Hosea - హోషేయ 14 | View All

1. ఇశ్రాయేలూ, నీ పాపముచేత నీవు కూలితివి గనుక నీ దేవుడైన యెహోవాతట్టుకు తిరుగుము.

2. మాటలు సిద్ధ పరచుకొని యెహోవాయొద్దకు తిరుగుడి; మీరు ఆయ నతో చెప్పవలసినదేమనగామా పాపములన్నిటిని పరిహరింపుము; ఎడ్లకు బదులుగా నీకు మా పెదవుల నర్పించు చున్నాము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకున్నవి.
హెబ్రీయులకు 13:15

3. అష్షూరీయులచేత రక్షణ నొందగోరము, మేమికను గుఱ్ఱములను ఎక్కముమీరే మాకు దేవుడని మేమికమీదట మా చేతి పనితో చెప్పము; తండ్రిలేనివారి యెడల వాత్సల్యము చూపువాడవు నీవే గదా.

4. వారు విశ్వాసఘాతకులు కాకుండ నేను వారిని గుణపరచుదును. వారిమీదనున్న నా కోపము చల్లారెను, మనస్ఫూర్తిగా వారిని స్నేహింతును.

5. చెట్టునకు మంచు ఉన్నట్లు నేనతనికుందును, తామర పుష్పము పెరుగునట్లు అతడు అభివృద్ధి నొందును, లెబానోను పర్వతము దాని వేళ్లు తన్నునట్లు వారు తమ వేళ్లు తన్నుదురు.

6. అతని కొమ్మలు విశాలముగా పెరుగును, ఒలీవచెట్టునకు కలిగినంత సౌందర్యము అతనికి కలుగును, లెబానోనుకున్నంత సువాసన అతనికుండును.

7. అతని నీడ యందు నివసించువారు మరలివత్తురు. ధాన్యమువలె వారు తిరిగి మొలుతురు ద్రాక్షచెట్టువలె వారు వికసింతురు. లెబానోను ద్రాక్షరసము వాసనవలె వారు పరిమళింతురు.

8. ఎఫ్రాయిమూ బొమ్మలతో నాకిక నిమిత్తమేమి? నేనే ఆలకించుచున్నాను, నేనే ఎఫ్రాయిమునుగూర్చి విచారణ చేయుచున్నాను, నేను చిగురుపెట్టు సరళవృక్షమువంటి వాడను, నావలననే నీకు ఫలము కలుగును.

9. జ్ఞానులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుద్ధిమంతులు వాటిని గ్రహిం తురు; ఏలయనగా యెహోవా మార్గములు చక్కనివి, నీతి మంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని తిరుగు బాటు చేయువారి దారికి అది అడ్డము గనుక వారు తొట్రిల్లుదురు.
అపో. కార్యములు 13:10Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hosea - హోషేయ 14 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పశ్చాత్తాపానికి ఒక ప్రబోధం. (1-3) 
ఇజ్రాయెల్ వారి పాపాలను మరియు విగ్రహాలను త్యజించి, ఆయన దయ మరియు వాగ్దానం చేయబడిన విమోచకుని ద్వారా అందించబడిన కృపపై విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా యెహోవా వైపుకు తిరిగి రావాలని కోరారు. వారు అతని ఆరాధన మరియు సేవలో చురుకుగా పాల్గొనడానికి కూడా ప్రోత్సహించబడ్డారు. వారు ఇకపై మోయలేని భారీ భారంలాగా లేదా పదేపదే పడిపోయేలా చేసిన అడ్డంకులుగా తమ దోషాలను తొలగించమని అడుగుతారు. వారు తమ పాపాలను వారి స్వంతంగా తొలగించలేరు కాబట్టి వారి ఉచిత మరియు సంపూర్ణ క్షమాపణ ద్వారా పూర్తిగా వారి పాపాలను పూర్తిగా తుడిచివేయమని వారు దేవుడిని వేడుకుంటున్నారు. వారు కోరుకునే ప్రాపంచిక వస్తువులను పేర్కొనకుండా, వారి ప్రార్థనను దయతో స్వీకరించాలని వారు వినయంగా అభ్యర్థిస్తున్నారు, అయితే ఏది మంచిదో నిర్ణయించడానికి దేవుని జ్ఞానానికి వదిలివేయండి. బలులు అర్పించే బదులు, వారు దేవుని సమీపిస్తున్నప్పుడు వారి కోరికలను వ్యక్తపరిచే హృదయపూర్వక పదాలను అందజేస్తారు. ఈ ప్రకరణము యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఒక పాపాత్ముని దేవునికి మార్చే ప్రక్రియ యొక్క స్పష్టమైన వర్ణనను అందిస్తుంది. విశ్వాసంతో కూడిన ప్రార్థన ద్వారా మనం దేవుణ్ణి సంప్రదించినప్పుడు, మన విన్నపాల్లో మనల్ని నడిపించమని మన మొదటి అభ్యర్థన ఉండాలి. మన జీవితాల నుండి అన్ని అధర్మాలను నిర్మూలించమని మనం హృదయపూర్వకంగా ఆయనను అడగాలి.

వాగ్దానం చేయబడిన ఆశీర్వాదాలు, సువార్త యొక్క గొప్ప సౌకర్యాలను చూపుతాయి. (4-8) 
ఇజ్రాయెల్ దేవుని ఉనికిని తీవ్రంగా కోరుకుంటుంది మరియు వారి అన్వేషణ వ్యర్థం కాదు; అతని కోపము వారి నుండి తొలగిపోయింది. దేవుని ప్రేమ స్వేచ్ఛగా ప్రవహిస్తుంది, అది వారు సంపాదించినందుకు కాదు, కానీ అతని స్వంత దయతో. వారికి కావాల్సినవన్నీ ఆయన అందజేస్తాడు. ఆత్మ యొక్క కృపలు మంచులో దాచబడిన మన్నా వంటివి; ఉచితంగా ప్రసాదించిన దయ ప్రయోజనం లేకుండా ఉండదు. అవి వర్ధిల్లుతాయి మరియు పెరుగుతాయి, కలువపూవు దాని పూర్తి స్థాయికి చేరుకుంటుంది, అందమైన పువ్వు అవుతుంది యెషయా 27:9. ఇది పశ్చాత్తాపం యొక్క స్వభావాన్ని వివరిస్తుంది: పాపం నుండి దూరంగా ఉండాలనే దృఢమైన సంకల్పం. తప్పిపోయిన కుమారుని తండ్రి తిరిగి వచ్చిన తన బిడ్డను కౌగిలించుకున్నట్లే, పశ్చాత్తాపంతో పశ్చాత్తాపపడిన వారిని ప్రభువు పలకరిస్తాడు. నిజమైన మతం మారిన వారందరికీ దేవుడు ఆనందానికి మూలం మరియు కవచం; వారు అతని రక్షిత నీడ క్రింద కూర్చోవడంలో ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఒక చెట్టు యొక్క మూలం వలె, మన పండు అతనిలో కనుగొనబడింది; మన విధులను నెరవేర్చడానికి ఆయన నుండి దయ మరియు శక్తిని పొందుతాము.

నీతిమంతులు మరియు దుర్మార్గులు. (9)
ప్రవక్త చెప్పిన సత్యాల వల్ల ఎవరికి లాభం? ఈ బోధనలను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు స్వీకరించడానికి శ్రద్ధతో తమను తాము దరఖాస్తు చేసుకునే వారు. మన పట్ల దేవుని యొక్క ప్రావిడెన్షియల్ మార్గాలు న్యాయమైనవి మరియు చక్కగా అమలు చేయబడతాయి. కొందరికి, క్రీస్తు దృఢమైన పునాది రాయి అయితే, మరికొందరికి, అతను పొరపాట్లు చేసే రాయిగా మరియు బాధించే రాయిగా మారతాడు. జీవితాన్ని తీసుకురావడానికి ఉద్దేశించినది, దానిని దుర్వినియోగం చేయడం ద్వారా మరణానికి దారి తీస్తుంది. మైనపును కరిగించే సూర్యుడు మట్టిని గట్టిపరచగలడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అత్యంత ప్రమాదకరమైన మరియు ప్రాణాంతకమైన జలపాతాలు దేవుని మార్గాల్లో పొరపాట్లు చేసేవారు, యుగాల రాతిపై దూసుకెళ్లి, గిలియడ్ ఔషధతైలం నుండి విషాన్ని తీసుకుంటారు. సీయోనులోని పాపులు ఈ హెచ్చరికను హృదయపూర్వకంగా తీసుకోనివ్వండి. మనమందరం దేవుని నమ్మకమైన సేవకులుగా ఆయన నీతిమార్గంలో నడవడానికి కృషి చేద్దాం మరియు అవిధేయత మరియు అవిశ్వాసానికి దూరంగా ఉండండి, కాబట్టి మనం అతని మాటపై పొరపాట్లు చేయము.Shortcut Links
హోషేయ - Hosea : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |