Proverbs - సామెతలు 17 | View All

1. రుచియైన భోజన పదార్థములున్నను కలహముతో కూడియుండిన ఇంటనుండుటకంటె నెమ్మది కలిగియుండి వట్టి రొట్టెముక్క తినుట మేలు.

2. బుద్ధిగల దాసుడు సిగ్గుతెచ్చు కుమారునిమీద ఏలుబడి చేయును అన్నదమ్ములతోపాటు వాడు పిత్రార్జితము పంచు కొనును.

3. వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు యెహోవాయే.
1 పేతురు 1:17

4. చెడునడవడి గలవాడు దోషపు మాటలు వినును నాలుక హానికరమైన మాటలు పలుకుచుండగా అబద్ధికుడు చెవియొగ్గును.

5. బీదలను వెక్కిరించువాడు వారి సృష్టికర్తను నిందించు వాడు. ఆపదను చూచి సంతోషించువాడు నిర్దోషిగా ఎంచబడడు.

6. కుమారుల కుమారులు వృద్ధులకు కిరీటము తండ్రులే కుమారులకు అలంకారము.

7. అహంకారముగా మాటలాడుట బుద్ధిలేనివానికి తగదు అబద్ధమాడుట అధిపతికి బొత్తిగా తగదు.

8. లంచము దృష్టికి మాణిక్యమువలె నుండును అట్టివాడు ఏమి చేసినను దానిలో యుక్తిగా ప్రవర్తించును.

9. ప్రేమను వృద్ధిచేయగోరువాడు తప్పితములు దాచి పెట్టును. జరిగిన సంగతి మాటిమాటికి ఎత్తువాడు మిత్రభేదము చేయును.

10. బుద్ధిహీనునికి నూరుదెబ్బలు నాటునంతకంటె బుద్ధిమంతునికి ఒక గద్దింపుమాట లోతుగా నాటును.

11. తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అట్టివానివెంట క్రూరదూత పంపబడును.

12. పిల్లలను పోగొట్టుకొనిన యెలుగుబంటిని ఎదుర్కొన వచ్చును గాని మూర్ఖపుపనులు చేయుచున్న మూర్ఖుని ఎదుర్కొన రాదు

13. మేలుకు ప్రతిగా కీడు చేయువాని యింటనుండి కీడు తొలగిపోదు.

14. కలహారంభము నీటిగట్టున పుట్టు ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే దాని విడిచిపెట్టుము. దుష్టులు నిర్దోషులని తీర్పు తీర్చువాడు

15. నీతిమంతులు దోషులని తీర్పు తీర్చువాడు వీరిద్దరును యెహోవాకు హేయులు.

16. బుద్ధిహీనుని చేతిలో జ్ఞానము సంపాదించుటకు సొమ్ముండ నేల? వానికి బుద్ధి లేదు గదా?

17. నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును దుర్దశలో అట్టివాడు సహోదరుడుగా నుండును.

18. తన పొరుగువానికి జామీను ఉండి పూటపడువాడు తెలివిమాలినవాడు.

19. కలహప్రియుడు దుర్మార్గప్రియుడు తన వాకిండ్లు ఎత్తుచేయువాడు నాశనము వెదకువాడు.

20. కుటిలవర్తనుడు మేలుపొందడు మూర్ఖముగా మాటలాడువాడు కీడులో పడును.

21. బుద్ధిహీనుని కనినవానికి వ్యసనము కలుగును తెలివిలేనివాని తండ్రికి సంతోషము లేదు.

22. సంతోషముగల మనస్సు ఆరోగ్యకారణము. నలిగిన మనస్సు ఎముకలను ఎండిపోజేయును.

23. న్యాయవిధులను చెరుపుటకై దుష్టుడు ఒడిలోనుండి లంచము పుచ్చుకొనును.

24. జ్ఞానము వివేకముగలవాని యెదుటనే యున్నది బుద్ధిహీనువి కన్నులు భూదిగంతములలో ఉండును.

25. బుద్ధిహీనుడగు కుమారుడు తన తండ్రికి దుఃఖము తెచ్చును తన్ను కనినదానికి అట్టివాడు బాధ కలుగజేయును

26. నీతిమంతులను దండించుట న్యాయము కాదు అది వారి యథార్థతనుబట్టి మంచివారిని హతము చేయుటే.

27. మితముగా మాటలాడువాడు తెలివిగలవాడు శాంతగుణముగలవాడు వివేకముగలవాడు.

28. ఒకడు మూఢుడైనను మౌనముగా నుండినయెడల జ్ఞాని అని యెంచబడును అట్టివాడు పెదవులు మూసికొనగా వాడు వివేకి అని యెంచబడును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 17 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1
ఈ పదాలు మానవ ఉనికి యొక్క శ్రేయస్సు కోసం అవసరమైన కుటుంబ ప్రేమ మరియు శాంతి యొక్క ప్రాముఖ్యతను సూచిస్తాయి.

2
వివేకవంతుడైన సేవకుడు నిర్లక్ష్యపు కొడుకుతో పోల్చితే కుటుంబంలో ఒక భాగంగా పరిగణించబడటానికి ఎక్కువ యోగ్యుడు మాత్రమే కాదు.

3
బాధ ద్వారా, దేవుడు హృదయాన్ని పరీక్షిస్తాడు, అనేక సందర్భాల్లో విశ్వాసి యొక్క ఆత్మలో ఇప్పటికీ ఆలస్యమయ్యే పాపాన్ని వెల్లడి చేస్తాడు.

4
పాపంలో జీవిస్తున్న వ్యక్తులు తరచుగా ముఖస్తుతి చేసేవారిని, ముఖ్యంగా తప్పుడు బోధకులను స్వాగతిస్తారు.

5
పేదరికాన్ని అపహాస్యం చేసే వారు దేవుని సంరక్షణ మరియు ఆజ్ఞల పట్ల అగౌరవాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు.

6
పిల్లలు పరిపక్వత చెంది, ప్రపంచంలో తమ జీవితాలను స్థాపించుకున్న తర్వాత కూడా వారితో జ్ఞానవంతులైన మరియు దైవభక్తి గల తల్లిదండ్రులను కలిగి ఉండటం వారికి గౌరవానికి మూలం.

7
సోలమన్ యొక్క సామెతలలో, ఒక మూర్ఖుడిని చెడ్డ వ్యక్తిగా వర్ణించారు, అతని పాత్ర అద్భుతమైన ప్రసంగం యొక్క సద్గుణాలకు విరుద్ధంగా ఉంటుంది.

8
సంపదకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు దాని కోసం దేనికైనా సిద్ధపడతారు. దేవుని ఆశీర్వాదాలు మన హృదయాలపై ఎంత ప్రభావం చూపాలి!

9
శాంతిని కాపాడుకోవడంలో ప్రతిదానికీ ఉత్తమమైన అంశాలను స్వీకరించడం మరియు మనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన లేదా చేసిన వాటిపై నివసించకూడదని ఎంచుకోవడం.

10
జ్ఞానవంతుడైన వ్యక్తి గ్రహించడమే కాకుండా సున్నితంగా మందలింపును గ్రహించి, అది వారి మనస్సు మరియు వారి హృదయం రెండింటినీ చేరేలా చేస్తుంది.

11
దుష్ట వ్యక్తులు సాతాను మరియు అతని దూతలు వారిపైకి వదులుతారు.

12
"మన స్వంత భావోద్వేగాలపై ఒక కన్నేసి ఉంచుదాం మరియు కోపంగా ఉన్న వ్యక్తుల చుట్టూ ఉండకుండా దూరంగా ఉండండి."

13
"దయ కోసం తిరిగి హాని చేయడం దుర్మార్గం. ఎవరైనా ఇలా చేస్తే వారి కుటుంబానికి శాపం వస్తుంది."

14
"ప్రారంభంలో సంఘర్షణలోకి ప్రవేశించడం ఎంత ప్రమాదకరం! మీకు వీలైతే, దాని మొదటి సంకేతాలను వ్యతిరేకించండి మరియు సాధ్యమైతే, అది ప్రారంభమయ్యే ముందు దానిని పూర్తిగా నివారించండి."

15
"అపరాధులను తొలగించడం లేదా నిర్దోషులను ఖండించడం దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసిన అతిక్రమం."

16
"ఒక వ్యక్తి దేవుని అనుగ్రహాన్ని మరియు వారి స్వంత శ్రేయస్సును విస్మరించడం చాలా మూర్ఖత్వం."

17
బాహ్యంగా ఎలాంటి మార్పులు వచ్చినా మన స్నేహితులు మరియు బంధువుల పట్ల మనకున్న అభిమానం అచంచలంగా ఉండాలి. అయితే, క్రీస్తు మాత్రమే సంపూర్ణ విశ్వాసానికి అర్హుడని గమనించడం ముఖ్యం. ఆయనలో, ఈ ప్రకరణము గతంలోనూ, ఈనాటికీ దాని అత్యంత అద్భుతమైన సాక్షాత్కారాన్ని పొందింది.

18
ఎవరికీ వారి స్వంత కుటుంబాలకు హాని కలిగించవద్దు. అయినప్పటికీ, మానవాళికి హామీదారుగా నిలబడాలనే క్రీస్తు నిర్ణయం దైవిక జ్ఞానం యొక్క అద్భుతమైన అభివ్యక్తి, ఎందుకంటే అతను బాధ్యతను నెరవేర్చగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు.

19
ప్రశాంతమైన మనస్సును మరియు కలత చెందని మనస్సాక్షిని కాపాడుకోవడానికి, మనం కోపాన్ని కలిగించే అన్ని ట్రిగ్గర్‌లకు దూరంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా, వారి ఆర్థిక సామర్థ్యాలకు మించి జీవనశైలిని జీవిస్తున్నట్లు నటించే వ్యక్తి చివరికి పతనానికి గురవుతాడు.

20
హానికరమైన ఉద్దేశాలు విలువైనదేమీ ఇవ్వవు మరియు అసంఖ్యాకమైన వ్యక్తులు వారి అనియంత్రిత ప్రసంగం కోసం గణనీయమైన పరిణామాలను చవిచూశారు.

21
ఈ ప్రకటన అనేక మంది జ్ఞానులు మరియు సద్గురువులు పంచుకున్న లోతైన మనోభావాన్ని అనర్గళంగా వ్యక్తీకరిస్తుంది, ఒక మూర్ఖుడు మరియు చెడ్డ బిడ్డను కలిగి ఉండటం వలన ఉత్పన్నమయ్యే తీవ్ర దుఃఖాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది.

22
అతని దయ ద్వారా మన హృదయాలు ఉల్లాసం వైపు మొగ్గు చూపితే, దేవుడు ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి మరియు దానికి కారణాలను కనుగొనడానికి అనుమతించడం అనేది దైవిక దయ యొక్క లోతైన చర్య.

23
వారు ప్రియమైనవారిగా ఉన్నప్పటికీ, దుర్మార్గులు తమ నేరాల పర్యవసానాలను ఎదుర్కోకుండా ఉండటానికి వారి డబ్బుతో విడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు.

24
తెలివైన వ్యక్తి స్థిరంగా దేవుని వాక్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటాడు, అయితే మూర్ఖుడు ఏకాగ్రతను కాపాడుకోవడానికి మరియు ఏదైనా ఉద్దేశ్యంతో అనుసరించడానికి కష్టపడతాడు.

25
పాపపు సంతానం తమ తండ్రి అధికారాన్ని, తల్లి ప్రేమను అసహ్యించుకుంటారు.

26
ఎవరైనా తమ విధులను నిర్వర్తిస్తున్నారని విమర్శించడం అత్యంత అన్యాయం.

27-28
ఒక వ్యక్తి తన ప్రశాంతమైన ప్రవర్తన మరియు వారి ప్రసంగంపై నైపుణ్యంతో కూడిన నియంత్రణ ద్వారా వారి జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించగలడు. వారు మాట్లాడేటప్పుడు ఔచిత్యంతో మాట్లాడటానికి శ్రద్ధ వహిస్తారు. ఆంతరంగిక ఆలోచనలను మరియు దాచిన మూర్ఖత్వాన్ని గుర్తించే దేవుడు, మానవ తీర్పుల వలె కాకుండా మోసగించలేని తీర్పును ఇస్తాడు.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |