Ecclesiastes - ప్రసంగి 5 | View All

1. నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూచుకొనుము; బుద్ధిహీనులు అర్పించు నట్లుగా బలి అర్పించుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శ్రేష్ఠము; వారు తెలియకయే దుర్మార్గపు పనులు చేయుదురు.

2. నీవు దేవుని సన్నిధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును త్వరపడనియ్యక నీ నోటిని కాచు కొమ్ము; దేవుడు ఆకాశమందున్నాడు నీవు భూమిమీద ఉన్నావు, కావున నీ మాటలు కొద్దిగా ఉండవలెను.

3. విస్తారమైన పనిపాటులవలన స్వప్నము పుట్టును, పెక్కు మాటలు పలుకువాడు బుద్ధిహీనుడగును.

4. నీవు దేవునికి మ్రొక్కుబడి చేసికొనినయెడల దానిని చెల్లించుటకు ఆలస్యము చేయకుము;బుద్ధిహీనులయందు ఆయన కిష్టము లేదు.

5. నీవు మ్రొక్కుకొనినదాని చెల్లించుము, నీవు మ్రొక్కుకొని చెల్లింపకుండుటకంటె మ్రొక్కుకొన కుండుటయే మేలు.

6. నీ దేహమును శిక్షకు లోపరచు నంత పని నీ నోటివలన జరుగనియ్యకుము; అది పొర పాటుచేత జరిగెనని దూత యెదుట చెప్పకుము; నీ మాటలవలన దేవునికి కోపము పుట్టించి నీవేల నీ కష్టమును వ్యర్థపరచుకొనెదవు?

7. అధికమైన స్వప్నములును మాట లును నిష్‌ప్రయోజనములు; నీమట్టుకు నీవు దేవునియందు భయభక్తులు కలిగియుండుము.

8. ఒక రాజ్యమందు బీదలను బాధించుటయు, ధర్మమును న్యాయమును బలాత్కారముచేత మీరుటయు నీకు కన బడినయెడల దానికి ఆశ్చర్యపడకుము; అధికారము నొందినవారిమీద మరి ఎక్కువ అధికారము నొందినవారున్నారు; మరియు మరి ఎక్కువైన అధికారము నొందిన వాడు వారికి పైగా నున్నాడు.

9. ఏ దేశములో రాజు భూమివిషయమై శ్రద్ధ పుచ్చుకొనునో ఆ దేశమునకు సర్వవిషయములయందు మేలు కలుగును.

10. ద్రవ్యము నపేక్షించువాడు ద్రవ్యముచేత తృప్తి నొందడు, ధనసమృద్ధి నపేక్షించువాడు దానిచేత తృప్తి నొందడు; ఇదియు వ్యర్థమే.

11. ఆస్తి యెక్కువైన యెడల దాని భక్షించువారును ఎక్కువ అగుదురు; కన్నులార చూచుటయేగాక ఆస్తిపరునికి తన ఆస్తివలని ప్రయోజన మేమి?

12. కష్టజీవులు కొద్దిగా తినినను ఎక్కువగా తినినను సుఖనిద్ర నొందుదురు; అయితే ఐశ్వర్యవంతులకు తమ ధనసమృధ్థిచేత నిద్రపట్టదు.

13. సూర్యుని క్రింద మనస్సునకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. అదేదనగా ఆస్తిగలవాడు తన ఆస్తిని దాచిపెట్టుకొని తనకు నాశనము తెప్పించు కొనును.

14. అయితే ఆ ఆస్తి దురదృష్టమువలన నశించి పోవును; అతడు పుత్రులుగలవాడైనను అతనిచేతిలో ఏమియు లేకపోవును.

15. వాడు ఏ ప్రకారముగా తల్లి గర్భమునుండి వచ్చెనో ఆ ప్రకారముగానే తాను వచ్చినట్లే దిగంబరిగానే మరల పోవును, తాను ప్రయాసపడి చేసికొనినదానిలో ఏదైనను చేతపట్టుకొనిపోడు;
1 తిమోతికి 6:7

16. అతడు వచ్చిన ప్రకారముగానే మరల పోవును; గాలికి ప్రయాసపడి సంపాదించినదానివలన వానికి లాభమేమి?

17. ఇదియు మనస్సునకు ఆయాసకరమైనదే, తన దినము లన్నియు అతడు చీకటిలో భోజనము చేయును, అతనికి వ్యాకులమును, రోగమును, అసహ్యమును కలుగును.

18. మరియు కోరదగినదిగాను చూడ ముచ్చటయైనదిగాను నాకు కనబడినది ఏదనగా, దేవుడు తనకు నియమించిన ఆయుష్కాల దినములన్నియు ఒకడు అన్నపానములు పుచ్చుకొనుచు తన కష్టార్జితమంతటివలన క్షేమముగా బ్రదుకుచుండుటయే, ఇదియే వానికి భాగ్యము.

19. మరియదేవుడు ఒకనికి ధనధాన్యసమృద్ధి ఇచ్చి దాని యందు తన భాగము అనుభవించుటకును, అన్నపానములు పుచ్చుకొనుటకును, తన కష్టార్జితమందు సంతోషించుటకును వీలు కలుగజేసినయెడల అతనికి ఆ స్థితి దేవుని ఆశీర్వాదమువలన కలిగినదను కొనవలెను.

20. అట్టివానికి దేవుడు హృదయానందము దయచేసియున్నాడు గనుక అతడు తన ఆయుష్కాల దినములను జ్ఞాపకము చేసికొనడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Ecclesiastes - ప్రసంగి 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఏది భక్తిని వ్యర్థం చేస్తుంది. (1-3) 
దేవుని ఆరాధన వైపు మీ దృష్టిని మళ్లించండి మరియు దాని కోసం మీ హృదయాన్ని సిద్ధం చేయడానికి క్షణాలను కేటాయించండి. పరధ్యానానికి వ్యతిరేకంగా జాగ్రత్త వహించండి మరియు మీ భావోద్వేగాలను అనర్హమైన విషయాల వైపు మళ్లించకుండా ఉండండి. ఖాళీ, పునరావృత ప్రార్థనల నుండి దూరంగా ఉండటం ముఖ్యం. సుదీర్ఘ ప్రార్థనలు ఇక్కడ విమర్శించబడవు, చిత్తశుద్ధి లేనివి మాత్రమే. తరచుగా, మన సంచరించే ఆలోచనలు పవిత్రమైన ఆచారాలలో మన భాగస్వామ్యాన్ని కేవలం మూర్ఖపు హావభావాలుగా మారుస్తాయి. ప్రార్థనలో అతిగా మరియు తొందరపాటుతో కూడిన మాటలు దేవుని పట్ల గౌరవం లేకపోవడాన్ని, ఆయన ప్రాముఖ్యతను నిస్సారంగా పరిగణించడాన్ని మరియు మన స్వంత ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సు పట్ల నిర్లక్ష్యపు శ్రద్ధను వెల్లడిస్తాయి.

ప్రమాణాలు మరియు అణచివేత. (4-8) 
ఒక వ్యక్తి త్వరత్వరగా బాధ్యతలను నిర్వర్తించినప్పుడు, వారు తమ మాటలు పాపపు చర్యలకు దారితీసేలా అనుమతిస్తారు. ఈ దృష్టాంతంలో ఎవరైనా పూజారి వద్దకు వస్తున్నట్లు ఊహించారు, వారి ప్రతిజ్ఞ హఠాత్తుగా చేయబడిందని మరియు గౌరవించకూడదని పేర్కొంది. దేవుని పట్ల అలాంటి మోసం దైవిక అసమ్మతిని రేకెత్తిస్తుంది, తప్పుగా ఉంచబడిన వాటికి హాని కలిగించవచ్చు. మనుషుల భయం కంటే దేవుని భయానికి మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. మీ ఆలోచనలలో దేవుణ్ణి ముందంజలో ఉంచండి; అప్పుడు, మీరు పేదల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించడాన్ని చూసినట్లయితే, మీరు దైవిక ప్రావిడెన్స్‌ను ప్రశ్నించరు లేదా అధికార సంస్థ యొక్క ఉద్దేశ్యం దుర్వినియోగం చేయబడిందని మీరు చూసినప్పుడు మీరు ఆ సంస్థపై ఆశలు పెట్టుకోరు. అదేవిధంగా, మతం ప్రజలను అన్యాయం నుండి రక్షించదని మీరు గ్రహించినప్పుడు మీరు దానిపై విశ్వాసాన్ని కోల్పోరు. అణచివేతలు పర్యవసానాల నుండి తప్పించుకున్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, వారి చర్యలకు దేవుడు చివరికి వారిని బాధ్యులను చేస్తాడు.

చూపబడిన ధనవంతుల వానిటీ. (9-7) 
ప్రావిడెన్స్ యొక్క దయాదాక్షిణ్యాలు సాధారణ పరిశీలకుడికి కనిపించే దానికంటే చాలా సమానంగా పంపిణీ చేయబడతాయి. ఒక రాజుకు కూడా జీవితానికి అవసరమైన ప్రాథమిక అవసరాలు మరియు వాటిలో పేదల వాటా అవసరం; వారు తరచుగా వారి వినయపూర్వకమైన భోజనాన్ని రాజు చేసే దుబారాల కంటే ఎక్కువగా ఆస్వాదిస్తారు. ధనవంతులు కూడా తీర్చలేని భౌతిక కోరికలు ఉన్నాయి, ఆధ్యాత్మిక వాంఛలను నెరవేర్చుకోనివ్వండి. ఒక వ్యక్తి ఎంత ఎక్కువ సంపదను కూడగడితే, అంత ఎక్కువ బాధ్యతలు: గొప్ప నివాసాన్ని నిర్వహించడం, ఎక్కువ మంది సేవకులను నియమించడం, ఎక్కువ మంది అతిథులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం మరియు మరిన్ని భారాలను భరించడం. కార్మికుడు అలసట కారణంగానే కాకుండా వారి నిద్రకు భంగం కలిగించే భారీ ఆందోళనలు లేకపోవడం వల్ల కూడా ప్రశాంతమైన నిద్రను పొందుతాడు. అలాగే, శ్రద్ధగల క్రైస్తవుడు మధురమైన మరియు సుదీర్ఘమైన నిద్రను పొందుతాడు, దేవుని సేవకు తమను మరియు తమ సమయాన్ని అంకితం చేసి, వారు శాంతియుతంగా దేవునిలో తమ ఆశ్రయం పొందగలరు.
అయినప్పటికీ, మిగతావన్నీ కలిగి ఉన్నవారు ప్రశాంతమైన రాత్రి నిద్రను సాధించడానికి తరచుగా కష్టపడతారు; వారి సమృద్ధి తరచుగా వారి విశ్రాంతికి అంతరాయం కలిగిస్తుంది. సంపద హానికరం, దేవుని నుండి మరియు వారి విధుల నుండి ఒకరి హృదయాన్ని దూరం చేస్తుంది. ప్రజలు తమ సంపదలను దుర్వినియోగం చేస్తారు, వారి స్వంత కోరికలను మాత్రమే కాకుండా ఇతరులను అణచివేసి, అన్యాయంగా ప్రవర్తిస్తారు. చివరికి, తమ శ్రమ వ్యర్థమైందని, వారి లాభాలు గాలిలా వెదజల్లుతూ, జాడ లేకుండా మాయమైపోతున్నాయని వారు గ్రహిస్తారు.
అత్యాశతో కూడిన భౌతికవాది మానవ అస్తిత్వ సవాళ్లను ఎంత పేలవంగా ఎదుర్కుంటున్నారనేది విశేషమైనది. వారు స్వీయ ప్రతిబింబం మరియు పశ్చాత్తాపంతో కష్టాలకు ప్రతిస్పందించరు; బదులుగా, వారు విధి యొక్క మలుపుల ద్వారా విసుగు చెందుతారు, వారి కోపాన్ని దేవుడు మరియు వారి చుట్టూ ఉన్న వారిపై మళ్లిస్తారు, తద్వారా వారి స్వంత బాధలను తీవ్రతరం చేస్తారు.

ధనవంతుల సరైన ఉపయోగం. (18-20)
జీవితం దేవుడిచ్చిన దైవిక బహుమతి. మన వృత్తులను దుర్భరమైన బాధ్యతలుగా భావించే బదులు, దేవుడు మనలను ఉంచిన పాత్రలలో మనం ఆనందాన్ని పొందాలి. సంతోషకరమైన స్వభావం ఒక లోతైన ఆశీర్వాదం; ఇది మన పనులను తేలికగా చేస్తుంది మరియు బాధల భారాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి తన సంపదను తెలివిగా ఉపయోగించినప్పుడు, వారు తమ గత రోజులను సంతృప్తితో తిరిగి చూస్తారు. జీవితం మరియు దాని ఆనందాలు రెండింటినీ ఇచ్చే దేవుడని సొలొమోను పేర్కొన్నాడు, అతని ఇష్టానికి అనుగుణంగా మరియు అతని మహిమ కోసం వాటిని స్వీకరించడం మరియు ఉపయోగించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది.
"నాశనమయ్యే ఆహారం కోసం శ్రమపడకు, నిత్యజీవానికి సహించే ఆహారం కోసం" అని మనకు ఉపదేశించే మన విమోచకుని కరుణామయమైన మాటలను ఈ భాగం గుర్తు చేద్దాం. క్రీస్తు జీవపు రొట్టె, ఆత్మకు ఏకైక జీవనాధారం. ఈ స్వర్గపు పోషణలో పాలుపంచుకోమని అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఆయన ఆహ్వానం అందజేస్తుంది.Shortcut Links
ప్రసంగి - Ecclesiastes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |