Ephesians - ఎఫెసీయులకు 2 | View All

1. మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచ్చినవారై యుండగా, ఆయన మిమ్మును క్రీస్తుతో కూడ బ్రదికించెను.

2. మీరు వాటిని చేయుచు, వాయు మండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా అవిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి, యీ ప్రపంచ ధర్మముచొప్పున మునుపు నడుచుకొంటిరి.

3. వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరముయొక్కయు మనస్సుయొక్కయు కోరికలను నెరవేర్చుకొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు ప్రవర్తించుచు, కడమ వారివలెనే స్వభావసిద్ధముగా దైవోగ్రతకు పాత్రులమై యుంటిమి.

4. అయినను దేవుడు కరుణాసంపన్నుడై యుండి, మనము మన అపరాధములచేత చచ్చినవారమై యుండినప్పుడు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా ప్రేమచేత మనలను క్రీస్తుతోకూడ బ్రదికించెను.

5. కృపచేత మీరు రక్షింపబడియున్నారు.

6. క్రీస్తుయేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారముద్వారా అత్యధికమైన తన కృపా మహదైశ్వర్యమును రాబోవు యుగములలో కనుపరచునిమిత్తము,

7. క్రీస్తుయేసునందు మనలను ఆయనతోకూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతోకూడ కూర్చుండబెట్టెను.

8. మీరు విశ్వాసముద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడియున్నారు; ఇది మీవలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే.

9. అది క్రియలవలన కలిగినదికాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలులేదు.

10. మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరచిన సత్‌క్రియలు చేయుటకై, మనము క్రీస్తుయేసునందు సృష్ఠింపబడినవారమై ఆయన చేసిన పనియైయున్నాము.

11. కాబట్టి మునుపు శరీరవిషయములో అన్యజనులైయుండి, శరీరమందు చేతితో చేయబడిన సున్నతి గలవారు అనబడిన వారిచేత సున్నతిలేనివారనబడిన మీరు

12. ఆ కాలమందు ఇశ్రాయేలుతో సహపౌరులుకాక, పరదేశులును, వాగ్దాన నిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణలేనివారును, లోక మందు దేవుడులేనివారునైయుండి, క్రీస్తుకు దూరస్థులై యుంటిరని మీరు జ్ఞాపకము చేసికొనుడి.

13. అయినను మునుపు దూరస్థులైన మీరు ఇప్పుడు క్రీస్తుయేసునందు క్రీస్తు రక్తమువలన సమీపస్థులై యున్నారు.
యెషయా 52:7, యెషయా 57:19

14. ఆయన మన సమాధానమైయుండి మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును, అనగా విధిరూపకమైన ఆజ్ఞలుగల ధర్మశాస్త్ర మును తన శరీరమందు కొట్టివేయుటచేత మధ్యగోడను పడగొట్టి, మన ఉభయులను ఏకముచేసెను.
యెషయా 9:6

15. ఇట్లు సంధిచేయుచు, ఈ యిద్దరిని తనయందు ఒక్క నూతన పురుషునిగా సృష్టించి,
దానియేలు 12:3

16. తన సిలువవలన ఆ ద్వేషమును సంహరించి, దాని ద్వారా వీరిద్దరిని ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు సమాధానకారకుడై యున్నాడు.

17. మరియు ఆయన వచ్చి దూరస్థులైన మీకును సమీపస్థులైన వారికిని సమాధాన సువార్తను ప్రకటించెను.
జెకర్యా 9:10, యెషయా 57:19

18. ఆయన ద్వారానే మనము ఉభయులము ఒక్క ఆత్మయందు తండ్రిసన్నిధికి చేరగలిగియున్నాము.

19. కాబట్టి మీరికమీదట పరజనులును పరదేశులునై యుండక, పరిశుద్ధులతో ఏక పట్టణస్థులును దేవుని యింటివారునై యున్నారు.

20. క్రీస్తుయేసే ముఖ్యమైన మూలరాయియై యుండగా అపొస్తలులును ప్రవక్తలును వేసిన పునాదిమీద మీరు కట్టబడియున్నారు.
యెషయా 28:16

21. ప్రతి కట్టడమును ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి, ప్రభువునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయ మగుటకు వృద్ధిపొందుచున్నది.

22. ఆయనలో మీరు కూడ ఆత్మమూలముగా దేవునికి నివాసస్థలమై యుండుటకు కట్టబడుచున్నారు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Ephesians - ఎఫెసీయులకు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మనుష్యుల పట్ల దేవుని దయ యొక్క ఐశ్వర్యం, వారి దయనీయ స్థితి నుండి ప్రకృతి ద్వారా చూపబడింది మరియు దైవిక దయ వారిలో సంతోషకరమైన మార్పు. (1-10) 
పాపం ఆత్మ యొక్క మరణాన్ని సూచిస్తుంది. అతిక్రమణల కారణంగా ఆధ్యాత్మికంగా నిర్జీవంగా ఉన్న వ్యక్తికి దైవిక ఆనందాల పట్ల ఎలాంటి మొగ్గు ఉండదు. నిర్జీవమైన శరీరాన్ని గమనించినప్పుడు, భయం యొక్క లోతైన భావం పుడుతుంది. ఎప్పటికీ చనిపోని ఆత్మ వెళ్లిపోయింది, ఒక వ్యక్తి యొక్క శిధిలాలను మాత్రమే వదిలివేసింది. అయినప్పటికీ, మనం విషయాలను ఖచ్చితంగా గ్రహించినట్లయితే, మరణించిన ఆత్మ, పడిపోయిన, కోల్పోయిన ఆత్మ అనే భావన మరింత గొప్ప ప్రభావాన్ని రేకెత్తిస్తుంది. పాపం యొక్క స్థితి ఈ ప్రపంచానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. దుష్టులు తమను తాము సాతానుకు బానిసలుగా కనుగొంటారు, భక్తిహీనులలో ఉన్న అహంకార మరియు శరీరానికి సంబంధించిన ప్రవృత్తిని ప్రేరేపిస్తారు. సాతాను వ్యక్తుల హృదయాలను పరిపాలిస్తాడు. గ్రంథం ప్రకారం, ప్రజలు ఇంద్రియ లేదా ఆధ్యాత్మిక దుష్టత్వం వైపు ఎక్కువ మొగ్గు చూపినప్పటికీ, అవిధేయత యొక్క సహజ పిల్లలుగా, వ్యక్తులందరూ కూడా స్వభావంతో కోపానికి గురవుతారని స్పష్టమవుతుంది.
కాబట్టి, పాపులు తమను ఉగ్ర పిల్లల నుండి దేవుని పిల్లలుగా మరియు మహిమకు వారసులుగా మార్చే కృపను తీవ్రంగా వెదకడానికి ప్రతి కారణం ఉంది. దేవుడు తన జీవుల పట్ల చూపే శాశ్వతమైన ప్రేమ లేదా దయాదాక్షిణ్యాల నుండి ఆయన దయలు మనకు ప్రవహిస్తాయి. ఈ దైవిక ప్రేమ విశాలమైనది, ఆయన దయ పుష్కలంగా ఉంది. మార్చబడిన ప్రతి పాపి పాపం మరియు కోపం నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తిగా రక్షింపబడతాడు. రక్షణ కృప అనేది దేవుని యొక్క ఉచిత, అనర్హమైన దయ మరియు అనుగ్రహం, ఇది చట్టానికి కట్టుబడి ఉండటం ద్వారా కాదు, క్రీస్తు యేసుపై విశ్వాసం ద్వారా సాధించబడుతుంది.
ఆత్మలోని దయ లోపల కొత్త జీవితానికి సమానం. పునరుత్పత్తి చేయబడిన పాపి సజీవ ఆత్మగా మారతాడు, పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడుపుతాడు, దేవుని నుండి జన్మించాడు. అటువంటి వ్యక్తి క్షమాపణ మరియు దయను సమర్థించడం ద్వారా పాపపు అపరాధం నుండి విముక్తి పొందాడు. పాపులు దుమ్ములో కొట్టుమిట్టాడుతుండగా, పవిత్రమైన ఆత్మలు స్వర్గపు ప్రదేశాలలో కూర్చొని, క్రీస్తు దయతో ఈ ప్రపంచం కంటే ఉన్నతంగా ఉంటాయి.
గతంలో పాపులను మార్చడంలో మరియు రక్షించడంలో దేవుని మంచితనం భవిష్యత్తులో అతని దయ మరియు దయపై ఆశలు పెట్టుకోవడానికి ఇతరులకు ప్రోత్సాహకరంగా పనిచేస్తుంది. మన విశ్వాసం, మార్పిడి మరియు శాశ్వతమైన మోక్షం మన స్వంత ప్రయత్నాల ఫలితం కాదు, ప్రగల్భాలు పలికేందుకు ఎటువంటి ఆధారాన్ని తొలగిస్తాయి. ప్రతిదీ దేవుని నుండి ఉచిత బహుమతి, అతని శక్తి ద్వారా వేగవంతం చేయబడిన ఫలితం. ఆయన మనలను సిద్ధపరచిన అతని ఉద్దేశ్యం, ఆయన చిత్తం గురించిన జ్ఞానాన్ని మరియు పరిశుద్ధాత్మ మనలో మార్పును ప్రభావవంతంగా ఆశీర్వదించడంతో కూడుకున్నది, తద్వారా మనం మన సద్గుణ ప్రవర్తన మరియు పవిత్రతలో పట్టుదల ద్వారా దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తాము.
స్క్రిప్చర్ ఆధారంగా ఈ సిద్ధాంతాన్ని వక్రీకరించే లేదా విమర్శించే వారికి అలా చేయడానికి సరైన ఆధారాలు లేవు మరియు ఎటువంటి కారణం లేదు.

ఎఫెసియన్లు తమ అన్యమత స్థితిని ప్రతిబింబించమని పిలుపునిచ్చారు. (11-13) 
క్రైస్తవుని యొక్క అన్ని అంచనాలకు మూలస్తంభం క్రీస్తు మరియు అతని ఒడంబడికలో ఉంది. ఇక్కడ అందించిన వర్ణన నిస్సత్తువగా మరియు బాధ కలిగించేదిగా ఉంది, ఈ ప్రశ్నను లేవనెత్తుతుంది: అటువంటి విధి నుండి తమను ఎవరు తప్పించుకోగలరు? క్రీస్తు నామంలో బాప్తిస్మం తీసుకున్న అనేకమందికి ఈ వర్ణన నిజం కావడం విచారకరం. దేవుని సంఘం నుండి శాశ్వతంగా వేరు చేయబడిన, క్రీస్తు శరీరం నుండి వేరు చేయబడిన, వాగ్దానాల ఒడంబడిక నుండి విడదీయబడిన, నిరీక్షణ లేని మరియు రక్షకుని, ప్రతీకారం తీర్చుకునే దేవుడు తప్ప మరే దేవుడు లేని వ్యక్తి యొక్క దుస్థితి గురించి ఆలోచించడం ఒక చిలిపిగా ఉంటుంది. క్రీస్తులో భాగస్వామ్యం లేదనే ఆలోచన ఏ నిజమైన క్రైస్తవుని హృదయంలోనైనా భయానకతను రేకెత్తిస్తుంది. దుష్టులకు మోక్షం దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు తన ప్రజలకు సిద్ధంగా ఉన్న సహాయంగా నిలుస్తాడు, ఇది క్రీస్తు బాధలు మరియు మరణం ద్వారా సాధ్యమైంది.

మరియు సువార్త యొక్క అధికారాలు మరియు ఆశీర్వాదాలు. (14-22)
14-18
యేసుక్రీస్తు తనను తాను సమర్పించుకోవడం ద్వారా శాంతిని స్థాపించాడు. ప్రతి అంశంలో, క్రీస్తు శాంతి యొక్క స్వరూపులుగా పనిచేశాడు, దేవునితో సయోధ్యకు మూలంగా, కేంద్ర బిందువుగా మరియు సారాంశంగా పనిచేశాడు. యూదులు మరియు అన్యులను ఒకే చర్చిలో విశ్వాసులను ఏకం చేయడంలో అతను కీలక పాత్ర పోషించాడు. క్రీస్తు వ్యక్తిత్వం, త్యాగం చేసే చర్య మరియు మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా, పాపులు దేవుణ్ణి తండ్రిగా సంప్రదించే ప్రత్యేకతను కనుగొంటారు. వారు ఆయన సన్నిధిలోకి స్వాగతించబడ్డారు, మరియు, పరిశుద్ధాత్మచే మార్గనిర్దేశం చేయబడి, తండ్రి మరియు కుమారునితో ఐక్యంగా ఆరాధన మరియు సేవలో పాల్గొంటారు. మనము దేవునికి చేరువ కావడానికి క్రీస్తు అనుమతిని పొందాడు, అయితే ఆత్మ కోరికను, సామర్ధ్యాన్ని మరియు దేవుణ్ణి ఆహ్లాదకరమైన రీతిలో సేవించాలనే దయను కలుగజేస్తుంది.

19-22
చర్చి ఒక నగరంతో పోల్చబడింది, మరియు మార్చబడిన ప్రతి పాపి దానిలో స్వేచ్ఛను పొందుతాడు. ఇది ఒక ఇల్లుతో కూడా పోల్చబడుతుంది, అక్కడ మతం మార్చబడిన ప్రతి పాపి కుటుంబంలో ఒక భాగం అవుతాడు-దేవుని ఇంటిలో సేవకుడు మరియు బిడ్డ ఇద్దరూ. అదనంగా, చర్చి ఒక భవనంగా చిత్రీకరించబడింది, ఇది పాత నిబంధన యొక్క ప్రవక్తలు మరియు క్రొత్త అపొస్తలులచే తెలియజేయబడిన క్రీస్తు బోధనలపై స్థాపించబడింది.
ప్రస్తుతం, దేవుడు విశ్వాసులందరిలో నివసిస్తున్నాడు, ఆశీర్వదించబడిన ఆత్మ యొక్క పని ద్వారా వారిని దేవుని ఆలయాలుగా చేస్తాడు. క్రీస్తు బోధల సూత్రాలకు అనుగుణంగా మన ఆశలు ఆయనలో ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించడం చాలా అవసరం. ఆయన ద్వారా మనల్ని మనం దేవునికి పవిత్ర దేవాలయాలుగా సమర్పించుకున్నామా? మనం, ఆత్మ ద్వారా, దేవుని నివాస స్థలాలుగా, ఆధ్యాత్మిక మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉండి, ఆత్మ ఫలాలను పొందుతున్నామా?
పవిత్ర ఆదరణకర్తను దుఃఖించకుండా జాగ్రత్తపడదాం. బదులుగా, ఆయన దయతో కూడిన ఉనికి మరియు ఆయన మన హృదయాలపై కలిగించే ప్రభావం కోసం మనం ఆరాటపడదాం. దేవుని మహిమ కొరకు మనకు అప్పగించబడిన బాధ్యతలను నెరవేర్చుటకు మనము మనస్ఫూర్తిగా కృషి చేద్దాము.Shortcut Links
ఎఫెసీయులకు - Ephesians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |