Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 107 | View All

1. యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిత్యముండును.

2. యెహోవా విమోచించినవారు ఆ మాట పలుకుదురు గాక విరోధుల చేతిలోనుండి ఆయన విమోచించినవారును

3. తూర్పునుండి పడమటినుండి ఉత్తరమునుండి దక్షిణము నుండియు నానాదేశములనుండియు ఆయన పోగుచేసినవారును ఆమాట పలుకుదురుగాక.
మత్తయి 8:11, లూకా 13:29

4. వారు అరణ్యమందలి యెడారిత్రోవను తిరుగులాడు చుండిరి. నివాస పురమేదియు వారికి దొరుకకపోయెను.

5. ఆకలి దప్పులచేత వారి ప్రాణము వారిలో సొమ్మసిల్లెను.

6. వారు కష్టకాలమందు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టిరి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి వారిని విడిపించెను

7. వారొక నివాస పురము చేరునట్లు చక్కనిత్రోవను ఆయన వారిని నడిపించెను.

8. ఆయన కృపనుబట్టియు నరులకు ఆయన చేయు ఆశ్చర్య కార్యములనుబట్టియు వారు యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదురు గాక

9. ఏలయనగా ఆశగల ప్రాణమును ఆయన తృప్తిపరచి యున్నాడు. ఆకలి గొనినవారి ప్రాణమును మేలుతో నింపి యున్నాడు.
లూకా 1:53

10. దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడక మహోన్నతుని తీర్మానమును తృణీకరించినందున

11. బాధ చేతను ఇనుప కట్లచేతను బంధింప బడినవారై చీకటిలోను మరణాంధకారములోను నివాసముచేయువారి హృదయమును

12. ఆయన ఆయాసముచేత క్రుంగజేసెను. వారు కూలియుండగా సహాయుడు లేకపోయెను.

13. కష్టకాలమందు వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టిరి ఆయన వారి ఆపదలలో నుండి వారిని విడిపించెను

14. వారి కట్లను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములో నుండియు వారిని రప్పించెను.

15. ఆయన కృపనుబట్టియు నరులకు ఆయన చేయు ఆశ్చర్యకార్యములను బట్టియు వారు యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదురు గాక.

16. ఏలయనగా ఆయన యిత్తడి తలుపులను పగులగొట్టి యున్నాడు ఇనుపగడియలను విరుగగొట్టియున్నాడు.

17. బుద్ధిహీనులు తమ దుష్టప్రవర్తనచేతను తమ దోషము చేతను బాధతెచ్చుకొందురు.

18. భోజనపదార్థములన్నియు వారి ప్రాణమునకు అసహ్యమగును వారు మరణద్వారములను సమీపించుదురు.

19. కష్టకాలమందు వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టిరి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి వారిని విడిపించెను.

20. ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగుచేసెను ఆయన వారు పడిన గుంటలలోనుండి వారిని విడిపించెను.
అపో. కార్యములు 10:36, అపో. కార్యములు 13:26

21. ఆయన కృపనుబట్టియు నరులకు ఆయనచేయు ఆశ్చర్యకార్యములనుబట్టియు వారు యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదురు గాక.

22. వారు కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించుదురుగాక ఉత్సాహధ్వనితో ఆయన కార్యములను ప్రకటించుదురుగాక.

23. ఓడలెక్కి సముద్రప్రయాణము చేయువారు మహాజలములమీద సంచరించుచు వ్యాపారము చేయువారు

24. యెహోవా కార్యములను సముద్రములో ఆయన చేయు అద్భుతములను చూచిరి.

25. ఆయన సెలవియ్యగా తుపాను పుట్టెను అది దాని తరంగములను పైకెత్తెను

26. వారు ఆకాశమువరకు ఎక్కుచు అగాధమునకు దిగుచు నుండిరి శ్రమచేత వారి ప్రాణము కరిగిపోయెను.

27. మత్తులైనవారివలె వారు ముందుకు వెనుకకు దొర్లుచు ఇటు అటు తూలుచుండిరి వారు ఎటుతోచక యుండిరి.

28. శ్రమకు తాళలేక వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టిరి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి వారిని విడిపించెను.

29. ఆయన తుపానును ఆపివేయగా దాని తరంగములు అణగిపోయెను.

30. అవి నిమ్మళమైనవని వారు సంతోషించిరి వారు కోరిన రేవునకు ఆయన వారిని నడిపించెను.

31. ఆయన కృపనుబట్టియు నరులకు ఆయనచేయు ఆశ్చర్య కార్యములనుబట్టియువారు యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదురు గాక.

32. జనసమాజములో వారాయనను ఘనపరచుదురుగాక పెద్దల సభలో ఆయనను కీర్తించుదురు గాక

33. దేశనివాసుల చెడుతనమునుబట్టి

34. ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగ్గలను ఎండిన నేలగాను సత్తువగల భూమిని చవిటిపఱ్ఱగాను మార్చెను.

35. అరణ్యమును నీటిమడుగుగాను ఎండిన నేలను నీటి ఊటల చోటుగాను ఆయన మార్చి

36. వారు అచ్చట నివాసపురము ఏర్పరచుకొనునట్లును పొలములో విత్తనములు చల్లి ద్రాక్షతోటలు నాటి

37. వాటివలన సస్యఫలసమృద్ధి పొందునట్లును ఆయన ఆకలికొనినవారిని అచ్చట కాపురముంచెను

38. మరియు ఆయన వారిని ఆశీర్వదింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృద్ధి నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగ్గిపోనియ్యలేదు

39. వారు బాధవలనను ఇబ్బందివలనను దుఃఖమువలనను తగ్గిపోయినప్పుడు

40. రాజులను తృణీకరించుచు త్రోవలేని యెడారిలో వారిని తిరుగులాడ జేయువాడు.

41. అట్టి దరిద్రుల బాధను పొగొట్టి వారిని లేవనెత్తెను వాని వంశమును మందవలె వృద్ధిచేసెను.

42. యథార్థవంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు మోసగాండ్రందరును మౌనముగా నుందురు.

43. బుద్ధిమంతుడైనవాడు ఈ విషయములను ఆలోచించును యెహోవా కృపాతిశయములను జనులు తలపోయుదురుగాక.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 107 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

కష్టాలలో, బహిష్కరణలో మరియు చెదరగొట్టబడిన పురుషుల పిల్లల పట్ల దేవుని సంరక్షణ. (1-9) 
ఈ శ్లోకాలలో, ఈజిప్టు నుండి మరియు బహుశా బాబిలోన్ నుండి విముక్తికి సంబంధించిన సూచనలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, ఆ ప్రాంతాలలో ప్రయాణికులు ఎదుర్కొంటున్న సవాలు పరిస్థితులను వారు గుర్తించారు. అంతులేని ఎడారులు, ఎండ వేడిమికి గురైనప్పుడు దురదృష్టవంతులైన ప్రయాణికులు అనుభవించే భయాందోళనలను నిజంగా గ్రహించడం కష్టం. ఈ మాటలు సాతాను బారి నుండి ప్రభువు రక్షించిన వారి పరిస్థితిని స్పష్టంగా చిత్రీకరిస్తాయి, ఈ లోకంలో ప్రయాణించే వ్యక్తులు, ఇది తరచుగా ప్రమాదకరమైన మరియు నిర్జనమైన అరణ్యాన్ని పోలి ఉంటుంది. పరీక్షలు, భయాలు మరియు టెంప్టేషన్ల కారణంగా వారు తరచుగా నిరాశ అంచున ఉంటారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ధర్మం కోసం, దేవుని కోసం మరియు ఆయనతో సహవాసం కోసం తహతహలాడే వారు అంతిమంగా ఆయన దయ యొక్క సమృద్ధి మరియు అతని స్వర్గపు నివాసం యొక్క వైభవంతో సంతృప్తిని పొందుతారు.

బందిఖానాలో. (10-16) 
ఖైదీలు మరియు బందీల యొక్క ఈ చిత్రణ వారు నిర్జనమైన మరియు దుఃఖంలో ఉన్నారని సూచిస్తుంది. తూర్పు జైళ్లలో, బందీలు చారిత్రాత్మకంగా భరించారు మరియు కఠినమైన చికిత్సను కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రతికూల పరిస్థితులు వ్యక్తిగత ప్రతిబింబం మరియు వినయం కోసం అవకాశాలుగా ఉపయోగపడాలి. మన హృదయాలు అటువంటి పరీక్షల ముందు గర్వంగా మరియు పగలకుండా ఉంటే, వాటి నుండి ఏదైనా ప్రయోజనం పొందే అవకాశాన్ని కోల్పోతాము. ఈ కథనం పాపి సుదూర నిర్బంధం నుండి విముక్తికి చిహ్నంగా పనిచేస్తుంది.
ఒక పాపి వారి అపరాధం మరియు దౌర్భాగ్యం గురించి మేల్కొన్నప్పుడు, వారు విడుదల కోసం తరచుగా ఫలించలేదు. సహాయం యొక్క ఏకైక మూలం దేవుని దయ మరియు దయలో ఉందని స్పష్టమవుతుంది. తన అనంతమైన దయతో, దేవుడు వారి పాపాలను క్షమిస్తాడు మరియు ఈ క్షమాపణ పాపం మరియు సాతాను ఆధిపత్యం నుండి విముక్తితో కూడి ఉంటుంది. అదనంగా, పాపి దేవుడు ప్రసాదించిన పవిత్రాత్మ యొక్క శుద్ధి మరియు ఓదార్పునిచ్చే మార్గదర్శకత్వాన్ని అనుభవిస్తాడు.

అనారోగ్యంలో. (17-22) 
మనం పాపం నుండి విముక్తి పొందినట్లయితే, మనం అనారోగ్యం నుండి కూడా విముక్తి పొందుతాము. పాపులు, వారి మూర్ఖత్వంలో, వారి శారీరక శ్రేయస్సును అధికంగా హాని చేస్తారు మరియు వారి కోరికలను తీర్చడం ద్వారా వారి జీవితాలను ప్రమాదంలో పడేస్తారు. వారు ఎంచుకున్న మార్గం, నిజానికి, మూర్ఖపు మార్గం. తరువాత వచ్చే శారీరక బలహీనత వారి అనారోగ్యం యొక్క పరిణామం. దేవుని శక్తి మరియు దయ ద్వారా మనం అనారోగ్యం నుండి స్వస్థత పొందుతాము మరియు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం మన బాధ్యత.
క్రీస్తు యొక్క అద్భుతమైన స్వస్థతలన్నీ ఆత్మ యొక్క రోగాలను నయం చేయగల అతని సామర్థ్యానికి చిహ్నాలుగా పనిచేశాయి. ఈ భావన ఆత్మ యొక్క దయ ద్వారా తీసుకువచ్చిన ఆధ్యాత్మిక స్వస్థతకు విస్తరించింది. ఆత్మ వాక్యాన్ని పంపుతుంది, అది ఆత్మలను బాగు చేస్తుంది, ఒప్పిస్తుంది మరియు మార్చుతుంది, వాటిని పవిత్రం చేస్తుంది, ఆ పదం యొక్క శక్తి ద్వారా. అనారోగ్యం నుండి కోలుకునే సాధారణ సందర్భాల్లో కూడా, దేవుడు తన ప్రొవిడెన్స్ ద్వారా ఒక డిక్రీని జారీ చేస్తాడు మరియు అది నెరవేరుతుంది. అదే విధంగా, అతని మాట మరియు ఆత్మ ద్వారా, ఆత్మ ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యం మరియు పవిత్రత యొక్క స్థితికి పునరుద్ధరించబడుతుంది.

సముద్రంలో ప్రమాదం.(23-32) 
సముద్రంలోకి వెళ్ళే వారు దేవుని గురించి ఆలోచించి, ఆరాధించడానికి కొంత సమయం కేటాయించాలి. నావికులు అల్లకల్లోలంగా ఉన్న సముద్రంలో తమ వ్యాపారంలో నిమగ్నమై, ఇతరుల ఊహకు అందని రెస్క్యూలకు సాక్ష్యమిస్తారు. అటువంటి క్షణాలలో ప్రార్థన చేయడం చాలా సమయానుకూలమైనది. ఇది వారి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో మరియు వారు అనుభవించే లోతైన పరీక్షలలో చాలా మంది ఎదుర్కొనే భయాందోళనలు మరియు ఆందోళనలకు రిమైండర్‌గా ఉపయోగపడుతుంది. అయినప్పటికీ, వారి విన్నపానికి ప్రతిస్పందనగా, ప్రభువు వారి కల్లోలాన్ని ప్రశాంతంగా మారుస్తాడు మరియు వారి కష్టాలను ఆనంద క్షణాలుగా మారుస్తాడు.

దేవుని హస్తం తన సొంత ప్రజలచే చూడబడాలి. (33-43)
మానవాళి వ్యవహారాల్లో ఎంతటి ఆశ్చర్యకరమైన పరివర్తనలు తరచుగా జరుగుతాయి! ఈ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి యూదయ మరియు ఇతర దేశాల్లో ప్రస్తుత నిర్జనీకరణను గమనించడం మాత్రమే అవసరం. మేము ప్రపంచాన్ని సర్వే చేసినప్పుడు, వినయపూర్వకమైన ప్రారంభం నుండి గణనీయమైన వృద్ధిని అనుభవించిన అనేక మంది వ్యక్తులను మేము చూస్తాము. దీనికి విరుద్ధంగా, శ్రేయస్సుకు వేగంగా ఎదిగిన వారు కూడా ఉన్నారు, అంతే వేగంగా మరుగున పడిపోయారు. భూసంబంధమైన సంపదలు మోజుకనుగుణమైనవి; తరచుగా, సంపదను పోగుచేసే వారు దానిని గ్రహించకముందే దానిని కోల్పోతారు. అణకువగల ప్రజలను దేవుడు వివిధ మార్గాలను ఉపయోగిస్తాడు.
అయితే నీతిమంతులు ఆనందానికి కారణం కనుగొంటారు. ఈ సంఘటనలు డివైన్ ప్రొవిడెన్స్‌ను ప్రశ్నించే వారికి బలవంతపు సాక్ష్యంగా పనిచేస్తాయి. తాము దుర్వినియోగం చేసిన ఆశీర్వాదాలను దేవుడు ఎంత న్యాయంగా ఉపసంహరించుకుంటాడో పాపులు చూసినప్పుడు, వారు నోరు మెదపలేరు. దేవుని దయపై అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండటం మరియు దాని ద్వారా లోతుగా కదిలించడం మనకు ఎనలేని ప్రయోజనం. మన వివేకం మన బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో మరియు అతని నుండి మన సౌకర్యాన్ని పొందడంలో ఉంది.
నిజంగా తెలివైన వ్యక్తి ఈ ఉత్తేజకరమైన కీర్తనను తమ హృదయంలో భద్రపరుస్తాడు. దాని ద్వారా, వారు మానవత్వం యొక్క దుర్బలత్వం మరియు దుఃఖం గురించి, అలాగే దేవుని శక్తి మరియు కరుణ గురించి లోతైన అవగాహన పొందుతారు-మన యోగ్యత వల్ల కాదు, కేవలం అతని అనంతమైన దయ కారణంగా.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |