Ephesians - ఎఫెసీయులకు 5 | View All

1. కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లలవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి.

2. క్రీస్తు మిమ్మును ప్రేమించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు తన్నుతాను దేవునికి అర్పణముగాను బలిగాను అప్పగించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును ప్రేమగలిగి నడుచుకొనుడి.
నిర్గమకాండము 29:18, కీర్తనల గ్రంథము 40:6

3. మీలో జారత్వమే గాని, యే విధమైన అపవిత్రతయే గాని, లోభత్వమేగాని, వీటి పేరైనను ఎత్తకూడదు, ఇదే పరిశుద్ధులకు తగినది.

4. కృతజ్ఞతావచనమే మీరుచ్చరింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, పోకిరిమాటలైనను, సరసోక్తులైనను ఉచ్చరింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు.

5. వ్యభిచారియైనను, అపవిత్రుడైనను, విగ్రహారాధికుడై యున్నలోభియైనను, క్రీస్తుయొక్కయు దేవునియొక్కయురాజ్యమునకు హక్కుదారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశ్చయముగా తెలియును.

6. వ్యర్థమైన మాటలవలన ఎవడును మిమ్మును మోసపరచ నియ్యకుడి; ఇట్టి క్రియల వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయులైనవారిమీదికి వచ్చును

7. గనుక మీరు అట్టివారితో పాలివారై యుండకుడి.

8. మీరు పూర్వమందు చీకటియై యుంటిరి, ఇప్పుడైతే ప్రభువునందు వెలుగైయున్నారు.

9. వెలుగు ఫలము సమస్తవిధములైన మంచితనము, నీతి, సత్యమను వాటిలో కనబడుచున్నది.

10. గనుక ప్రభువుకేది ప్రీతికరమైనదో దానిని పరీక్షించుచు, వెలుగు సంబంధులవలె నడుచు కొనుడి

11. నిష్ఫలమైన అంధకార క్రియలలో పాలి వారైయుండక వాటిని ఖండించుడి.

12. ఏలయనగా అట్టి క్రియలు చేయువారు రహస్యమందు జరిగించు పనులను గూర్చి మాటలాడుటయైనను అవమానకరమై యున్నది.
యెహెఙ్కేలు 20:41

13. సమస్తమును ఖండింపబడి వెలుగుచేత ప్రత్యక్షపరచబడును; ప్రత్యక్షపరచునది ఏదో అది వెలుగేగదా

14. అందుచేత నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మృతులలోనుండి లెమ్ము, క్రీస్తు నీమీద ప్రకాశించునని ఆయన చెప్పు చున్నాడు.
యెషయా 52:1, యెషయా 60:1

15. దినములు చెడ్డవి గనుక, మీరు సమయమును పోనియ్యక సద్వినియోగము చేసికొనుచు,

16. అజ్ఞానులవలె కాక, జ్ఞానులవలె నడుచుకొనునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి.
ఆమోసు 5:13

17. ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభువుయొక్క చిత్తమేమిటో గ్రహించుకొనుడి.

18. మరియు మద్యముతో మత్తులైయుండకుడి, దానిలో దుర్వ్యాపారము కలదు; అయితే ఆత్మ పూర్ణులైయుండుడి.
సామెతలు 23:31

19. ఒకనినొకడు కీర్తనల తోను సంగీతములతోను ఆత్మసంబంధమైన పాటలతోను హెచ్చరించుచు, మీ హృదయములలో ప్రభువునుగూర్చి పాడుచు కీర్తించుచు,
కీర్తనల గ్రంథము 33:2-3

20. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరట సమస్తమునుగూర్చి తండ్రియైన దేవునికి ఎల్లప్పుడును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు,

21. క్రీస్తునందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి.

22. స్త్రీలారా, ప్రభువునకువలె మీ సొంతపురుషులకు లోబడియుండుడి.
ఆదికాండము 3:16

23. క్రీస్తు సంఘమునకు శిరస్సై యున్న లాగున పురుషుడు భార్యకు శిరస్సై యున్నాడు. క్రీస్తే శరీరమునకు రక్షకుడైయున్నాడు.

24. సంఘము క్రీస్తునకు లోబడినట్టుగా భార్యలుకూడ ప్రతి విషయములోను తమ పురుషులకు లోబడవలెను.

25. పురుషులారా, మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడి. అటువలె క్రీస్తుకూడ సంఘమును ప్రేమించి,

26. అది కళంకమైనను ముడతయైనను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక, పరిశుద్ధమైనదిగాను,

27. నిర్దోష మైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని నిలువబెట్టుకొనవలెనని, వాక్యముతో ఉదకస్నానముచేత దానిని పవిత్రపరచి, పరిశుద్ధపరచుటకై దానికొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను.

28. అటువలెనే పురుషులుకూడ తమ సొంతశరీరములనువలె తమ భార్యలను ప్రేమింప బద్ధులైయున్నారు. తన భార్యను ప్రేమించువాడు తన్ను ప్రేమించుకొనుచున్నాడు.

29. తన శరీరమును ద్వేషించినవాడెవడును లేడు గాని ప్రతివాడును దానిని పోషించి సంర క్షించుకొనును.

30. మనము క్రీస్తు శరీరమునకు అవయవములమై యున్నాము గనుక అలాగే క్రీస్తుకూడ సంఘమును పోషించి సంరక్షించుచున్నాడు.

31. ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును; వారిద్దరును ఏకశరీరమగుదురు.
ఆదికాండము 2:24

32. ఈ మర్మము గొప్పది; అయితే నేను క్రీస్తునుగూర్చియు సంఘమునుగూర్చియు చెప్పుచున్నాను.

33. మెట్టుకు మీలో ప్రతి పురుషుడును తననువలె తన భార్యను ప్రేమింప వలెను, భార్యయైతే తన భర్తయందు భయము కలిగి యుండునట్లు చూచుకొనవలెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Ephesians - ఎఫెసీయులకు 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సోదర ప్రేమకు ప్రబోధం. (1,2) 
దేవుడు, క్రీస్తు నామంలో, మీకు క్షమాపణను అందించినందున, ఆయనను అనుకరించడానికి మరియు అతని అడుగుజాడల్లో అనుసరించడానికి కృషి చేయండి. అతని ప్రేమ మరియు దయను ప్రతిబింబించండి, వారి స్వర్గపు తండ్రిచే గౌరవించబడిన వారి ప్రవర్తనకు తగినట్లుగా మిమ్మల్ని మీరు సర్దుబాటు చేసుకోండి. క్రీస్తు త్యాగం అతని విజయవంతమైన ప్రేమను ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు దాని లోతైన ప్రాముఖ్యతను ఆలోచించడం మనపై ఆవశ్యకం.

అనేక పాపాలకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరికలు. (3-14) 
అపవిత్రమైన కోరికలను తొలగించండి; వాటిని నిర్మూలించాలి. ఈ పాపాలకు భయపడండి మరియు అసహ్యించుకోండి. ఈ సలహా కేవలం కఠోరమైన పాపపు చర్యలకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరించడం మాత్రమే కాదు, కొందరు చిన్నవిషయం చేసే ప్రవర్తనల గురించి కూడా హెచ్చరిస్తుంది. అయితే, ఈ చర్యలు లాభదాయకంగా ఉండటమే కాకుండా వాటి గురించి విన్నవారిని కలుషితం చేస్తాయి మరియు విషపూరితం చేస్తాయి. క్రైస్తవులుగా, మన ఆనందం దేవుణ్ణి మహిమపరిచే మార్గాల్లో వ్యక్తపరచాలి.
అత్యాశగల వ్యక్తి తప్పనిసరిగా డబ్బును ఆరాధిస్తాడు, దేవునికి బదులుగా ప్రాపంచిక ఆస్తులపై ఆశ, విశ్వాసం మరియు ఆనందాన్ని ఉంచుతాడు. దేహ భోగాలలో మునిగితేలేవారు లేదా ప్రపంచం పట్ల ప్రేమను కలిగి ఉన్నవారు కృపా రాజ్యానికి చెందరు మరియు కీర్తి రాజ్యాన్ని పొందలేరు. అత్యంత దుర్మార్గులు పశ్చాత్తాపపడి, సువార్తను స్వీకరించినప్పుడు, వారు విధేయులైన పిల్లలుగా రూపాంతరం చెందుతారు, ఇకపై దేవుని కోపానికి లోబడి ఉండరు. దేవుని ఆగ్రహానికి గురిచేసే విషయాన్ని మనం తేలికగా పరిగణించాలా?
పాపులు, చీకటిలో దొర్లినట్లుగా, తెలియని దిశలో వెళతారు మరియు వారు అర్థం చేసుకోలేని పనులలో నిమగ్నమై ఉంటారు. అయినప్పటికీ, దేవుని దయ చాలా మంది ఆత్మలలో లోతైన మార్పును తెస్తుంది. జ్ఞానం మరియు పవిత్రతతో కూడిన కాంతి పిల్లలుగా నడవండి. ఏదైనా క్లెయిమ్ చేయబడిన ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ చీకటి పనులు ఉత్పాదకత లేనివి మరియు చివరికి పశ్చాత్తాపం చెందని పాపుల నాశనానికి దారితీస్తాయి.
ఇతరుల పాపాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి లేదా పాల్గొనడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి: ప్రశంసలు, సలహాలు, సమ్మతి లేదా దాచడం ద్వారా. మనం ఇతరుల పాపాలలో పాలుపంచుకుంటే, వాటి పర్యవసానాల్లో మనం పాలుపంచుకోవాలని ఎదురుచూడాలి. ఇతరుల పాపాలను ఖండించడంలో విఫలమవడం సంక్లిష్టతను సూచిస్తుంది. చాలా మంది దుర్మార్గులు సిగ్గుపడకుండా చేసే చర్యల గురించి చర్చించడం వల్ల సద్గురువు సిగ్గుపడతాడు. పాపం పాపమని మరియు కొంతవరకు అవమానకరమని గుర్తించడమే కాకుండా అది దేవుని పవిత్ర చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినట్లు కూడా మనం గుర్తించాలి. ప్రవక్తలు మరియు అపొస్తలుల ఉదాహరణలను అనుసరించి, పాపంలో మునిగిపోయిన వారిని మేల్కొలపడానికి మరియు లేవమని మనం పిలవాలి, క్రీస్తు వారి జీవితాలను ప్రకాశవంతం చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

విరుద్ధమైన ప్రవర్తనకు మరియు సంబంధిత విధులకు ఆదేశాలు. (15-21) 
పాపానికి వ్యతిరేకంగా మరొక ప్రభావవంతమైన విరుగుడు అప్రమత్తత లేదా జాగ్రత్త, లేకపోతే హృదయం మరియు ప్రవర్తన యొక్క స్వచ్ఛతను కాపాడుకోవడం అసాధ్యం. సమయం అనేది దేవుడు మనకు ప్రసాదించిన విలువైన ప్రతిభ, మరియు అతని ఉద్దేశ్యానికి అనుగుణంగా ఉపయోగించనప్పుడు దాని విలువ వృధా చేయబడుతుంది మరియు కోల్పోతుంది. మనం గతంలో సమయాన్ని వృధా చేస్తే, భవిష్యత్తు కోసం మన ప్రయత్నాలను రెట్టింపు చేయాలి. చాలా మంది తమ వద్ద ఉన్న సమయం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గ్రహించడంలో విఫలమయ్యారు, తమ మరణశయ్యపై ఉన్న వేలాది మంది ప్రపంచమంతటి ఖర్చుతో ఆత్రంగా విమోచించుకునే వస్తువు. దురదృష్టవశాత్తు, ప్రజలు తరచుగా పనికిమాలిన పనుల కోసం ప్రతిరోజూ దానిని త్యాగం చేస్తారు. సవాలుతో కూడిన సమయాల గురించి ఫిర్యాదు చేయడానికి బదులుగా, సమయాన్ని తెలివిగా రీడీమ్ చేసుకోవడానికి అలాంటి పరిస్థితులు వారిని పురికొల్పితే అది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
తెలివితక్కువగా ప్రవర్తించవద్దు. మన బాధ్యతల గురించి తెలియకపోవడం మరియు మన ఆత్మలను నిర్లక్ష్యం చేయడం ద్వారా గొప్ప మూర్ఖత్వం ప్రదర్శించబడుతుంది. మద్యపానం అనేది ఎప్పుడూ ఒంటరిగా నిలబడని పాపం; ఇది వ్యక్తులను ఇతర దుర్గుణాలలోకి లాగుతుంది మరియు దేవునికి చాలా అసహ్యకరమైనది. తాగుబోతు తన కుటుంబానికి మరియు ప్రపంచానికి నిరుత్సాహపరిచే దృశ్యాన్ని అందజేస్తాడు, సాధారణం కంటే దారుణంగా మరియు వినాశనం వైపు త్వరపడిపోతున్న పాపిని ప్రదర్శిస్తాడు. బాధ లేదా అలసట సమయంలో, స్ట్రాంగ్ డ్రింక్‌లో సాంత్వన పొందడం తెలివితక్కువది, ఎందుకంటే అది అసహ్యకరమైనది, హానికరమైనది మరియు బాధలను మాత్రమే తీవ్రతరం చేస్తుంది. బదులుగా, తీవ్రమైన ప్రార్థన ద్వారా, మనం ఆత్మతో నింపబడాలని కోరుకుంటాము మరియు మన దయగల ఆదరణకర్తను బాధపెట్టే దేనినైనా నివారించండి.
దేవుని ప్రజలందరికీ ఆనందించడానికి కారణం ఉంది. మనం ఎల్లవేళలా పాడుతూ ఉండకపోయినా, స్థిరంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి; ఈ కర్తవ్యం పట్ల మన వైఖరి ఎప్పటికీ తడబడకూడదు, మన జీవితమంతా దాని కోసం సమృద్ధిగా ఉన్న సామగ్రిని అందించడం. మేము వారి ప్రేమపూర్వక ఉద్దేశాన్ని మరియు సానుకూల ఫలితాన్ని గుర్తించినందున, కష్టాలు మరియు బాధలలో మరియు అన్ని విషయాలలో కూడా ఇది నిజం. దేవుడు విశ్వాసులను తనకు వ్యతిరేకంగా అతిక్రమించకుండా సంరక్షిస్తాడు మరియు అతని ఆజ్ఞల ప్రకారం పరస్పరం సమర్పణను ప్రోత్సహిస్తాడు, అతని మహిమను ప్రచారం చేస్తాడు మరియు ఒకరికొకరు మన బాధ్యతలను నెరవేర్చాడు.

భార్యలు మరియు భర్తల విధులు క్రీస్తు మరియు చర్చి మధ్య ఉన్న ఆధ్యాత్మిక సంబంధం ద్వారా అమలు చేయబడతాయి. (22-33)
భార్యలు తమ భర్తల పట్ల నిజమైన ప్రేమతో నడిచే గౌరవం మరియు విధేయత రెండింటినీ ఆవరించి, ప్రభువులో తమ భర్తలకు విధేయత చూపాల్సిన బాధ్యత ఉంది. మరోవైపు, భర్తలు తమ భార్యలను ప్రేమించే పనిలో ఉన్నారు. చర్చి పట్ల క్రీస్తు ప్రేమ ఒక ఉదాహరణగా పనిచేస్తుంది-ఆమె లోపాలు ఉన్నప్పటికీ నిజాయితీగా, స్వచ్ఛంగా మరియు అచంచలంగా ఉంటుంది. క్రీస్తు యొక్క ఆత్మబలిదానం ప్రస్తుత కాలంలో చర్చిని పవిత్రం చేయడం మరియు భవిష్యత్తులో దానిని మహిమపరచడం, సభ్యులందరికీ పవిత్రత యొక్క పునాదిని అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. బాప్టిజం నీటి ద్వారా సూచించబడిన పవిత్రాత్మ యొక్క ప్రభావాల ద్వారా, విశ్వాసులు పాపం యొక్క అపరాధం, కలుషితం మరియు ఆధిపత్యం నుండి విముక్తి పొందుతారు.
చర్చి మరియు దాని సభ్యులు కీర్తిని చేరుకునే వరకు పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోవచ్చు, ప్రస్తుతం పవిత్రం చేయబడిన వారు మాత్రమే భవిష్యత్తులో మహిమను అనుభవిస్తారు. అపొస్తలుడు ఆడమ్ మాటల ప్రస్తావన అక్షరార్థంగా వివాహానికి సంబంధించినది కానీ క్రీస్తు మరియు అతని చర్చి మధ్య ఐక్యతకు సంబంధించిన దాగి ఉన్న అర్థాన్ని కూడా కలిగి ఉంది-ఇది ముఖ్యమైన సారూప్యతను కలిగి ఉంటుంది. మానవ స్వభావం యొక్క ప్రస్తుత స్థితిలో, అనివార్యంగా రెండు వైపులా లోపాలు మరియు అసంపూర్ణతలు ఉంటాయి, కానీ ఇవి ప్రాథమిక సంబంధాన్ని మార్చకూడదు.
ఐక్యత మరియు ప్రేమ వివాహం యొక్క అన్ని బాధ్యతలను కలిగి ఉంటుంది. క్రీస్తు యొక్క దయగల ప్రేమలో మనం ఆశ్చర్యపడి ఆనందిస్తున్నప్పుడు, భార్యాభర్తలు తమ పరస్పర బాధ్యతల కోసం పాఠాలు నేర్చుకుందాం. ఈ అవగాహన చెత్త చెడులను నిరోధించడానికి మరియు అనేక బాధాకరమైన పరిణామాలను నివారించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.Shortcut Links
ఎఫెసీయులకు - Ephesians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |