్పు చేసినవారిపై అన్యాయం మళ్లీ పుంజుకుంటుంది, ఇది ఇహలోకంలో మరియు పరలోకంలో వారి నాశనానికి దారి తీస్తుంది.

8
స్వభావం ప్రకారం, మానవత్వం యొక్క మార్గం వంకరగా మరియు తెలియనిది.]

9
చేదు సంఘర్షణలను నివారించడానికి, దేవుని ముందు ప్రార్థనలో ఒకరి హృదయాన్ని తెరవడం మంచిది. జ్ఞానం, సహనం మరియు నిరంతర ప్రార్థన ద్వారా, మనం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను తగ్గించడానికి ఒక మార్గాన్ని కనుగొనడం సాధ్యమవుతుంది.

10
ఒక వ్యక్తి హృదయంలో నివసించే చెడు కోరికలు నైతికంగా అవినీతి ప్రవర్తనకు దారితీస్తాయి.

11
సాధారణ వ్యక్తులు దుష్టులను క్రమశిక్షణలో ఉంచడం ద్వారా మరియు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారికి మార్గదర్శకత్వం అందించడం ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు.

12
గౌరవప్రదమైన వ్యక్తులు తప్పు చేసేవారి విజయాన్ని ఆశించరు; వారిపై శాపం ఉందని వారు తెలుసుకుంటారు.

13
వేతనాలను అణచివేసి అభాగ్యులను దోపిడీ చేసేవారు, అవసరమైన వారికి తమ స్తోమతకు తగిన సహాయం అందించడంలో విఫలమైన వారు మరియు న్యాయం కోసం పిలుపుని పట్టించుకోని అధికార పదవులలో ఉన్నవారు పేదల విన్నపాలను చెవిటి చెవిన పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దాతృత్వ చర్యలను అభ్యసిస్తున్నప్పుడు వివేకం పాటించడం నిస్సందేహంగా ముఖ్యం.

14
మన భావావేశాల తీవ్రతను అణచివేయగల శక్తి సంపదకు ఉంటే, వాటిని అరికట్టడానికి హేతువాదం, దేవుని పట్ల భక్తి, క్రీస్తు బోధనలు బలంగా ఉండాలి కదా?

15
ఒకరి విశ్వాసాన్ని పాటించడంలో మాత్రమే నిజమైన ఆనందం కనుగొనబడుతుంది.

16
పాపపు మార్గములలో తప్పిపోయిన వారందరిలో, అంధకార రాజ్యాలలోకి వెళ్ళేవారికి అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. అయినప్పటికీ, సర్వశక్తిమంతుడైన రక్షకునిలో వారికి నిరీక్షణ యొక్క మెరుపు ఉంది. అయితే వారు సంకోచం లేకుండా ఆయనను శరణు వేడేందుకు తొందరపడాలి.

17
ప్రాపంచిక సుఖాలలో మునిగితేలడం వ్యక్తుల పతనానికి దారితీస్తుంది.

18
తరచుగా, నీతిమంతులు కష్టాల నుండి రక్షించబడతారు మరియు దుర్మార్గులు వారి స్థానంలో ఉంటారు, వారు ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపిస్తారు.

19
అనియంత్రిత భావోద్వేగాలు అన్ని రకాల సంబంధాలలో సామరస్యాన్ని భంగపరుస్తాయి.

20
వివేకం, కృషి, పొదుపు ద్వారా సంపాదించిన సమృద్ధి అభినందనీయం. అయితే, మూర్ఖులు తమ కోరికల కోసం తమ వనరులను వృధా చేసుకుంటారు.

21
నిజమైన పశ్చాత్తాపం మరియు విశ్వాసం క్రీస్తు ద్వారా దేవుని దయపై విశ్వాసం ఉంచేవారికి నీతిని చురుకుగా అనుసరించడానికి మరియు వారి స్వంత చర్యలలో దయ చూపడానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది.

22
జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు తమ శారీరక పరాక్రమం గురించి నిశ్చయించుకున్న వారిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు కూడా తరచుగా విశేషమైన విజయాలను సాధిస్తారు.

23
మన ఆత్మలు చిక్కులు మరియు అవాంతరాలు లేకుండా ఉండేలా చూడడమే మా ప్రాథమిక లక్ష్యం.

24
అహంకారం మరియు అహంకారం వ్యక్తులలో మండుతున్న స్వభావాన్ని రేకెత్తిస్తాయి; కోపంతో ఉండటమే తమ వృత్తిగా భావించి వారు నిరంతరం కోపంలో పాల్గొంటారు.

25-26
సోమరితనం ఉన్నవారికి ఇది దురదృష్టకర పరిస్థితి: వారు గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని సంపాదించగలిగే నిజాయితీగల వృత్తిలో పనిచేయకుండా ఉంటారు. అయినప్పటికీ, వారి హృదయాలు శ్రద్ధ లేకుండా సంపాదించలేని సంపద, ఆనందాలు మరియు గౌరవాలను కోరుతూనే ఉంటాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, నీతిమంతులు మరియు శ్రద్ధగలవారు తమ కోరికలను నెరవేర్చుకుంటారు.

27
ప్రత్యేకించి అసహ్యకరమైన చర్య అనేది పవిత్రతను చూపినప్పుడు, కానీ దుష్టత్వమే నిజమైన ఉద్దేశం.

28
మోసపూరిత సాక్షి యొక్క విధి అనివార్యం.

29
ఒక దుష్ట వ్యక్తి చట్టం యొక్క బెదిరింపులు మరియు విధి యొక్క ఉపదేశాలు రెండింటినీ బహిరంగంగా సవాలు చేస్తాడు, అయితే ఒక ధర్మవంతుడు, "దేవుడు నా నుండి ఏమి ఆశిస్తున్నాడు?"

30-31
పద్ధతులు నిజానికి ఉపయోగించబడాలి, అయితే అంతిమంగా, మన భద్రత మరియు విడుదల పూర్తిగా ప్రభువుపై ఆధారపడి ఉంటాయి. మనం మన ఆధ్యాత్మిక యుద్ధంలో నిమగ్నమైనప్పుడు, మనం దేవుని పూర్తి కవచంతో మనల్ని మనం సన్నద్ధం చేసుకోవాలి, అయితే మన నిజమైన బలం ప్రభువు నుండి మరియు అతని శక్తి యొక్క శక్తి నుండి పొందాలి.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |