Job - యోబు 21 | View All

1. అప్పుడు యోబు ఈలాగున ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను

2. నా మాట మీరు జాగ్రత్తగా వినుడి నా మాట మీ ఆదరణ మాటకు ప్రతిగా నుండుగాక.

3. నాకు సెలవిచ్చినయెడల నేను మాటలాడెదను నేను మాటలాడిన తరువాత మీరు అపహాస్యము చేయవచ్చును.

4. నేను మనుష్యుని గురించి మొఱ్ఱపెట్టుకొన్నానా? లేదు గనుక నేను ఏల ఆతురపడకూడదు?

5. నన్ను తేరిచూచి ఆశ్చర్యపడుడి నోటిమీద చేయి వేసికొనుడి.

6. నేను దాని మనస్సునకు తెచ్చుకొనిన యెడల నాకేమియు తోచకున్నది నా శరీరమునకు వణకు పుట్టుచున్నది.

7. భక్తిహీనులు ఏల బ్రదుకుదురు? వారు వృద్ధులై బలాభివృద్ధి ఏల నొందుదురు?

8. వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతానము వారు చూచుచుండగా వారి కుటుంబము స్థిరపరచబడుచున్నది.

9. వారి కుటుంబములు భయమేమియు లేక క్షేమముగా నున్నవి దేవుని దండము వారిమీద పడుట లేదు.

10. వారి గొడ్లు దాటగా తప్పక చూలు కలుగునువారి ఆవులు ఈచుకపోక ఈనును.

11. వారు తమ పిల్లలను మందలు మందలుగా బయటికి పంపుదురు వారి పిల్లలు నటనము చేయుదురు.

12. తంబుర స్వరమండలములను పట్టుకొని వాయించుదురు సానికనాదము విని సంతోషించుదురు.

13. వారు శ్రేయస్సుకలిగి తమ దినములు గడుపుదురు ఒక్కక్షణములోనే పాతాళమునకు దిగుదురు.

14. వారు నీ మార్గములను గూర్చిన జ్ఞానము మాకక్కరలేదు నీవు మమ్మును విడిచిపొమ్మని దేవునితో చెప్పుదురు.

15. మేము ఆయనను సేవించుటకు సర్వశక్తుడగువాడెవడు? మేము ఆయననుగూర్చి ప్రార్థనచేయుట చేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెప్పుదురు

16. వారి క్షేమము వారి చేతిలో లేదు భక్తిహీనుల యోచన నాకు దూరముగా నుండును గాక.

17. భక్తిశూన్యుల దీపము ఆర్పివేయబడుట అరుదుగదా. వారిమీదికి ఆపదవచ్చుట బహు అరుదు గదా.

18. వారు తుపాను ఎదుట కొట్టుకొనిపోవు చెత్తవలెనుగాలి యెగరగొట్టు పొట్టువలెను ఉండునట్లు ఆయన కోపపడి వారికి వేదనలు నియమించుట అరుదు గదా.

19. వారి పిల్లలమీద మోపుటకై దేవుడు వారి పాపమును దాచిపెట్టునేమో? అని మీరు చెప్పుచున్నారుచేసినవారు దానిని అనుభవించునట్లు ఆయన వారికే ప్రతిఫలమిచ్చును గాక

20. వారే కన్నులార తమ నాశనమును చూతురుగాక సర్వశక్తుడగు దేవుని కోపాగ్నిని వారు త్రాగుదురుగాక. తమ జీవితకాలము సమాప్తమైన తరువాత

21. తాము పోయిన తరువాత తమ ఇంటిమీద వారికి చింత ఏమి?

22. ఎవడైనను దేవునికి జ్ఞానము నేర్పునా? పరలోకవాసులకు ఆయన తీర్పు తీర్చును గదా.

23. ఒకడు తన కడవలలో పాలు నిండియుండగను తన యెముకలలో మూలుగ బలిసియుండగను

24. సంపూర్ణ సౌఖ్యమును నెమ్మదియును కలిగి నిండు ఆయుష్యముతో మృతినొందును

25. వేరొకడు ఎన్నడును క్షేమమనుదాని నెరుగక మనోదుఃఖము గలవాడై మృతినొందును.

26. వారు సమానముగ మంటిలో పండుకొందురు పురుగులు వారిద్దరిని కప్పును.

27. మీ తలంపులు నేనెరుగుదును మీరు నామీద అన్యాయముగా పన్నుచున్న పన్నాగములు నాకు తెలిసినవి.

28. అధిపతుల మందిరము ఎక్కడ నున్నది? భక్తిహీనులు నివసించిన గుడారము ఎక్కడ ఉన్నది అని మీరడుగుచున్నారే.

29. దేశమున సంచరించు వారిని మీరడుగలేదా?వారు తెలియజేసిన సంగతులు మీరు గురుతు పట్ట లేదా?

30. అవి ఏవనగా దుర్జనులు ఆపత్కాలమందు కాపాడబడుదురు ఉగ్రతదినమందు వారు తోడుకొని పోబడుదురు.

31. వారి ప్రవర్తనను బట్టి వారితో ముఖాముఖిగా మాటలనగలవాడెవడు? వారు చేసినదానినిబట్టి వారికి ప్రతికారము చేయువాడెవడు?

32. వారు సమాధికి తేబడుదురు సమాధి శ్రద్ధగా కావలికాయబడును

33. పల్లములోని మంటి పెల్లలు వారికి ఇంపుగా నున్నవి మనుష్యులందరు వారివెంబడి పోవుదురు ఆలాగుననే లెక్క లేనంతమంది వారికి ముందుగాపోయిరి.

34. మీరు చెప్పు ప్రత్యుత్తరములు నమ్మదగినవి కావుఇట్టి నిరర్థకమైన మాటలతో మీరేలాగు నన్ను ఓదార్చ జూచెదరు?Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Job - యోబు 21 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఉద్యోగం దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. (1-6) 
చేతిలో ఉన్న సమస్య చర్చనీయాంశంతో మరింత సన్నిహితంగా ముడిపడి ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి యొక్క శ్రేయస్సు యొక్క పతనం కపటత్వాన్ని సూచిస్తుందని సూచిస్తూ, బాహ్య విజయం ప్రామాణికమైన చర్చి మరియు దాని నిజమైన అనుచరులకు సూచికగా పనిచేస్తుందా అనేది ప్రశ్న. వారు ఈ అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉండగా, యోబు దానిని ఖండించాడు. అతనిని గమనిస్తే, వారు కరుణను ప్రేరేపించడానికి తగినంత బాధలను చూడగలిగారు, విధి యొక్క ఈ సమస్యాత్మక మలుపు గురించి వారి నమ్మకమైన వివరణలు మాట్లాడలేని ఆశ్చర్యంగా రూపాంతరం చెందుతాయి.

దుష్టుల శ్రేయస్సు. (7-16) 
గుర్తించదగిన తీర్పులు అప్పుడప్పుడు బాగా తెలిసిన తప్పు చేసేవారిపై మళ్లించబడుతున్నాయని జాబ్ వివరించాడు, అయినప్పటికీ ఇది ఎల్లప్పుడూ అలా ఉండదు. ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది? ఇది దేవుని సహనం యొక్క కాలం. ఏదోవిధంగా, అతను దుష్టుల విజయాన్ని తన స్వంత ప్రణాళికలను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఉపయోగించుకుంటాడు, అది వారిని చివరికి పతనానికి నడిపిస్తుంది. అయితే, దీని వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణం మరొక రాజ్యం యొక్క ఉనికిని ప్రదర్శించడం. వర్ధిల్లుతున్న ఈ పాపులు తమ ప్రాపంచిక సమృద్ధి మరణానంతర జీవితం గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరాన్ని నిరాకరిస్తారని భావించి, దేవుడు మరియు విశ్వాసం రెండింటినీ తక్కువ చేసి చూపుతారు. అయినప్పటికీ, మతానికి లోతైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. మనం దానిని పనికిమాలినదిగా గ్రహిస్తే, లోపల లోతుగా పరిశోధించకుండా దాని ఉపరితలంపై ఉండిపోయినందుకు నింద మనపై ఉంటుంది. యోబు వారి మూర్ఖత్వాన్ని సముచితంగా ఎత్తిచూపాడు.

దేవుని ప్రావిడెన్స్ యొక్క వ్యవహారాలు. (17-26) 
అన్యాయమైన వ్యక్తులు అనుభవించే ఐశ్వర్యాన్ని యోబు గతంలో చిత్రీకరించాడు. ఈ శ్లోకాలలో, అతను ఈ చిత్రణను అతని స్నేహితులు వారి భూసంబంధమైన జీవితాలలో అటువంటి వ్యక్తుల యొక్క అనివార్య పతనానికి సంబంధించి చేసిన వాదనలతో విభేదించాడు. అతను ఈ దృక్కోణాన్ని దేవుని నీతి మరియు న్యాయముతో సమన్వయం చేస్తాడు. వారి స్పష్టమైన శ్రేయస్సు ఉన్నప్పటికీ, ఈ వ్యక్తులు అసంబద్ధంగా మరియు అల్పంగా ఉంటారు, దేవుడు లేదా తెలివైన వ్యక్తుల దృష్టిలో ఎటువంటి విలువను కలిగి ఉండరు. వారి గొప్పతనం మరియు అధికారం మధ్య కూడా, ఒక సన్నని గీత వారిని నాశనం నుండి వేరు చేస్తుంది. ఒక చెడ్డ వ్యక్తికి మరియు మరొకరికి మధ్య ప్రొవిడెన్స్ ప్రవేశపెట్టిన వైవిధ్యాలను జాబ్ దేవుని జ్ఞానానికి ఆపాదించాడు. సమస్త సృష్టికి న్యాయనిర్ణేతగా, ఆయన న్యాయం గెలుస్తుందని నిర్ధారిస్తాడు. కాలం యొక్క నశ్వరమైన స్వభావం మరియు శాశ్వతత్వం యొక్క హద్దులేని అపారమైన వైరుధ్యం ప్రాముఖ్యతను తగ్గిస్తుంది, అంతిమంగా ప్రతి పాపికి నరకం ఎదురుచూస్తుంటే, ఒకరు ఆనందంగా ప్రవేశించడం మరియు మరొకరు వేదనతో ప్రవేశించడం మధ్య వ్యత్యాసం అసంభవం. దుర్మార్గుడు ఐశ్వర్యం లేక చెరసాలలో మృత్యువును ఎదుర్కొన్నా, అంతులేని పురుగు మరియు ఆర్పలేని అగ్ని రెండూ ఒకేలా ఉంటాయి. కాబట్టి, ఈ ప్రపంచంలోని అసమానతలు మనకు బాధ కలిగించడానికి అనర్హులు.

దుష్టుల తీర్పు రాబోవు లోకంలో ఉంది. (27-34)
యోబ్ తన సహచరుల దృక్కోణానికి విరుద్ధంగా ఉన్నాడు, ఇది దుర్మార్గులు మాత్రమే ప్రస్ఫుటమైన మరియు అద్భుతమైన నాశనాన్ని ఎదుర్కొంటారని నొక్కి చెప్పారు. ఈ దృక్పథం యోబును చెడ్డవాడిగా ముద్ర వేసేలా చేసింది. మీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా, యూదా 1:14-15 లో పేర్కొన్నట్లుగా, పాపులకు ప్రతీకారం ప్రధానంగా ఈ జీవితానికి మించిన రాజ్యానికి ఉద్దేశించబడిందని స్పష్టమవుతుంది. ఇక్కడ, పాపి గణనీయమైన ప్రభావంతో కూడిన జీవితాన్ని గడుపుతాడని ఊహ. పాపి విస్తృతమైన ఖననం పొందాలని ఊహించబడింది: ఎవరికైనా గర్వం యొక్క వ్యర్థమైన మూలం. పాప జ్ఞాపకార్థం ఒక గొప్ప స్మారక చిహ్నం సిద్ధం చేయబడింది. ప్రవహించే స్ప్రింగ్‌లతో కూడిన లోయ కూడా, మట్టిగడ్డ యొక్క పచ్చదనానికి దోహదం చేస్తుంది, తూర్పు ప్రజలలో గౌరవప్రదమైన విశ్రాంతి స్థలంగా పరిగణించబడుతుంది. అయినప్పటికీ, ఇటువంటి వ్యత్యాసాలు తక్కువ పదార్థాన్ని కలిగి ఉంటాయి. మరణం అతని శ్రేయస్సు యుగాన్ని ముగించింది. ఇతరులు మనకంటే ముందు వెళ్ళినందున మరణాన్ని ఎదుర్కోవటానికి ఇది చాలా ప్రోత్సాహం కాదు. మరణాన్ని ఎదుర్కోవడంలో ధైర్యం యొక్క నిజమైన మూలం ఏమిటంటే, యేసుక్రీస్తు మరణం మరియు సమాధిలో మనకు ముందుగా ఉండటమే కాకుండా, మన తరపున అలా చేశాడని గుర్తుచేసుకోవడంలో విశ్వాసం నుండి వస్తుంది. ఆయన మనకంటే ముందుగా వెళ్ళాడు, మన కోసం మరణాన్ని అనుభవించాడు, ఇంకా మన కోసం జీవించాడు అనే వాస్తవం మరణ క్షణాలలో నిజమైన ఓదార్పునిస్తుంది.Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |