Samuel II - 2 సమూయేలు 8 | View All

1. దావీదు ఫిలిష్తీయులను ఓడించి లోపరచుకొని వారి వశములోనుండి మెతెగమ్మాను పట్టుకొనెను.

2. మరియు అతడు మోయాబీయులను ఓడించి, (పట్టుబడిన వారిని) నేలపొడుగున పండజేసి, తాడుతో కొలిచి రెండు తాడుల పొడుగుననున్నవారు చావవలెననియు, ఒకతాడు పొడు గున నున్నవారు బ్రతుకవచ్చుననియు నిర్ణయించెను. అంతట మోయాబీయులు దావీదునకు దాసులై కప్పము చెల్లించుచుండిరి.

3. సోబారాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫ్రటీసు నదివరకు తన రాజ్యమును వ్యాపింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి

4. అతనియొద్దనుండి వెయ్యిన్ని యేడు వందల మంది గుఱ్ఱపు రౌతులను ఇరువది వేల కాల్బలమును పట్టు కొని, వారి గుఱ్ఱములలో నూటిని ఉంచుకొని, మిగిలిన వాటికి చీలమండ నరములను తెగవేయించెను.

5. మరియదమస్కులోనున్న సిరియనులు సోబారాజగు హదదెజెరు నకు సహాయము చేయరాగా దావీదు సిరియనులలో ఇరు వదిరెండు వేల మందిని ఓడించి

6. దమస్కువశముననున్న సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు దావీదు నకు దాసులై కప్పము చెల్లించుచుండిరి. దావీదు ఎక్కడికి పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను.

7. హదదెజెరు సేవకులకున్న బంగారు డాళ్లు దావీదు పట్టుకొని యెరూషలేమునకు తీసికొని వచ్చెను.

8. మరియబెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పట్టణములలో దావీదు రాజు విస్తారమైన యిత్తడిని పట్టుకొనెను.

9. దావీదు హదదెజెరు దండు అంతయు ఓడించిన సమా చారము హమాతు రాజైన తోయికి వినబడెను.

10. హదదె జెరునకును తోయికిని యుద్ధములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు హదదెజెరుతో యుద్ధము చేసి అతనిని ఓడించి యుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము చేతికి వెండి బంగారు ఇత్తడి వస్తువులను కానుకలుగా అప్పగించి కుశల ప్రశ్నలడిగి దావీదుతోకూడ సంతో షించుటకై అతనిని దావీదు నొద్దకు పంపెను.

11. రాజైన దావీదు తాను జయించిన జనములయొద్ద పట్టుకొనిన వెండి బంగారములతో వీటినిచేర్చి యెహోవాకు ప్రతిష్ఠించెను.

12. వాటిని అతడు సిరియనులయొద్దనుండియు మోయాబీయుల యొద్దనుండియు అమ్మోనీయుల యొద్దనుండియు ఫిలిష్తీ యుల యొద్దనుండియు అమాలేకీయుల యొద్దనుండియు రెహోబు కుమారుడగు హదదెజెరు అను సోబారాజునొద్ద నుండియు పట్టుకొని యుండెను.

13. దావీదు ఉప్పు లోయలో సిరియనులగు పదునెనిమిది వేలమందిని హతము చేసి తిరిగి రాగా అతని పేరు ప్రసిద్ధమాయెను.

14. మరియఎదోము దేశమందు అతడు దండు నుంచెను. ఎదోమీ యులు దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎక్కడికి పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను.

15. దావీదు ఇశ్రాయేలీయులందరిమీద రాజై తన జనుల నందరిని నీతి న్యాయములనుబట్టి యేలుచుండెను.

16. సెరూయా కుమారుడగు యోవాబు సైన్యమునకు అధి పతియై యుండెను. అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషా పాతు రాజ్యపు దస్తావేజులమీద నుండెను.

17. అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబ్యాతారు కుమారుడగు అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు;

18. యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖ్యులు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel II - 2 సమూయేలు 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దావీదు ఫిలిష్తీయులను, మోయాబీయులను, సిరియన్లను లొంగదీసుకున్నాడు. (1-8) 
డేవిడ్, ఒక సాహసోపేతమైన ప్రయత్నంలో, ఇశ్రాయేలు వైపు చాలాకాలంగా ముల్లులా ఉన్న సమస్యాత్మకమైన ఫిలిష్తీయులను లోబరుచుకున్నాడు. ఈ విజయం ఫిలిష్తీయులతో ఇజ్రాయెల్ చేసిన యుద్ధాల మాదిరిగానే చీకటి శక్తులకు వ్యతిరేకంగా పరిశుద్ధులు ఎదుర్కొన్న పోరాటాలకు అద్దం పడుతుంది. దావీదు కుమారుడు చివరికి ఈ కష్టాలన్నిటినీ జయిస్తాడని మరియు సాధువులను కేవలం జయించేవారి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుతాడని ప్రవచించబడింది.
అదనంగా, దావీదు మోయాబీయులను ఓడించి, ఇశ్రాయేలుకు కప్పం చెల్లించమని వారిని బలవంతం చేశాడు. అతను నిర్ణయాత్మకంగా వారి మూడింట రెండు వంతుల బలగాలను ఓడించాడు, మిగిలిన మూడవ భాగాన్ని విడిచిపెట్టాడు, వారి వారసుల శ్రేణి శాశ్వతంగా మరియు అభివృద్ధి చెందుతుందని భరోసా ఇచ్చాడు. ఈ చర్య దేవుని దయ యొక్క పరిధిని ప్రదర్శిస్తుంది, దాని పూర్తి స్థాయికి విస్తరించింది.
డేవిడ్ కూడా ఈ యుద్ధాలలో సిరియన్లపై విజయం సాధించాడు మరియు అతను తన కీర్తనలలో తన రక్షణను దేవుని మహిమకు నిరంతరం ఆపాదించాడు.

పాడు అంకితం. (9-14) 
డేవిడ్ ఆధీనంలో ఉన్న విలువైన ఆస్తులన్నీ ఆలయ నిర్మాణం కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించబడినవి. బంగారంతో చేసిన విగ్రహాల విషయానికి వస్తే, దావీదు వాటిని నాశనం చేయడానికి ఎంచుకున్నాడు, 2 సమూయేలు 5:21 లో పేర్కొన్నట్లు. అయినప్పటికీ, అతను బంగారు పాత్రలను తీసుకొని పవిత్రమైన ఉపయోగం కోసం వాటిని అంకితం చేశాడు. దావీదు కుమారుని దయతో ఒక ఆత్మను ఎలా గెలుచుకున్నప్పుడు, దేవుణ్ణి వ్యతిరేకించే ఏదైనా నిర్మూలించబడాలి - ప్రతి పాపాత్మకమైన కోరికను అణచివేయాలి మరియు శిలువ వేయబడాలి. మరోవైపు, దేవునికి మహిమను తీసుకురాగల ఏదైనా దాని ఉద్దేశ్యాన్ని మార్చుకుంటూ అతని సేవకు అంకితం చేయబడాలి.
దేవుడు తన సేవకులను విభిన్న సామర్థ్యాలలో సేవ చేయమని పిలుస్తున్నాడు. కొందరు, డేవిడ్ వంటి, ఆధ్యాత్మిక పోరాటాలలో పాల్గొంటారు, మరికొందరు, సోలమన్ వంటి వారు ఆధ్యాత్మిక భవనాలను నిర్మించడంలో పాల్గొంటారు. ప్రతి పని మరొకదానిని పూర్తి చేస్తుంది, వారి ఉమ్మడి ప్రయత్నాల ద్వారా దేవుడు మహిమను పొందేలా చేస్తుంది.

డేవిడ్ ప్రభుత్వం మరియు అధికారులు. (15-18)
డేవిడ్ ఒక న్యాయమైన పాలకుడు, తప్పు చేయడంలో ఎప్పుడూ పాల్గొనలేదు లేదా వారి సరైన వాదనలను తిరస్కరించలేదు. ఇది అతని బాధ్యతల పట్ల శ్రద్ధతో మరియు అంకితభావంతో కూడిన విధానాన్ని వివరిస్తుంది, అలాగే తనను సంప్రదించిన వారందరి సమస్యలను వినడానికి మరియు పరిష్కరించడానికి అతని సుముఖతను తెలియజేస్తుంది. న్యాయాన్ని నిర్వహించేటప్పుడు అతను పక్షపాతం చూపలేదు, తరువాత రాబోయే క్రీస్తును గుర్తుచేసే ఉదాహరణను ఉంచాడు.
విశ్వాసులుగా, మనం హృదయపూర్వకంగా క్రీస్తుకు లోబడాలి, ఆయన స్నేహాన్ని వెదకాలి మరియు ఆయనను సేవించడంలో ఆనందాన్ని పొందాలి. మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన ప్రసాదించిన పనులను మరియు పనులను శ్రద్ధగా నిర్వర్తిద్దాం. దావీదు తన కుమారులను పాలకులుగా నియమించగా, విశ్వాసులు, క్రీస్తు ఆధ్యాత్మిక వారసులు, మరింత గొప్ప అధికారాన్ని పొందారు. ప్రకటన గ్రంథం 1:6లో చెప్పబడినట్లుగా వారు మన దేవుని సేవలో రాజులు మరియు యాజకుల స్థానాలకు ఉన్నతీకరించబడ్డారు.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |