Exodus - నిర్గమకాండము 25 | View All

2. నాకు ప్రతిష్ఠార్పణ తీసికొనిరండని ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పుము. మనఃపూర్వకముగా అర్పించు ప్రతి మనుష్యుని యొద్ద దాని తీసికొనవలెను.

3. మీరు వారియొద్ద తీసికొన వలసిన అర్పణలేవనగా బంగారు, వెండి, ఇత్తడి,

4. నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములు, సన్నపునార, మేకవెండ్రుకలు,

5. ఎరుపురంగు వేసిన పొట్టేళ్లతోళ్లు, సముద్రవత్సల తోళ్లు, తుమ్మకఱ్ఱలు,

6. ప్రదీపమునకు తైలము, అభిషేక తైలమునకును పరిమళ ద్రవ్యముల ధూపమునకు సుగంధ సంభారములు,

7. లేతపచ్చలు, ఏఫోదుకును పతకమునకును చెక్కు రత్నములు అనునవే.

8. నేను వారిలో నివసించునట్లు వారు నాకు పరిశుద్ధస్థలమును నిర్మింపవలెను.

9. నేను నీకు కనుపరచువిధముగా మందిరముయొక్క ఆ రూపమును దాని ఉపకరణములన్నిటి రూపమును నిర్మింపవలెను.

10. వారు తుమ్మకఱ్ఱతో నొక మందసమును చేయవలెను. దాని పొడుగు రెండుమూరలునర, దాని వెడల్పు మూరెడునర, దానియెత్తు మూరెడునర
హెబ్రీయులకు 9:4

11. దానిమీద మేలిమి బంగారురేకు పొదిగింపవలెను; లోపలను వెలుపలను దానికి పొదిగింపవలెను; దానిమీద బంగారు జవను చుట్టు కట్ట వలెను.

12. దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోత పోసి, ఒక ప్రక్కను రెండు ఉంగరములు ఎదుటి ప్రక్కను రెండు ఉంగరములు ఉండునట్లు దాని నాలుగు కాళ్లకు వాటిని వేయవలెను.

13. తుమ్మకఱ్ఱతో మోతకఱ్ఱలను చేసి వాటికి బంగారు రేకులను పొదిగించి

14. వాటితో ఆ మందసమును మోయుటకు ఆ ప్రక్కల మీది ఉంగరములలో ఆ మోతకఱ్ఱలను దూర్చవలెను.

15. ఆ మోతకఱ్ఱలు ఆ మందసపు ఉంగరములలోనే ఉండవలెను. వాటిని దానియొద్దనుండి తీయకూడదు;

16. ఆ మందసములో నేను నీకిచ్చు శాసనముల నుంచవలెను.

17. మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో కరుణాపీఠమును చేయవలెను. దాని పొడుగు రెండు మూరలునర దాని వెడల్పు మూరెడునర.

18. మరియు రెండు బంగారు కెరూబులను చేయవలెను. కరుణాపీఠము యొక్క రెండు కొనలను నకిషిపనిగా చేయవలెను.
హెబ్రీయులకు 9:5

19. ఈ కొనను ఒక కెరూబును ఆ కొనను ఒక కెరూబును చేయవలెను. కరుణాపీఠమున దాని రెండు కొనల మీద కెరూబులను దానితో ఏకాండముగా చేయవలెను

20. ఆ కెరూబులు పైకి విప్పిన రెక్కలుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెక్కలతో కప్పుచుండగా వాటి ముఖములు ఒండొంటికి ఎదురుగా నుండవలెను. ఆ కెరూబుల ముఖములు కరుణా పీఠముతట్టు నుండవలెను. నీవు ఆ కరుణా పీఠమును ఎత్తి ఆ మందసముమీద నుంచ వలెను.

21. నేను నీకిచ్చు శాసనములను ఆ మందసములో నుంచవలెను.

22. అక్కడ నేను నిన్ను కలిసికొని కరుణా పీఠముమీద నుండియు, శాసనములుగల మందసము మీద నుండు రెండు కెరూబుల మధ్య నుండియు, నేను ఇశ్రాయేలీయుల నిమిత్తము మీ కాజ్ఞాపించు సమస్తమును నీకు తెలియచెప్పెదను.

23. మరియు నీవు తుమ్మకఱ్ఱతో నొక బల్ల చేయవలెను. దాని పొడుగు రెండు మూరలు దాని వెడల్పు ఒక మూర దాని యెత్తు మూరెడునర.
హెబ్రీయులకు 9:2

24. మేలిమి బంగారు రేకును దానికి పొదిగించి దానికి చుట్టు బంగారు జవను చేయింప వలెను.

25. దానికి చుట్టు బెత్తెడు బద్దెచేసి దాని బద్దెపైని చుట్టును బంగారు జవ చేయవలెను.

26. దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను చేసి దాని నాలుగు కాళ్లకుండు నాలుగు మూలలలో ఆ ఉంగరములను తగిలింపవలెను

27. బల్ల మోయుటకు మోతకఱ్ఱలు ఉంగరములును బద్దెకు సమీపముగా నుండవలెను.

28. ఆ మోతకఱ్ఱలు తుమ్మకఱ్ఱతో చేసి వాటిమీద బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను; వాటితో బల్లమోయబడును.

29. మరియు నీవు దాని పళ్లెములను ధూపార్తులను గిన్నెలను పానీయార్పణముకు పాత్రలను దానికి చేయవలెను; మేలిమి బంగారుతో వాటిని చేయవలెను.

30. నిత్యమును నా సన్నిధిని సన్నిధిరొట్టెలను ఈ బల్లమీద ఉంచవలెను.

31. మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేయవలెను; నకిషిపనిగా ఈ దీపవృక్షము చేయవలెను. దాని ప్రకాండమును దాని శాఖలను నకిషి పనిగా చేయవలెను; దాని కలశములు దాని మొగ్గలు దాని పువ్వులు దానితో ఏకాండమైయుండవలెను.

32. దీప వృక్షముయొక్క ఒక ప్రక్కనుండి మూడుకొమ్మలు, దీపవృక్షము యొక్క రెండవ ప్రక్కనుండి మూడు కొమ్మలు, అనగా దాని ప్రక్కలనుండి ఆరుకొమ్మలు నిగుడవలెను.

33. ఒక కొమ్మలో మొగ్గ పువ్వుగల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు, రెండవ కొమ్మలో మొగ్గ పువ్వుగల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు; అట్లు దీపవృక్షమునుండి బయలుదేరు కొమ్మలలో నుండవలెను.

34. మరియు దీపవృక్ష ప్రకాండములో బాదము రూపమైన నాలుగు కలశములును వాటి మొగ్గలును వాటి పువ్వులును ఉండవలెను,

35. దీపవృక్ష ప్రకాండమునుండి నిగుడు ఆరుకొమ్మలకు దాని రెండేసి కొమ్మల క్రింద ఏకాండమైన ఒక్కొక్క మొగ్గచొప్పున ఉండవలెను.

36. వాటి మొగ్గలు వాటి కొమ్మలు దానితో ఏకాండమగును; అదంతయు మేలిమి బంగారుతో చేయ బడిన ఏకాండమైన నకిషి పనిగా ఉండవలెను.

37. నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట వెలుగిచ్చునట్లు దాని దీపములను వెలిగింపవలెను.

38. దాని కత్తెర దాని కత్తెరచిప్పయు మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను.

39. ఆ ఉపకరణములన్ని నలుబది వీసెల మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను.

40. కొండమీద నీకు కనుపరచబడిన వాటి రూపము చొప్పున వాటిని చేయుటకు జాగ్రత్తపడుము.
అపో. కార్యములు 7:44, హెబ్రీయులకు 8:5Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 25 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
గుడారం చేయడానికి ఇశ్రాయేలీయులు ఏమి అందించాలి. (1-9) 
దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను తనకు ప్రత్యేకమైనదిగా ఎన్నుకున్నాడు మరియు అతను వారికి రాజుగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు. అతనికి అభయారణ్యం అని పిలువబడే ఒక ప్రత్యేక స్థలం ఉంది, అక్కడ అతను వారితో కలిసి ఉండేవాడు. వాళ్లు చాలా తిరిగారు కాబట్టి, వాళ్లతో కలిసి వెళ్లగలిగే గుడారం అనే ప్రత్యేకమైన గుడారాన్ని నిర్మించేలా చేశాడు. ప్రజలు దేవుణ్ణి గౌరవించాలని, ఆయన పట్ల తమకున్న ప్రేమను చూపించాలని కోరుకోవడంతో దానికి సామాగ్రి ఇచ్చి సంతోషించారు. మనం కూడా మన డబ్బును దేవుణ్ణి గౌరవించడానికి మరియు ఇతరులకు సంతోషంగా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాలి, ఎందుకంటే మనం ఆనందంతో పనులు చేసినప్పుడు దేవుడు ఇష్టపడతాడు. 2Cor 9:7 మనం దేవుని కోసం పనులు చేసినప్పుడు, మనం చేయగలిగినంత ఉత్తమంగా వాటిని చేయాలి. మరియు మనం దేవుని కోసం పనులు చేసినప్పుడు, ఆయన మనకు ఏమి చెప్పాలో మాత్రమే చేయాలి. 

మందసము. (10-22) 
ఓడ అనేది బంగారంతో కప్పబడిన ఒక ప్రత్యేక పెట్టె, దాని మీద దేవుని నియమాలున్న రెండు ముఖ్యమైన మాత్రలు ఉన్నాయి. ఈ చట్టాలు ఇశ్రాయేలీయులకు ఏమి చేయాలో మరియు ఏమి చేయకూడదో తెలుసుకోవడానికి మార్గదర్శకంగా ఉన్నాయి మరియు వారు వాటిని పాటించకపోతే, అది చెడ్డ పని. మందసాన్ని పవిత్ర పవిత్రం అని పిలిచే ఒక ముఖ్యమైన గదిలో ఉంచారు. ప్రధాన యాజకుడు బలుల రక్తాన్ని చిలకరించి, మందసము ముందు ప్రత్యేక ధూపం వేస్తాడు మరియు దాని పైన, దేవుని ఉనికిని చూపించే ప్రకాశించే కాంతి ఉంది. ఈ ఓడ యేసు యొక్క చిత్రం వంటిది, అతను పరిపూర్ణుడు మరియు ఎప్పుడూ తప్పు చేయలేదు, మరియు అతను మన తప్పులను సరిచేయడానికి మరణించాడు. ఒక ప్రత్యేక పెట్టె పైన ఇద్దరు బంగారు దేవదూతలు ఉన్నారు, మరియు వారు ఒకరినొకరు మరియు పెట్టె వైపు చూస్తున్నారు. దేవదూతలు ఎల్లప్పుడూ యేసుతో ఉంటారని మరియు వారు బైబిల్‌లోని ప్రత్యేక కథల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారని ఇది చూపిస్తుంది. ఆ పెట్టెలో దయ-సీట్ అని పిలువబడే బంగారు కవర్ ఉంది మరియు దేవుడు దానిపై కూర్చుని తమకు సహాయం అవసరమైనప్పుడు వింటాడని ప్రజలు నమ్ముతారు. దేవుడు తన సింహాసనంపై రాజుగా ఉన్నట్లు ఉంది. 

టేబుల్, దాని ఫర్నిచర్. (23-30) 
గుడారం బయటి భాగానికి వెళ్లేందుకు చెక్కతో ప్రత్యేక బల్ల తయారు చేసి బంగారంతో కప్పారు. దాని మీద ఎప్పుడూ బ్రెడ్ ఉండేది. ప్రత్యేక వేడుకలు మరియు విందుల సమయంలో దేవుడు తన ప్రజలతో మాట్లాడే విధానాన్ని ఈ పట్టిక సూచిస్తుంది. దేవుడు ప్రజలకు వారి ఆత్మలకు అవసరమైన వాటిని ఎలా ఇస్తాడు మరియు యేసు ద్వారా తన వద్దకు వచ్చినప్పుడు వారి చర్యలను మరియు ఉనికిని ఆయన ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో కూడా ఇది చూపిస్తుంది. 

క్యాండిల్ స్టిక్. (31-40)
క్యాండిల్ స్టిక్ అనేది ఒక ఫ్లాష్‌లైట్ లాంటిది, ఇది గందరగోళంగా మరియు భయానకంగా ఉండే ప్రపంచంలో కూడా క్రైస్తవులకు దేవుని బోధలను చూడటానికి మరియు అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. చర్చి ఇంకా పరిపూర్ణంగా ఉండకపోవచ్చు, కానీ బైబిల్ మనకు మార్గనిర్దేశం చేసే మరియు మనకు మంచి అనుభూతిని కలిగించే నిరీక్షణ యొక్క దీపం వంటిది. మత్తయి 28:20 హే చిన్నోడు, దేవుడు మనల్ని ఏమి చేయమని చెబుతున్నాడో దాని మీద శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివసించే ప్రత్యేక భవనాల వంటి మనం, మరియు మన హృదయాలలో దేవుని నియమాలు ఉన్నాయి. మనం దేవునికి సన్నిహితంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించాలి మరియు ఆయన చేయాలనుకున్న పనులు చేయడంతోపాటు ఇతరులకు మంచి ఆదర్శంగా ఉండాలి. ఆయనను అనుసరించడానికి మన వంతు సహాయం చేయమని దేవుణ్ణి వేడుకుందాం. Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |