Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 3 | View All

1. మమ్మును మేమే తిరిగి మెప్పించుకొన మొదలు పెట్టు చున్నామా? కొందరికి కావలసినట్టు మీయొద్దకైనను మీ యొద్దనుండియైనను సిఫారసు పత్రికలు మాకు అవసరమా?

2. మా హృదయములమీద వ్రాయబడియుండి, మనుష్యులందరు తెలిసికొనుచు చదువుకొనుచున్న మా పత్రిక మీరేకారా?

3. రాతిపలకమీదగాని సిరాతోగాని వ్రాయబడక, మెత్తని హృదయములు అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆత్మతో, మా పరిచర్యమూలముగా వ్రాయబడిన క్రీస్తు పత్రికయై యున్నారని మీరు తేటపరచబడుచున్నారు.
నిర్గమకాండము 24:12, నిర్గమకాండము 31:18, నిర్గమకాండము 34:1, ద్వితీయోపదేశకాండము 9:10-11, సామెతలు 3:3, సామెతలు 7:3, యిర్మియా 31:33, యెహెఙ్కేలు 11:19, యెహెఙ్కేలు 36:26

4. క్రీస్తుద్వారా దేవునియెడల మాకిట్టి నమ్మకము కలదు.

5. మావలన ఏదైన అయినట్లుగా ఆలోచించుటకు మాయంతట మేమే సమర్థులమని కాదు; మా సామర్థ్యము దేవుని వలననే కలిగియున్నది.

6. ఆయనే మమ్మును క్రొత్త నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని ఆత్మకే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామర్థ్యము కలిగించియున్నాడు. అక్షరము చంపునుగాని ఆత్మ జీవింపచేయును.
నిర్గమకాండము 24:8, యిర్మియా 31:31, యిర్మియా 32:40

7. మరణ కారణమగు పరిచర్య, రాళ్లమీద చెక్కబడిన అక్షరములకు సంబంధించినదైనను, మహి మతో కూడినదాయెను. అందుకే మోషే ముఖముమీద ప్రకాశించుచుండిన ఆ మహిమ తగ్గిపోవునదైనను, ఇశ్రాయేలీయులు అతని ముఖము తేరిచూడలేక పోయిరి.
నిర్గమకాండము 34:29-30, నిర్గమకాండము 34:34

8. ఇట్లుండగా ఆత్మసంబంధ మైన పరిచర్య యెంత మహిమగలదై యుండును?

9. శిక్షా విధికి కారణమైన పరిచర్యయే మహిమ కలిగినదైతే నీతికి కారణమైన పరిచర్య యెంతో అధికమైన మహిమ కల దగును.
ద్వితీయోపదేశకాండము 27:26

10. అత్యధికమైన మహిమ దీనికుండుటవలన ఇంతకు మునుపు మహిమ కలదిగా చేయబడినది యీ విషయములో మహిమలేనిదాయెను.
నిర్గమకాండము 34:29-30

11. తగ్గిపోవునదే మహిమగలదై యుండినయెడల, నిలుచునది మరి యెక్కువ మహిమగలదై యుండును గదా.

12. తగ్గిపోవుచున్న మహిమయొక్క అంతమును ఇశ్రాయేలీయులు తేరిచూడకుండునట్లు మోషే తన ముఖము మీద ముసుకు వేసికొనెను.

13. మేమట్లు చేయక, యిట్టి నిరీక్షణ గలవారమై బహు ధైర్యముగా మాటలాడు చున్నాము.
నిర్గమకాండము 34:33, నిర్గమకాండము 34:35, నిర్గమకాండము 36:35

14. మరియు వారి మనస్సులు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును పాతనిబంధన చదువబడునప్పుడు, అది క్రీస్తునందు కొట్టివేయ బడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ ముసుకే నిలిచియున్నది.

15. నేటి వరకును మోషే గ్రంథము వారు చదువునప్పుడెల్ల ముసుకు వారి హృదయముల మీదనున్నది గాని

16. వారి హృదయము ప్రభువువైపునకు ఎప్పుడు తిరుగునో అప్పుడు ముసుకు తీసివేయబడును.
యెషయా 25:7, నిర్గమకాండము 34:34

17. ప్రభువే ఆత్మ ప్రభువుయొక్క ఆత్మయెక్కడ నుండునో అక్కడ స్వాతంత్ర్యము నుండును.

18. మన మందరమును ముసుకు లేని ముఖముతో ప్రభువుయొక్క మహిమను అద్దమువలె ప్రతిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, ప్రభువగు ఆత్మచేత ఆ పోలిక గానే మార్చబడుచున్నాము.
నిర్గమకాండము 16:7, నిర్గమకాండము 24:17Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మోషే ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రానికి సువార్త ప్రాధాన్యత. (1-11) 
వినయపూర్వకమైన మరియు ఆధ్యాత్మిక మనస్సు స్వీయ-ప్రశంసల యొక్క స్వల్ప సూచనలో లేదా మానవ చప్పట్లను వెంబడించడంలో కూడా అసౌకర్యాన్ని కనుగొంటుంది. విశ్వాసపాత్రులైన పరిచారకులు తమ పరిచర్య ఫలితంగా తాము సేవ చేసేవారిలో మార్పు వచ్చినప్పుడు నిజమైన ఆనందాన్ని పొందుతారు మరియు ప్రశంసలు పొందుతారు. మోషే మాదిరిగానే క్రీస్తు నియమం చల్లని రాతి పలకలపై చెక్కబడలేదు, కానీ వెచ్చని, స్వీకరించే "హృదయ పట్టికలు" యెహెఙ్కేలు 36:26 పై వ్రాయబడింది. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరివర్తన ప్రభావం, వినయం మరియు వారి హృదయాలను మృదువుగా చేయడం ద్వారా ఈ ముద్ర సాధ్యమైంది.
ఈ పరిచారకులు దేవునికి మహిమను ఆపాదిస్తారు, వారి ఆధారపడటం పూర్తిగా ప్రభువుపైనే ఉందని మరియు తత్ఫలితంగా, అన్ని మహిమలు ఆయనకే చెందుతాయని అంగీకరిస్తారు. కేవలం చట్టం యొక్క లేఖ మరణానికి దారి తీస్తుంది, అయితే సువార్త, దాని సాహిత్య రూపంలో మాత్రమే స్వీకరించబడినప్పుడు, నిజమైన ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి సరిపోదు. పరిశుద్ధాత్మ ఆధ్యాత్మిక మరియు శాశ్వతమైన జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. పాత నిబంధన మరణాన్ని తెలియజేసింది, పాపం, దైవిక కోపం మరియు దేవుని శాపాన్ని నొక్కి చెబుతుంది, మానవాళికి పైన మరియు వ్యతిరేకంగా ఉన్న దేవుడిని బహిర్గతం చేస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, సువార్త దయ మరియు ఇమ్మాన్యుయేల్-దేవుడు మనతో ఆవిష్కరిస్తుంది. ఇది విశ్వాసం ద్వారా దేవుని నీతిని వ్యక్తపరుస్తుంది, నీతిమంతుడు విశ్వాసం ద్వారా జీవిస్తాడని ప్రకటించాడు. సువార్త యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుని దయ మరియు దయను వెల్లడిస్తుంది, పాప క్షమాపణ మరియు శాశ్వత జీవితాన్ని అందిస్తుంది.
సువార్త యొక్క మహోన్నతమైన వైభవం పాత నిబంధన యొక్క చట్టపరమైన పంపిణీని మరుగున పడేసింది. ఏది ఏమయినప్పటికీ, కొత్త నిబంధన కూడా కేవలం ఒక వ్యవస్థగా లేదా రూపంగా సమర్పించబడితే, దాని సజీవమైన శక్తి కోసం పరిశుద్ధాత్మపై ఆధారపడకుండా నిర్జీవమైన లేఖగా మారుతుంది.

అపొస్తలుని బోధించడం పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా సువార్త యొక్క శ్రేష్ఠత మరియు రుజువుకు తగినది. (12-18)
గొప్ప స్పష్టత మరియు సరళతతో కమ్యూనికేట్ చేయడం సువార్త మంత్రులపై బాధ్యత. పాత నిబంధన యుగంలో, విశ్వాసులు మహిమాన్వితమైన రక్షకుని యొక్క అస్పష్టమైన మరియు నశ్వరమైన సంగ్రహావలోకనాలను మాత్రమే కలిగి ఉన్నారు మరియు విశ్వసించని వారు బాహ్య సంస్థలపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టారు. అయితే, సువార్త యొక్క ప్రాథమిక సూత్రాలు-విశ్వాసం, ప్రేమ మరియు విధేయత-అత్యంత స్పష్టతతో అందించబడ్డాయి. క్రీస్తు శిలువ యొక్క మొత్తం సిద్ధాంతం మానవ భాష తెలియజేయగల స్పష్టమైన పదాలలో వివరించబడింది.
ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉన్నవారు తమ హృదయాలపై ఒక ముసుగును కలిగి ఉన్నారు, క్రీస్తు గురించి బైబిల్ బోధల ద్వారా ఒక ముసుగు తొలగించబడింది. ఒక వ్యక్తి మార్పిడిలో దేవుని వైపు తిరిగితే, అజ్ఞానపు తెర తొలగిపోతుంది. దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించడానికి వారి హృదయాలు విముక్తి పొందినందున, సువార్తను స్వీకరించి మరియు విశ్వసించే వారు ఆనందకరమైన స్థితిని అనుభవిస్తారు. వారు కాంతిని కలిగి ఉంటారు, మరియు ముసుగు లేని ముఖంతో, వారు ప్రభువు మహిమను చూస్తారు. క్రైస్తవులు ఈ ఆధిక్యతలను విలువైనదిగా పరిగణించాలి మరియు వాటిని ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవాలి. మన ప్రభువు మరియు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క మహిమాన్వితమైన సువార్త యొక్క స్వభావాన్ని మరియు దిశను అనుకరించడానికి మరియు ఆయనతో ఐక్యతను పెంపొందించడానికి, ఆత్మ యొక్క పని ద్వారా సులభతరం చేయబడిన సువార్త యొక్క పరివర్తన శక్తిని అనుభవించకుండా సంతృప్తిని వెతకకూడదు. కాంతిని ప్రతిబింబించే అద్దంలాగా, ఆయన వాక్యం యొక్క లెన్స్ ద్వారా మనం క్రీస్తును ధ్యానిస్తున్నప్పుడు, క్రైస్తవుల ముఖాలు కూడా ప్రకాశించే తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తాయి.Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |