Genesis - ఆదికాండము 8 | View All

1. దేవుడు నోవహును అతనితోకూడ ఓడలోనున్న సమస్త జంతువులను సమస్త పశువులను జ్ఞాపకము చేసికొనెను. దేవుడు భూమిమీద వాయువు విసరునట్లు చేయుటవలన నీళ్లు తగ్గిపోయెను.

2. అగాధ జలముల ఊటలును ఆకాశపు తూములును మూయబడెను; ఆకాశమునుండి కురియుచున్న ప్రచండ వర్షము నిలిచి పోయెను.

3. అప్పుడు నీళ్లు భూమిమీదనుండి క్రమక్రమముగా తీసి పోవుచుండెను; నూట ఏబది దినములైన తరువాత నీళ్లు తగ్గిపోగా

4. ఏడవ నెల పదియేడవ దినమున ఓడ అరారాతు కొండలమీద నిలిచెను.

5. నీళ్లు పదియవ నెలవరకు క్రమముగా తగ్గుచు వచ్చెను. పదియవ నెల మొదటి దినమున కొండల శిఖరములు కనబడెను.

6. నలుబది దినములైన తరువాత నోవహు తాను చేసిన ఓడ కిటికీ తీసి

7. ఒక కాకిని వెలుపలికి పోవిడిచెను. అది బయటికి వెళ్లి భూమిమీదనుండి నీళ్లు ఇంకిపోవువరకు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.

8. మరియు నీళ్లు నేలమీదనుండి తగ్గినవో లేదో చూచుటకు అతడు తన యొద్దనుండి నల్ల పావురమొకటి వెలుపలికి పోవిడిచెను.

9. నీళ్లు భూమి అంతటి మీద నున్నందున తన అరకాలు నిలుపుటకు దానికి స్థలము దొరకలేదు గనుక ఓడలోనున్న అతనియొద్దకు తిరిగి వచ్చెను. అప్పుడతడు చెయ్యి చాపి దాని పట్టుకొని ఓడలోనికి తీసికొనెను.

10. అతడు మరి యేడు దినములు తాళి మరల ఆ నల్ల పావురమును ఓడలోనుండి వెలుపలికి విడిచెను.

11. సాయంకాలమున అది అతనియొద్దకు వచ్చినప్పుడు త్రుంచబడిన ఓలీవచెట్టు ఆకు దాని నోటనుండెను గనుక నీళ్లు భూమిమీదనుండి తగ్గిపోయెనని నోవహునకు తెలిసెను.

12. అతడింక మరి యేడు దినములు తాళి ఆ పావురమును వెలుపలికి విడిచెను. ఆ తరువాత అది అతని యొద్దకు తిరిగి రాలేదు.

13. మరియఆరువందల ఒకటవ సంవత్సరము మొదటినెల తొలి దినమున నీళ్లు భూమిమీదనుండి యింకిపోయెను. నోవహు ఓడ కప్పు తీసి చూచినప్పుడు నేల ఆరియుండెను.

14. రెండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున భూమియెండి యుండెను.

15. అప్పుడు దేవుడు

16. నీవును నీతోకూడ నీ భార్యయు నీ కుమారులును నీ కోడండ్రును ఓడలోనుండి బయటికి రండి.

17. పక్షులు పశువులు భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జాతి పురుగులు మొదలైన సమస్తశరీరులలో నీతో కూడనున్న ప్రతి జంతువును వెంటబెట్టుకొని వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద బహుగా విస్తరించి భూమిమీద ఫలించి అభివృద్ధి పొందవలెనని నోవహుతో చెప్పెను.

18. కాబట్టి నోవహును అతనితో కూడ అతని కుమారులును అతని భార్యయు అతని కోడండ్రును బయటికి వచ్చిరి.
2 పేతురు 2:5

19. ప్రతి జంతువును ప్రాకు ప్రతి పురుగును ప్రతి పిట్టయు భూమిమీద సంచరించునవన్నియు వాటి వాటి జాతుల చొప్పున ఆ ఓడలోనుండి బయటికి వచ్చెను.

20. అప్పుడు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కట్టి, పవిత్ర పశువులన్నిటిలోను పవిత్ర పక్షులన్నిటిలోను కొన్ని తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అర్పించెను.

21. అప్పుడు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘ్రాణించిఇక మీదట నరులనుబట్టి భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాల్యమునుండి చెడ్డది. నేనిప్పుడు చేసిన ప్రకారము యికను సమస్త జీవులను సంహరింపను.
రోమీయులకు 7:18, ఫిలిప్పీయులకు 4:18

22. భూమి నిలిచియున్నంతవరకు వెదకాలమును కోతకాలమును శీతోష్ణములును వేసవి శీత కాలములును రాత్రింబగళ్లును ఉండక మానవని తన హృదయములో అనుకొనెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
దేవుడు నోవహును జ్ఞాపకం చేసుకొని నీళ్లను ఆరబెట్టాడు. (1-3) 
అందరూ చెడ్డ పనులు చేసినందున నోవహు మరియు అతని కుటుంబం మాత్రమే సజీవంగా మిగిలిపోయిన సమయం ఉంది. కానీ దేవుడు నోవహును జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు మరియు వారందరినీ నాశనం చేయకుండా మానవజాతిపై దయ చూపాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. దేవుడు గాలికి నీళ్లను ఎండిపోయేలా చేశాడు మరియు దానిని మూసివేయించాడు. వినాశనం మరియు మోక్షం రెండింటినీ తెచ్చేది యేసు (దేవుడు), కాబట్టి మనం ఎల్లప్పుడూ ఆయనపై నమ్మకం ఉంచాలి. చెడు విషయాలు జరిగినప్పుడు, అవి మనకు గుణపాఠం చెప్పడానికి లేదా ఏదో ఒక విధంగా సహాయం చేయడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. మన జీవితంలో మంచి జరగడానికి ఎంత సమయం తీసుకుంటుందో, వరదల తర్వాత భూమి ఎండిపోవడానికి చాలా సమయం పట్టింది. కానీ కొంత సమయం పట్టినా, పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయని మనం ఎల్లప్పుడూ ఆశతో ఉండాలి.

ఓడ అరరత్ మీద ఉంది, నోవహు ఒక కాకి మరియు పావురాన్ని పంపాడు. (4-12) 
జలప్రళయం తర్వాత, నోవహు మరియు అతని కుటుంబం మరియు జంతువులు ఉన్న ఓడ ఒక పర్వతంపై ఉంది. దేవుడు అలా చేసాడు కాబట్టి ఇది జరిగింది. కొన్నిసార్లు దేవుడు మనకు తెలియకుండానే మనకు విశ్రాంతిని, ఓదార్పునిస్తుంటాడు. నోవహు ఒక కాకిని, ఆ తర్వాత ఒక పావురాన్ని పంపి భూమికి సంబంధించిన ఏదైనా గుర్తు ఉందా అని చూసాడు. పావురం చివరికి ఒక ఆలివ్ ఆకును తిరిగి తెచ్చింది, అది వరద నీరు దిగువకు వెళ్లడం ప్రారంభించిందని చూపిస్తుంది. పావురం దేవునిలో శాంతి మరియు విశ్రాంతిని కోరుకునే వ్యక్తి లాంటిది, కాకి ప్రపంచంలో ఆనందం కోసం చూస్తున్న వ్యక్తిని సూచిస్తుంది. తర్వాత ఏమి జరగబోతోందో మనకు ఎల్లప్పుడూ తెలియకపోయినా, దేవుణ్ణి విశ్వసించడం మరియు విశ్వాసం కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యం.  కీర్తనల గ్రంథము 116:7 నోవహు పావురాన్ని ఓడపైకి తీసుకురావడం ద్వారా ఆమెను రక్షించినట్లుగా, యేసు సహాయం మరియు విశ్రాంతి కోసం తన వద్దకు వచ్చేవారిని రక్షించి, స్వాగతిస్తాడు.

నోవాహు ఆజ్ఞాపించబడినప్పుడు, ఓడ నుండి బయటకు వెళ్లాడు. (13-19) 
మనం కోరుకున్నది కాకపోయినా మనకు ఏది మంచిదో దేవుడికి తెలుసు. మంచి విషయాల కోసం ఎంతకాలం వేచి ఉండాలో, ఎప్పుడు ఓపికగా ఉండాలో ఆయనకు తెలుసు. కొన్నిసార్లు మనం మందసము సురక్షితంగా ఉండకముందే దానిని విడిచిపెట్టడం వంటి పనులను వేగవంతం చేయాలనుకోవచ్చు, కానీ మనం దేవుని సమయాన్ని విశ్వసించాలి. ఓడ కష్టమైనప్పటికీ, ఓడను విడిచిపెట్టమని నోవహు దేవుని ఆజ్ఞ కోసం వేచి ఉన్నాడు. మనం ఎల్లప్పుడూ దేవుని మాట వినాలి మరియు సురక్షితంగా మరియు రక్షణగా ఉండటానికి ఆయన సూచనలను పాటించాలి.

నోవహు బలి అర్పించాడు, దేవుడు ఇకపై భూమిని శపించనని వాగ్దానం చేశాడు. (20-22)
నోవహు చాలా మంది ప్రజలు లేని లోకంలో నివసించాడు మరియు తన కోసం ఒక ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి బదులుగా, దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి ఒక బలిపీఠాన్ని నిర్మించాడు. బలి ఇవ్వడానికి అతని వద్ద చాలా జంతువులు లేనప్పటికీ అతను ఇలా చేసాడు. మనం దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు, ఆయన మనకు మరింత ఎక్కువ అనుగ్రహిస్తాడని ఇది చూపిస్తుంది. నోవహు చేసిన ఆరాధన దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టింది. అయినప్పటికీ, జంతువులను బలి ఇవ్వడం దేవునికి ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే యేసు ఇప్పటికే మన కోసం అంతిమ త్యాగం చేశాడు. పాపం చేయాలనే ప్రజల కోరికను జలప్రళయం తీసివేయలేదు, కానీ దేవుడు మళ్లీ ప్రపంచాన్ని ప్రవహించనని వాగ్దానం చేశాడు. భూమి ఉన్నంత కాలం ఋతువులు కొనసాగుతాయి, కానీ ఏదో ఒక రోజు ప్రతిదీ నాశనం అవుతుంది మరియు కొత్త ప్రపంచం సృష్టించబడుతుంది. మనల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామని దేవుడు చేసిన వాగ్దానాలపై మనం నమ్మకం ఉంచవచ్చు.


Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |