Ephesians - ఎఫెసీయులకు 6 | View All

1. పిల్లలారా, ప్రభువునందు మీ తలిదండ్రులకు విధేయులైయుండుడి; ఇది ధర్మమే.

2. నీకు మేలు కలుగునట్లు నీ తండ్రిని తల్లిని సన్మానింపుము,
నిర్గమకాండము 20:12, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:16, ద్వితీయోపదేశకాండము 15:16

3. అప్పుడు నీవు భూమిమీద దీర్ఘాయుష్మంతుడ వగుదువు, ఇది వాగ్దానముతో కూడిన ఆజ్ఞలలో మొదటిది.
నిర్గమకాండము 20:12, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:16, ద్వితీయోపదేశకాండము 15:16

4. తండ్రులారా, మీ పిల్లలకు కోపము రేపక ప్రభువు యొక్క శిక్షలోను బోధలోను వారిని పెంచుడి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 6:7, ద్వితీయోపదేశకాండము 6:20-25, కీర్తనల గ్రంథము 78:4, సామెతలు 2:2, సామెతలు 3:11-12, సామెతలు 19:18, సామెతలు 22:6

5. దాసులారా, యథార్థమైన హృదయముగలవారై భయముతోను వణకుతోను క్రీస్తునకువలె, శరీర విషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి.

6. మను ష్యులను సంతోషపెట్టువారు చేయు నట్లు, కంటికి కనబడుటకే కాక, క్రీస్తు దాసులమని యెరిగి, దేవుని చిత్తమును మనఃపూర్వకముగా జరి గించుచు,

7. మనుష్యులకు చేసినట్టుకాక ప్రభువునకు చేసినట్టే యిష్టపూర్వకముగా సేవచేయుడి.

8. దాసుడైనను స్వతంత్రుడైనను మీలో ప్రతివాడును ఏ సత్కార్యముచేయునో దాని ఫలము ప్రభువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు.

9. యజమాను లారా, మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు పరలోక మందున్నాడనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, ఆ ప్రకారమే వారియెడల ప్రవర్తించుడి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 10:17, 2 దినవృత్తాంతములు 19:7

10. తుదకు ప్రభువుయొక్క మహాశక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి.

11. మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.

12. ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని ప్రధానులతోను, అధికారులతోను, ప్రస్తుత అంధకారసంబంధులగు లోక నాథులతోను, ఆకాశమండలమందున్న దురాత్మల సమూహములతోను పోరాడుచున్నాము.

13. అందుచేతను మీరు ఆపద్దినమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమస్తము నెరవేర్చినవారై నిలువ బడుటకును శక్తిమంతులగునట్లు, దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి

14. ఏలా గనగా మీ నడుమునకు సత్యమను దట్టి కట్టుకొని నీతియను మైమరువు తొడుగుకొని
యెషయా 11:5, యెషయా 59:17

15. పాదములకు సమాధాన సువార్తవలననైన సిద్ధమనస్సను జోడుతొడుగుకొని నిలువ బడుడి.
యెషయా 49:3-9, యెషయా 52:7, నహూము 1:15

16. ఇవన్నియుగాక విశ్వాసమను డాలు పట్టు కొనుడి; దానితో మీరు దుష్టుని అగ్నిబాణములన్నిటిని ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదురు.

17. మరియు రక్షణయను శిరస్త్రాణమును, దేవుని వాక్యమను ఆత్మఖడ్గమును ధరించు కొనుడి.
యెషయా 11:4, యెషయా 49:2, యెషయా 51:16, యెషయా 59:17, హోషేయ 6:5

18. ఆత్మవలన ప్రతి సమయమునందును ప్రతి విధమైన ప్రార్థనను విజ్ఞాపనను చేయుచు, ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తమును పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపనచేయుచు మెలకువగా ఉండుడి.

19. మరియు నేను దేనినిమిత్తము రాయబారినై సంకెళ్లలో ఉన్నానో, ఆ సువార్త మర్మమును ధైర్యముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరుతెరచునప్పుడు

20. దానినిగూర్చి నేను మాట లాడవలసినట్టుగా ధైర్యముతో మాటలాడుటకై వాక్చక్తి నాకు అనుగ్రహింపబడునట్లు నా నిమిత్తమును పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపనచేయుచు మెలకువగా ఉండుడి.

21. మీరును నా క్షేమసమాచారమంతయు తెలిసికొనుటకు ప్రియసహోదరుడును ప్రభువునందు నమ్మకమైన పరిచారకుడునైన తుకికు నా సంగతులన్నియు మీకు తెలియ జేయును.

22. మీరు మా సమాచారము తెలిసికొనుటకును అతడు మీ హృదయములను ఓదార్చుటకును అతనిని మీయొద్దకు పంపితిని.

23. తండ్రియైన దేవునినుండియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండియు సమాధానమును విశ్వాసముతోకూడిన ప్రేమయును సహోదరులకు కలుగును గాక.

24. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమించు వారికందరికిని కృప కలుగును గాక.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Ephesians - ఎఫెసీయులకు 6 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పిల్లలు మరియు తల్లిదండ్రుల విధులు. (1-4) 
పిల్లల ప్రాథమిక బాధ్యత వారి తల్లిదండ్రులకు కట్టుబడి ఉండటం. ఈ విధేయత అంతర్గత గౌరవం మరియు బాహ్య చర్యలు రెండింటినీ కలిగి ఉండాలి మరియు చరిత్ర అంతటా, వారి తల్లిదండ్రులకు విధేయత చూపడంలో ప్రసిద్ధి చెందిన వారు తరచుగా శ్రేయస్సును అనుభవించారు. తల్లిదండ్రుల విధి విషయానికొస్తే, అసహనానికి దూరంగా ఉండాలి మరియు కారణం లేకుండా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోకూడదు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల తీర్పుకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరియు వారి తార్కిక సామర్థ్యాలను నిమగ్నం చేస్తూ వివేకం మరియు వివేకంతో విషయాలను నిర్వహించాలి. పిల్లలను సరిగ్గా పెంచాలి, తగిన మరియు దయతో కూడిన దిద్దుబాటును పొందుపరచాలి మరియు దేవుడు ఆశించే విధులను గురించిన జ్ఞానంతో నింపాలి.
విచారకరంగా, సువార్తను ప్రకటించేవారిలో కూడా ఈ విధి తరచుగా విస్మరించబడుతుంది. కొంతమంది వ్యక్తులు తమ పిల్లలను మతం నుండి దూరం చేస్తారు, అయితే ఇది పిల్లలలో అవిధేయతను క్షమించదు, అయినప్పటికీ ఇది విషాదకరంగా దీనికి దోహదం చేస్తుంది. దేవుడు మాత్రమే హృదయాలను మార్చగలడు, అతను తల్లిదండ్రులు సెట్ చేసిన మంచి పాఠాలు మరియు ఉదాహరణలను ఆశీర్వదిస్తాడు మరియు వారి ప్రార్థనలకు ప్రతిస్పందిస్తాడు. అయితే, వారి ఆత్మ క్షేమం కంటే తమ పిల్లల సంపద మరియు విజయాలకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వారు దేవుని అనుగ్రహాన్ని ఊహించకూడదు.

సేవకులు మరియు యజమానులు. (5-9) 
సేవకుల బాధ్యతను ఒకే భావనలో చేర్చవచ్చు: విధేయత. గతంలో, సేవకులు తరచుగా బానిసలుగా ఉండేవారు, మరియు అపొస్తలులు సేవకులు మరియు యజమానులు ఇద్దరికీ వారి సంబంధిత విధులను సూచించే పనిలో ఉన్నారు. ఈ విధులను నెరవేర్చడం ద్వారా, దాస్యం యొక్క ప్రతికూల అంశాలు తగ్గిపోతాయి, చివరికి క్రైస్తవ మతం ప్రభావం ద్వారా బానిసత్వాన్ని నిర్మూలించడానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. సేవకులు తమపై అధికారంలో ఉన్నవారికి గౌరవం చూపించాలని నిర్దేశించబడ్డారు, మొహమాటం లేకుండా నమ్మకంగా సేవ చేయడం ద్వారా నిజాయితీని ప్రదర్శిస్తారు. వారు తమ యజమానులకు శ్రద్ధగా సేవ చేయాలని భావిస్తున్నారు, గమనించినప్పుడు మాత్రమే కాకుండా స్థిరంగా, పర్యవేక్షణ లేనప్పుడు కూడా.
ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పట్ల దృఢమైన భక్తి ప్రతి పాత్రలో విశ్వాసం మరియు నిజాయితీకి పునాదిగా పనిచేస్తుంది. ఈ నిబద్ధత భిక్షాటన లేదా బలవంతంగా ఉండకూడదు కానీ మాస్టర్స్ మరియు వారి ఆందోళనల పట్ల నిజమైన ప్రేమతో పాతుకుపోయింది. అటువంటి విధానం సేవకులకు సేవను సునాయాసంగా చేస్తుంది, యజమానులకు సంతోషాన్నిస్తుంది మరియు ప్రభువైన క్రీస్తుకు ఆమోదయోగ్యమైనది. కర్తవ్య భావం మరియు దేవుడిని మహిమపరచాలనే ఉద్దేశ్యంతో చేపట్టినప్పుడు అత్యంత వినయపూర్వకమైన పనులు కూడా ఆయనచే ప్రతిఫలం పొందుతాయి.
మాస్టర్స్ యొక్క బాధ్యతలు ఈ సూత్రాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. సేవకులకు ప్రతిఫలంగా వారు ఆశించిన విధంగా న్యాయమైన ప్రవర్తనను ప్రదర్శిస్తూ, అదే పద్ధతిలో పరస్పరం వ్యవహరించాలని వారు కోరారు. యజమానులు తమ సేవకుల పట్ల సద్భావనను మరియు నిజమైన శ్రద్ధను ప్రదర్శించాలి, దేవుని ఆమోదం పొందాలని కోరుకుంటారు. క్రీస్తు యేసు సందర్భంలో యజమానులు మరియు సేవకులు తోటి సేవకులుగా పరిగణించబడుతున్నందున నిరంకుశత్వం మరియు అతిగా ప్రవర్తించే ప్రవర్తన నిరుత్సాహపరచబడుతుంది. దేవుని పట్ల వారి బాధ్యతలు మరియు వారు ఎదుర్కొనే రాబోయే జవాబుదారీతనం గురించి ఆలోచిస్తే, యజమానులు మరియు సేవకులు ఇద్దరూ ఒకరికొకరు తమ విధులను నెరవేర్చడంలో మరింత మనస్సాక్షిగా మారవచ్చు. ఇది క్రమంగా, మరింత క్రమబద్ధమైన మరియు సంతృప్తికరమైన కుటుంబాలకు దోహదం చేస్తుంది.

క్రైస్తవులందరూ తమ ఆత్మల శత్రువులకు వ్యతిరేకంగా ఆధ్యాత్మిక కవచాన్ని ధరించాలి. (10-18) 
ఆధ్యాత్మిక సంఘర్షణలు మరియు కష్టాల నేపథ్యంలో ఆధ్యాత్మిక దృఢత్వం మరియు ధైర్యం అవసరం. నిజమైన కృపను ప్రదర్శించాలని కోరుకునే వారు దయ యొక్క అన్ని అంశాలను అనుసరించాలి మరియు అతను అందించే దేవుని పూర్తి కవచాన్ని ధరించాలి. ఈ క్రైస్తవ కవచం మన ఆధ్యాత్మిక యుద్ధం పూర్తయ్యే వరకు మరియు మన ప్రయాణం ముగిసే వరకు దానిని తీసివేయకుండా నిరంతరం ధరించడానికి ఉద్దేశించబడింది. మన విరోధులు కేవలం మానవులు లేదా మన స్వంత పాపపు స్వభావం కాదు; అస్థిరమైన ఆత్మలను లెక్కలేనన్ని మార్గాల్లో మోసగించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన శత్రువుతో మనం పోరాడతాము. దెయ్యం మన ఆత్మల అంతర్భాగంపై దాడి చేస్తుంది, మన హృదయాల్లోని దైవిక ప్రతిమను నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. దేవుని దయతో, సాతానుకు లొంగిపోకూడదని మనం నిర్ణయించుకోవాలి; అతనిని ప్రతిఘటించడం వలన అతను వెనక్కి తగ్గుతాడు, కానీ భూమిని అందించడం అతని స్థావరాన్ని బలపరుస్తుంది.
భీకర దాడులను ఎదుర్కొనే భారీ సాయుధ సైనికులు ధరించే కవచం యొక్క వివిధ భాగాలు ఇక్కడ వివరించబడ్డాయి. క్రైస్తవ యుద్ధంలో వెనుకకు తిరగడం యొక్క అననుకూలతను నొక్కిచెప్పడం, వెనుకకు రక్షణ ఉండటం గమనార్హం. సత్యం, లేదా నిష్కపటత్వం, మతంలో చిత్తశుద్ధి యొక్క అనివార్యతను నొక్కిచెబుతూ, అన్ని ఇతర కవచాలను భద్రపరిచే పునాది కట్టు వలె పనిచేస్తుంది. క్రీస్తు యొక్క నీతి, ఆరోపించబడిన మరియు అమర్చబడిన రెండూ, దైవిక కోపానికి వ్యతిరేకంగా రక్షించే మరియు సాతాను దాడులకు వ్యతిరేకంగా హృదయాన్ని బలపరిచే రొమ్ము కవచం వలె పనిచేస్తుంది. రిజల్యూషన్‌ను గ్రేవ్స్‌తో పోల్చారు, కాళ్లను రక్షించడం మరియు విశ్వాసులు సవాళ్లతో కూడిన మార్గాల్లో స్థిరంగా నిలబడేందుకు లేదా ముందుకు సాగేలా చేయడం. సువార్త యొక్క స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా పరీక్షల మధ్య విధేయత కోసం ప్రేరణను అందిస్తూ, శాంతి సువార్త తయారీతో పాదాలు వేయాలి.
టెంప్టేషన్ క్షణాలలో, విశ్వాసం ఒక ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది, ఇది కనిపించని వస్తువులపై ఆధారపడే కవచంగా పనిచేస్తుంది, క్రీస్తును మరియు విమోచన ప్రయోజనాలను పొందుతుంది మరియు డెవిల్ దాడులకు వ్యతిరేకంగా రక్షించబడుతుంది. సాతాను అపవిత్రత నుండి ఆత్మను శుద్ధి చేసే ఒక మంచి నిరీక్షణను మరియు విజయం గురించి లేఖనాధారమైన నిరీక్షణను పురికొల్పుతూ మోక్షం హెల్మెట్‌గా పనిచేస్తుంది. అపొస్తలుడు దాడికి ఒకే ఆయుధాన్ని సిఫార్సు చేస్తాడు - ఆత్మ యొక్క ఖడ్గం, దేవుని వాక్యం, ఇది చెడు కోరికలను అణచివేస్తుంది, దైవదూషణ ఆలోచనలను అణచివేస్తుంది మరియు అవిశ్వాసం మరియు లోపానికి సమాధానం ఇస్తుంది.
క్రైస్తవ కవచం యొక్క అన్ని ఇతర అంశాలకు ప్రార్థన బంధన శక్తిగా పనిచేస్తుంది. మతం మరియు ప్రాపంచిక స్టేషన్లలో వివిధ విధులు ఉన్నప్పటికీ, ప్రార్థన యొక్క సాధారణ సమయాలను నిర్వహించడం చాలా కీలకం. సెట్ మరియు అధికారిక ప్రార్థన తగినది కానప్పటికీ, క్లుప్తమైన భక్తి ప్రార్ధనలు ఎల్లప్పుడూ సరైనవి. పవిత్రమైన ఆలోచనలు మన దైనందిన జీవితాల్లో వ్యాపించి ఉండాలి, ప్రార్థనలో కూడా నిలకడగా ఉండే ఫలించని హృదయం నుండి కాపాడుకోవాలి. ప్రార్థన అన్ని రూపాలను కలిగి ఉండాలి - పబ్లిక్, ప్రైవేట్, రహస్యం, సామాజిక, ఏకాంత, గంభీరమైన మరియు ఆకస్మికమైన - పాపం ఒప్పుకోవడం, దయ కోసం పిటిషన్ మరియు స్వీకరించిన సహాయాలకు కృతజ్ఞతలు. ఇది పరిశుద్ధాత్మ కృపతో, ఆయన మార్గదర్శకత్వంపై ఆధారపడి చేయాలి. నిరుత్సాహం ఉన్నప్పటికీ నిర్దిష్ట అభ్యర్థనలలో పట్టుదల అవసరం. మన శత్రువులు బలీయమైనవారని గుర్తిస్తూ, సాధువులందరికీ మధ్యవర్తిత్వం వహించడానికి వ్యక్తిగత ఆందోళనలకు మించి ప్రార్థనలు విస్తరించాలి, అయితే మన సర్వశక్తిమంతుడైన విమోచకుని శక్తిలో మనం అధిగమించగలము. కాబట్టి, దేవుడు పిలిచినప్పుడు సమాధానమివ్వడంలో మనం ఎంత తరచుగా విస్మరించాము మరియు సహనంతో ప్రార్థనలో పట్టుదలతో ఉండాలనే విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని, మనల్ని మనం కదిలించుకోవాలని కోరారు.

అపొస్తలుడు వారి ప్రార్థనలను కోరుకుంటాడు మరియు అతని అపోస్టోలిక్ ఆశీర్వాదంతో ముగుస్తుంది. (19-24)
దైవిక ద్యోతకం ద్వారా ఆవిష్కరించబడే వరకు సువార్త యొక్క ద్యోతకం ప్రారంభంలో రహస్యంగా కప్పబడి ఉంది మరియు దానిని ప్రకటించడం క్రీస్తు పరిచారకుల బాధ్యత. అత్యంత నైపుణ్యం మరియు విశిష్ట పరిచారకులకు కూడా విశ్వాసుల ప్రార్థనలు అవసరం, ముఖ్యంగా వారి సేవలో గణనీయమైన కష్టాలు మరియు ప్రమాదాలను ఎదుర్కొనే వారు. ప్రేమ మరియు విశ్వాసంతో కూడిన సోదరులకు శాంతి విస్తరించండి. ఈ సందర్భంలో, శాంతి అనేది దేవునితో సయోధ్య మరియు మనస్సాక్షి యొక్క ప్రశాంతత, అలాగే విశ్వాసుల మధ్య సామరస్యం వంటి వివిధ రూపాలను కలిగి ఉంటుంది. విశ్వాసం, ప్రేమ మరియు ప్రతి ఇతర ధర్మాన్ని ఉత్పత్తి చేసే ఆత్మ యొక్క దయ కూడా కోరబడుతుంది. ఈ లక్షణాలు ఇప్పటికే వ్యక్తీకరించడం ప్రారంభించిన వారి కోసం స్పీకర్ ఈ కోరికలను వ్యక్తపరుస్తాడు.
ఇంకా, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుని నుండి పరిశుద్ధులకు అన్ని దయ మరియు ఆశీర్వాదాలు తెలియజేయబడ్డాయి. దేవుని అనుగ్రహాన్ని సూచించే దయ, ప్రతి మంచితో పాటు-ఆధ్యాత్మికం మరియు తాత్కాలికం-ఈ దైవిక మూలం నుండి ఉద్భవిస్తుంది మరియు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును యథార్థంగా ప్రేమించే వారికి అందించబడుతూనే ఉంటుంది. అటువంటి వ్యక్తులతోనే దయ మరియు ఆశీర్వాదాలు కొనసాగుతాయి.Shortcut Links
ఎఫెసీయులకు - Ephesians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |