Hosea - హోషేయ 13 | View All

1. ఎఫ్రాయిము మాటలాడినప్పుడు భయము కలిగెను; అతడు ఇశ్రాయేలువారిలో తన్ను గొప్ప చేసికొనెను; తరువాత బయలు దేవతనుబట్టి అపరాధియై అతడు నాశన మొందెను.

2. ఇప్పుడు వారు పాపము పెంపుచేయుదురు, తమకు తోచినట్టు వెండితో విగ్రహములను పోతపోయు దురు, అదంతయు పనివారు చేయు పనియే, వాటికి బలులను అర్పించువారుదూడలను ముద్దు పెట్టుకొనుడని చెప్పు దురు.

3. కాబట్టి వారు ఉదయమున కనబడు మేఘము వలెను పెందలకడ గతించు ప్రాతఃకాలపు మంచువలె నుందురు; కళ్లములోనుండి గాలి యెగురగొట్టు పొట్టు వలెను, కిటకీలోగుండ పోవు పొగవలె నుందురు.

4. మీరు ఐగుప్తు దేశములోనుండి వచ్చినది మొదలుకొని యెహోవా నగు నేనే మీ దేవుడను; నన్ను తప్ప నీవు ఏ దేవునిని ఎరుగవు, నేను తప్ప రక్షకుడును లేడు.

5. మహా యెండకు కాలిన అరణ్యములో నిన్ను స్నేహించినవాడను నేనే.

6. తరువాత వారికి మేత దొరకగా వారు తిని తృప్తిపొందిరి; తృప్తిపొంది గర్వించి నన్ను మరచిరి.

7. కాబట్టి నేను వారికి సింహమువంటివాడనైతిని; చిరుతపులి మార్గమున పొంచియున్నట్లు నేను వారిని పట్టుకొన పొంచియుందును.

8. పిల్లలు పోయిన యెలుగుబంటి యొకనిమీద పడు నట్టు నేను వారిమీద పడి వారి రొమ్మును చీల్చివేయు దును; ఆడుసింహము ఒకని మింగివేయు నట్లు వారిని మింగివేతును; దుష్టమృగములు వారిని చీల్చివేయును.

9. ఇశ్రాయేలూ, నీ సహాయకర్తనగు నాకు నీవు విరోధివై నిన్ను నీవే నిర్మూలము చేసికొనుచున్నావు.

10. నీ పట్టణ ములలో దేనియందును నీకు సహాయము చేయకుండ నీ రాజు ఏమాయెను? రాజును అధిపతులను నామీద నియమించుమని నీవు మనవి చేసికొంటివిగదా; నీ అధిపతులు ఏమైరి?

11. కాగా కోపము తెచ్చుకొని నీకు రాజును నియమించితిని; క్రోధముకలిగి అతని కొట్టివేయు చున్నాను.

12. ఎఫ్రాయిము దోషము నాయొద్ద ఉంచబడి యున్నది, అతని పాపము భద్రము చేయబడియున్నది.

13. ప్రసూతి వేదనలు కలిగినట్టుగా అతనికి వేదనపుట్టును, పిల్లపుట్టు సమయమున బయటికి రాని శిశువైనట్టుగా అతడు బుద్ధిలేనివాడై వృద్ధికి రాడు.

14. అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; మృత్యువు నుండి వారిని రక్షింతును. ఓ మరణమా, నీ విజయ మెక్కడ? ఓ మరణమా, నీ ముల్లెక్కడ? పశ్చాత్తాపము నాకు పుట్టదు.
1 కోరింథీయులకు 15:55, ప్రకటన గ్రంథం 6:8

15. నిజముగా ఎఫ్రాయిము తన సహోదరు లలో ఫలాభివృద్ధినొందును. అయితే తూర్పుగాలి వచ్చును, యెహోవా పుట్టించు గాలి అరణ్యములోనుండి లేచును; అది రాగా అతని నీటిబుగ్గలు ఎండి పోవును, అతని ఊటలు ఇంకిపోవును, అతని ధననిధులను అతనికి ప్రియమైన వస్తువు లన్నిటిని శత్రువు కొల్లపెట్టును.

16. షోమ్రోను తన దేవుని మీద తిరుగుబాటుచేసెను గనుక అది శిక్షనొందును, జనులు కత్తిపాలగుదురు, వారి పిల్లలు రాళ్లకువేసి కొట్టబడుదురు, గర్భిణిస్త్రీల కడుపులు చీల్చబడును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hosea - హోషేయ 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దేవుని అనుగ్రహాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం శిక్షకు దారి తీస్తుంది. (1-8) 
ఎఫ్రాయిమ్ దేవుని పట్ల ప్రగాఢమైన భక్తిని కొనసాగించి, అత్యంత భక్తితో ఆయనను ఆరాధించినంత కాలం, అతను ప్రజలలో ఒక ముఖ్యమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. అయితే, ఎఫ్రాయిమ్ దేవుని నుండి వైదొలిగి, విగ్రహారాధనను స్వీకరించినప్పుడు, అతని స్థాయి తగ్గిపోయింది. కొందరు ఈ విగ్రహాలకు వారి ఆరాధన, ఆప్యాయత మరియు విధేయతకు చిహ్నంగా దూడలను ముద్దాడవచ్చు, కానీ దేవుడు తన మహిమను ఇతరులతో పంచుకోడని గుర్తుంచుకోవాలి మరియు చిత్రాలను పూజించే వారు చివరికి అవమానానికి గురవుతారు. .
నిజమైన మరియు శాశ్వతమైన ఓదార్పు దేవునిలో మాత్రమే లభిస్తుంది. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఎడారి గుండా నడిపించడమే కాకుండా, సంపన్న దేశమైన కనాను స్వాధీనాన్ని కూడా వారికి ఇచ్చాడు, ప్రాపంచిక విజయం తరచుగా అహంకారం మరియు దేవుని మరచిపోవడానికి దారితీస్తుందనే హెచ్చరిక పాఠం. కాబట్టి, ప్రభువు, తన న్యాయమైన తీర్పులో, వారి అడవులలో నివసించే అత్యంత భయంకరమైన మృగాల మాదిరిగానే తీవ్రమైన పరిణామాలతో వారిని ఎదుర్కొంటాడు. అతని దయ దుర్వినియోగం అయినప్పుడు, దానికి మరింత తీవ్రమైన ప్రతిస్పందన అవసరం.

దేవుని దయ యొక్క వాగ్దానం. (9-16)
ఇజ్రాయెల్ తన తిరుగుబాటు ద్వారా నాశనాన్ని తెచ్చుకుంది, మరియు అది తనను తాను రక్షించుకునే సామర్థ్యం లేదు; దాని మోక్షం ప్రభువు నుండి మాత్రమే లభిస్తుంది. ఉద్దేశపూర్వక పాపాల ద్వారా కోల్పోయిన స్థితిలో పడిపోయిన వారందరికీ ఆధ్యాత్మిక విముక్తికి ఇది వర్తించవచ్చు. కొన్నిసార్లు, దేవుడు మన కోరికలను ఆయన ఇష్టపడనప్పుడు కూడా మంజూరు చేస్తాడు. సాధువులకు, దేవుడు ఇచ్చినా, తీసుకున్నా అది ప్రేమతో కూడిన చర్య అని వారి ఆశీర్వాదం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దుర్మార్గులకు, దేవుడు మంజూరు చేసినా లేదా నిలిపివేసినా, ఇది ఎల్లప్పుడూ కోపంతో కూడిన చర్య, వారికి ఎటువంటి సౌకర్యాన్ని అందించదు. పాపులు పశ్చాత్తాపపడి సువార్తను స్వీకరించకపోతే, వారు త్వరలోనే వేదనను అనుభవిస్తారు.
ఇజ్రాయెల్ జాతీయ వినాశనం గురించిన ప్రవచనం, వారిలో శేషాన్ని రక్షించడానికి దేవుడు దయగల మరియు శక్తివంతమైన జోక్యాన్ని కూడా ముందే సూచించింది. అయినప్పటికీ, ఇది క్రీస్తు మరణం, ఖననం మరియు పునరుత్థానం ద్వారా నిజమైన ఇజ్రాయెల్ యొక్క విముక్తి యొక్క సంగ్రహావలోకనం మాత్రమే. అతను చివరికి మరణాన్ని మరియు సమాధిని రద్దు చేస్తాడు. ప్రభువు తన ఉద్దేశ్యం మరియు వాగ్దానంలో స్థిరంగా ఉంటాడు, అయితే ఈలోగా, ఇజ్రాయెల్ దాని పాపాల కారణంగా నిర్జనమైపోతుంది. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా సత్కార్యాలను ఉత్పత్తి చేయకుండా, అన్ని ఇతర రకాల ఫలాలు ప్రపంచంలోని అనిశ్చిత సంపదల వలె శూన్యమైనవి. దేవుని ఉగ్రత ఈ కొమ్మలను ఎండిపోతుంది మరియు దాని కొమ్మలు ఎండిపోతాయి, చివరికి దేనికీ దారితీయవు. అత్యంత క్రూరమైన యుద్ధాలలో అనుభవించిన వాటి కంటే భయంకరమైన బాధలు దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసేవారికి వస్తాయి. అటువంటి బాధల నుండి మరియు వాటికి మూలకారణమైన పాపం నుండి ప్రభువు మనలను విడిపించును గాక.Shortcut Links
హోషేయ - Hosea : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |