Esther - ఎస్తేరు 4 | View All

1. జరిగినదంతయు తెలియగానే మొర్దెకై తన బట్టలు చింపుకొని గోనెపట్టలు వేసికొని బూడిదె పోసికొని పట్టణము మధ్యకు బయలువెళ్లి మహా శోకముతో రోదనముచేసి
మత్తయి 11:21

2. రాజు గుమ్మము ఎదుటికి వచ్చెను; గోనె కట్టు కొనినవాడు రాజు గుమ్మమున ప్రవేశింపకూడదన్న ఆజ్ఞ కలదు.

3. రాజుయొక్క ఆజ్ఞయు శాసనమును ఏ సంస్థానమునకు వచ్చెనో అక్కడనున్న యూదులు ఉపవాసముండి మహాదుఃఖములోను ఏడ్పులోను రోదనములోను మునిగినవారైరి, ఆనేకులు గోనెను బూడిదెను వేసికొని పడి యుండిరి.

4. ఎస్తేరు యొక్క పనికత్తెలును ఆమెదగ్గరనున్న షండులును వచ్చి జరిగినదాని ఆమెకు తెలియజేయగా రాణి గొప్ప మనోవిచారము కలదై మొర్దెకై కట్టుకొనియున్న గోనెపట్టను తీసివేయుమని ఆజ్ఞ ఇచ్చి, కట్టించుకొనుటకై అతనియొద్దకు వస్త్రములు పంపెను గాని అతడు వాటిని తీసికొనలేదు.

5. అప్పుడు ఎస్తేరు తన్ను కనిపెట్టి యుండుటకు రాజు నియమించిన షండులలో హతాకు అను ఒకని పిలిచి అది ఏమియైనది, ఎందుకైనది తెలిసి కొనుటకు మొర్దెకైయొద్దకు వెళ్లుమని ఆజ్ఞ నిచ్చెను.

6. హతాకు రాజు గుమ్మము ఎదుటనున్న పట్టణపు వీధిలో నుండు మొర్దెకైయొద్దకు పోగా

7. మొర్దెకై తనకు సంభవించిన దంతయు, యూదులను నాశనము చేయుటకు గాను హామాను వారినిబట్టి రాజు ఖజానాకు తూచి యిచ్చెదనని చెప్పిన సొమ్ము మొత్తము ఇంత యనియును అతనికి తెలిపి

8. వారిని సంహరించుటకై షూషనులో ఇయ్యబడిన ఆజ్ఞ ప్రతిని ఎస్తేరునకు చూసి తెలుపుమనియు, ఆమె తన జనుల విషయమై రాజును వేడుకొని అతని సముఖమందు విన్నపము చేయుటకై అతనియొద్దకు పోవలె నని చెప్పుమనియు దాని నతని కిచ్చెను. హతాకు వచ్చి మొర్దెకైయొక్క మాటలను ఎస్తేరుతో చెప్పెను.

9. అంతట ఎస్తేరు మొర్దెకైతో చెప్పుమని హతాకునకు సెలవిచ్చిన దేమనగా

10. పిలువ బడక పురుషుడే గాని స్త్రీయే గాని రాజు

11. యొక్క అంతర్గృహమున ప్రవేశించినయెడల బ్రదుకునట్లుగా రాజు తన బంగారపుదండమును ఎవరితట్టు చాపునో వారు తప్ప ప్రతివాడు సంహరింప బడునన్న కఠినమైన ఆజ్ఞ కలదని రాజసేవకులకందరికిని అతని సంస్థానములలోనున్న జనులకందరికిని తెలిసే యున్నది. నేటికి ముప్పది దినములనుండి రాజునొద్దకు ప్రవేశించుటకు నేను పిలువబడలేదని చెప్పుమనెను.

12. వారు ఎస్తేరు యొక్క మాటలు మొర్దెకైకి తెలుపగా

13. మొర్దెకై ఎస్తేరుతో ఇట్లు ప్రత్యుత్తర మిచ్చిరాజ నగరులో ఉన్నంతమాత్రముచేత యూదులందరికంటె నీవు తప్పించుకొందువని నీ మనస్సులొ తలంచుకొనవద్దు;

14. నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కునుండి వచ్చును గాని, నీవును నీ తండ్రి యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమును బట్టియే రాజ్యమునకు వచ్చితివేమో ఆలోచించుకొనుమని చెప్పుమనెను.

15. అప్పుడు ఎస్తేరు మొర్దెకైతో మరల ఇట్లనెను.

16. నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు సమకూర్చి, నా నిమిత్తము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అన్న పానములు చేయకుండుడి; నేనును నా పని కత్తెలును కూడ ఉపవాసముందుము; ప్రవేశించుట న్యాయ వ్యతిరిక్తముగా నున్నను నేను రాజునొద్దకు ప్రవేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను.

17. అటువలెనే మొర్దెకై బయలుదేరి ఎస్తేరు తనకు ఆజ్ఞాపించిన యంతటి ప్రకారముగా జరిగించెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Esther - ఎస్తేరు 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదులు తమ ప్రమాదం గురించి విలపిస్తున్నారు. (1-4) 
మొర్దెకై యూదు ప్రజలతో తన సంబంధాన్ని బహిరంగంగా అంగీకరించాడు. విశ్వాసుల సంఘానికి ఎదురయ్యే అనర్థాలు మన వ్యక్తిగత ఇబ్బందులను కూడా అధిగమిస్తూ మనల్ని లోతుగా తాకాలి. ఇతరులకు నొప్పి మరియు బాధలకు కారణం కావడం చాలా బాధాకరం. వారి మనస్సాక్షి యొక్క సున్నితత్వం కారణంగా కష్టాలను ఎదుర్కొనేవారిని దేవుడు రక్షిస్తాడు.

ఎస్తేర్ యూదుల కోసం వాదించడానికి పూనుకుంది. (5-17)
రిస్క్ లేదా త్యాగం చేసే పనులకు దూరంగా ఉండటమే మా మొగ్గు. అయినప్పటికీ, క్రీస్తు యొక్క మిషన్ మరియు అతని ప్రజల శ్రేయస్సు కోరినప్పుడు, మనం సవాళ్లను స్వీకరించాలి మరియు అతని ఉదాహరణను అనుసరించాలి. క్రైస్తవులు గొప్ప మంచి కంటే వ్యక్తిగత సౌలభ్యం లేదా భద్రతకు ప్రాధాన్యతనిస్తే, వారు విమర్శలకు అర్హులు. మర్త్య రాజుల కఠినమైన చట్టాల మాదిరిగా కాకుండా, రాజుల రాజు యొక్క దయగల సింహాసనానికి ప్రాప్యత ఎల్లప్పుడూ మాకు తెరిచి ఉంటుంది. విశ్వాసంతో చేసే ప్రార్థనలకు శాంతియుత సమాధానాలు లభిస్తాయని మేము నమ్మకంగా దానిని చేరుకోవచ్చు. యేసు రక్తాన్ని విమోచించడం ద్వారా, మనం పవిత్రమైన ప్రదేశాలలోకి కూడా స్వాగతించబడ్డాము.
ఎస్తేర్ పట్ల రాజు ప్రేమాభిమానాలు క్షీణించేలా దైవిక ప్రావిడెన్స్ సమయాన్ని నిర్దేశించింది. ఈ పరీక్ష ఆమె విశ్వాసాన్ని మరియు ధైర్యాన్ని పరీక్షకు గురి చేసింది, దీని వలన దేవుని అనుగ్రహం ఆమెపై మరింత ప్రకాశవంతంగా ప్రకాశిస్తుంది. హామాన్, నిస్సందేహంగా, రాజును ఆమెకు వ్యతిరేకంగా మార్చడానికి ప్రయత్నించాడు. మొర్దెకై ఇది విజయానికి ఉద్దేశించిన కారణాన్ని, ఆమె సురక్షితంగా చేపట్టగలిగే వెంచర్ అని ప్రతిపాదించింది. ఈ అచంచలమైన విశ్వాసం ధైర్యంగా మాట్లాడింది, ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులలో కదలకుండా, అన్ని అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా విశ్వసించింది. ఎవరైతే తమ జీవితాన్ని నీతి క్రియల ద్వారా దేవునికి అప్పగించడం కంటే పాపాత్మకమైన పథకాల ద్వారా తమ జీవితాన్ని కాపాడుకోవాలని కోరుకుంటారో వారు చివరికి పాప మార్గంలో కోల్పోతారు.
డివైన్ ప్రొవిడెన్స్ ఒక కారణం కోసం ఎస్తేర్ సింహాసనాన్ని అధిరోహించింది. అందువల్ల, మీ కృతజ్ఞత మిమ్మల్ని దేవునికి మరియు ఆయన చర్చికి సేవ చేయమని బలవంతం చేస్తుంది; లేకుంటే, మీ ఎలివేషన్ దాని ప్రయోజనాన్ని కోల్పోతుంది. దేవుని ప్రావిడెన్షియల్ చర్యలు జ్ఞానం మరియు ఉద్దేశ్యంతో గుర్తించబడతాయి, చర్చికి ప్రయోజనం చేకూర్చే వారి అంతిమ లక్ష్యాన్ని వెల్లడిస్తుంది. దేవుడు మనల్ని ఎక్కడ ఉంచాడో మనలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలి మరియు ఆ ఉద్దేశ్యాన్ని నెరవేర్చడానికి కృషి చేయాలి, అది మన వేళ్ల నుండి జారిపోకుండా చూసుకోవాలి. దేవునికి మన ఆత్మలు మరియు కారణాలను గంభీరంగా అంకితం చేయడంతో, మనం ధైర్యంగా ఆయన సేవలో పాల్గొనవచ్చు. మన ఆత్మలను కోల్పోయే ప్రమాదంతో ఏ ప్రమాదం పోల్చలేదు.
అయితే, ఎస్తేరు రాజును సంప్రదించడానికి సంకోచించినట్లే, వణుకుతున్న చాలా పాపులు ప్రభువు యొక్క అనంతమైన దయకు పూర్తిగా లొంగిపోవడానికి భయపడతారు. వారు, ఎస్తేర్ లాగా, తీవ్రమైన ప్రార్థనలు మరియు విజ్ఞప్తులతో సంప్రదించడానికి ధైర్యం చేయనివ్వండి మరియు వారు మెరుగ్గా లేకుంటే సమానంగా రాణిస్తారు. దేవుని కారణం అనివార్యంగా విజయం సాధిస్తుంది మరియు మన భద్రత దానితో మనల్ని మనం సర్దుబాటు చేసుకోవడంలో ఉంది.Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |