Exodus - నిర్గమకాండము 7 | View All

1. కాగా యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను. ఇదిగో నిన్ను ఫరోకు దేవునిగా నియమించితిని; నీ అన్న అహరోను నీకు ప్రవక్తగా నుండును.

2. నేను నీ కాజ్ఞాపించునది యావత్తు నీవు పలుకవలెను. ఫరో తన దేశములోనుండి ఇశ్రాయేలీయులను పోనియ్యవలెనని నీ అన్నయైన అహరోను అతనితో చెప్పును;

3. అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠినపరిచి, ఐగుప్తు దేశములో నా సూచక క్రియలను నా మహత్కార్యములను విస్తరింపచేసెదను.
అపో. కార్యములు 7:36, రోమీయులకు 9:18

4. ఫరో మీ మాట వినడు గాని నేను నా చెయ్యి ఐగుప్తు మీద వేసి గొప్ప తీర్పులచేత నా సేనలను ఇశ్రాయేలీయులైన నా ప్రజలను ఐగుప్తు దేశములోనుండి వెలుపలికి రప్పించెదను.

5. నేను ఐగుప్తు మీద నా చెయ్యి చాపి ఇశ్రా యేలీయులను వారి మధ్యనుండి రప్పింపగానే నేను యెహోవానని ఐగుప్తీయులు తెలిసికొందురనెను.

6. మోషే అహరోనులు యెహోవా తమకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేసిరి, ఆలాగుననే చేసిరి.

7. వారు ఫరోతో మాటలాడినప్పుడు మోషేకు ఎనుబదియేండ్లు, అహరోనుకు ఎనుబది మూడు ఏండ్లు.

8. మరియయెహోవా మోషే అహరోనులతో ఇట్లనెను ఫరో మీ శక్తి చూపుటకై ఒక మహత్కార్యము కనుపరచుడని మీతో చెప్పునప్పుడు

9. నీవు అహరోనును చూచి నీ కఱ్ఱను పట్టుకొని ఫరో యెదుట దాని పడవేయుమనుము; అది సర్పమగును.

10. కాబట్టి మోషే అహరోనులు ఫరో యొద్దకు వెళ్లి యెహోవా తమ కాజ్ఞాపించినట్లు చేసిరి. అహరోను ఫరో యెదుటను అతని సేవకుల యెదుటను తన కఱ్ఱను పడవేయగానే అది సర్పమాయెను.

11. అప్పుడు ఫరో తన విద్వాంసులను మంత్రజ్ఞులను పిలిపించెను. ఐగుప్తు శకునగాండ్రుకూడ తమ మంత్రములచేత ఆలాగే చేసిరి.
2 తిమోతికి 3:8

12. వారిలో ప్రతివాడును తన కఱ్ఱను పడవేసినప్పుడు అది సర్పమాయెను గాని అహరోను కఱ్ఱ వారి కఱ్ఱలను మింగివేయగా

13. యెహోవా చెప్పినట్టు ఫరో హృదయము కఠినమాయెను గనుక అతడు వారి మాట వినకపోయెను.

14. తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను - ఫరో హృదయము కఠినమైనది, అతడు ఈ ప్రజలను పోనియ్యనొల్లడాయెను

15. ప్రొద్దున నీవు ఫరో యొద్దకు వెళ్లుము, ఇదిగో అతడు ఏటిదరికి పోవును. నీవు అతనిని ఎదుర్కొనుటకు ఏటియొడ్డున నిలిచి పాముగా చేయబడిన కఱ్ఱను చేతపట్టుకొని

16. అతని చూచి అరణ్యమందు నన్ను సేవించుటకై నా ప్రజలను పోనిమ్మని ఆజ్ఞాపించుటకుగాను హెబ్రీయుల దేవుడైన యెహోవా నన్ను నీ యొద్దకు పంపెను. నీవు ఇదివరకు వినకపోతివి.

17. కాగా యెహోవా ఆజ్ఞ ఏదనగా నేను యెహోవానని దీనిబట్టి నీవు తెలిసి కొందువని యెహోవా చెప్పుచున్నాడు. ఇదిగో నా చేతిలోనున్న యీ కఱ్ఱతో నేను ఏటి నీటిని కొట్టుదును అది రక్తముగా మార్చబడును.
ప్రకటన గ్రంథం 11:6

18. ఏటిలోని చేపలు చచ్చును, ఏరు కంపుకొట్టును, ఏటి నీళ్లు త్రాగుటకు ఐగుప్తీయులు అసహ్యపడుదురని చెప్పుమనెను.

19. మరియయెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను - నీవు అహరోనుతో నీకఱ్ఱను పట్టుకొని ఐగుప్తు జలములమీద, అనగా వారి నదులమీదను వారి కాలువలమీదను, వారి చెరువుల మీదను, వారి నీటిగుంటలన్నిటి మీదను నీ చెయ్యి చాపుము; అవి రక్తమగును; ఐగుప్తు దేశమందంతటను మ్రానుపాత్రలలోను రాతిపాత్రలలోను రక్తము ఉండునని అతనితో చెప్పుమనెను.
ప్రకటన గ్రంథం 8:8, ప్రకటన గ్రంథం 11:6

20. యెహోవా ఆజ్ఞా పించినట్లు మోషే అహరోనులు చేసిరి. అతడు ఫరో యెదుటను అతని సేవకుల యెదుటను తన కఱ్ఱను పైకెత్తి ఏటినీళ్లను కొట్టగా ఏటి నీళ్లన్నియు రక్తముగా మార్చబడెను.
ప్రకటన గ్రంథం 16:3

21. ఏటిలోని చేపలు చచ్చెను, ఏరు కంపుకొట్టెను, ఐగుప్తీయులు ఏటి నీళ్లు త్రాగలేక పోయిరి, ఐగుప్తుదేశమందంతట రక్తము ఉండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 16:3

22. ఐగుప్తు శకునగాండ్రుకూడ తమ మంత్రములవలన అట్లు చేయగా యెహోవా చెప్పినట్టు ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు మోషే అహరోనుల మాట వినకపోయెను.
2 తిమోతికి 3:8

23. జరిగిన దానిని మనస్సున పెట్టక ఫరో తిరిగి తన యింటికి వెళ్లెను.

24. అయితే ఐగుప్తీయులందరు ఏటినీళ్లు త్రాగలేక త్రాగు నీళ్లకొరకు ఏటిప్రక్కలను త్రవ్విరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
మోషే మరియు అహరోను ప్రోత్సహించారు. (1-7) 
తాను యెహోవా అని ప్రజలు తెలుసుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మరియు ఇశ్రాయేలీయులకు తన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకోవడం ద్వారా మరియు ఈజిప్షియన్లను శిక్షించడం ద్వారా అతను దానిని చూపిస్తాడు. మోషే దేవుని తరపున మాట్లాడాడు మరియు ఫరోతో ఏమి చేయాలో చెప్పాడు, అతన్ని బెదిరించాడు మరియు అతను వినకపోతే శిక్షించమని కోరాడు. తాను గొప్పవాడని భావించిన ఫరో, మోషే ఆజ్ఞలను ఎదిరించలేక అతనికి భయపడ్డాడు. "నువ్వు ఫరోకు దేవుడవు" అని చెప్పినప్పుడు దీని అర్థం ఇదే. మోషే దేవుని పనిని కొనసాగించినప్పుడు మరింత నమ్మకంగా మరియు ధైర్యంగా ఉన్నాడు. 

రాడ్లు సర్పాలుగా మారాయి, ఫరో హృదయం గట్టిపడింది. (8-13) 
కొన్నిసార్లు ప్రజలు తమ అహంకారం మరియు కోరికలను సవాలు చేసే విషయాలను వినడానికి ఇష్టపడరు, కానీ వారు విశ్వసించాలనుకునే విషయాలను సులభంగా ఒప్పిస్తారు. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తనకు బాధ్యత వహిస్తున్నాడని నిరూపిస్తాడు, కానీ కొన్నిసార్లు ప్రజలు ఎలాగైనా అవిధేయత మరియు వాదించడాన్ని ఎంచుకుంటారు. కథలో, కొంతమంది మోషే చేసిన అద్భుతాలను కాపీ చేయడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ వారు కేవలం నటిస్తున్నారు మరియు నిజంగా వాటిని చేయలేకపోయారు. ప్రజలు మంచివారిగా నటిస్తే అది ప్రమాదకరం, కానీ నిజంగా వారు మనల్ని నిజం నుండి దూరం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. దెయ్యం ఏదైనా మంచివాడిగా నటించేటప్పుడు ముఖ్యంగా ప్రమాదకరం.

నది రక్తంగా మారింది, ఈజిప్షియన్ల బాధ. (14-25)
దేవుడు ఈజిప్టులో నీళ్లన్నిటినీ రక్తంగా మార్చడం ద్వారా ఒక పెద్ద సమస్యను సృష్టించాడు. ఇది చాలా భయానకంగా ఉంది ఎందుకంటే ప్రజలు త్రాగడానికి మరియు ఉపయోగించడానికి నీరు చాలా ముఖ్యమైనది. ఈజిప్షియన్లు రక్తం త్రాగాలి లేదా త్రాగడానికి ఏమీ లేదు. ఈజిప్ట్ నివసించడానికి ఒక మంచి ప్రదేశం, కానీ ఇప్పుడు నదిలో చాలా చనిపోయిన చేపలు మరియు రక్తం ఉన్నందున కాదు. ఈజిప్టు ప్రజలు నదిని ఆరాధించడం వల్ల ఇది జరిగింది, మరియు కొన్నిసార్లు మనం దేనినైనా ఎక్కువగా ఆరాధించినప్పుడు, దేవుడు దానిని తీసివేసాడు లేదా మనకు చెడు చేస్తాడు. ఈజిప్షియన్లు హెబ్రీయులకు చెడ్డ పనులు చేసారు, కాబట్టి దేవుడు వారి నది రక్తంలా కనిపించేలా చేయడం ద్వారా వారిని శిక్షించాడు. వస్తువులను ఎక్కువగా ఆరాధించడం మంచిది కాదని మరియు మనం ఇతరులతో మర్యాదగా ప్రవర్తించాలని ఇది మనకు బోధిస్తుంది. Zec 14:18ఒక సారి, ప్రజలు ఒక నదిని దెబ్బతీస్తే, అది వారు పండించే ఆహారాన్ని నాశనం చేస్తుందని హెచ్చరించారు. యేసు తన స్నేహితులకు ప్రేమను చూపించినప్పుడు, వారి రోజువారీ ఆశీర్వాదాలు మరింత ప్రత్యేకమైనవి. కానీ దేవుడు తన శత్రువులపై కోపంగా ఉన్నప్పుడు, వారి మంచి విషయాలు కూడా వారికి చెడుగా మారాయి. ఆరోను కర్రతో కొట్టి నదికి జబ్బు చేస్తాడని అనుకున్నాడు. అది జరగడం అందరూ చూశారు, ఎందుకంటే దేవుని నిజమైన అద్భుతాలు దాచవలసిన అవసరం లేదు. దేవుడు ఎంత శక్తిమంతుడో ఇది చూపిస్తుంది - నీటిని రక్తంగా మార్చడం వంటి దేనినైనా మార్చగలడు. జీవితంలో విషయాలు త్వరగా మారవచ్చు మరియు ముఖ్యమైనవిగా అనిపించేవి సమస్యగా మారవచ్చని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మనం చెడ్డపనులు చేసినప్పుడు, అది ఇబ్బందిని మరియు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది. ఒకప్పుడు మనల్ని సంతోషపెట్టే విషయాలు ఇప్పుడు మనల్ని బాధపెడితే, అది మన స్వంత ఎంపికల వల్లనే. చెడు ఎంపికలు జీవితాన్ని కష్టతరం చేస్తాయి మరియు విచారంగా చేస్తాయి. చెడు విషయాలు జరిగినప్పుడు కూడా, కొంతమంది సహాయం కోసం అడగరు మరియు ఇప్పటికీ గర్వంగా ప్రవర్తిస్తారు. ఇది దేవునికి చాలా కోపం మరియు బాధ కలిగిస్తుంది. Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |