Nehemiah - నెహెమ్యా 6 | View All

1. నేను ఇంకను గుమ్మములకు తలుపులు నిలుపకముందుగా దానిలో బీటలులేకుండ సంపూర్ణముగా గోడను కట్టి యుండగా, సన్బల్లటును టోబీయాయును అరబీయుడైన గెషెమును మా శత్రువులలో మిగిలినవారును విని

2. సన్బల్లటును గెషెమును నాకు ఏదో హాని చేయుటకు ఆలోచించిఓనో మైదానమందున్న గ్రామములలో ఒక దాని దగ్గర మనము కలిసికొందము రండని నాయొద్దకు వర్తమానము పంపిరి.

3. అందుకు నేనునేను చేయుపని గొప్పది, దానివిడిచి మీయొ ద్దకు వచ్చుటకై నేను దాని నెందుకు ఆపవలెను? నేను రాలేనని చెప్పుటకు దూతలను పంపితిని.

4. వారు ఆలాగున నాలుగు మారులు నాయొద్దకు వర్తమానము పంపగా ఆ ప్రకారమే నేను మరల ప్రత్యు త్తరమిచ్చితిని.

5. అంతట అయిదవమారు సన్బల్లటు తన పనివాని ద్వారా విప్పియున్న యొక పత్రికను నాయొద్దకు పంపెను.

6. అందులోవారిపైన రాజుగా ఉండవలెనని నీవు ప్రాకారమును కట్టుచున్నావనియు, ఈ హేతువు చేతనే నీవును యూదులును రాజుమీద తిరుగుబాటు చేయునట్లుగా నీవు ఆలోచించుచున్నావనియు,

7. యూదు లకు రాజుగా ఉన్నాడని నిన్నుగూర్చి ప్రకటనచేయుటకు యెరూషలేములో ప్రవక్తలను నీవు నియమించి తివనియు మొదలగు మాటలునురాజునకు ఈ సంగతులు తెలియనగుననియు మొదలగు మాటలును, అందునిమిత్తము ఇప్పుడు మనము యోచన చేసెదము రండనియు, ఈ సంగతి అన్యజనుల వదంతియనియు, దానిని గెషెము చెప్పుచున్నా డనియు వ్రాయబడెను.

8. ఈ పని చేయలేకుండ మే మశక్తులమగుదుమనుకొని వారందరు మమ్మును బెదరింప జూచిరి గాని

9. నేనుఇటువంటి కార్యములను మేమెంత మాత్రమును చేయువారముకాము, వీటిని నీ మనస్సులోనుండి నీవు కల్పించుకొంటివని అతనియొద్దకు నేను వర్త మానము పంపితిని. దేవా, ఇప్పుడు నా చేతులను బలపరచుము.

10. అటుతరువాత మెహేతబేలునకు పుట్టిన దెలాయ్యా కుమారుడైన షెమయాయొక్క యింటికి వచ్చితిని. అతడు బయటికి రాకుండ నిర్భందింపబడెను. అతడురాత్రి కాలమందు నిన్ను చంపుటకు వారు వచ్చెదరు గనుక, దేవుని మందిర గర్భాలయములోపలికి మనము పోయి తలుపులు వేసికొనెదము రండని చెప్పగా

11. నేనునావంటి వాడు పారిపోవచ్చునా? ఇంతవాడనైన నేను నా ప్రాణమును రక్షించుకొనుటకైనను గర్భాలయమున ప్రవేశింప వచ్చునా? నేను అందులో ప్రవేశింపనంటిని.

12. అప్పుడు దేవుడు అతని పంపలేదనియు, టోబీయాయును సన్బల్లటును అతనికి లంచమిచ్చినందున నా విషయమై యీ ప్రకటన చేసెననియు తేటగ కనుగొంటిని

13. ఇందువలన నాకు భయము పుట్టగా, నేను అతడు చెప్పినట్లు చేసి పాపములో పడుదునని అనుకొని, నామీద నింద మోపు నట్లుగా నన్నుగూర్చి చెడువార్త పుట్టించుటకు వారతనికి లంచమిచ్చి యుండిరి.

14. నా దేవా, వారి క్రియలనుబట్టి టోబీయాను సన్బల్లటును నన్ను భయపెట్టవలెనని కనిపెట్టి యున్న ప్రవక్తలను, నోవద్యా అను ప్రవక్త్రిని జ్ఞాపకము చేసికొనుము.

15. ఈ ప్రకారముగా ఏలూలు మాసము ఇరువది యయిదవ దినమందు, అనగా ఏబదిరెండు దినములకు ప్రాకార మును కట్టుట సమాప్తమాయెను.

16. అయితే మా శత్రువులు ఈ సంగతి వినినప్పుడును, మా చుట్టునుండు అన్యజను లందరు జరిగినపని చూచినప్పుడును, వారు బహుగా అధైర్య పడిరి; ఏలయనగా ఈ పని మా దేవునివలన జరిగినదని వారు తెలిసికొనిరి.

17. ఆ దినములలో యూదుల ప్రధానులు టోబీయా యొద్దకు మాటి మాటికి పత్రికలు పంపుచు వచ్చిరి; అతడును వారికి పత్రికలు పంపుచుండెను.

18. అతడు ఆరహు కుమారుడైన షెకన్యాకు అల్లుడు. ఇదియు గాక యోహానాను అను తన కుమారుడు బెరెక్యా కుమారు డైన మెషుల్లాము కుమార్తెను వివాహము చేసికొనియుండెను గనుక యూదులలో అనేకులు అతని పక్షమున నుండెదమని ప్రమాణము చేసిరి.

19. వారు నా యెదుట అతని గుణాతిశయములనుగూర్చి మాటలాడుచువచ్చిరి, నేను చెప్పిన మాటలు ఆతనికి తెలియజేసిరి. నన్ను భయపెట్టుటకే టోబీయా పత్రికలు పంపెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Nehemiah - నెహెమ్యా 6 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నెహెమ్యాను అడ్డుకోవడానికి సన్బల్లట్ పన్నాగం. (1-9) 
మేము నిర్లక్ష్యం చేయకూడని ముఖ్యమైన పనులలో నిమగ్నమై ఉన్నామని దృఢమైన ప్రకటనతో పనిలేకుండా మరియు పనికిమాలిన సమావేశాల ఎరకు ప్రతిస్పందించండి. పాపభరితమైన లేదా వివేకం లేని చర్యలకు పదే పదే పట్టుబట్టేందుకు మనం లొంగిపోకూడదు. బదులుగా, అదే టెంప్టేషన్‌ను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, అదే సంకల్పంతో మరియు హేతుబద్ధతతో దానిని ఎదుర్కొందాం. హానికరమైన వ్యక్తులు తరచుగా వారి స్వంత కోరికలను జనాదరణ పొందినట్లుగా చిత్రీకరిస్తారు, అయితే నెహెమ్యా చేసినట్లుగా మనం వారి మోసాన్ని చూడాలి. అతను తప్పుడు వాదనలను ఖండించడమే కాకుండా, అలాంటి పుకార్ల ఉనికిని కూడా ఖండించాడు. నెహెమ్యా పాత్ర బాగా స్థిరపడింది, అలాంటి అనుమానాలను నిరాధారంగా మార్చింది. తప్పుడు వ్యాఖ్యానానికి భయపడి మనకు తెలిసిన బాధ్యతలను మనం ఎప్పటికీ వదులుకోకూడదు. స్పష్టమైన మనస్సాక్షితో, మన కీర్తిని దేవునికి అప్పగిద్దాం.
దేవుని ప్రజలు నిందను భరించినప్పటికీ, కొందరు సూచించినట్లుగా వారి నిజమైన కీర్తి చెడిపోదు. నెహెమ్యా క్లుప్తమైన ప్రార్థన చేస్తూ తన హృదయాన్ని స్వర్గం వైపు తిప్పుకున్నాడు. మన క్రైస్తవ ప్రయత్నాలలో నిమగ్నమై మరియు సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, ఈ ప్రార్థనను ప్రతిధ్వని చేద్దాం: "నాకు ఒక కర్తవ్యం అప్పగించబడింది మరియు నేను ఈ ప్రలోభాన్ని ఎదుర్కొన్నాను. దేవా, నా చేతులను బలపరచుము." మనల్ని విధి నుండి దూరం చేసే ప్రతి ప్రలోభం దాని పట్ల మన నిబద్ధతను రెట్టింపు చేయడానికి ప్రేరణగా ఉపయోగపడుతుంది.

తప్పుడు ప్రవక్తలు నెహెమ్యాను భయపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు. (10-14) 
మన బాధ్యతల నుండి మనల్ని భయపెట్టడం మరియు పాపపు చర్యలలోకి మళ్లించడం మన శత్రువులు మనకు కలిగించగల అత్యంత ముఖ్యమైన హాని. మనం స్థిరంగా సద్గుణాలను ఆలింగనం చేద్దాం మరియు తప్పు చేయకుండా స్థిరంగా ఉండుదాం. దేవుని వాక్య బోధలకు విరుద్ధంగా ఉన్న దేనినైనా తిరస్కరిస్తూ, మనం అన్ని సలహాలను జాగ్రత్తగా అంచనా వేయాలి. ప్రతి వ్యక్తి వారి చర్యలలో పొందిక కోసం ప్రయత్నించాలి. నేను, క్రీస్తు అనుచరునిగా చెప్పుకునేవాడిని, సాధువుగా, దేవుని బిడ్డనని, క్రీస్తు శరీరంలోని అవయవంగా, పరిశుద్ధాత్మ నివాసస్థలంగా పిలువబడ్డాను-అప్పుడు నేను దురాశ, ఇంద్రియాలు, అహంకారంలో మునిగిపోతానా? అసూయ? నేను అసహనానికి, అసంతృప్తికి లేదా కోపానికి లొంగిపోవచ్చా? నేను బద్ధకంగా, అవిశ్వాసంగా లేదా కనికరం లేకుండా ఉండేందుకు అనుమతించవచ్చా? అలాంటి ప్రవర్తన ఇతరులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది? మన జీవితాల్లో దేవుని సమృద్ధిగా ఉన్న ఆశీర్వాదాలు మరియు పనులు మనల్ని అప్రమత్తత, స్వీయ-క్రమశిక్షణ మరియు శ్రద్ధ వైపు నడిపించాలి. అతిక్రమణ యొక్క స్వాభావిక పాపాత్మకతను గుర్తించడంతోపాటు, అది కలిగించే సంభావ్య కుంభకోణం గురించి కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

గోడ ముగిసింది, యూదులలో కొందరి ద్రోహం. (15-19)
వారు సబ్బాత్‌లలో విశ్రాంతిని పాటించినప్పటికీ, గోడ నిర్మాణం యాభై-రెండు రోజుల వ్యవధిలో ప్రారంభించబడింది మరియు ముగిసింది. మేము కృతనిశ్చయంతో పనిని సంప్రదించినప్పుడు మరియు అచంచలమైన దృష్టిని కొనసాగించినప్పుడు తక్కువ వ్యవధిలో గణనీయమైన పురోగతిని సాధించవచ్చు. బయటి వ్యక్తులతో వివాహం చేసుకోవడం వల్ల కలిగే పరిణామాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. వ్యక్తులు టోబియా వంటి వారితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్న తర్వాత, వారు అతని పట్ల విధేయతతో త్వరగా చిక్కుకుంటారు. క్రమరాహిత్యమైన ప్రేమ అపవిత్ర కూటమికి దారి తీస్తుంది. ఆత్మల ప్రత్యర్థి అనేక రకాల సాధనాలను ఉపయోగిస్తాడు మరియు దేవుని శ్రద్ధగల సేవకుల ప్రతిష్టను దిగజార్చడానికి లేదా వారి బాధ్యతల నుండి వారిని మళ్లించడానికి అనేక పథకాలను రూపొందిస్తాడు. అయితే, తన అనుచరుల కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన వ్యక్తిని మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. హృదయపూర్వకంగా దేవునికి మరియు అతని పనికి తమను తాము అంకితం చేసుకునే వారికి జీవనోపాధి మరియు మద్దతు లభిస్తుంది.Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |