Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 104 | View All

1. నా ప్రాణమా, యెహోవాను సన్నుతించుము. యెహోవా, నా దేవా నీవు అధిక ఘనతవహించిన వాడవు నీవు మహాత్మ్యమును ప్రభావమును ధరించియున్నావు.

2. వస్త్రమువలె వెలుగును నీవు కప్పుకొనియున్నావు. తెరను పరచినట్టు ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియున్నావు.
1 తిమోతికి 6:16

3. జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసి యున్నాడు. మేఘములను తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెక్కలమీద గమనము చేయుచున్నాడు

4. వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగ్నిజ్వాలలను తనకు పరిచారకులుగాను ఆయన చేసికొనియున్నాడు.
హెబ్రీయులకు 1:7

5. భూమి యెన్నటికిని కదలకుండునట్లు ఆయన దానిని పునాదులమీద స్థిరపరచెను.

6. దానిమీద అగాధజలములను నీవు వస్త్రమువలె కప్పితివి. కొండలకుపైగా నీళ్లు నిలిచెను.

7. నీవు గద్దింపగానే అవి పారిపోయెను నీ ఉరుము శబ్దము విని అవి త్వరగా పారిపోయెను.

8. నీవు వాటికి నియమించినచోటికి పోవుటకై అవి పర్వతములెక్కెను పల్లములకు దిగెను.

9. అవి మరలి వచ్చి భూమిని కప్పక యుండునట్లు అవి దాటలేని సరిహద్దులు నీవు వాటికి నియమించితివి.

10. ఆయన కొండలోయలలో నీటిబుగ్గలను పుట్టించును అవి మన్యములలో పారును.

11. అవి అడవిజంతువులన్నిటికి దాహమిచ్చును. వాటివలన అడవి గాడిదలు దప్పితీర్చుకొనును.

12. వాటి ఒడ్డున ఆకాశపక్షులు వాసము చేయును కొమ్మల నడుమ అవి సునాదము చేయును.
మత్తయి 13:32

13. తన గదులలోనుండి ఆయన కొండలకు జలధారల నిచ్చును నీ క్రియల ఫలముచేత భూమి తృప్తిపొందుచున్నది.

14. పశువులకు గడ్డిని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొక్కలను ఆయన మొలిపించుచున్నాడు

15. అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును సంతోషపెట్టు ద్రాక్షారసమును వారి మొగములకు మెరుగు నిచ్చు తైలమును నరుల హృదయమును బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుట్టించుచున్నాడు

16. యెహోవా వృక్షములు తృప్తిపొందుచున్నవి. ఆయన నాటిన లెబానోను దేవదారు వృక్షములు తృప్తిపొందుచున్నవి.

17. అచ్చట పక్షులు తమ గూళ్లు కట్టుకొనును అచ్చట సరళవృక్షములపైన కొంగలు నివాసముచేయు చున్నవి.

18. గొప్ప కొండలు కొండమేకలకు ఉనికిపట్లు కుందేళ్లకు బండలు ఆశ్రయస్థానములు

19. ఋతువులను తెలుపుటకై ఆయన చంద్రుని నియమించెను సూర్యునికి తన అస్తమయకాలము తెలియును

20. నీవు చీకటి కలుగచేయగా రాత్రియగుచున్నది అప్పుడు అడవిజంతువులన్నియు తిరుగులాడుచున్నవి.

21. సింహపు పిల్లలు వేటకొరకు గర్జించుచున్నవి తమ ఆహారమును దేవుని చేతిలోనుండి తీసికొన జూచుచున్నవి.

22. సూర్యుడు ఉదయింపగానే అవి మరలిపోయి తమ గుహలలో పండుకొనును.

23. సాయంకాలమువరకు పాటుపడి తమ పనులను జరుపు కొనుటకై మనుష్యులు బయలువెళ్లుదురు.

24. యెహోవా, నీ కార్యములు ఎన్నెన్ని విధములుగా నున్నవి! జ్ఞానముచేత నీవు వాటన్నిటిని నిర్మించితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియున్నది.

25. అదిగో విశాలమైన మహాసముద్రము అందులో లెక్కలేని జలచరములు దానిలో చిన్నవి పెద్దవి జీవరాసులున్నవి.

26. అందులో ఓడలు నడుచుచున్నవి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు నిర్మించిన మకరము లున్నవి.

27. తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారమిచ్చెదవని ఇవన్నియు నీ దయకొరకు కనిపెట్టుచున్నవి

28. నీవు వాటికి పెట్టునది అవి కూర్చుకొనును నీవు గుప్పిలి విప్పగా అవి మంచివాటిని తిని తృప్తి పరచబడును.

29. నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి తీసివేయునప్పుడు అవి ప్రాణములు విడిచి మంటి పాలగును.

30. నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అవి సృజింపబడును అట్లు నీవు భూతలమును నూతనపరచుచున్నావు.

31. యెహోవా మహిమ నిత్యముండునుగాక. యెహోవా తన క్రియలను చూచి ఆనందించును గాక.

32. ఆయన భూమిని చూడగా అది వణకును ఆయన పర్వతములను ముట్టగా అవి పొగరాజును

33. నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవాకు కీర్తనలు పాడెదను నేనున్నంత కాలము నా దేవుని కీర్తించెదను.

34. ఆయననుగూర్చిన నా ధ్యానము ఆయనకు ఇంపుగా నుండునుగాక నేను యెహోవాయందు సంతోషించెదను.

35. పాపులు భూమిమీదనుండి లయమగుదురు గాక భక్తిహీనులు ఇక నుండకపోదురు గాక నా ప్రాణమా, యెహోవాను సన్నుతించుము యెహోవాను స్తుతించుడి.
ప్రకటన గ్రంథం 19:1-6Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 104 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

స్వర్గంలో దేవుని మహిమ, సముద్రం మరియు పొడి భూమి యొక్క సృష్టి. (1-9) 
మనం చూసే ప్రతి విషయం సర్వశక్తిమంతుడికి దీవెనలు మరియు స్తోత్రాలను అందించమని మనల్ని పిలుస్తుంది, దీని గొప్పతనానికి అవధులు లేవు. అతని శాశ్వతమైన శక్తి మరియు దైవిక సారాంశం అతని సృష్టి ద్వారా స్పష్టంగా ప్రదర్శించబడతాయి. దేవుడు ఎటువంటి చీకటి జాడ లేని స్వచ్ఛమైన తేజస్సును కలిగి ఉంటాడు. ప్రభువైన యేసు, ప్రియకుమారుడు, ఈ లోకంలో ప్రకాశించే వెలుగుగా ప్రకాశిస్తున్నాడు.

అన్ని జీవులకు అతని ఏర్పాటు. (10-18) 
సమస్త జీవరాశులకు సమృద్ధిగా అందించబడిన సమృద్ధి గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, అవి పరమాత్మకి చేసే స్వాభావికమైన ఆరాధనను కూడా మనం గమనించాలి. అయినప్పటికీ, మానవత్వం, తరచుగా మరచిపోయే మరియు కృతజ్ఞత లేని, వారి సృష్టికర్త నుండి అత్యంత ఉదారమైన ఆశీర్వాదాలను పొందుతుంది. భూమి, దాని విభిన్న ప్రకృతి దృశ్యాలతో, దాని నివాసులకు వివిధ మార్గాల్లో అందిస్తుంది. అంతేగాక, కృప ద్వారా చర్చి యొక్క సంతానోత్పత్తి, నిత్యజీవం యొక్క పోషణ, మోక్షం యొక్క కప్పు మరియు ఆనందం యొక్క ఓదార్పు తైలం వంటి ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలను మనం ఎప్పుడూ విస్మరించకూడదు. దేవుడు తన చిన్న జీవుల పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తే, ఆయన ప్రజలకు అభయారణ్యంగా ఆయన పాత్రను మనం అనుమానించగలమా?

పగలు మరియు రాత్రి యొక్క క్రమమైన కోర్సు మరియు అన్ని జీవులపై దేవుని సార్వభౌమాధికారం. (19-30)
పగలు మరియు రాత్రి ఎడతెగని చక్రం కోసం దేవునికి స్తుతి మరియు ఔన్నత్యాన్ని అందించడానికి మేము పిలువబడ్డాము. కొందరు వ్యక్తులు క్రూర మృగాలను ఎలా పోలి ఉంటారో, సంధ్య కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తూ, చీకటిలో ఉత్పాదకత లేని పనులలో నిమగ్నమై ఉంటారో గమనించాలి. దోపిడీ జీవుల సహజమైన కోరికలను కూడా దేవుడు గుర్తించగలిగితే, బలహీనమైన మరియు వ్యక్తీకరించలేని మూలుగుల ద్వారా వ్యక్తీకరించబడినప్పటికీ, తన స్వంత ప్రజలలోని దయ యొక్క భాషను అతను మరింత దయతో అర్థం చేసుకోగలడు.
ప్రతి రోజు దాని స్వంత టాస్క్‌ల సెట్‌ను తెస్తుంది, అది తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలి, ఉదయం నుండి ప్రారంభించి సాయంత్రం వరకు కొనసాగుతుంది. రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే రాత్రి సమయంలో శ్రమ అసాధ్యం అవుతుంది. కీర్తనకర్త దేవుని సృష్టిలోని అద్భుతాలను చూసి ఆశ్చర్యపోతాడు. మానవ నిర్మిత రచనలు తరచుగా నిశితంగా పరిశీలించినప్పుడు ముతకగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ప్రకృతి యొక్క పనులు ఎక్కువ ఖచ్చితత్వాన్ని మరియు చిక్కులను వెల్లడిస్తాయి. అవన్నీ దైవిక జ్ఞానం యొక్క ఉత్పత్తులు, అవి ఉద్దేశించబడిన ప్రయోజనాన్ని అందిస్తాయి. ప్రతి వసంతం పునరుత్థానానికి చిహ్నంగా పనిచేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది పాత అవశేషాల నుండి కొత్త ప్రపంచం యొక్క ఆవిర్భావాన్ని తెలియజేస్తుంది. మానవులు మాత్రమే మరణాన్ని అధిగమిస్తారు; ప్రభువు వారి శ్వాసను తీసివేసినప్పుడు, వారి ఆత్మలు మరొక ఉనికిని ప్రారంభిస్తాయి మరియు వారి శరీరాలు కీర్తికి లేదా బాధకు పునరుత్థానం చేయబడతాయి. మన ఆత్మలను పవిత్రతతో పునరుద్ధరించడానికి ప్రభువు తన ఆత్మను పంపుతాడు.

దేవుణ్ణి స్తుతించడం కొనసాగించాలనే తీర్మానం. (31-35)
మానవ మహిమ అస్థిరమైనది, అయితే దేవుని మహిమ శాశ్వతమైనది. జీవులు మార్పుకు లోనవుతాయి, కానీ సృష్టికర్త స్థిరంగా మరియు మారకుండా ఉంటాడు. సృష్టి వైభవాన్ని ధ్యానించడం ఆత్మకు మాధుర్యాన్ని కలిగిస్తే, విముక్తి యొక్క లోతైన పని గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు జ్ఞానోదయం పొందిన మనస్సుపై మరింత గొప్ప వైభవాన్ని ఊహించుకోండి! విమోచనలో ఒక పాపాత్ముడు దేవునిపై విశ్వాసం మరియు సంతోషం కోసం ఒక స్థిరమైన పునాదిని కనుగొంటాడు. అతను అందరినీ ఆదరించడంలో మరియు పరిపాలించడంలో సంతోషిస్తున్నాడు మరియు అతని సృష్టిలో ఆనందాన్ని పొందుతున్నప్పుడు, అతని కృపచే తాకిన మన ఆత్మలు ఆయనను ధ్యానించనివ్వండి మరియు మన స్తోత్రాన్ని అందించండి.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |