Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 102 | View All

1. యెహోవా, నా ప్రార్థన ఆలకింపుము నా మొఱ్ఱ నీయొద్దకు చేరనిమ్ము.

2. నా కష్టదినమున నాకు విముఖుడవై యుండకుము నాకు చెవియొగ్గుము నేను మొరలిడునాడు త్వరపడి నాకుత్తర మిమ్ము.

3. పొగ యెగిరిపోవునట్లుగా నా దినములు తరిగిపోవు చున్నవి పొయిలోనిది కాలిపోయినట్లు నా యెముకలు కాలి పోయియున్నవి.

4. ఎండదెబ్బకు వాడిన గడ్డివలె నా హృదయము వాడి పోయి యున్నది భోజనము చేయుటకే నేను మరచిపోవుచున్నాను.
యాకోబు 1:10-11

5. నా మూల్గుల శబ్దమువలన నా యెముకలు నా దేహమునకు అంటుకొని పోయినవి.

6. నేను అడవిలోని గూడబాతును పోలియున్నాను పాడైన స్థలములలోని పగిడికంటెవలె నున్నాను.

7. రాత్రి మెలకువగా నుండి యింటిమీద ఒంటిగా నున్న పిచ్చుకవలె నున్నాను.

8. దినమెల్ల నా శత్రువులు నన్ను నిందించుచున్నారు నామీద వెఱ్ఱికోపముగలవారు నా పేరు చెప్పి శపింతురు.

9. నీ కోపాగ్నినిబట్టియు నీ ఆగ్రహమునుబట్టియు బూడిదెను ఆహారముగా భుజించుచున్నాను.

10. నా పానీయముతో కన్నీళ్లు కలుపుకొనుచున్నాను. నీవు నన్ను పైకెత్తి పారవేసియున్నావు.

11. నా దినములు సాగిపోయిన నీడను పోలియున్నవి గడ్డివలె నేను వాడియున్నాను.
యాకోబు 1:10-11

12. యెహోవా, నీవు నిత్యము సింహాసనాసీనుడవు నీ నామస్మరణ తరతరములుండును.

13. నీవు లేచి సీయోనును కరుణించెదవు. దానిమీద దయచూపుటకు కాలము వచ్చెను నిర్ణయకాలమే వచ్చెను.

14. దాని రాళ్లు నీ సేవకులకు ప్రియములు వారు దాని మంటిని కనికరించుదురు

15. అప్పుడు అన్యజనులు యెహోవా నామమునకును భూరాజులందరు నీ మహిమకును భయపడెదరు

16. ఏలయనగా యెహోవా సీయోనును కట్టియున్నాడు ఆయన తన మహిమతో ప్రత్యక్షమాయెను

17. ఆయన దిక్కులేని దరిద్రుల ప్రార్థన నిరాకరింపక వారి ప్రార్థనవైపు తిరిగియున్నాడు.

18. యెహోవాను సేవించుటకై జనములును రాజ్యములును కూర్చబడునప్పుడు

19. మనుష్యులు సీయోనులో యెహోవా నామఘనతను యెరూషలేములో ఆయన స్తోత్రమును ప్రకటించునట్లు

20. చెరసాలలో ఉన్నవారి మూల్గులను వినుటకును చావునకు విధింపబడినవారిని విడిపించుటకును

21. ఆయన తన ఉన్నతమైన పరిశుద్ధాలయమునుండి వంగి చూచెననియు ఆకాశమునుండి భూమిని దృష్టించెననియు

22. వచ్చుతరము తెలిసికొనునట్లుగా ఇది వ్రాయబడ వలెను సృజింపబడబోవు జనము యెహోవాను స్తుతించును

23. నేను ప్రయాణము చేయుచుండగా ఆయన నాబలము క్రుంగజేసెను నా దినములు కొద్దిపరచెను.

24. నేనీలాగు మనవిచేసితిని నా దేవా, నాదినముల మధ్యను నన్ను కొనిపోకుము నీ సంవత్సరములు తరతరములుండును.

25. ఆదియందు నీవు భూమికి పునాది వేసితివి ఆకాశములు కూడ నీ చేతిపనులే.
హెబ్రీయులకు 1:10-12

26. అవి నశించును గాని నీవు నిలచియుందువు అవియన్నియు వస్త్రమువలె పాతగిలును ఒకడు అంగవస్త్రమును తీసివేసినట్లు నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మార్చబడును.
హెబ్రీయులకు 1:10-12

27. నీవు ఏకరీతిగా నుండువాడవు నీ సంవత్సరములకు అంతము లేదు.

28. నీ సేవకుల కుమారులు నిలిచియుందురు వారి సంతానము నీ సన్నిధిని స్థిరపరచబడును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 102 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

గొప్ప బాధల బాధాకరమైన ఫిర్యాదు. (1-11) 
దేవుని వాక్యం మొత్తం మన ప్రార్థనలకు విలువైన మార్గదర్శిగా ఉపయోగపడుతుంది, అయితే ఇతర చోట్ల వలె, పరిశుద్ధాత్మ మనలో నిర్దిష్టమైన పదాలను ప్రేరేపించే సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ, కష్టాలను ఎదుర్కొనే వారి కోసం మేము ఒక ప్రార్థనను తయారు చేసాము; వారు దానిని దేవుని ముందు సమర్పించాలి. నీతిమంతులు కూడా జీవిత పరీక్షల వల్ల దాదాపుగా మునిగిపోతారు. ప్రార్థన చేయడం మన బాధ్యత మరియు మన శ్రేయస్సు రెండింటిలోనూ ఉంటుంది, మరియు సమస్యాత్మకమైన ఆత్మ కోసం, దాని బాధలను వినయపూర్వకంగా వ్యక్తీకరించడం ద్వారా దాని భారాలను విడుదల చేయడం ఓదార్పునిస్తుంది. మనము ప్రకటించాలి, "ఇచ్చే మరియు తీసుకునే ప్రభువు పేరు స్తుతించబడాలి." కీర్తనకర్త తనను తాను మానవునిగా భావించాడు, "నా రోజులు గడిచే నీడలా క్షణికావేశంలో ఉన్నాయి" అని ఒప్పుకున్నాడు.

తన చర్చికి దేవుడు చేసిన వాగ్దానాల పనితీరును ఆశించడం ద్వారా ప్రోత్సాహం. (12-22)
మేము మర్త్య జీవులము, కానీ దేవుడు శాశ్వతమైనది, అతని చర్చి యొక్క సంరక్షకుడు; అది ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టబడదని మనం విశ్వాసం కలిగి ఉండవచ్చు. మన స్వంత అనర్హత, మన ఆధ్యాత్మిక చీకటి మరియు ప్రార్థనలో మన అనేక అసంపూర్ణతల గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు, మన ప్రార్థనలు పరలోకంలో అనుకూలంగా ఉండవని మనం భయపడవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ ప్రకరణం మనకు విరుద్ధంగా హామీ ఇస్తుంది, ఎందుకంటే మనకు తండ్రి వద్ద ఒక న్యాయవాది ఉన్నారు మరియు చట్టం యొక్క దృఢత్వంతో కాకుండా దేవుని దయ క్రింద నిలబడతాము. విమోచన అనేది క్రైస్తవ సమాజంలో ప్రశంసల యొక్క ప్రధాన ఇతివృత్తం, మరియు ఇజ్రాయెల్ యొక్క చారిత్రక రక్షణ మరియు పునరుజ్జీవనం ద్వారా ఈ గొప్ప కార్యక్రమము వివరించబడింది. ప్రభువైన యేసు, నీ దృష్టిని మాపై ఉంచి, నీ బిడ్డల మహిమాన్వితమైన స్వాతంత్ర్యంలోకి మమ్ములను ప్రవేశపెట్టుము, తద్వారా మేము నీ నామాన్ని నిరంతరం ఆశీర్వదించగలము మరియు కీర్తించగలము.

దేవుని మార్పులేనిది. (23-28)
శారీరక రుగ్మతలు మన బలాన్ని త్వరగా హరించివేస్తాయి మరియు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మన జీవితాలు తగ్గిపోవచ్చని ఊహించడం సహజం. ఈ నేపథ్యంలో మనం తగిన సన్నాహాలు చేసుకోవాలి. ఈ ప్రక్రియలో దేవుని హస్తం ప్రమేయం ఉందని మనం గుర్తించాలి మరియు దానిని అతని ప్రేమతో పునరుద్దరించాలి, తమ బలాన్ని తెలివిగా ఉపయోగించిన వారు కూడా అది క్షీణించవచ్చని మరియు మనం విశ్వసించే వారి రోజులు తగ్గించబడవచ్చని గుర్తించాలి. చర్చి ఎదుర్కొంటున్న అన్ని ఒడిదుడుకులు మరియు ప్రమాదాల గురించి, యేసుక్రీస్తు కాలమంతా మారకుండా ఉంటాడని గుర్తుంచుకోవడానికి ఇది చాలా భరోసానిస్తుంది. అలాగే, మన స్వంత మరణాల గురించి మరియు ప్రియమైన వారిని కోల్పోవడం గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు, దేవుడు శాశ్వతంగా సహిస్తున్నాడని గుర్తుంచుకోవడం ఓదార్పునిస్తుంది. విశ్వాసులు ఎదుర్కొనే ప్రతి పరీక్ష యొక్క సానుకూల ముగింపుకు సంబంధించి ఈ కీర్తన అందించే హామీని మనం విస్మరించము. ఒక వస్త్రం మడతపెట్టి క్షీణత వైపు వెళ్లడం వంటి అన్ని విషయాలలో ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న, కుళ్ళిపోయే స్వభావం ఉన్నప్పటికీ, యేసు జీవించాడు, అందువల్ల, "నేను జీవిస్తున్నాను కాబట్టి, మీరు కూడా జీవిస్తారు" అని ఆయన ప్రకటించాడు.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |