Exodus - నిర్గమకాండము 24 | View All

1. మరియు ఆయన మోషేతో ఇట్లనెను నీవును, అహరోనును, నాదాబును, అబీహును, ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలలో డెబ్బదిమందియు యెహోవా యొద్దకు ఎక్కి వచ్చి దూరమున సాగిలపడుడి.

2. మోషే మాత్రము యెహోవాను సమీపింపవలెను, వారు సమీపింపకూడదు, ప్రజలు అతనితో ఎక్కి రాకూడదు.

3. మోషే వచ్చి యెహోవా మాటలన్నిటిని విధులన్నిటిని ప్రజలతో వివరించి చెప్పెను. ప్రజలందరుయెహోవా చెప్పిన మాట లన్నిటి ప్రకారము చేసెదమని యేక శబ్దముతో ఉత్తరమిచ్చిరి.
హెబ్రీయులకు 9:19

4. మరియమోషే యెహోవా మాటలన్నిటిని వ్రాసి ఉదయమందు లేచి ఆ కొండ దిగువను బలిపీఠమును ఇశ్రాయేలు పండ్రెండు గోత్రములు చొప్పున పండ్రెండు స్తంభములను కట్టి

5. ఇశ్రాయేలీయులలో ¸యౌవనస్థులను పంపగా వారు దహనబలుల నర్పించి యెహోవాకు సమాధానబలులగా కోడెలను వధించిరి.

6. అప్పుడు మోషే వాటి రక్తములో సగము తీసికొని పళ్లెములలో పోసి ఆ రక్తములో సగము బలిపీఠముమీద ప్రోక్షించెను.

7. అతడు నిబంధన గ్రంథమును తీసికొని ప్రజలకు వినిపింపగా వారు యెహోవా చెప్పినవన్నియు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి.

8. అప్పుడు మోషే రక్తమును తీసికొని ప్రజలమీద ప్రోక్షించి ఇదిగో యీ సంగతులన్నిటి విషయమై యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన రక్తము ఇదే అని చెప్పెను.
మత్తయి 26:28, మార్కు 14:24, లూకా 22:20, 1 కోరింథీయులకు 11:25, 2 కోరింథీయులకు 3:6, హెబ్రీయులకు 9:20, హెబ్రీయులకు 10:29

9. తరువాత మోషే అహరోను నాదాబు అబీహు ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలలో డెబ్బదిమందియు ఎక్కి పోయి

10. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములక్రింద నిగనిగలాడు నీలమయమైన వస్తువు వంటిదియు ఆకాశ మండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను.

11. ఆయన ఇశ్రాయేలీయులలోని ప్రధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; వారు దేవుని చూచి అన్నపానములు పుచ్చుకొనిరి.

12. అప్పుడు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను నీవు కొండయెక్కి నాయొద్దకు వచ్చి అచ్చటనుండుము; నీవు వారికి బోధించునట్లు నేను వ్రాసిన ఆజ్ఞలను, ధర్మశాస్త్రమును, రాతిపలకలను నీకిచ్చెదననగా
2 కోరింథీయులకు 3:3

13. మోషేయు అతని పరిచారకుడైన యెహోషువయు లేచిరి. మోషే దేవుని కొండమీదికి ఎక్కెను.

14. అతడు పెద్దలను చూచి మేము మీ యొద్దకు వచ్చువరకు ఇక్కడనే యుండుడి; ఇదిగో అహరోనును హూరును మీతో ఉన్నారు; ఎవనికైనను వ్యాజ్యెమున్నయెడల వారియొద్దకు వెళ్లవచ్చునని వారితో చెప్పెను.

15. మోషే కొండమీదికి ఎక్కినప్పుడు ఆ మేఘము కొండను కమ్మెను.

16. యెహోవా మహిమ సీనాయి కొండమీద నిలిచెను; మేఘము ఆరు దినములు దాని కమ్ముకొనెను; ఏడవ దినమున ఆయన ఆ మేఘములోనుండి మోషేను పిలిచినప్పుడు

17. యెహోవా మహిమ ఆ కొండ శిఖరముమీద దహించు అగ్నివలె ఇశ్రాయేలీయుల కన్నులకు కనబడెను.
2 కోరింథీయులకు 3:18

18. అప్పుడు మోషే ఆ మేఘములో ప్రవేశించి కొండమీదికి ఎక్కెను. మోషే ఆ కొండమీద రేయింబవళ్ళు నలుబది దినములుండెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 24 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
మోషేను కొండపైకి పిలిచారు, ప్రజలు విధేయత చూపిస్తారు. (1-8) 
దేవుడు ఇజ్రాయెల్‌కు చాలా ప్రాముఖ్యమైన వాగ్దానాన్ని చేసాడు మరియు యేసు ద్వారా దేవుడు విశ్వాసులకు ఎలా వాగ్దానాలు చేస్తాడో అది చూపించింది. దేవుడు ఇశ్రాయేలును తన ప్రత్యేక ప్రజలుగా ఎన్నుకున్నప్పుడు, ఒక పుస్తకంలో అనుసరించాల్సిన నియమాలను వారికి ఇచ్చాడు. ఈ నియమాలు మనకు న్యాయమైనవి మరియు మంచివి, కాబట్టి మనం వాటిని పాటించాలి. వారు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు, వారు ఒక జంతువును బలి ఇవ్వాలి మరియు దాని రక్తాన్ని బలిపీఠం, పుస్తకం మరియు ప్రజలపై వేయాలి. రక్తం మాత్రమే వారిని శుద్ధి చేయగలదని మరియు దేవునిచే అంగీకరించబడుతుందని ఇది చూపించింది. దేవుడు వాళ్లను ప్రేమించాడు కాబట్టి వాళ్లకు మంచివాటిని కూడా ఇచ్చాడు, వాళ్లతో దయగా ప్రవర్తించాడు. అదే విధంగా, మనం యేసును మరియు అతని రక్తాన్ని విశ్వసించినప్పుడు, మనం ఆనందంతో మరియు కృతజ్ఞతతో దేవునికి లోబడవచ్చు. 

దేవుని మహిమ కనిపిస్తుంది. (9-11) 
వృద్ధులు దేవుణ్ణి చూశారు, కానీ ఆయన చాలా అద్భుతంగా ఉన్నందున వారు అతని చిత్రాన్ని గీయలేకపోయారు. వారు అతని పాదాల క్రింద ఉన్న వాటిని మాత్రమే చూశారు, అవి నీలమణి. దేవుడు నిజంగా వారితో ఉన్నాడని ఇది వారికి గుర్తు చేసింది. మనం భౌతిక విషయాలపై దృష్టి పెట్టాలి, మన హృదయాలలో కాకుండా మన పాదాల క్రింద ఉండాలి. మనం యేసును విశ్వసించినప్పుడు, మనం దేవుని మంచితనాన్ని మరియు పవిత్రతను బాగా అర్థం చేసుకోగలము మరియు ఆయనతో మాట్లాడగలము. 

మోషే పర్వతం ఎక్కాడు. (12-18)
ఒక మేఘం ఆరు రోజుల పాటు పర్వతాన్ని కప్పి ఉంచింది, అంటే దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు. మోషే తనపై నమ్మకం ఉంచాడు కాబట్టి దేవుడు తనను కాపాడతాడని అతనికి తెలుసు. కొంతమంది దేవుని శక్తివంతమైన లక్షణాలకు భయపడినప్పటికీ, మంచి వ్యక్తులు వాటిని గౌరవిస్తారు మరియు జరుపుకుంటారు. యేసుపై మనకున్న విశ్వాసం కారణంగా, మోషే అనుభవించిన దానికంటే ఎక్కువగా మనం ఆశించవచ్చు. ప్రస్తుతం, మనం దేవుడిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేము, కానీ ఒక రోజు మనం ఆయనను స్పష్టంగా చూడగలుగుతాము మరియు ఎప్పటికీ సంతోషంగా ఉండగలుగుతాము.Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |