Job - యోబు 33 | View All

1. యోబూ, దయచేసి నా వాదము నాలకించుము నా మాటలన్నియు చెవిని బెట్టుము.

2. ఇదిగో నేను మాటలాడ నారంభించితిని నా నోట నా నాలుక ఆడుచున్నది.

3. నామాటలు నా హృదయ యథార్థతను తెలుపుచున్నవినా పెదవులు జ్ఞానమును యథార్థముగా పలుకును.

4. దేవుని ఆత్మ నన్ను సృజించెను సర్వశక్తునియొక్క శ్వాసము నాకు జీవమిచ్చెను

5. నీ చేతనైనయెడల నాకుత్తరమిమ్ము నా యెదుట నీ వాదము సిద్ధపరచుకొనుము వ్యాజ్యె మాడుము.

6. దేవునియెడల నేనును నీవంటివాడను నేనును జిగటమంటితో చేయబడినవాడనే

7. నావలని భయము నిన్ను బెదరించదు నా చెయ్యి నీమీద బరువుగా నుండదు.

8. నిశ్చయముగా నీ పలుకులు నా చెవినిబడెను నీ మాటల ధ్వని నాకు వినబడెను.

9. ఏమనగానేను నేరములేని పవిత్రుడను మాలిన్యములేని పాపరహితుడను.

10. ఆయన నామీద తప్పులు పట్టించుటకు సమయము వెదకుచున్నాడు నన్ను తనకు పగవానిగా భావించుచున్నాడు.

11. ఆయన నా కాళ్లను బొండలో బిగించుచున్నాడు. నా త్రోవలన్నిటిని కనిపెట్టుచున్నాడని నీ వను చున్నావు.

12. ఈ విషయములో నీవు న్యాయము కనిపెట్టలేదు నేను నీకు ప్రత్యుత్తరము చెప్పెదను.

13. తన క్రియలలో దేనిగూర్చియు ఆయన ప్రత్యుత్తరమియ్యడు దేవుడు నరులశక్తికిమించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?

14. దేవుడు ఒక్కమారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుష్యులు అది కనిపెట్టరు

15. మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిద్ర పట్టునప్పుడు కలలో రాత్రి కలుగు స్వప్నములలో

16. నరులు గర్విష్ఠులు కాకుండ చేయునట్లు తాము తలచిన కార్యము వారు మానుకొనచేయునట్లు

17. గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునట్లు కత్తివలన నశింపకుండ వారి ప్రాణమును తప్పించునట్లు

18. ఆయన వారి చెవులను తెరవచేయును వారికొరకు ఉపదేశము సిద్ధపరచును.

19. వ్యాధిచేత మంచమెక్కుటవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొప్పులు కలుగుట వలనను వాడు శిక్షణము నొందును

20. రొట్టెయు రుచిగల ఆహారమును వానికసహ్యమగును

21. వాని శరీరమాంసము క్షీణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన యెముకలు పైకి పొడుచు కొనివచ్చును

22. వాడు సమాధికి సమీపించును వాని ప్రాణము సంహారకులయొద్దకు సమీపించును.

23. నరులకు యుక్తమైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియ జేయుటకువేలాది దూతలలో ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధ్యవర్తియై యుండినయెడల

24. దేవుడు వానియందు కరుణ జూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళ్లకుండ వానిని విడిపించును ప్రాయశ్చిత్తము నాకు దొరకెనని సెలవిచ్చును.

25. అప్పుడు వాని మాంసము బాలురమాంసముకన్న ఆరో గ్యముగా నుండును. వానికి తన చిన్ననాటిస్థితి తిరిగి కలుగును.

26. వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాక్షించును కావున వాడు ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిర్దోషత్వము ఆయన నరునికి దయచేయును.

27. అప్పుడు వాడు మనుష్యులయెదుట సంతోషించుచు ఇట్లని పలుకును యథార్థమైనదానిని వ్యత్యాసపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన ప్రతికారము నాకు చేయబడ లేదు

28. కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా ప్రాణమును ఆయన విమోచించియున్నాడు నా జీవము వెలుగును చూచుచున్నది.

29. ఆలోచించుము, నరులు సజీవులకుండు వెలుగుచేత వెలిగింపబడునట్లు

30. కూపములోనుండి వారిని మరల రప్పింపవలెనని మానవులకొరకు రెండు సారులు మూడు సారులు ఈ క్రియలన్నిటిని దేవుడు చేయువాడైయున్నాడు.

31. యోబూ, చెవిని బెట్టుము నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము నేను మాటలాడెదను.

32. చెప్పవలసిన మాట యేదైన నీకున్నయెడల నాతో ప్రత్యుత్తరము చెప్పుము మాటలాడుము, నీవు నీతిమంతుడవని స్థాపింప గోరుచున్నాను.

33. మాట యేమియు లేనియెడల నీవు నా మాట ఆలకింపుము మౌనముగా నుండుము, నేను నీకు జ్ఞానము బోధించెదను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Job - యోబు 33 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యోబుతో తర్కించుకోవడానికి ఎలీహు ముందుకొచ్చాడు. (1-7) 
తన అప్పీల్‌పై న్యాయమూర్తి తీర్పు ఇవ్వాలని జాబ్ కోరుకున్నాడు. ఎలీహు యోబును పోలిన వ్యక్తిగా, కోరుకున్న న్యాయమూర్తిగా మారాడు. ప్రజలను యథార్థంగా ఒప్పించడమే మా లక్ష్యం అయితే, అది బెదిరింపుల కంటే తార్కిక తర్కం ద్వారా చేయాలి; బలాన్ని ఉపయోగించడం కంటే నిష్పాక్షికమైన వాదనల ద్వారా.

దేవుని గురించి ఆలోచించినందుకు యోబును ఎలీహు నిందించాడు. (8-13) 
ఎలీహు యోబు దేవుని న్యాయాన్ని మరియు దయను ప్రశ్నిస్తున్నాడని నిందించాడు. దేవుని ప్రతిష్టను అగౌరవపరిచే ఏదైనా ఎదురైనప్పుడు, దానితో మన అసమ్మతిని వ్యక్తపరచాలి. యోబు దేవుడు తన తప్పులను గమనించడంలో మితిమీరిన విమర్శకుడిగా వర్ణించాడు. యోబు మాటలు తప్పుదారి పట్టించాయని ఎలిహు వాదించాడు మరియు అతను దేవుని ముందు తనను తాను తగ్గించుకుని, పశ్చాత్తాపం ద్వారా ఆ ప్రకటనలను ఉపసంహరించుకోవాలి. దేవుడు మనకు జవాబుదారీ కాదు. అపరిమితమైన జ్ఞానం, శక్తి మరియు దయ కలిగి ఉన్న దేవునితో బలహీనమైన మరియు లోపభూయిష్ట జీవులు పోరాడటం అహేతుకం. మనం అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు కూడా దేవుడు సంపూర్ణ న్యాయం, జ్ఞానం మరియు దయతో పనిచేస్తాడు.

దేవుడు మనుషులను పశ్చాత్తాపానికి పిలుస్తాడు. (14-18) 
దేవుడు మన మనస్సాక్షి, జీవిత పరిస్థితులు మరియు పరిచారకుల ద్వారా మనతో కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు; ఎలీహు ఈ అంశాలన్నింటినీ చర్చిస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో, మనకు తెలిసినంతవరకు, వ్రాతపూర్వక దైవిక ద్యోతకాలు లేవు, అయితే ఈ రోజుల్లో ఇది మన ప్రాథమిక మార్గదర్శకత్వంగా పనిచేస్తుంది. దేవుడు వారి స్వంత మనస్సాక్షి యొక్క నమ్మకాలు మరియు దిశల ద్వారా ప్రజల శ్రేయస్సును మార్గనిర్దేశం చేయాలని భావించినప్పుడు, అతను లిడియా విషయంలో వలె హృదయాలను తెరుస్తాడు మరియు విశ్వాసం కనుగొనడానికి లేదా బలవంతంగా దాని మార్గాన్ని పొందేలా చెవులు తెరుస్తాడు. ఈ ఉపదేశాల ఉద్దేశ్యం పాపం నుండి వ్యక్తులను నిరోధించడం, ముఖ్యంగా గర్వం యొక్క పాపం. పాపులు హానికరమైన ఉద్దేశాలను వెంబడించడం మరియు వారి అహంకారంలో మునిగిపోవడం వలన, వారి ఆత్మలు నాశనానికి దారితీస్తున్నాయి. వ్యక్తులను పాపం నుండి మళ్లించేది కూడా వారిని అపరాధం నుండి రక్షిస్తుంది. మేల్కొన్న మనస్సాక్షి యొక్క నిగ్రహాలచే ప్రభావితం చేయబడడం ఎంతటి ఆశీర్వాదం!

దేవుడు మంచి కోసం బాధలను పంపుతాడు. (19-28) 
యోబు తన బాధల గురించి విలపించాడు మరియు వాటి కారణంగా దేవుని కోపం తనపైకి వచ్చిందని ముగించాడు. అతని స్నేహితులు ఈ అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఆత్మ యొక్క మెరుగుదల కొరకు దేవుడు తరచుగా శారీరక బాధలను అనుమతిస్తాడని ఎలిహు వర్ణించాడు. అనారోగ్యం నుండి ప్రయోజనాలను పొందేందుకు ఈ భావన అమూల్యమైనది, ఎందుకంటే అనారోగ్యం ద్వారా దేవుడు మానవాళితో సంభాషిస్తాడు. శారీరక నొప్పి పాపం యొక్క పరిణామం అయితే, దైవిక దయ శారీరక బాధలను ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి ఉత్ప్రేరకంగా మార్చగలదు. బాధలు తమ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చిన తర్వాత, అవి ఉపశమనం పొందుతాయి. విముక్తి లేదా శాంతింపజేయడం కనుగొనబడింది. ఎలిహు యేసుక్రీస్తును మెసెంజర్ మరియు విమోచకునిగా సూచిస్తాడు, యోబు యొక్క వర్ణనను ప్రతిధ్వనిస్తూ, క్రీస్తు రెండు పాత్రలను-ప్రదాత మరియు ధర, ప్రధాన పూజారి మరియు త్యాగం చేస్తాడు.
ఆత్మల విలువ చాలా అపారమైనది, దేవుని రక్తపు కుమారుడే వాటిని విమోచించలేడు. పాపం యొక్క గురుత్వాకర్షణ ఎంత ఉందో, దాని ప్రాయశ్చిత్తానికి ఈ అత్యున్నత త్యాగం మాత్రమే సరిపోతుంది. దేవుని కుమారుడు అనేకులకు విమోచన క్రయధనంగా తన జీవితాన్ని ఇచ్చాడు, ఇది అసాధారణమైన ఖర్చును సూచిస్తుంది. ఒక అద్భుతమైన పరివర్తన అనుసరిస్తుంది. అనారోగ్యం నుండి కోలుకోవడం అనేది నిజంగా దయ, ముఖ్యంగా పాప క్షమాపణ నుండి వచ్చినప్పుడు. నిజముగా పశ్చాత్తాపపడేవారు దేవుని దృష్టిలో దయను పొందుతారు. చీకటి పనులు ఎటువంటి ఉత్పాదక ఫలితాలను ఇవ్వవు; పాపం యొక్క లాభాలు సంభవించిన నష్టాలతో పోలిస్తే పాలిపోతాయి. కాబట్టి, 1 యోహాను 1:9 సూచించినట్లుగా, వినయపూర్వకంగా మరియు పశ్చాత్తాపంతో కూడిన హృదయంతో మన పాపాలను దేవునికి ఒప్పుకోవాలి. ఈ ఒప్పుకోలు పాపం యొక్క ఉనికిని గుర్తించాలి, సమర్థన లేదా సాకు నుండి దూరంగా ఉండాలి. ఇది పాపంలోని తప్పును కూడా గుర్తించాలి, "నేను సరైనదాన్ని వక్రీకరించాను" అని ఒప్పుకోవాలి. ఇంకా, అది పాపంలో అంతర్లీనంగా ఉన్న మూర్ఖత్వాన్ని అంగీకరించాలి, "నేను చాలా తెలివితక్కువవాడిని మరియు మూర్ఖుడిని" అని అంగీకరించాలి. అటువంటి ఒప్పుకోలు చేయడానికి బలవంతపు సమర్థన లేదా?

ఎలీహు యోబు దృష్టిని వేడుకున్నాడు. (29-33)
మానవాళి కోసం దేవుని అద్భుతమైన మరియు దయగల ఉద్దేశం వారిని శాశ్వతమైన దుఃఖం నుండి రక్షించడం మరియు శాశ్వతమైన ఆనందం వైపు వారిని నడిపించడం అని ఎలిహు ప్రదర్శించాడు. మనల్ని దారి తప్పిపోకుండా నిరోధించే పద్ధతులు ఎలా ఉన్నా, అవి బాధను మరియు బాధను కలిగించినప్పటికీ, చివరికి వాటి కోసం ప్రభువును స్తుతిస్తాము. శాశ్వతమైన శాపాన్ని ఎదుర్కొనే వారికి సరైన సాకు లేదు, ఎందుకంటే వారు స్వస్థత పొందే అవకాశాన్ని తిరస్కరించారు.Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |